Ölüler Kitabi'nda Günle Gelecek Olan'a Ait Bilgiler
 

Ölüler Kitabı'nda Günle Gelecek Olan'a Ait Bilgiler

Ölünün Neter-Khert'teki yolculuğu sırasında olacakların kısa bir özeti ve majik etkilere sahip bazı ilâhilerin okunmasıyla Mısır'ın Ölüler Kitabı başlar:

Günle gelecek olana ait bölümler burada başlar ve gelecek olanla Neter-Khert'e giriş için söylenen övgü ve methiye içeren ilahiler ve güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ceza gününde içeri girerken söylenecekler.

Güzel Amen-tet'te söylenen büyülerden kasıt, majik uygulamalardır. Peki ama "güzel" olarak nitelendirilen Amen-tet, neresidir?

Amen-tet sözcük anlamı itibariyle "Saklı Yer" anlamına gelir. "Batı'daki Dağ" olarak da tercüme edilebilir. Bazı ezoterizm araştırmacıları bu sözcüğün farklı bir boyutu ya da halk hafızasında Atlantis'i ifade ettiği görüşündedirler. Muhtemelen Tufan önceki Atlantis'teki büyük inisiyatik merkez kastedilmektedir. Güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ise bu inisiyatik merkezde gerçekleştirilen majik çalışmalardır.

Metnin devamı övgü ve ilâhi özelliği taşır. Bu sözleri basit bir övgüymüş gibi düşünmemek gerekir. Bu sözlerin üzerine yüklenen enerjilerin meydana getireceği etki, burada söz konusudur; ancak tercüme edildiğinde, bu etkinin ortadan kalktığı da unutulmamalıdır. Bu, konunun bir yönü. Diğer bir yönüyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

Ölüler Kitabı'nda ölüye Öte Alem'deki yolculuğu sırasında açıklanan yöntemler ve okuması gerektiği söylenilen ilâhiler, ölen varlığa astral mekandaki görevlilerce açıklanan inisiyatik sırlar ve bilgilerdir.

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Yukarıdaki sözler, her ne kadar bir övgü, ilâhi ve dua niteliği taşıyorsa da aynı zamanda olacakların da kısa bir özetini bize sunmaktadır.

İnisiyasyonda ya da ölümden sonra karşılaşılacak zorluklardan sonra ulaşılması hedeflenen Osiris'in Evi'ne girişin safhaları, burada anlatılmaktadır.

Burada geçen sembollerin bir kısmını kısa maddeler halinde açalım:

"İlâhi Baba Osiris"

Burada, Mu Uygarlığı'na ait çok eski bir sembolle karşılaşmış bulunuyoruz. Mu Kültürü'ne ait bir sembol olan "Baba" sembolü, daha sonra Atlantis'e oradan da Mısır'a geçmiştir. Bu sembolü daha sonra İsa Peygamber de kullanmıştır. Baba sembolü, o sözü söyleyenin bağlı bulunduğu ruhsal planın en üst hiyerarşik noktasını ifade eder.

"Savaşmak"

Hem Öte Alem'de, hem de yaşarken inisiyasyon sırasında geçilen safhalar sırasında sarf edilen çaba ve zorlukları ifade eder. Bu, insanın kendisiyle olan savaşıdır.

"Gizli su pınarlarının açılması"

Şuurlandıncı spiritüel tesirlerin ortaya çıkışının sembolüdür. Su, aynı zamanda bilginin de sembolüdür.

"Kabrin kapısının kilidinin açılması"

Ölümün ne olduğunu ve rûhsal var oluşun sürekliliğinin anlaşılmasını ifâde eder. Aynı zamanda rûhsal irtibatın kurulması anlamına da gelir.

"Sebau Şeytanları"

Negatif enerjilerin merkezi konumundaki rûhsal planın sembolüdür.

"Osiris'in duyduğu gibi duymak ve gördüğü gibi görmek"

Onun anlayış ve bilgisine ulaşmak demektir Öte Alem'de Osiris'in cennetine ulaşmak, yeryüzünde ise inisiyasyonu tamamlamak anlamına gelir.

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

"Çoğunluğun ağzı"

İnisiyasyondan geçmemiş kişilerin anlayışını ifade eder.

"Dünyadayken saf bulunmak"

İnisiyasyonu tamamlamış ve astral tortularından kurtulmuş kişi demektir. [1]

"Osiris'in önünde yükselmek"

Astral tortularından kurtulan varlıklar, Öte Alem'in ya da Mısırlılar'ın terminolojisiyle söyleyecek olursak, Neter-Khert'in katlarında kolaylıkla yükselebilecekler demektir. Bunun da, Osiris'in bilgisine ulaşmakla mümkün olacağı anlatılmaktadır. Bu yükselişin nihâî noktasını ise, "Tanrılar gibi olmak" diye ifâde eder;

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Bu bölümde de rehberlik sisteminin varlıklara yardımı dile getirilmektedir. Yolun açılması ve engellerin bu yardım sayesinde ortadan kaldırılması anlatılmaktadır. Böylelikle o meşhur tartılma ritüelinden varlığın geçebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Turin Papirüsü'nde, bu bölüm aşağıdaki sözlerle biter:

Mısır'ın Ölüler Kitabı, bu bölümün ölü tarafından bilinmesi hâlinde olacakları şöyle açıklar:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Cenaze gününde Sahu'nun Tuat'a girebilmesi için gerekli sözler:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Ölümden sonra cesede de yapılacak birtakım manyetik enerji aktarımları söz konusudur. Bundaki amaç ruh ve beden ilişkisinin kesilmesidir. Ölünün yıkanmasının da ardında yatan metapsişik prensip bununla ilgilidir.

Ölümle birlikte her ne kadar rûhsal ve fiziksel ayrışma zaten kendiliğinden meydana geliyorsa da, fizik beden ruhsal enerjiyi astral enerjisiyle bir girdap gibi kendisine çekmeye devam eder ve bu çekim varlığın fizik alemden kopuşunu zorlaştırır. Yükselişini engeller. İşte ölümden sonra yapılan çeşitli ritüeller, bu çekimi ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Bu yapılan ritüellerde uygulanan asıl yöntem, manyetik enerjilerle bu çekime karşı bir barikat oluşturmaktır. Su manyetik enerjileri bünyesinde depolayabilme özelliğine sahip olduğundan, manyetik enerjiler öncelikle suya aktarılır ve daha sonra da bu suyla ceset yıkanırdı. Keten kumaş ve merhemler de yine bu yöntemin bir parçasıdır.

Bu konuyla ilgili bir başka bölümde şu satırlara yer verilmiştir:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Buraya kadar ilk bilgiler verilir. Artık sıra ölümden sonra "Sahu'nun; yani bedenini terk etmiş ruhsal varlığın öte aleme intibak edebilmesi için gerekli açıklamalardadır.

Mısır'ın Ölüler Kitabı'nın bu konuyla ilgili bablan şu sözlerle başlar:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

ölümden sonra ruhun bedenden ayrılıp kendi varlığını sürdürmesi Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda son derece açık bir şekilde dile getirilmektedir. "Sahu'nun tabutunun üstünde sayılması" ile bu açık bir şekilde dile getirilmektedir.

Ölüm hadisesinin ruhun bedeni terk etmesi olduğu Ölüler Kitabı'nda şöyle dile getirilmiştir: [2]

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Hemen devamında, ölümden sonra varoluşun devam ettiği şu satırlarla anlatılmaktadır;

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Beden terk edildikten sonra varlığın yok olmadığı, Neter-Khert'te ikinci kez ölmeyeceğim sözüyle anlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir diğer bölümde, ölümden sonra geçilen mekanın özellikleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

Aktarmış olduğumuz bu bablann ilk satırlarında Tuat'ın yani Öte Alem'in (Spatyom'un) ilk merhaleleri ile ilgili son derece önemli bilgiler yer almaktadır. Mısırlılar Tuat'ın bu ilk bölümlerine Maati Salonu ismini vermişlerdir.

Öte Alem'e yeni intikal etmiş olan her varlık kısa ya da uzun bir adaptasyon bozukluğu dönemi geçirir. Bu adaptasyon dönemi tam anlamıyla bir teşevvüş yani bocalama ve şaşkınlık halinin yaşandığı bir süreçtir. Çünkü yeni geçilen bu alemin özelliklerine uyum sağlayabilmek, ilk başta pek kolay olamamaktadır.

Dünya maddesiyle kıyaslandığında son derece süptil (yüksek titreşimli) maddelerden oluşan bir mekan olan Spatyom'un ilk merhalelerine uyum sağlayabilmek için her varlığın belli bir süreye ihtiyacı olmaktadır.

Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda Spatyom'un farklı bir maddesel yapıya sahip olduğu, "Suyu yok, havası yok, derinliği kavranılamaz." sözleriyle dile getirildiğini görmekteyiz. Bu mekânın özellikle ilk aşamalarında bir adaptasyon sorunu yaşandığı da "Orada insanlar, âciz bir şekilde dolaşırlar." cümlesiyle özetlenmiştir.

"Su ve hava yerine Ruh-ruhlar'ın halinin verilmesinin istenmesi", bu acizlikten kurtulma isteğini dile getirmektedir. Yine aynı şekilde "kek ve bira yerine gönül rahatlığı verilme" isteği de Öte Alem'e intibak etme çabalarını dile getirmektedir. Metnin sonundaki bu cümleler, Öte Alem'deki ihtiyaçlarını dünyadaki ihtiyaçlardan son derece farklı olduğunu da anlatmaktadır.

Metnin devamında bu ilk bocalama devresi atlatıldıktan sonra, bir aydınlanmanın gerçekleşeceği şu sözlerle açıklanmıştır:

ait, bilgiler, gelecek, günle, kitabı'nda, olan'a, ölüler

[3]

Kaynaklar

[1] misirgizemleri.blogspot.com/2008/09/misirin-ller-kitabi-gnle-gelecek-olana_7000.html
[2] misirgizemleri.blogspot.com/2008/09/misirin-ller-kitabi-gnle-gelecek-olana_10.html
[3] misirgizemleri.blogspot.com/2008/09/misirin-ller-kitabi-gnle-gelecek-olana.html

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: QUEEN, 27.07.2010, 12:47 (UTC):
Spatyoma yeni geçen bir ruhun , bir süre teşevvüş dönemi yaşayacağna dair sanrım Müslümanlıkta da bir uygulama ve inanç var. Ölenin arkasından okunan 7,40 ve 52 duaları, O'nun teşevviş dönemini atlatmasına katkısı olan bir ritüel olabilir mi?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52995980 ziyaretçi (134790299 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler