Ünlü Simyacilar
 
simyacılar, ünlü

Ünlü Simyacılar

Batı Simyası üzerinde son iki bin yıldır, 100.000'den fazla eser yazıldığı saptanmıştır. Tabii ki bu eserlerin arasında bir çok hayalperest, sathi ve düzmece olanları vardır, ama kimler taklit edilmekteydi? Samimi yazarlar hangi tarif edilmez esrârları açıklamaya çalışıyorlardı

Batı'da Simya, basit metallerin altına dönüşümüyle ilgili olduğu düşünülmesine karşın; günümüzün en ciddi araştırmacılar, onun herhangi bir kesin tanımlamaya karşı direndiği kanısındalar. Onun sırları üzerinde bir araştırma, belki de en iyi şekilde en ünlü üstatlarının kişiliklerini ortaya çıkarmakla başlayabilir. Bu kişiler, konuyu gülünç hale düşüren fanatik "püfleyiciler'den tamamen ayrı durmaktadırlar. Bunlara "püfleyici" denilmesi, kullandıkları körüklere borçludur ve onları üstatlara kıyaslamak, düzenbazları gerçek hekimlere kıyaslamaya benzer. Ayrıntılı bir araştırma sonucunda üstatların dindar, doğal bilimlere eğilimleri olduğu ve genelde "püfleyiciler'de hâkim olan açgözlülük ve kibirden uzak olduğu görülmektedir.

Morienus, yedinci asırda, Kudüs yakınlarında dağlarda yaşayan bir münzeviydi. Oradaki Hıristiyan kilisesine her yıl büyük çapta altın göndermesi, Arap kralı Halid'in dikkatini çekmişti ve sonuçta Kralı Simya sırlarına inisiye etti. Cabir (Geber, 8. asır) ve İbni Sina (Avicena, 10. yüzyıl) riyazetli Sufi tarikatlarına inisiye simyager ve hekimlerdi. Sufizm İslam mistisizmde İlahi Birliğe ulaşmada tefekkürü öngören bir zahitlik yoludur. Simyager Roger Bacon (1214-1292) bir Fransiska keşişiydi. Bir süre Fransiska örgütüne bağlı olan Raymond Lully (1235-1315), Arnold de Villanova tarafından inisiye edildi. Lully'de bir Benedik keşişi olan ve bir süre Westminister Manastırının Baş Rahibi olduğu öne sürülen John Cremer'i inisiye etmişti. Albertus Magnus (1193-1280) ve saygı değer öğrencisi Thomas Aquinas (1225-1274), her biri simya filozofları tarihinde üstad mertebesine ulaşmış Dominik keşişlerdi.

Şüphesiz on dördüncü yüzyılın en meşhur üstatlarından Nicholas Flamel simya "Büyük Çalışması" Magnum Opus'u, dindar Yahudilerinin Roma vergilerini ödemelerine yardımcı olmak üzere yazılmış klasik "Yahudi Abraham'ın Kitabı'nı deşifre ettikten sonra başarmıştı. Flamel esrarengiz bir şekilde elde edilen bir serveti Paris'te hastane inşası ve kilise onarımı için kullandığı kaydedilmiştir.

On beşinci yüzyılın en ünlü üstadı efsanevi Benedik keşişi ve Erfurt'taki San Pedro Manastırının Baş Rahibi Basil Valentine'di. On beşinci yüzyılın diğer büyük bir simyageri Kudüs'lü San John Şövalyeleri örgütüne 100.000 İngiliz Sterling değerinde simya altını bağışladığı kaydedilen ve bir Karmelit keşişi olan Sir George Ripley'di.

Papa John XXII'da (1316-1334) bir simya üstadı olarak kaydedilmiştir ve dönüştürmeyle ilgili önemli bir simya eseri ona atfedilmiştir. Çalışmalarının bir ürünü olduğu rivayet edilen kayda değer ve kökeni esrarengiz bir servet olan on sekiz milyon florinlik altın külçeyi kiliseye vasiyet etmişti.

Dom Anthony-Joseph Pernety (1716-1796), bir Benedik keşişi, yakın zamanlarda yeninden basılan açık ve açık bir ansiklopedi tarzında yazılan bir Simya klasiğini yazmıştı. Hatta Martin Luther bile Simya için "... sadece pratik yararından değil, fakat kilise doktrinlerini doğruladığı için." simyayı övgüye laik görmüştü. Prestijli dergi Nature'de yakın zamanda yazılan bir makalede Sir Isaac Newton'un Simya ile ilişkisini incelemeye aldı. Bu denli önemli ve ünlü insanların zihninde simyaya yer verilmesi saçmalıktan mı ibarettir?

Simya dönüşümünü sadece Newton değil, aynı zamanda on yedinci yüzyılın iki önemli bilim insanı G. W. Leibniz ve Robert Boyle, "modern kimyanın babası" açıkça kabul ettiler. Günümüzde, araştırmacı B.J.T. Dobbs, bu çağın salt mistik havasını ince ayrıntılarla The Foundations of Newton's Alchemy or the Hunting of the Green Lyon, "Newton Simyasının Temeli ya da Yeşil Ejderha Avı" adındaki klasikleşen eserinde işlemektedir. Burada, Newton'un son otuz yıllını içeren Felsefe Taşı, Lapis Philosophorum'u bulma uğruna başarısız çabalarını anlatıyor. Bu eserin devamı niteliğinde yazdığı muhteşem The Janus Face of Genius: The Role of Alchemy in Newton's Thought, "Dahiliğin İki Yüzü: Simyanın Newton Düşüncesindeki Rolü" kitabında Dobbs, Newton'un simya konusunda asal dürtüleri mistik Hakikatlere karşı duyduğu ruhsal arayış olduğunu belirtiyor

Nasıl oluyor da İngiliz Müzesi, British Museum'de simya dönüşüme atfedilen altın cisimler bulunmaktadır? Nasıl oluyor da bu cisimlerin altın üs sayı değerleri bulundukları çağın teknolojisinin ürettiği numunelerden daha saftır? Nasıl oluyor da dönüşüm konusunda bu denli fazla şahitlerin gözlemleri bulunmaktadır? Neden oluyor ki, M.Ö. 144 yılında bir Çin İmparator Bildirisi simyasal yöntemlerle altın imal edenlere ölüm cezası verileceğini ilan etmişti? Neden Henry IV, 16. yüzyıl İngiltere'sinde simya ile altın imal edilmesini yasaklamıştı?

Eğer simya gerçekten doğanın asal arketip işlevleriyle mistik bir birlik arayışıysa, o zaman üstad bu yaratıcı işlevi sembolik laboratuar çalışmaları ve kimyasal işlemleriyle ve tabii ki vazgeçilmez olarak İlahi Takdirin desteğiyle tekrarlamak istiyordur. Nasıl bütün yaşam İlahi Mükemmelliğe doğru tekamül ediyorsa, metaller de altına tekamül eder. İşte, simyager bu esas tekamül işlevini, çalışmalarının semeri olan basit metalleri en saf altına dönüştüren katalizör Felsefe taşı, kırmızı toz ile hızlandırır. Böyle bir Büyük Çalışma, Magnum Opus'un arkasındaki esrarengiz gerçek izah edilemez, sadece gösterilebilir. Aynı şekilde mistik hal gerçek kişisel deneyim gerektirir, buna salt inanç yetmez.

Ünlü Simyacıların Listesi

 1. Müslüman Simyacılar

  1. Abdullah bin Ahmed el-Baytar
  2. Ebu Musa Câbir bin Hayyan
  3. Ebu's Salt ed-Dânî
  4. El-Râzî
  5. El-Tuğrayi
  6. Farâbî
  7. Harbi Al Himyari
  8. Halid bin Yezid
  9. İbn Vahşiyye
  10. İbn Umayl
  11. İbnü'n-Nedîm
  12. İbni Sina
  13. Kasım Aidamir al-Jildaki
 2. Diğer Simyacılar

  1. Arnaldus de Villa Nova
  2. Artephius
  3. Isaac Newton
  4. Johann Rudolf Glauber
  5. Nicolas Flamel
  6. Robert Boyle
  7. Roger Bacon
  8. Saint Dunstan
  9. Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus)
  10. Thomas Norton
 3. Hayali Simyacılar

  1. Abdul Alhazred

Ünlü simyacıların hayatları için bknz. Ünlü Simyacılar, Hayatları ve Eserleri

Simya ile İlgili Websitemizdeki Makaleler Dizini

Menü #1 hazırlanıyor...
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: DaLtOn, 01.11.2010, 18:03 (UTC):
heralde en memnun olan bn aradığımı buldum

Yorumu gönderen: bilal koç, 11.10.2010, 17:08 (UTC):
daha fazla bilgi gerek
Yorumu gönderen: HİLAL, 11.10.2010, 14:58 (UTC):
BUSAYFADA ARADIĞIM HİÇ BİRŞEY YOK

Yorumu gönderen: damla gümüş , 09.10.2010, 13:17 (UTC):
en ünlü tanınmış simyacı kimdir yağtığı ve bulduğu buluşlar

Yorumu gönderen: sanem, 06.10.2010, 15:51 (UTC):
bune ya biz bnları aramıyoruz

Yorumu gönderen: gizem, 04.10.2010, 17:37 (UTC):
ben simyacıların ismini istiyorum ???ltfen

Yorumu gönderen: esra, 04.10.2010, 15:23 (UTC):
resim hariç hiç bi şey yok

Yorumu gönderen: hüseyin, 04.10.2010, 15:19 (UTC):
ben simyacıların buluşlarını istiyorum ne biçim siye bu 9/ı ya burda slm

Yorumu gönderen: gaMze 2, 04.10.2010, 15:08 (UTC):
buuuuuu sayFaya giRdiqiMe psMMann oLLLdmm yha nedEN ben! buLuoR

Yorumu gönderen: sessiz mlek, 04.10.2010, 13:16 (UTC):
bu ne ya abi bn işime yarayan seyleri istiorum bu ne byle ardımı blamıorum ya

Yorumu gönderen: bilge, 03.10.2010, 10:36 (UTC):
bunlar bize lazım
değil çalışmaları istiyorz

Yorumu gönderen: bennnnnnn, 03.10.2010, 09:10 (UTC):
aynen bulamadım aradığımı

Yorumu gönderen: çılgın, 03.10.2010, 09:09 (UTC):
hiç bi işe yaramaz bu sayfa

Yorumu gönderen: sema , 02.10.2010, 13:08 (UTC):
çok uzun yhaaaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: oguzhan, 02.10.2010, 12:53 (UTC):
simyacıların kullan dığı arac ve gerecleri yazarmısınız ?

Yorumu gönderen: sıla, 01.10.2010, 17:17 (UTC):
resim güzel güzel olmasına ama fazla bilgi yok:(

Yorumu gönderen: sabriye, 01.10.2010, 15:58 (UTC):
web sayfasında ünlü simyacı yazıyor ama sadece adları var çalışmaları yok arkadaşlar doğru söylüyor bende götürsem kimyacı benlede dalga geçer biri çakar lütfen amaaaaaa..

Yorumu gönderen: büşra , 01.10.2010, 15:01 (UTC):
bu sayfa hiç beğermedim aradımıhmı bulamıyorum

Yorumu gönderen: halime, 01.10.2010, 11:24 (UTC):
gerçekten biz öğrencilere çok yardımcı oluyorsunuz

Yorumu gönderen: yasemin, 30.09.2010, 14:34 (UTC):
yorumuyapan yasemin 0.9 30 2010 ben şimdilik simyacının
çalışmalarıı istiyorum

Yorumu gönderen: hilal, 29.09.2010, 19:46 (UTC):
idare eder

Yorumu gönderen: gamze, 29.09.2010, 19:38 (UTC):
bence dogru bu sayfada hiç birşey yokki yyhhhhhhha

Yorumu gönderen: gürdeniz , 28.09.2010, 15:32 (UTC):
o çok dediginiz bilgiler sizin hayatınıuzı kurtarabilir

Yorumu gönderen: başak , 28.09.2010, 14:56 (UTC):
saçma sapan site

Yorumu gönderen: abdurrahman, 26.09.2010, 11:32 (UTC):
bu ne yha simyacılara bakmaya girdim bu siteye adam gibi bişey yok

Yorumu gönderen: elbruz, 25.09.2010, 17:47 (UTC):
çok fazla ayrıntı var gereksiz bence.

Yorumu gönderen: enes, 25.09.2010, 16:53 (UTC):
cabir ve razi nin simya konusunda yaptığı çalışmaları arıyorum ama alakası bile yok burda

Yorumu gönderen: esra, 25.09.2010, 09:24 (UTC):
yaaa aradığımı bulamıyorumm kiiii...

Yorumu gönderen: MAHMUT, 24.09.2010, 12:32 (UTC):
BİZ BULLARI DEGİL SİMYACILARIN YAPTIKLARINI İSTİYOZ

Yorumu gönderen: melis , 24.09.2010, 11:02 (UTC):
simyacıların isimleri nerde yhaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: nil, 22.09.2010, 17:11 (UTC):
ben de aradım başka sitelerden buldum ...
ibni sina morineus vb.gibileri ararsanız daha kolay olur...

Yorumu gönderen: TheDeadDad, 21.09.2010, 17:34 (UTC):
Katılıyorum daha cok bilgi yerine odevlik bilgiye ihtiyacımız var ama tesekkurler...

Yorumu gönderen: diLaRaa, 20.09.2010, 17:00 (UTC):
simyaCıLaRnn isimLeri nerDeee yHaaa !! ??

Yorumu gönderen: cuvan, 07.04.2010, 18:09 (UTC):
aradığım hiç birşeyi bulamıyorum...

Yorumu gönderen: adanasporlu, 03.12.2009, 17:41 (UTC):
hayatın simyası adanaspor

Yorumu gönderen: melanqolic(pisiko), 04.11.2009, 17:33 (UTC):
bu ne böle bis simyacıların ismini istedik basqa yasılar qelio bu ne qıss böle:))))

Yorumu gönderen: ::::::necseez, 31.10.2009, 09:42 (UTC):
ben burda simyacılar ve yaptıkları işler ve ne bulldukları istiyorum

Yorumu gönderen: dilara, 26.10.2009, 16:02 (UTC):
yha off bn aradıqımı buLamadm nabıcM yhaaaa :S:S:SS:

Yorumu gönderen: yunus, 15.10.2009, 17:21 (UTC):
La hiç aradığımı bulacak bişey yooq ama ii bilgiler waR

Yorumu gönderen: alper, 15.10.2009, 16:05 (UTC):
yha arkadaslar ünlü bir simyacının arastırmaları ödevim bu fazla uzun bişey olsun istemiyorum aradğımı bulamıyorum yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: gülçin, 14.10.2009, 11:55 (UTC):
aynen kimyacıya götürsem dalagamı geçion derr

Yorumu gönderen: gül ölmez, 14.10.2009, 06:05 (UTC):
enteresan bilgiler.fakat liste halinde ünlü simyacılar aradım.zaten genel anlamda simya simyacı,bildiğim şeyler.teşekkürler.

Yorumu gönderen: ömür, 11.10.2009, 17:01 (UTC):
biz ünlü simyacıların çalışmalarını istiyoruz

Yorumu gönderen: alev, 10.10.2009, 17:22 (UTC):
yaaaaaaaa simyacıların ismini istiyoruz

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 10.10.2009, 08:44 (UTC):
Yok, mahsustan burda admincilik oynuyorum :) Arkadaşlar, yazının altına link te koydum; "Simyacıların hayatlarını okumak için buraya tıkla" diyor. O linke tıklayaksınız, bu kadar basit.

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin) ' eeeee, 10.10.2009, 08:14 (UTC):
sen gerçek adminmisin bilmem ama aradığımız ünlü simyacılar kimler ve ne yaptıkları ??

Yorumu gönderen: evin, 08.10.2009, 18:55 (UTC):
ünlü simyacıları arıyorum isimlerini

Yorumu gönderen: raporlu deli, 08.10.2009, 18:43 (UTC):
kardeşim simyacıların isimlerini verin dedik

Yorumu gönderen: selmanur, 08.10.2009, 18:39 (UTC):
ufff ya pek okumadım ama yorumlara bakılırsa başka bişi demiyom

Yorumu gönderen: büşra, 08.10.2009, 14:14 (UTC):
bulamadım aradıklarımı daha detaylı olabilirdi...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739939 ziyaretçi (134026179 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler