"1 Amerikan Dolari"ndaki Illuminati Isaretleri
 
1 dolar, one dollar

"1 Amerikan Doları"ndaki İlluminati İşaretleri

Makale: Akhenaton

Google'den 1 dolar resimlerini taratırken karşıma çıkan sonuçlar:

1, amerikan, doları'ndaki, illuminati, işaretleri

Paranın üzerindeki "E Plurubis Unum" yazısıyla ilgili Wikipedia'da şu bilgi yer alıyor:

“E pluribus unum, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk resmi sloganlarından biridir. Latince olan bu slogan çoktan tek anlamına gelir. Başlangıçta bu slogan ABD'yi ilk oluşturan Onüç Koloni'nin birliği anlamında kullanılmıştı. Sonraları ABD vatandaşlarının değişik kökenlerden gelmelerine rağmen bir birlik oluşturduklarını vurgulamak için kullanılmaktadır.”

Peki bu sözün, üstü kapalı olarak "çok devletten tek devlete" anlamına da gelebileceğini düşünmek, sizce fazla hayalperestlik mi olur?

1 dolar, kartal, one dollar, eagle

Amerika'nın simgesi olan kartalın ağzındaki şeritte de aynı ifade geçiyor: Çoktan tek! İngilizcedeki "Out of many, one" cümlesini karşılıyor. Dıştan görünüşte, "unity in diversity" ifadesini karşıladığı söyleniyor. Endonezyan'ın "Motto'su gibi. Serbest çeviriyle ise "Seçilmiş halk."

Seçilmiş halk ifadesi, daha çok Yahudiler için kullanılan bir terim. Aynı armada kartalın sol bacağında tuttuğu 13 ok, yine "on üç koloni'yi simgeliyor. Bu da başlangıçtan beri Amerika'yı dolaylı olarak yöneten meşhur 13 Yahudi ailesini akla getiriyor.

Şeref Mercan, "Dünyanın Efendileri" adlı kitabında İlluminati'nin tanımı yapılırken "...dünyayı dolayısıyla da bizi, siyonizm doğrultusunda Mesih'in gelmesini hızlandırmak iamacıyla yöneten 13 ailenin çekirdeğini oluşturduğu bir örgüt" diye bir ifade kullanıyor.

1, amerikan, doları'ndaki, illuminati, işaretleri

"Para ilk tasarlanırken bu hayvan aslında kartal değil Phoenix'miş. Çünkü Phoenix yeniden doğuşu simgeleyen mitolojik bir canlıdır. Yanmış ve külleri içinden tekrar yükselmiştir. İlluminati için bunun Lucifer'i sembolize ettiğine dair iddialar var ama tabii ki diğerleri gibi kesin değil.

13 leaves, 13 yaprak, 1 dolar

13 ok, 1 dolar

13 star, 13 13 yıldız, 1 dolar, one dollar

Kartal konusuna devam edelim. Dikkat ettiyseniz kartalın çevresindeki her şey 13 sayısıyla ilintili. Bir pençesinde 13 yaprak, diğer pençesinde 13 ok, ortadaki amerikan bayrağında 13 tane şerit, kafasının üstünde ise 13 tane yıldız ve piramitte de 13 basamağın olduğu görünmektedir.

star of David, Davud yıldızı, hexagram, heksagram
1 Amerikan doları ve Davud yıldızı.

Öte yandan bu 13 yıldıza dikkatsiz bir şekilde bakanlar bile iç içe geçmiş iki adet üçgen görmekte zorlanmayacaklardır. Yani bir hexagram, yani yine bir Davut yıldızı. İlginç değil mi?

13 sayısının ise bu kadar çok göze sokulması biraz ilginç olmuş. Çünkü 13 sayısı Hıristiyan toplumlarda uğursuz sayı olarak biliniyor. 13 sayısı ile alakalı bilinen 3 hikaye var.

son akşam yemeği, the last supper, 13
İsa'nın son akşam yemeği.

Birincisi "son akşam yemeği" (the last supper) ile ilgili. Son akşam yemeğinde İsa + 12 havarisi vardı. Yani toplamda 13 kişi vardı ve orada 13. ve aynı zamanda fazlalık olan kişi Judas (Yahuda) idi. Bu yüzden Hıristiyanlık'taki ilk uğursuzluk inancı buradan çıkar.

Loki, Balder
Kötü tanrı Loki'nin katıldığı yemekte Balder'in ölümü..

Başka bir hikaye ise İskandinav mitolojisinde karşımıza çıkar. 12 tanrı'nın katıldığı bir yemekte, kötü tanrı Loki 13. olarak katılır ve yemeği mahveder. Bu tanrı Balder'in ölümüyle sonuçlanır. Bu yüzden 13 sayısı uğursuz olarak kabul edilir.

13. cuma, thirteenth friday
13. Cuma (Thirteenth Friday).

Bence konuyla en alakalı olay ise 13 Ekim 1307 Cuma günü Papa'nın vaazıyla Kral 4. Philip Templar'ları (tapınakçıları) tutuklar ve hepsini işkence yaparak öldürür. Bunun nedeni Papa'nın çıkardığı hutbesinde; Templar'ların şeytana taptığını, insanlara türlü işkenceler yapıp onları öldürdüklerini, sodomi gibi ölümcül günahlar işlediklerini söylemesidir. Bu tarihe kanlı 13. cuma olarak geçer.

Tapınak şövalyelerinin Masonlarla tarih boyunca süre gelen ilişkisi, aynı zamanda kimi ritüellerde 13 sayısının Lucifer'i temsil etmesi 1 dolar'ın üzerindeki masonik göndermelerle beraber incelendiğinde sanırım biraz daha anlam kazanacaktır.

1, amerikan, doları'ndaki, illuminati, işaretleri

Kartalın sol kanadında 32 sağ kanadında ise 33 tüy olmasının da bir anlamı olması lazım ki var. 33 ile ilgili elimizdeki tek mantıklı açıklama masonluğun en yüksek derecesi olması. (İskoç ritinde ise bu sayı, kağ kanattaki tüy sayısı olan 32'dir.) Mesela George Bush ve Tony Blair'in 33. dereceden mason olduğu biliniyor. Aynı zamanda satanist Aleister Crowley de 33. dereceden mason olmuştur. Kartalın üstündeki yıldızların genel şekline baktığınızda ise heksegram; yani Davut'un Yıldızı'nı oluşturacak şekilde dizildiğini fark ediyorsunuz.

The Department of the Treasury The Department of the Treasury

1 dolara tekrar dönüyoruz. Yarım piramit şeklinin hemen arkasında, üstteki yazıda da verdiğim arma yer alıyor. "The Department of the Treasury". İlluminati'den 13 yıl sonra kurulmuş. Hemen üstteki terazi sembolü, yine İlluminati'ye ait. Alttaki anahtar ise ezoterik bir sembol olabilir. Ezoterizmin tanımında şu ifadelere de yer veriliyor:

“Herhangi bir dinin, sadece sırra ve gizli bilgiye ermiş olanlara açıklanan yönüne içrek bilim adı verilir. Kabala’cıların içrek elyazmaları,” açkı “ ve ya “anahtar “ adıyla anılır. İçrek öğreti, oyun kağıdı falı, simyacıların sırları, sihir, büyü, kabala gelenekleri gizli dini törenleri vb. Kapsıyordu. Apokalipsis’in açıklanması, Hezeikel’in gördüğü hayallerin yorumlanması da içrek konular arasında yer alır.”


MDCCDXXVI, 1776, one dollar
MDCCDXXVI (1776), Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı, aynı zamanda İlluminati'nin kurulduğu yıldır.

Tekrar "tamamlanmamış piramit" sembolüne dönelim. Piramidin hemen altında "MDCCDXXVI" tarihi yer alıyor. Roma rakamlarından hiç anlamam. Sağolsun, MalcomX'in yardımlarıyla 1776 tarihine ulaşıyoruz. Yani İlluminati'nin kurulduğu tarihe. Yine Wikipedia'da bu tarihi aratırken tek bir olay geliyor hemen karşıma. 4 Temmuz 1776, yani Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı tarih.

Bir alıntı:

"Bunca şeyden sonra para üzerindeki onca masonik ve İlluminati ile bağlantılı sembollere rağmen hala piramit üstündeki 1776'nın bağımsızlık bildirgesi'ni temsil ettiğini düşünmek biraz garip kaçıyor. Amerikalılar ise tüm bu sözlerin Amerika'nın gelişimi ile bağdaştırıldığını düşünmekteler. Yani Amerika'nın yükselmesi, güçlü bir devlet olması vs. vs.

Peki öyleyse bunlar söylenirken neden ulusal bir politikadan bahsedilmiyor da new world order diyerek yeni bir dünya düzeninden bahsediliyor? Garip (!)...Ayrıca tüm bu sözlerin latince olarak para üzerine konması gerçekten de takdire şayan bir cesaret gösterisi. Bu latince sözleri öneren kişinin (Charles Thomson, kongre sekreteri) ve de parayı tasarlayanların (ki aralarında Benjamin Franklin de vardır) Mason olması tesadüften biraz fazlasını gerektiriyor."George H.W. Bush'un "New World Order" konuşması.

"Novus ordo seclorum yazısı da bunu doğrular niteliktedir. "Novus ordo seclorum", Latince "yeni dünya düzeni" yani "new world order" anlamına gelir. 1991 yılında baba Bush bu sözü insanların beynine kazımıştır. Bu Irak'taki Körfez Savaşı zamanlarına denk gelmektedir.

Baba Bush Irak'a yaptığı saldırılar sayesinde kendi petrol şirketine milyonlarca dolar kazandırdığı dönemlere denk gelmiştir bu sözün yaygınlaşması. Ama savaş sonrası yönetime el konmamış, Saddam Irak'ın başında tutulmuştur. Neden? Çünkü savaş=para'dır. Zamanında Saddam'a kimyasal silahları satan zaten Amerika'dır. Her potansiyel savaş yeni dünya düzeni ortaklarının cebini dolduracak olan bir gelir kaynağıdır. Bu arada, Amerika'nın 2. Dünya Savaşından sonra saldırdığı ülke sayısı "30" dur. Piramidin üstündeki "annuit coeptis" kaba bir çeviriyle "girişimlerimiz başarı ile tamamlanacaktır" anlamına gelmektedir. Bunu da henüz bitmemiş olan piramitten anlayabiliriz."

Sembolü çözmeye çalışırken, Google'den şu bilgiye ulaştım:

"Piramit'in üstündeki göz, All-Seeing Eye diye bilinen her şeyi gören göz, yani Eye of Horus, yani Horus'un Gözü'dür. Bu sembolün masonlarca kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu İlluminati denen gizli örgütün sembolü olmuştur. Her şeyi gören göz bir anlamda yapılan her şeyin tek bir yerden kontrol edilmesi, dünyanın tek bir yerden yönetilmesi anlamına gelmektedir."

Birden, Hıristiyan ve İslami kaynaklarda, Deccal ya da Mesih karşıtının TEK GÖZLÜ olacağı bilgisini hatırlıyorum. Bu kez, göz sembolüne daha da odaklanıyorum.

George Washington
1 Amerikan dolarındaki George Washington'un portresi.

George Washington
George Washington ve Freemasonlar.

Aynı kaynakta, 1 doların hemen arkasında bulunan "George Washington" resmi için şunlar söyleniyor: "Kendisi, köle sahibi bir masondur. Bu da bilinen bir gerçektir.

George Washington, Baphomet
George Washington ve Baphomet.

Peki masonlukta satanizmde sıkça kullanılan Baphomet'i bilir misiniz? O zaman George Washington'un oturan heykeliyle baphomet arasındaki benzerlik dikkatinizi çekecektir."

1, amerikan, doları'ndaki, illuminati, işaretleri

Son olarak 1 dolar'ın ön yüzünde sağ üstteki 1 rakamının çevresindeki kalkan gibi şeye bakalım. Bu şeyin sol üst taraftaki çeyrek çember oluşturan kıvrımında gizli bir nesne olduğu görülür. (büyüteç lazım) Yakından incelendiğinde ortak görüş bunun bir baykuş olduğudur. Uğursuz hayvan olarak bilinen bu hayvanın başka bir özelliği de "herşeyi gören kuş" olarak bilinmesidir. Bu kez de Bohemian Grove (Bohemler korusu)'nun simgesinin baykuş olduğu aklıma geliyor.

Bir alıntı:

"Bohemian Grove (BG), aynı Skulls and Bones Society gibi gizli amaçlar ve yöntemler için 1880lerde California'da kurulmus bir cemiyettir. Üyeleri, törenleri, ritüelleri ve ne yaptıkları çok gizli tutulur. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD'nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri BAYKUŞtur. Ritüellerde baykuşa hitap edilir ve bir fetiş olarak baykus motifi kullanılır. Bohemian Grove'ye üye olanlar, başka masonik klüplere de üye olduklari için bu rituellere ve sembolizme alışıktırlar." (Bknz. Bohemian Grove)


1, amerikan, doları'ndaki, illuminati, işaretleri

"Şimdi vereceğim örnek bir tesadüf olabilir ama gerçekten de dikkate değer bir şey. 1 dolar'ın üzerindeki piramide ters bir üçgen çizip bir heksegram elde edelim. Yani Davut yıldızı (star of David, Siyonizm'in sembolü) yıldızın köşelerinin denk geldiği harflerden mason yazabiliyoruz."

dolar, dollar, 666

Öte yandan, biraz zorlama olsa da yine ilginç bir tesadüf olarak görülebilecek bir şey var. 3 tane üçgen çizelim. Her üçgenin tepesinden başlıycak şekilde piramidin altındaki Romen rakamlarını üçgenlere yerleştirelim. Piramitin altında 600, 60 ve 6 sayıları çıkacak. Six hundred and sixty six. 666. Şöyle bir şey:

dolar, 666, piramit, pyramid

Son olarak 666, İncil'de Deccal'in sayısı:

"Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse ne bir şey satın alabiliyor, ne de satabiliyordu. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı bir insanı simgeler. Onun sayısı altı yüz altmış altıdır." (İncil, Esinleme 13:16-18)

Ayete göre bu işareti üzerinde taşımayan kimse, ne bir şey satın alabilecek ne de satabilecek. Yani İncil, Deccal'in işaretinin satın almaya ve satmaya yarayan bir paranın üzerinde olduğu, bu işaretin 666 olduğu kehanetinde bulunuyor. Ama bu ayet, Amerika'da yaşayan ve kendi inandığı kitaba göre alışveriş yaparken kullandığı paranın üzerinde Deccal'in işareti olduğunu görmeyen binlerce Hıristiyanın da biz Müslümanlar gibi uyuyan bir ümmet olduğunu ve bilmeden Deccalizm'e hizmet ettiklerini açık açık belirtiyor.

Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton),
2007 Adana.

Akhenaton'un Diğer Yazıları ❯❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: hphnekckni, 07.02.2020, 11:24 (UTC):
Dünyanın hakimi olmak için tarih boyunca bir sürü kişi/grup varoldu/yokoldu ve kıyamete kadar bu istek devam edecek. Amaç dünyayı tek bir devlet tek bir millet haline getirmek, kendi ilahlıklarını ilan ederek meydanlarda boy göstererek insanları kendilerine secde ettirmek. Kendinizi bu insanların yerine koyun, siz bu amacı gerçekleştiren birisiniz ve tüm insanlık size şüphe duymadan tapıyor, sizi seviyor, size secde ediyor. Nasıl büyük bir mutluluk değil mi? Şeytanın bu insanlara verdiği vaat bu olsa gerek. Ama gelgelelim bu amaç hiç bir zaman gerçekleşmeyecek. Bu yüzden bu insanlar ne kadar bilimde,fende ileri olsalarda para babası olsalarda oyuna geldiklerinin farkında olmadıklarından gerzek ve aptal kimselerdir. Ey siz para babası amacı uğruna her yolu mübah sayan, dünyaya fitne saçan ve bundan nemalanan dünyayı yöneten insanlar!!! eminim bu mesajı size hizmet edenlerden birisi görüyordur, siz mi büyüksünüz? :))) hayır ben büyüğüm ben yaşar usta!!! sizin gözümde pul kadar değeriniz yok. ve önüme altından dağlar yığsanızda ben davamdan vazgeçmem...

Yorumu gönderen: düşünür , 05.05.2018, 15:49 (UTC):
illüminati ve yahudilerin birleşimine siyonizm denir ve sonuçta hepsi islamı yok etmek içindir

Yorumu gönderen: gulsun , 10.08.2017, 17:07 (UTC):
Kurulmak istenen devlet ismi nedir peki ? final konumuz oldu bu.

Yorumu gönderen: Ugur, 09.06.2017, 14:34 (UTC):
Annuit coeptıs. Çevirisini yanlış yapıyorsunuz. Annuit latincede gözetmek yada göz kırpmak olarak kullanılır. Coeptis ise kuruluş demektir. Aslında kuruluş ve girişim zaten yakındır. Yani bunu GÖZLEYEN KURULUŞ olarak çevirmek daha doğru.

Yorumu gönderen: noname, 09.09.2016, 03:20 (UTC):
O üçgen tek göz olan mühür abd mason locasının mührüdür. Orda verilmek istenen mesaj yeni dünya düzeninin gözetleyicisi Amerikadır. Ayrıca siyonizm falan da değildir. O david yıldızı meselesi ise daha başka.

Yorumu gönderen: Metehan, 11.08.2016, 12:19 (UTC):
Evet ne yazık ki doğrudur. 1 Amerikan Doları her yönüyle bir simgedir. Yeni dünyanın birim parasıdır. Tek Dünya, tek güç anlamı da çıkarılabikir. Hem idealizm hem güç sahibidir. Yalnız Yahudilik, Fetullahçı sapkın müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm gibi genel dini inanışlar da insanları yönetmek için sadece bir araçtır. CIA ve MOSSAD, hatta NATO gibi kurumlar da araçtır. Finans kurumları ve fonlar da birer araçtır. Masonluk musevi ve hristiyanlar ile ateizme yakın olan diğer din mensuplarının kolaylıkla bağlanabilmesi için kurgulanmış maddi güç odaklı çekim gücü yüksek bir araçtır. Aynı şekilde Fetullahçılık da yine CIA tarafından kurgulanmış ve islam dinine tabi kesimlerin kolaylıkla bağlanabilmesi için başta Türkiye olmak üzere de tüm dünya ülkelerine uyarlanmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe ve işgal girişimi, Suriye ve Irak ülkelerindeki sorunu da bu düzenin sadece sıradan uygulamalarından ibarettir. Yakalanan terörist Profesör ve Generallerdeki 1 dolarların sırrı nedir?

Yorumu gönderen: Ömrebedel, 26.07.2016, 11:21 (UTC):
Çıktı işte

Yorumu gönderen: büşra, 29.01.2016, 09:27 (UTC):
illiminati çok kez karsıma cıkttı vee arastırma yapmak ıstedım bu konu hakkında ellde ettıgım sonuclar çok acık ve net. daha dogrusu illiminatı gunumuzde gıt gıde ılerlıyor buna bır cozum bulmak lazım oo 10 kısı arastırma yapıp bulucam dunyayı yok edemezler yonetım onlarda degıl herkezın kendı kendını yonetmesi olucak

Yorumu gönderen: Mustafa, 09.04.2015, 14:00 (UTC):
amacini paraya yazmis olmalari bu adamlari gizemli yapmazki..zaten aciktan aciga dunyanin anasini aglatiyorlar.bunu birakin da ilim irfan ogrenin.amerikayi bugun super guc yapan einstein in bulusuydu."atom bombasi" ..einstein de nazi zulmunden kacan yahudiydi.bi soz var "bilgi guctur,onu kullanmasini bil,basa gec" .olay bu...

Yorumu gönderen: Fatih savaş, 30.07.2014, 00:14 (UTC):
Illuminati şeytanperestliktir. Bu zamana kurulan bütün şeytanperest örgütlerin birlesmesidir. Ta ki eski mısır belki daha ilerisi.mosonluk, tapınak şövalyeleri, gül ve haç kardeşliği,Hz.musanın geleceğini Firavun a söyleyenler amerika yi bunlar kurmuştur. Osmanlı'yı bunlar yıktılar.suanki teknoloji bunların büyü ilmidir.eski mübarek atalarımız ne derler şeytan icadı. Bu böyledir. Siz karşı duranlar görüyormusunuz ki şeytana hizmetten başka bi anlam yok. Bunların. Dizilerin şarkıların Ünlülerin medyanın. Gorduklerimiz bunlar. Bunların içinde daha neler var... Ama kurumuş yaprak bile onun izni olmadan dalından düşmez. O Rahman ve Rahim olan ALLAH celle celaluhu. imanimizdan olmayalım tevsir dersleri dinle.

Yorumu gönderen: osman, 24.05.2014, 16:20 (UTC):
bence böyle saçma teorileri mesela işte burada anlatılanlar, yok 25. 26. karelermiş yok ses içinde seslerle insanların beynine mesaj veriyolarmış dünyayı istedikleri gibi yönetiyolarmış hikaye bunların hepsi ve bu hikayeler masonlar tarafından uydurulmuş, insanlarda "vay be neymiş bunlar ne kadar güçlülermiş dünyayı nasılda yönetiyolarmış" kanısını uyandırmak için ortaya atılmış psikolojik savaş taktikleridir.diyelim ki bunlar dünyayı 200 yıldır yönetiyo. 200 yıllık bir hükümdarlık için bu kadar fazla senaryo var ama 500 yıl dünyayı titreden osmanlı için pek de senaryo göremiyorum ben ortada.birileri dünyayı yönetmek istiyosa iki şeye ihtiyacı var birincisi ve en önemlisi ideal, ikincisi ise para bunlardan biri olmadan yönetemezsiniz dünya falan osmanlı dünyayı 500 yıl nasıl yönetti? ideaalleri vardı: güneşin doğup battığı her yere allahı onun peygamberini ve kitabını götürmek tanıtmak. onun varisi olan bizlerse osmanlıdan büyük bir kimlik kaybına uğramış durumdayız ne bir idealimiz var ne kimliğimiz insanlara allah kuran peygamber demeye gelmiyo hemen damgayı yiyosunuz: aman bunlar şeriatci aman irtica patladı aman laiklik elden gidiyo biz daha böyle devam edelim daha çok masonlara israile köle oluruz.

Yorumu gönderen: baphomet, 13.11.2010, 07:03 (UTC):
Yazık ! Bakın arkadaşlar illuminati , tapınak sovalyeleri , gül ve haç tarikatı , bu örgütler 200 yıl önce var olmuş sismik örgütlerdr. şimdi bu örgütler asla dunyayı yönetemez evet dunyayı bırileri yönetiyor ama bunlar ne ılluminati ne mason ne tapınakçı bu insanlar ne bizm tanıyablceğmz nede görerebilceğmz örgutlere bağlıdr. Her sır gzlidr bunlar ıse bı teoridr. Burda tek şey baphomet terimi bu terim binlerce yıl öncesnde antik mısırda krallara verilen unvandır. Yalnz bu krallar firavunlar dğl firavunları seçen ve yöneten derin guçtr. İllumınati bir saplantıdr dunyayı yönetenlern adını kmse bilemez anck bunu kıyamet kopduğunda bilebilrz..

Yorumu gönderen: Romulus, 11.11.2010, 10:29 (UTC):
amerikan dolari yarin turk lirasi belki ondan sonra aynada kendiniden supelenecek kafayi yiyeceksiniz birakin bu sacmaliklari yarin neler yapacak sin kendin icin onlari dusunun cunki inanin bana amerikalilar boyle yapiyor ve siz umurlarinda degil aptal paralara bekipta kehanette bulunmuyor dunyayi yonetiyor ey turk insani sen neyi yonetiyorsun evindeki esinimi hic zannetmiyorum

Yorumu gönderen: Romulus, 11.11.2010, 10:12 (UTC):
Peki soylermisiniz, madem boyle bir gizli orgut var..Ve amaci soylediginiz gibi mesihin gelisini hizlandirmak neden bunu sacma bir paranin uzerine 300 sene evvel yazsin ! ayrica evet paranin uzerinde latince kullanimis bu avrupa orjinli bircok ulkenin kullandigi bir durumdur cunku kokleri Roma imparatorlugundan gelmektedir.Ingiltere yi ilk ve tek isgal eden imparatorluk ve dunyanin en buyuk imparatorlugu roma idi bunun nesi yeni bunun nesi mistik anlayamadim..Sacma teorilerinizle insanlari psikolojik olarak cokertiyorsunuz. Evet illuminati vardi peki neden varoldu bunu neden yazmiyorsunuz ? Cunku bagnaz din adamlari bilim adamlarini yakiyor ve binbir turlu iskenceyle olduruyorlardi!! Illimunati bu sebeble gizli kaldi ve korunma ihtiyaci hissetti sadece dunya yuvarlaktir diyen Gallileo da bu grubun uyesiydi Da Vinci ustad da bu grubun bir uyesiydi peki sorarim size Da Vnci ve Gallileo nun yeni bir dunya duzeni istemesi seytanla isbirligi yaptiklari anlamina mi gelir ? HAYIR , onlar daha modern ve bilimsel bir dunya istediler ve kilisenin din adamlarinin dini kullanarak insanlari cahillestirmeleri karsisinda dimdik durdular. Kaklmis simdi siz 13 rakami 13 aile bunlar kotu insanlar diyorsunuz! Sacmaliklarinizin farkina varin artik sizi ve sizin atalarinizi da boyle kandirdilar !

Yorumu gönderen: uğur, 02.11.2010, 15:13 (UTC):
ne zamanki olayları şimdi konusuyoruz. adamların ne kadar sistemli ve geniş çalıştıkları belli . ama unutmayın ki her şeyin bir sonu VARDIR

Yorumu gönderen: mRve, 25.09.2010, 11:18 (UTC):
Kesinlikle mantıksız değil. Fazla tesadüf kasta girer bunuda belirtmek istiyorum.Ayrıca da Natonun Logosunu İllumitaniye uygun belli bir ölçüde döndürdüğünüz zaman Nazi gamalı haç işareti ortaya çıkıyor!!Parayı tasarlayanların başında Benjamin Franklinde var ve kendisi bir masondan önce İlluminati üyesi.Bunların hepsi tesadüf olamaz!! Terörün ilk yandaşları İsrail İlluminati kardeşliğini destekleyen bir ülkedir.Şimdiki amaçlarıda Yeni dünya düzeni için önemli bir adım atma çabası ve yahudiliği yayma! Bunların hepsi kasten yapılıyor. Gözlerimizi açmazsakta devam edip amaçlarına ulaşıcaklar ne yazıkki. İluminati hala yokolmadı ve biçok ülke, buna Abd israil ve en önemlisi italya yani illuminatinin doğduğu yer Vatikanda dahil destek çıktığı ve sürdürmeye çalıştığı sürece istediklerini elde etmek için her yolu deniyecekler. Bu çok kötü bişey!

Yorumu gönderen: erdi, 20.08.2010, 10:50 (UTC):
bunların hepsii dogruysa bırısı bana detaylı olarak acıklayabılırmıı bu masonlar kımdır???

Yorumu gönderen: ..., 01.08.2010, 05:30 (UTC):
lutfen sacmalamayin 13 sayisnin ugursuzluguyla ilgili istanbulun fethi alakasiz bisey. bu sadece bizim kendi egomuzu tatmin etmeye yardimci olan bir tesaduf

Yorumu gönderen: SERDAR KARAHİSAR, 31.07.2010, 20:59 (UTC):
Yeni dolarlar basıldı 2012 ocak ta 2 eski$ 1 yeni $ değişecek ABD Bütün açıklarını kapatacak.

Yorumu gönderen: emir, 05.07.2010, 06:16 (UTC):
oradaki 13 rakamının senin hikayelere bir örnekte ben vereyim istanbulun fetih tarihi 1453 rakamları toplayın =13

Yorumu gönderen: önder, 05.06.2010, 09:16 (UTC):
gerçekten tebrik ediyorum...bu olayları deşifre edenn arkdaslarıma helal olsn coq qüzel yerlere dqinmişsiniz ?? tesadüflerden cok qercekler bunlar bence....

Yorumu gönderen: Faceless Void, 09.05.2010, 01:20 (UTC):
Bunlar zaten biliniyordu. Amerikayı kuranlar yahudilerdir. Ayrıca yahudiler üstüne iki devlet daha kurdular geçen yüzyılda...

Yorumu gönderen: barış, 11.02.2010, 16:19 (UTC):
illuminati ismini hergun duymuyoruz cok nadıren kıtplarda yada bazı makalelerde(yabancı) okuyoruz illuminati orgutu gizli, sırları olan buyuk ve guçlu bir tarıkat yada orgut hiç birşey kesın olmamakla birlikte birtakım gerçeklerde ortada bu orgutlenme kendısını efendi adayı dunyanın tek varısı dışarıdakılerı kole olarak goruyor boyle bır orgutlenme varkı ıllumınatı ısmını cok az duyuyoruz sız boyle bı orgutun basında olsanız ve ıstedıgınız ortam olusana kadar gızlenmek acıga cıkmamak ıcın herseyı yapmazmıydınız? onlarda yaptılar oyle guclu bır sıstem oturttularkı kımse çozemedı sadece onların ızın verdıgı olçude bılgıler dunyaya çeşitli kanallarla ulaştı gunumuzde bu orgut kendını yavas yavas dunyaya tanıtıtyor bu da demek oluyorkı kademelı olarak yuruttuklerı planları basarıya ulasma yolunun son safhalarına yaklastı ben ugur mumcu suıkastınıde bu orgutle ılıskılendırıyorum ugur mumcu gladıoyu arastırı ken ıllumınatıyle ılgılı bılmemesı gereken tarıkatın hesaplamadıgı bır bılgıye ulastı ve yıne orgut tarafından bertaraf edıldı bu benım kısısel dusuncemdır gelgelelım eger planları basarıya ulasma yolundaysa turkıye olarak turk halkı olarak cok zor gunler bızı beklıyor. Allah yardımcımız olsun....

Yorumu gönderen: pakize, 28.12.2009, 20:26 (UTC):
Dan sbinin kitabını okuduğumdan beri aklımı karıstıran örgütlü kardesliklerden biri.İnanılmaz derece de hayret verici.Bu adama bayılıyorum..

Yorumu gönderen: Mavi, 01.12.2009, 00:11 (UTC):
Tamamen ne kadar abartı olsa dahi dikkatlice bakılınca gerçekler tamamen ortaya cıkıyor sadece bu konuda olsa dahi masonik şeylerin cıkması amerikan dolarlarının hepsinde vardır farkettiyseniz 20 dolar mesela bu adamlar bunları yapıyorlar gizlice ama sadece kendileri ve kendileri gibi zekiler çözüyor bana dogru geldi tüm gizli işleri araştırıyorum da mason larla alakalı şeyler cıkıyor kim bu masonlar .....@

Yorumu gönderen: Hasan, 04.11.2009, 17:37 (UTC):
Bence 1 dolar yani uluslararası rezerv para birimi Deccal'dir.

Çünkü. İnsanoğlu günümüzde ahlak ve din ile maddi kazançlar arasında hep bir sürekli seçim yapma durumunda kalmaktadır.

Bu seçim bence; Allah'ın bize işaret ettiği, kıyamet günü sonrasında tekrar diriltilerek sürdüreceğimiz sonsuz yaşam olan cennet yada cehennem hayatının seçimidir.

Seçim bize ait. İçimizde ki kötülüğü mü dinleyeceğiz yoksa iyiliği mi ?

Yorumu gönderen: ---, 29.10.2009, 18:18 (UTC):
usa in ilk teklif edilen devlet arması kızıldenizden israil ogullarının hz.musa onderliginde gecisidir,cok acık oldugu gerekcesiyle kartala karar verilmistir

Yorumu gönderen: hayde, 26.10.2009, 14:14 (UTC):
ınsanlar bellı amac ıcın neler yapıyor herkesın elınde onlar var veya soyle dıyelım dolar ıcın herkes onların elınde bu kadar gızem tesaduf olmaz ve işin ilginç yanı zamanlama yanı artık bılınmek ıstıyorlar acıga cıkıyorlar ve bunu bılerek yapıyorlar.....

Yorumu gönderen: buse, 17.09.2009, 10:34 (UTC):
abartı gibi görünsede sonuçta bahsi geçen illuminati seçilmiş bilim insanlarından oluşmuş bir örgüt yani işaretlerin ilginç veya inanılmaz olması normal.

Yorumu gönderen: sibel, 29.08.2009, 14:33 (UTC):
tesadüf bu kadar olamaz zaten.yani gerçeklik payı olmasa kitiplara alınmaz çünkü var olan bir kardeşliğin hakkında konuşuyorlar

Yorumu gönderen: raul, 16.08.2009, 23:05 (UTC):
beyin görmek istediğini seçer ecem yani eğer inasan buna şartlanırsa böyle düşünür ve hani mantıksız değil bu bir gerçek ki bazı şeyler çok gizli tutuluyor.ben aytunç altındalı dinledim biraz bu konuda türkiyede fazla bilgisi olan bi kaç kişiden birisi ve onların isteği dışında hiçbir araştırma yapamıyorsun çünkü senin ihtiyacın olan bilgileri onlar sana veriyorlar diyor biz arşivlere bile alınmıyoruz... yani onların istemedikleri asla göz önünde olmaz... bu işaretlere gelince veya da vinci şifresi ve ya melekler ve şeytanlar bence bunlarında tesadüf olduğunu sanmıyorum yani bir şeylerin habercisi bunlar...

Yorumu gönderen: sibel, 13.08.2009, 13:53 (UTC):
illuminati kavramına melkeler ve şeytanlar kitabında rastladığım için araştırma ihtiyacı duydum.kitaptaki bi kahramanda illuminatiyi amerikan 1 dolarından öğrendikten sonra araştırmış.mantıklı açıklamalar gibi geliyor bana.yani doların üzerindeki herşey muazzam bi şekilde bu konuyla tesadüfen kesişmiş olamaz!!!

Yorumu gönderen: ecem, 04.07.2009, 09:37 (UTC):
İlluminati'nin eski bir yeraltı örgütüğü olduğu bilinmektedir.Fakat bu yazıda ve resimlerdeki bazı bilgiler oldukça zorlama gözüküyor.Yani bir dairenin içine yıldız pekçok yönden sığabilir.Bu onun bir işaret olduğunu göstermez.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56730071 ziyaretçi (144595104 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)