Üc Aylara Girerken Okunacak Dualar
 
üç aylar, dua

Üç Aylara Girerken Okunacak Dualar

Recep Ayında Okunacak Dua

Receb ayı girdiği zaman Resulullah şöyle dua ederlerdi:

اَللَّهُمَّ بَرِكْ لَنَ فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şağbâne ve belliğne Ramazân.

"Ey Rabbim! Bize Receb'i ve Şaban'ı kutlu kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." [1]

Ayrıca Receb ayının 1'inden itibaren Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar her gün 1000'er adet kelime-i tevhid (Lâ ilâhe illallah.) okunabilir.[2]

Recep ayına girince 7 defa;

“Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yü'1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Anlamı:

“Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH'tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tevbesi gibi Ona tevbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” Denirse ALLAHU TEALA Bu kulumun günah defterini yırtın emrini verir.”

Recep Ayında Yapılabilecek Diğer Aktiviteler

Hz. Aişe annemiz, “Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.”

buyuruyor. Çünkü hadis-i şerifte, Ameller Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum. Buyururdu. [3]

“Receb büyük bir aydır. Allah, bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında 1 gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, Geçmiş günahların affolur der. Receb ayında Allah, Hz. Nuh'u gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.” [4]

Bir defasında, Peygamber efendimiz, Receb ayında tutulacak oruçların fazîletini anlatıyordu. Orada bulunanlardan, yaşı ve pîr-i fânî bir zât ayağa kalkıp:

— Yâ Resûlallah, ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem, dediğinde; Peygamber efendimiz:

— Sen Receb ayının 1., 15. ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevabına kavuşursun. Çünkü sevaplar on misli yazılır. Fakat sen Receb-i şerîfin ilk cuma gecesinden gafil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir. Çünkü o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâ'be-i muazzama etrafında toplanırlar. Allah, onlara hitâben:

"Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz." buyurur. Onlar: "Yâ Rabbî, istediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir." deyip, isteklerini arz ederler. Allah: "Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim “buyurur.

Receb Ayında İstiğfar

“Receb ayı tövbe ayıdır." demişler. Yâni kul ne yapacak?.. "Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet." diyerek hatâsını itiraf edip, hatâsından dönerek, Allah'ın yoluna girecek

"Her kim Receb ayında, sabah akşam yetmiş kere istiğfarda bulunursa şüphesiz ki Allah, onun cesedini ateşe haram kılar."

"Receb ayında istiğfarı çok yapın. Çünkü onun her bir saatinde, Allah'ın, cehennemden âzadlıları vardır." [5]

Receb Ayında İhlâs-ı Şerif

"Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, Allah, onun elli senelik günahını bağışlar." [6]

Hannani şöyle demiştir:

"Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)

Recep Ayı Namazı

Recep ayı içinde otuz rekat namaz kılınır. Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. 3. on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur. Bütün rekatlar bu şekilde okunarak tamamlanır. Bu namazın kılınma zamanı nafile namazların kılınacağı vakitlerdir. Belli bir vakti yoktur.

Kaynaklar

[1] Ahmed bin Hanbel, "Müsned", 1/259.
[2] Mahmud Sami Ramazanoğlu, "Dualar ve Zikirler", Erkam Yayınları, İstanbul 2012, s.122.
[3] Tirmizî
[4] Taberânî.
[5] Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecâlis, 1/140.
[6] Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54129194 ziyaretçi (137981937 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)