120. Gün Olayi
 
embriyo, embryo

120. Gün Olayı

Ahmet Hulûsi

Cenin 120. güne ulaştığında henüz yeni oluşmaya başlayan beyin ilk kozmik ışınsal tesirleri değerlendirebilecek düzeye ulaşır ve bu ilk aldığı tesirle birlikte gen yapısında bir değişiklik meydana getirecek “ruhunu” oluşturacak bir biçimde hologramik dalga yaymaya başlar. Diğer yandan, daha önceden tüm hücreleri bir arada tutan ve sinir sistemi aracılığıyla yayılan biyoelektrik ise, tüm hücreleri bir tür elektromıknatıs durumuna sokmuş olduğu için, bu beynin oluşturduğu “hologramik yapılı dalga beden” yâni “RUH”, bütün bedene bağlı olarak sürekli beynin yaydığı dalgalar ile gelişmeye başlar.

Beynin bu 120. günde aldığı tesir neticesinde “Ruh”unu meydana getirmesi yanı sıra; ikinci olarak da bu ışınlar geliş gücü ve mahiyeti ve açıları itibariyle, beyinde mevcut olan ikinci bir devreyi açar ise, bu defa bu beyin, yerkürenin manyetik çekim alanına karşı koyacak türden bir anti çekim dalgası üretip bunu da “Ruh”a yüklemeye başlar. Şayet bu devre o gün de açılmaz ise, bu defa bu varlığın büyüme devresinde de beyin, dünyâ çekim alanına karşı koyma gücünü sağlayan bu enerjiyi “ruh”a yükleyemez.işte bu husus “Said”lik ve “Şâkî”lik hâli diye tanımlanmıştır.

3. olarak bu anda alınan tesirler kişinin beyninde belli bir ömür devresine müsaade eden bir tür kontak meydana getirir. Diyelim ki 45 sene açık kalarak hayata yol açacak bir taymır (geri sayım devresi).

Şayet bir kaza durumu söz konusu olmaz ise, o sürenin sonunda Marsın, Plüton ve Ay'la beyin haritasındaki ölüm noktasında bir sert açı meydana getirerek oluşturduğu ışınım bu beyindeki kontağı kapatır ve beyin bir anda durur!..işte sapasağlam iken, sebep yokken, “bir anda öldü” denen olay bundandır!.. Yâni bu üçüncü tesir de kişinin “ecelini” meydana getirir. Ki bu sürenin uzaması mümkün değildir.

Nihâyet bir de dördüncü tesir alır beyin bu 120. günde. O da daha sonraki yaşamında ne kadar açılım sağlayabileceğini sağlayan ana devre açılım kapasitesini meydana getirir. Bir diğer ifâde ile “rızık” durumunu.

İşte bu anlattığımız olay 1400 sene evvel Hz. Resûlullah aleyhi's-selâm'ın ağzından şöyle dile gelmiştir:

“Sizin birinizin ana - baba maddeleri 40 gün anasının karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde (ikinci kırk yâni 80) katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine o kadar zaman (üçüncü kırk) içinde mudge yâni bir çiğnem ete tahavvül eder. (120 böylece tamam olduğunda) Allah bir melek gönderir ve tekâmül eden mudgeye dört kelime emrolunur ki; Onun işini, rızkını, ecelini, sâid ya da şakî olduğunu yaz!.. denilir. Sonra ona ruh nefholur.imdî, sizden bir kişi iyi iş işler de hatta kendisi ile cennet arasında birkaç kulaç mesafe kalır. Bu sırada yazı gelir, o kişiyi önler. Bu defa o cehennemliklerin işini işler!.. Sizden bir kişi de kötü iş işler. Hatta kendisi ile cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada kitabı gelir onu önler. Bu defa o kişi ehli cennetin işini işler. (ve cennete gider)” (Buharî).

Evet, demek ki 120. günde ilk beyin cevheri, kozmik ışın etkileri ile yukarıda, mecâzî bir ifade ile açıklanan, konuları kayda alarak ve bunları diğer yandan da “Ruh” üzerine yükleme yaparak faaliyete başlıyor!

Beyin dedik. Olgun insan beyninde son bilimsel verilere göre, yaklaşık 15 milyar sinir hücresi yâni nöron mevcut bulunuyor ve her bir hücrenin 16.000 ayrı hücre ile bağlantılı olarak faaliyet gösterebildiği ifade ediliyor.

Yine bu sahada çalışan değerli bilim insanlarının bulgularına göre, normal düzeydeki bir insan bu 15 milyar beyin hücresinden oluşan beyin kapasitesinin ancak %5-7 arasındaki bir bölümünü; bilim insanları, düşünürler gibi daha fazla beyin çalışması yapanlarda da bu kapasitenin -12'ye kadar yükselebilen bir kısmı değerlendiriyorlar.

Beyin hücrelerindeki biyoelektrik enerji diğer hücrelerle bağlantı kuruyor ve beynin biyoelektrik gücü ve bu gücün içine aldığı hücre grubu kapsamı nispetinde de yüksek düzeyde beyin faaliyeti olarak meydana geliyor.

İşte 120. günde beyin cevherinin almış olduğu ilk kozmik tesirler o kişinin dinî tâbirle “A'yân-ı sâbitesi”dir!.. Yâni, sabitleşmiş ana programı!.. Öyle ki, artık bu ana programda asla bir değişiklik söz konusu olmaz!..

Daha sonra özellikle 7. ay başlarından itibaren gelişen beyin, istidadını oluşturacak bir biçimde, içinden geçtiği burçlardan giderek artan bir biçimde aldığı ışın tesirlerini değerlendirmeye başlar. Bu aylarda alınan tesirler ise kişinin ilerde düşünme gücünü ve kapasitesini oluşturacaktır.

Nihâyet beyin 9. ayda ve doğumdan hemen önceki bir iki gecede en verimli şekilde gelen tesirleri değerlendirir ve doğum durumuna girer. Bu ana kadar alınan tesirler kişinin sadece, az önce de belirttiğimiz gibi düşünce dünyasını oluşturan tesirlerdir.

Beyin bundan sonra en güçlü ışın etkilerini ise doğum anında ananın rahminden dünyâya geldiği anda alır.

Yükselen burç, actend tâbir edilen bu kozmik etkiler annenin koruyucu manyetik perdesinden dünyâya çıkan bebeğin beynini en güçlü şekilde etkiler!.. Bu etkiler ise, o kişinin mizacını, karakterini, çevresiyle ilişiklerini ve olaylar içinde ne tür bir yaşam süreceğini programlar.

Hemen burada akla gelecek şu sualin cevabını verelim. Genetik (irsiyet) diye bir olay var! Genlerin ne olduğunu biliyoruz. Bu yolla gelen ana bilgilerin kişideki rolü nedir?.. Genler kanalıyla gelen tüm bilgiler, şayet o kişinin beyninde kendilerini gösterebilecekleri uygun açıklıklar bulabilirlerse ortaya çıkarlar. Yok eğer o beyin, genleri kanalıyla sahip olduğu bilgileri, ortaya koyabileceği bir biçimde uygun açılım burçlardan almamışsa, onları aynen kapalı olarak muhafaza eder ve kendisinden sonrakilere iletir. Tâ ki genlerdeki bilgilerin ortaya çıkmasına uygun açılımda bir beyin bulana kadar bu böylece devam eder.

İşte bu andan sonra, sanki ıslak alçının kalıpta suyunu yitirdikten sonra yeni bir form almaması gibi, beyin de yeni açılım tesirleri almaz olur ve hangi tür tesirler ile oluşmuş ise, o kişinin düşünce duygu tasavvur, vehim, hayal gibi beynî fonksiyonları o düzeyde ölene kadar devam eder. Nitekim bu yeni tesirlerle açılım olmayışı da; “yedisinde neyse yetmişinde odur; can çıkmadıkça huy çıkmaz” gibi halk deyişleriyle anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: bilal, 02.12.2015, 17:18 (UTC):
bu ledün ilmi acaip bir şey ,cenin ana karnındayken sait veya şaki olacağı YÜCE ALLAH(c.c.) tarafından biliniyor..fakat o kadar iyilik yapıpta son anda küçük bir hata yüzünden iyi insanı YÜCE ALLAH(c.c.) harcamaz diye düşünüyorum.öte yandan,her türlü namussuzluğu şerefsizliğ yapan bir adamda ,son anda yaptığı bir iyilikle YÜCE ALLAH(C.C.) I memnun edebilir..bir yanda iyilikle geçirilen güzel amellere sahip bir ömür..öbür tarafta pislik ve şiret içinde yaşamış bir şaki ömrü son anda iyilik yapmış..birincisi batıyor..ikincisi kurtuluyor..YÜCE ALLAH(C.C.)IN işine elbette hiç kimse karışamaz lakin YÜCE ALLAH(C.C.)I da hiç kimse kandıramaz..YÜCE RABBİMİZİN MERHAMETİ SONSUZDUR.O KENDİ RIZASI İÇİN YAŞAYANLARIDA ÇOK İYİ BİLİP GÖRENDİR..

Yorumu gönderen: iletişim, 21.11.2010, 12:47 (UTC):
dini düşüncelerinizi paylaşın yanlızca canlar,tartışmayın..din bilinmeyenden 5 duyuyu da hesaba katarak bilineni deşifre eder,çok farklı yorumlara,suistimallere,yönelmelere açıktır..önyargısız,yeni bilgiye tüm saygınızla açık olun..herşeyi hakkıyla bilebilen yanlızca kimdir?yorumlarınızı çok abartmayın

Yorumu gönderen: Hüseyin Keskin, 21.11.2010, 09:26 (UTC):
Bu gün itibarıyla 21.11.2010 Bilim dünyası A. Hulusi'nin yazılarını doğrular nitelikte bulgular yayınlamaktalar. İdrak edemiyorsanız inkar da etmeyin..

Yorumu gönderen: Akhenaton, 28.08.2010, 15:32 (UTC):
Erkan Uğur, ne kadar meraklısınız insanları KAFİR ilan etmeye. Bu devrin de Molla Kasım'ı siz misiniz ki kafanıza göre alimlerin yazdıkları hakkında zanni sonuçlarıp yine zann üzerine yargılamaya... Doğru ya, sizden başka dünyada tek Müslüman yok; bi tek Müslüman sizsiniz. Vah bize, eyvah bize!

Yorumu gönderen: Erkan Uğur, 28.08.2010, 15:06 (UTC):
Handan Ertem'e ; Ahmet Hulusi kardeşim bilerek veya bilmeyerek şirk içinde sen de ona uyma. Bu dünya imtihan yeri ve hiçkimse daha doğmadan sadi veya şaki olamaz.

Yorumu gönderen: okuyan, 24.08.2010, 01:35 (UTC):
Ahmet Hulusinin bütün kitaplarini üstelik tam anlamak icin birkac defa okuyan birisi olarak: önceleri vay canina! dedirten etki yapti. Ama ögrendikce gördümki bu zat tamamen sirkte! Karmasik anlatim seklini secerek alt yapisiz beyinleri bulandiriyor. Cahil olanlar evliya, seyh bile yaptilar. Alt yapiniz saglamsa bu da böyle düsünüyor diye okuyun, yoksa uzak durun! Bu zat sirk icinde. Satirlarin arasinda dogru ayetlerle güven verip pesinden bulandirarak iman esaslarini inkar ediyor! Bu son kitaplarinda cok daha belirgin. Dedigim gibi uzak durun!

Yorumu gönderen: saturnplanet, 01.08.2010, 23:32 (UTC):
ilim diye hayal üretilmiş.. bunların bilimle yada ilimle hiçbir alakası yoktur.bilisel olarak tüp bebek ile üreme yapılıyor.. insan genleri ile oynanıyor. bu tüp bebeğin ruh u yok mudur.. biraz ondan biraz bundan birşeyler öğrenmişler.
her telden satıyorlar... ben de gerçekten birşeyler biliyorlar diye siteyi incelemeye başladım. hayal kırıklığına uğradım...

Yorumu gönderen: HANDAN ERTEM , 30.07.2010, 05:56 (UTC):
aslinda bir tek kitabini okumus olsaydiniz ahmet hulusi efendinin tüm söylediklerini onaylardiniz belki ama dedigi nurlardan nasibinizi almamissaniz buda rabbimin takdiri oldugu icin siz kabullenmesenizde biz kabullendik :) allah razi olsun ahmet hulisi bey...

Yorumu gönderen: Dilber Tekin, 31.05.2010, 06:35 (UTC):
bu yazıdan birşey anlayan varmı Allah aşkına? fizik terimleri kimya terimleri din terimleri hepsi karışmış gitmiş bunun tek bir yalın dille anlatımı yok mu ayrıca gerçekten anladığım cümleler bile mantık dışıydı gerçekten. beden beyin bir çiçeğin oluşumu gibi belli bir sırayla gelişir. ruh ise farklı bir alemde zaten var olan bir şey her ruh zamanı gelince oluşan bedene girer. ha günaha sevaba gelince evet onlar belki de bellidir çünkü Allah herşeyi öncesinden bilir. ama sen oraya aitsin demez daha en başında. ruhu gönderdiği bedendeki beyin neler yaptıysa ona göre cennet ya da cehennem yani buna insanlara layık görüğü beyin karar verir gibi birşey.

Yorumu gönderen: ercan bıyıklı, 22.05.2010, 22:28 (UTC):
Ahned Hulusiye katılıyorum....Ruh, beyin olmadan tekamüle erişmez. demekki beyni olmayanın ruhu meyve vermeyen ağaça benzer.meyve ağaçının yaprağına bakarak bu elma bu armut deriz....o ağaç tekamül ederse neyvesini verir....yoksa bazen bizde aramızda deriz ya ne ruhsuz insan..veya ben senin ruhunu okurum diye....demekki aklı veya beyni olmayanda oluşan ruh,tekamül edmeyen ruhtur...o zaman RUH Onun ilmindendirki; beyinle tekamül eder ve sonsuz yaşamında o birimin aslını yaratn Aslına döner ki...Bu ebedi yaşamdır....

Yorumu gönderen: mehmet şahin , 15.05.2010, 18:30 (UTC):
siz kendi yazdığınızdan bişey anladınızmı ne demek ruh elektromanyaetik falan filan dalgadır kim tespit etmiş sallamayın milleti burdan Yüce Allah irade vermiş doğru yolu bulsun diye kuluna ama ne yapacağını bilir doğmadan cennet yada cehenneme gideceği bilmem beynine yazılır eee ölen günahsız bedenler nasıl oluyo o zaman cehennem yazılmışsa orayamı gidiyo ? SALLAMAYIN

Yorumu gönderen: Mesut MUTLU, 22.04.2010, 13:12 (UTC):
Hiç aslı yoktur.Ruh,40.gün rahme konur.Beden ruhu üretemez.Asıl insan olan ruhtur can ve nefisle beraber.Önceden yaratılmıştır.Kabirde bekler sırası gelinceye kadar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741688 ziyaretçi (144625907 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)