10. Bölüm
 
bhagavat gita

BHAGAVAT GİTA 10. BÖLÜM

İLAHİ ZAFERLER YOGASI

1. Ey koca kollu Arcuna, kendi iyiliğin için, Benim yüce sözümü dinle; seni sevdiğim için bunu tekrar açıklayacağım.

2. Ne tanrılar ne de yüce hikmet sahipleri Benim kaynağımı bilirler; çünkü her şekilde Ben tüm tanrıların ve büyük hikmet sahiplerinin kaynağıyımdır.

3. Ölümlüler arasında, Beni doğmamış ve başlangıcı olmayan, tüm dünyaların büyük Rabbi olarak bilenler yanılgı içinde olmayanlardır; onlar tüm günahlarından arınmıştırlar.

4. Zeka, bilgelik, yanılgı içinde olmama, affetme, doğruluk, kendine hakim olma, sakinlik, mutluluk, acı, doğum ya da varoluş, ölüm ya da var olmama, korku ve ayrıca korkusuzluk,

5. Zarar vermeme, dengelilik, halinden memnuniyet, çile, ün, faydalılık, kötü nam - varlıkların (bu) farklı çeşitleri sadece Ben'den doğar.

6. Benim gibi güçlere sahip olan yedi büyük hikmet sahibi, eski dörtlü ve Manu da, (Benim) aklımdan doğmuştur; onlardan da bu dünyadaki varlıklar doğmuşlardır.

7. Varlığımın çeşitli tezahürlerini ve Benim Yoga-gücümü gerçekten bilen kişi, sarsılmaz Yoga'da sabit hale gelir; buna hiç şüphe yoktur.

8. Ben her şeyin kaynağıyım; her şey Ben'den türer; bunu anlayan bilgeler meditasyona bağlanarak, Bana sevgi ve saygıda bulunurlar.

9. Akılları ve yaşamları Ben'imle tamamen özdeşleşmiş olan, birbirlerini aydınlatan ve her zaman Ben'den bahsedenler, tatmin ve sevinç doludurlar.

10. Her zaman şaşmaz ve değişmez olarak, sevgiyle, Bana saygı ve sevgide bulunanlara, Ben ayırt etme Yoga'sı veririm. (Böylece) onlar Bana gelirler.

11. Onlar için sadece şefkat duyduğumdan, Ben onların Özben'inde var olarak, bilginin parlak ışığıyla, cehaletten kaynaklanan karanlığı yok ederim.

Arcuna:

12. Sen Yüce Brahman'sın, yüce meskensin (ya da yüce ışıksın), yüce arılaştırıcısın, ebedisin, ilahi Kişi'sin, ilksel Tanrı'sın, doğmamışsın ve her yerde varolansın.

13. Tüm hikmet sahipleri ve aynı zamanda ilahi hikmet sahibi Narada ve Asita, Devala ve Vyasa seni böyle tanımlıyorlar ve şimdi Sen Kendin de bana böyle söylüyorsun.

14. Bana söylediğin her şeyin doğru olduğuna inanıyorum, ey Krişna! Doğrusu ne tanrılar ne de ifritler Senin tezahürünü (kaynağını) bilmezler!

15. Doğrusu sadece Sen, Kendini, Kendin aracılığınla bilirsin, ey Yüce Kişi, Ey varlıkların kaynağı ve Rabbi, Ey tanrıların Tanrısı, Ey dünyanın hakimi!

16. Bana tüm bu dünyalara nüfuz ederek varolduğun ilahi zaferlerini, hiç birini saklamadan anlatmalısın. (Bunu başka kimse yapamaz.)

17. Ey Yogi, her zaman meditasyon yaparak Seni nasıl bileceğim? Seni hangi görünüşünle düşünmeliyim?

18. Ey Krişna, Yogik gücünü ve zaferlerini bana tekrar detaylıca anlat; çünkü ben Senin yaşam-veren ve nektar gibi olan konuşmanla tatmin olmadım!

Krişna:

19. Pekala, şimdi sana göze çarpan ilahi zaferlerimi açıklayacağım, ey Arcuna! (Bu zaferlerin) detaylı tanımlarının bir sonu yoktur.

20. Ben tüm varlıkların kalplerinde olan Özben'im, ey Gudakeşa! Ben tüm varlıkların başlangıcıyım, ortasıyım ve aynı zamanda sonuyum.

21. (Oniki) Aditya arasında Ben Vişnu'yum; parlaklık verenler arasında Ben parlak güneşim; (yedi ya da kırk dokuz) Marut arasında Ben Mariçi'yim; yıldızlar arasında Ben ayım.

22. Vedalar arasında Sama Vedayım; tanrılar arasında Vasava'yım; duyular arasında akılım ve yaşayan varlıklar arasında zekayım.

23 ve Rudra'lar arasında Şankara'yım; Yakşa'lar ve Rakşasa'lar arasında refah Rabbiyim (Kubera); Vasu'lar arasında Pavaka'yım (ateşim) ve (yedi) dağ arasında Ben Meru'yum.

24. Ve, ey Arcuna, (kralların) aile rahipleri arasında Ben'i şef olan Brihaspati olarak bil; ordu generalleri arasında Ben Skanda'yım; göller arasında Ben okyanusum!

25. Büyük hikmet sahipleri arasında Ben Bhrigu'yum; kelimeler arasında Ben tek heceli Om'um; kurbanlar arasında Ben sessiz tekrarlama kurbanıyım; hareket etmeyen şeyler arasında Ben Himalayalar'ım.

26. Ağaçlar arasında Ben peepulum; ilahi hikmet sahipleri arasında Ben Narada'yım; Gandharva'lar arasında Ben Çitraratha'yım; mükemmelleşmişler arasında Ben Kapila'yım.

27. Beni atlar arasında nektardan doğan Uçaisrava olarak; muhteşem filler arasında Airavata olarak; insanlar arasında kral olarak bil.

28. Silahlar arasında Ben yıldırımım; inekler arasında Ben Surabhi adındaki dilekleri yerine getiren ineğim; Ben ata olan sevgi tanrısıyım; yılanlar arasında Vasuki'yim.

29. Naga'lar arasında Ananta'yım; su-ilahları arasında Varuna'yım; ölmüş ruhlar arasında Aryaman'ım, idare ediciler arasında Ben Yama'yım.

30 ve ifritler arasında Prahlad'ım; sayıcılar arasında Ben zamanım; hayvanlar arasında Ben onların kralı olan aslanım, kuşlar arasında Garuda'yım.

31. Arılaştırıcılar arasında Ben rüzgarım; savaşçılar arasında Rama'yım Ben; balıklar arasında köpek balığıyım; su kaynakları arasında Ganj'ım.

32. Yaradılışlar arasında Ben başlangıcım, ortayım ve aynı zamanda sonum, ey Arcuna! Bilimler arasında Ben Özben bilimiyim ve Ben ihtilaflı olanlar arasındaki mantığım.

33. Alfabedeki harfler arasında "A" harfiyim Ben ve bileşikler arasında ikiliğim, doğrusu Ben tüketilemez ve sonsuz zamanım; tüm yönlerde yüzüm olduğundan, (fiillerin meyvelerinin) dağıtıcısıyım.

34 ve Ben herşeyi yutan ölümüm ve refah içinde olacakların refahıyım; dişisel özellikler arasında (ben) ünüm, refahım, konuşma yeteneğiyim, hafızayım, zekayım, metanetim ve bağışlamayım.

35. İlahiler arasında Brihatsaman'ım; uyaklı dizeler arasında Gayatri'yim; aylar arasında Margasirsa'yım; mevsimler arasında ilkbaharım.

36. Ben hilekarların kumarıyım; ihtişamlıların ihtişamıyım; Ben zaferim; Ben (kararlı olanların) kararlılığıyım; Ben iyilerin iyiliğiyim.

37. Vrişni'ler arasında Ben Vasudeva'yım; Pandava'lar arasında Ben Arcuna'yım; hikmet sahipleri arasında Ben Vyasa'yım; şairler arasında Ben şair Usana'yım.

38. Cezalandırıcılar arasında Ben kralın asasıyım; zafer arayışı içinde olanlar arasında Ben hikmet ve cömertliğim ve sırlar arasında Ben sessizliğim; bilenler arasında bilgiyim Ben.

39 ve tüm varlıkların tohumu ne olursa olsun, Ben oyum, ey Arcuna! Ben olmadan varolabilen hareketli ya da hareketsiz (canlı ve cansız) hiçbir varlık yoktur.

40. Ey Arcuna, ilahi zaferlerimin sonu yoktur, bunlar Benim ilahi zaferlerimin Tarafımdan yapılan kısa bir ifadesidir!

41. Zafer kazanan, refah içinde olan ya da güçlü olan her tür varlığın, ihtişamımın bir parçasının tezahürü olduğunu bil.

42. Ama, ey Arcuna, tüm bu detaylı bilgilerin sana ne faydası var ki? Tüm dünyayı bir Parçamla destekleyen Ben, varım.

«78910111213»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744725 ziyaretçi (144632981 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)