"Ruh"
 
ruh, soul

Ruh

Abdurrahman Yördem

“Sana Ruh’tan sorarlar; de ki: ‘Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir.’ ” (İsrâ 85)

Arş Evreni”ni incelediğim yazıda, Arş’ta bulunanlardan Ruh konusundan bahsederken Kurân-ı Kerîm ayetlerinde bize insanla ilgili Ruh / Bilinç / Can olarak bildirilen kısmın dışında ayrı bir varlık olarak Ruh’un da bize ayetlerde bildirildiğini yazmıştım. İnsanların Ruh / Bilinç / Nefis konusunu başka bir konu başlığında incelemek üzere bu yazımda bize az bilgisi verilen Ruh’tan bahsetmeye çalışacağım.

“Ruh” varlığı, ilgili ayetlerde; “Ruh”, “Ruhu’l-Kudüs”, “Ruhu’l-Emin” olarak isimlendirilir. Ayetler incelendiğinde Ruhu’l-Kudüs ve Ruhu’l-Emin kelimeleri ile bize bildirilenin Cebrail olabileceği de düşünülebilir. Ancak Ruh kelimesi ile bildirilen, ayrı bir varlıktır. Çünkü Arş Evreni ile evrenimiz arasında geçiş yapabilecek bir varlık olan “Ruh”, meleklerden farklı bir özelliktedir.

Oysa ne Arş melekleri evrenimize geçebilir — yalnız Kadir Gecesi özel bir izinle meleklerden bazıları evrenimize inerler — ne de evrenimizde görevli melekler Arş Evreni’ne çıkabilirler. Cebrail, Miraç’ta Sidre’den sonra daha ileri gidemeyeceğini, yanacağını söylemişti. Evrenimizdeki görevli melekler, ancak iki evrenin sınırında bulunan Levh-i Mahfuz’un evrenimize bakan yönüne kadar gidip ve görevlerinin kodlarını alıp tekrar evrenimize dönebilirler.

Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, “Ruh”un ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. (Nebe 36-38)

Tefsir:

Ruh ve melekler: “Ruh” deyince hemen akla “De ki Ruh, Rabb’imin emrindendir.” (İsra, 17/85) âyetiyle buyrulan Ruh gelir. “Ruh, Allah’ın ordularından bir ordudur. Melekler değildirler..” mealinde rivayet edilen bir hadis de bunu gösterir. Bazıları, “Hafaza melekleridir.” demişler; bazıları ise, “Ruhlar üzerine vekil kılınan melektir.” demişlerdir.

Bu rivayetlere göre kelimenin başındaki “elif lâm” ahd için demektir ki, “senin Rabbinden” karinesi (ipucu) ile muhatap Resulullah (sav) olduğu için, Resulullah (sav) tarafından bilinen Ruh demek olur. Beydâvî, bunları şöyle özetler: “Ruh, Ruhlar üzerine vekil kılınmış bir melek ya da Ruh cinsi, ya da Cebrail, ya da meleklerden daha büyük bir yaratıktır.” Şu halde, bunun kapsadığı manaya iman edip detayları hakkında “İlim, Allah katındadır.” demek daha uygun olur.

İsra suresi 85. ayeti ve Nebe suresi 38. ayeti ve tefsirini incelediğimizde Ruh’un meleklerden başka bir varlık olduğu söylenebilir. Arş meleklerinin evrenimize geçemediği gibi evrenimizde görevli meleklerin de sınıra kadar Levh-i Mahfuz’un evrenimize bakan kısmına kadar çıktığını belirtmiştik.. Bu nedenle Arş Evreni’nden evrenimize geçebilecek bir varlık olacak olan Ruh yaratılmış ve gerektiğinde verilen görevi yerine getirmek için evrenimize gelip emrin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

“Sonra onu şekillendirip ona Ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak/bilinç duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.” (Secde 9)

“Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona Ruh’umuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.” (Meryem 17)

“..............Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu (’OL’ kelimesini) Meryem’e yöneltmiştir ve O’ndan bir Ruhtur...........” (Nisa 171)

Secde 9. ayet, Meryem 17. ayet ve Nisa 171. ayetlerde görüldüğü gibi Rabbimizin emrinde olan “Ruh”, Hz. Âdem’e ve Hz. İsa’ya Ruh üflenmesi görevini yerine getirmiştir.

“Melekler ve Ruh, oraya, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” (Mearic 4)

Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan Rûh ile şöyle diyerek indirir: “Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!” (Nahl 2)

Bismillahirrahmanırrahim. 1. Gerçek şu ki, Biz Onu Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? 3. Kadir gecesi, bin yıldan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh, onda Rablerinin izniyle her iş için inerler. 5. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o. (Kadir suresi)

Yine, özellikle Kadir Gecesi olmak üzere Ruh’un bazı Arş melekleri ile evrenimize indiğini ayetler bize bildirir. Kadir Gecesi, bildiğimiz kadarıyla Kurân-ı Kerîm’in indirildiği gece olarak kabul edilir. Alimlerin büyük bir kısmı; Kurân-ı Kerîm’in bu gecede tümünün dünya göğüne indirildiğini, daha sonra peyderpey Cebrail ile Hz. Muhammed (sav) e vahyedildiğini yazarlar.

Arş Evreni ile evrenimiz arasındaki ilişki, geçmiş dönemlerde pek bilinmiyordu. Ancak günümüzde evren hakkında almış olduğumuz bilgilerle şunu diyebiliriz; Kurân-ı Kerîm, Kadir Gecesi’nde Arş’tan Levh-i Mahfuz’a indi. Uygulama yeri olan Levh-i Mahfuz’dan Cebrail tarafından ayetler, peyderpey dünyaya taşındı ve vahiy olarak Peygamberimiz’e (sav) bildirildi.

Bu yüzden gece; 1000 aydan hayırlı bir gece olarak ayetlerde bize bildirildi. Ve o gece Ruh ve Arş melekleri dünyamıza inerek; tüm dünyadaki 8 milyar insanı bütün gece boyunca ziyaret eder ve esenlikler dağıtır. Dua edenlere Rabbimizin Emri ile icabet eder.

“8 milyar insana nasıl ulaşır?” diye bir soru akla gelebilir. Daha önce yazdığımız gibi Arş Evreni’ndeki hareketlilik/hız ışık hızının 18 milyon katı demiştik. Şöyle bir hesap yaparsak; her insanın arasındaki mesafeyi ortalama 1 km olarak düşünürsek, insanların hepsine ulaşmak demek 8 milyar km olarak hesaplanır. Ruh ve meleklerin hızı = 18 milyon x 300.000 = 5,4 trilyon km/ saniye olur. Onu da 8 milyar km bölersek = 675 eder. Yani Ruh ve melekler, 1 saniye içinde 8 milyar insanın tümünü 675 defa ziyaret etmiş olur. Yani bir insanın elini yukarıdan aşağıya indirmesi zamanı içinde 675 defa ziyaret edilmiş olur.

İşte bu ziyaretler esnasında insanların yaptıkları dualar tespit edilerek Arş Evreni’ne götürülür. O kişilerin esenlik içinde olmaları sağlanır. (en iyisini Allah cc bilir)

Abdurrahman Yördem,
Ocak 2021.

Abdurrahman Yördem'in Diğer Yazıları ❯

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İSA, 01.04.2021, 12:32 (UTC):
8 milyar insana nasıl ulaşır? Bu soruyu uzun uzun cevaplamanıza gerek yoktu! Allah'ın yarattığı melek sayısını mı biliyoruz da böyle bir hesaba girelim. Rabbimin sayısız meleği var demeniz yeterli idi. Açıklamız inansız yada inarcı zayıf olan insanlar içinse diyeceğim yok. Emeğinize sağlık...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54649540 ziyaretçi (139273132 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)