4. Bölüm
 
bhagavat gita

BHAGAVAT GİTA 4. BÖLÜM

BİLGİ YOGASI

Krişna:

1. Bu yok olmaz Yoga'yı ben Vivasyan'a öğrettim, o bunu Manu'ya öğretti; Manu Ikshvaku'ya beyan etti.

2. Bunu düzenli bir silsilede el değiştirme yoluyla soylu-bilgeler bildi. Bu Yoga, uzun zamandan beri burada kaybolmuştu, Ey Parantapa!

3. İşte bu aynı Yoga sana bugün tarafımdan öğretildi; çünkü sen Bana sadıksın ve Benim dostumsun; bu en yüce sırdır.

Arcuna:

4. Senin doğumun daha sonradır ve Vivasyan'ın doğumu daha öncedir; başlangıçta bu Yoga'yı Senin öğrettiğini nasıl anlamalıyım?

Krişna:

5. Ey Arcuna, hem Benim hem de senin bir çok doğumu oldu! Ben bunların hepsini biliyorum ama sen bunları bilmiyorsun!

6. Ben doğmaz ve yok edilmez bir doğaya sahip olduğum halde ve tüm varlıkların Efendisi olduğum halde, Kendi Doğam üzerinde hükmederek, kendi Maya'mda doğarım.

7. Ey Arcuna, doğruluk ilkesinde ne zaman bir düşüş yaşansa ve adaletsizlik yükselişe geçse, Ben Kendimi tezahür ettiririm!

8. İyinin korunması, günahkarın yok edilmesi ve doğruluğun sağlanması için, Ben her çağda doğarım.

9. Gerçek ışıkta kim Benim ilahi doğuşumu ve fiilimi bilirse, bedenini terk ettikten sonra, bir daha doğmaz; o Bana gelir, ey Arcuna!

10. Bağımlılıktan, korkudan ve öfkeden kurtulmuş, Benimle bir olmuş, Bana sığınmış, bilgi ateşinde saflaşmış birçokları Benim Varlığıma ulaşmıştır.

11. Bana ne şekilde ulaşırlarsa ulaşsınlar, Ben onları ödüllendiririm; insanlar her şekilde Yolumda yürürler, ey Arcuna!

12. Bu dünyadaki fiilde başarı özlemi duyanlar tanrılara kurban verirler; çünkü fiil yoluyla başarı çabucak elde edilir.

13. Dört kast da, Guna ve Karma'lardaki farklara göre Benim tarafımdan yaratılmıştır; bunu yaratan Ben olduğum halde, yine de Beni fiilde-bulunmayan ve değişmez olarak bil.

14. Ne fiiller Ben'de iz bırakır, ne de Benim fiillerin meyvelerine karşı bir arzum vardır. Ben'i bilen fiillerin zincirlerine bağlı değildir.

15. Özgürlüğün kadim arayıcıları da, bunu bildiğinden fiilde bulunuyorlardı; bu yüzden bu geçmiş zamanlardaki kadimler gibi sen de fiilde bulun.

16. Fiil nedir? Fiilsizlik nedir? Bu konuda en bilgelerin bile kafası karışmıştır. Bu yüzden, sana bu tip fiili öğreteceğim, bunu bilerek sen kötü olandan (samsara'dan) kurtulmuş olacaksın.

17. Çünkü doğrusu, fiilin gerçek doğasının ve ayrıca yasak fiilin ve fiilsizliğin ne olduğunun bilinmesi gerekir; fiilin doğası zor anlaşılır.

18. Kim fiil içinde fiilsizliği ve fiilsizlikte fiili görürse, o kişi insanlar arasında hikmet sahibidir; bir Yogi'dir ve tüm fiilleri yapandır.

19. Giriştiği işler arzudan ve bencil amaçlardan yoksun olan ve fiilleri bilginin ateşinde yanmış olan kişiye bilgeler, hikmet sahibi derler.

20. Fiilin meyvesine olan bağımlılıktan kurtulmuş olan, her zaman memnun bir halde olan, hiçbir şeye bağımlı olmayan kişi, fiilde bulunduğu halde, hiçbir şey yapmaz.

21. Ümit etmeyen ve akıl ve benliği kontrol altında tutan, tüm açgözlülüğü bırakan, sadece bedensel fiilde bulunan kişi hiçbir günah işlemez.

22. Kendisine çabasızca gelenden memnun olan, zıt kutuplardan ve kıskançlıktan kurtulmuş olan, başarı ve başarısızlıkta dengede duran kişi, fiilde bulunduğu halde, fiile bağlı değildir.

23. Bağımlılığı olmayan, özgürleşmiş olan, aklı bilgide sabit duran, kurban adına çalışan kişinin tüm fiili çözülür.

24. Brahman adaktır; Brahman erimiş tereyağıdır (ghee); adak, Brahman'la Brahman ateşine dökülür; doğrusu, Brahman'ı her an fiilde gören kişi Brahman'a ulaşır.

25. Bazı Yogiler sadece tanrılara kurban verirler, diğerleriyse Özben yoluyla sadece Özben'i Brahman ateşinde kurban olarak sunarlar.

26. Bazılarıysa işitme duyusu ve diğer duyularını dizginleme ateşinde kurban olarak sunarlar, diğerleri sesi ve çeşitli duyu-nesnelerini duyuların ateşinde kurban olarak sunarlar.

27. Diğerleri, duyuların tüm işlevlerini ve nefesin işlevlerini bilgi ile yanıp tutuşan benliği-dizginleme-Yogasının ateşinde kurban ederler.

28. Yine, bazıları zenginliği, çileyi ve Yogayı kurban olarak sunarlar. Benliği-dizginleyen ve katı yeminlerde bulunan münzevilerse, kurban olarak kutsal metinlerin çalışılmasını ve bilgiyi sunarlar.

29. Diğerleri, alınan ve verilen nefesi dizginleyerek ve sadece nefesin dizginlenmesiyle bir olarak verilen nefesi alınana, alınan nefesi verilene kurban olarak sunarlar.

30. Beslenmelerini düzenleyen diğerleri, yaşam-nefesindeki yaşam-nefeslerini sunarlar; tüm bu kişiler kurban yoluyla günahları tamamen yok edilmiş olan (ve) kurbanı bilenlerdir.

31. Kurbanın nektar gibi olan artığını yiyen kişiler, ebedi Brahman'a giderler. Bu dünya (Brahma'ın dünyası) (bile) kurban uygulamayan kişi için değilken; o halde kişi diğerine (ötealeme) nasıl sahip olabilir, ey Arcuna?

32. Brahman'ın önüne farklı tipte kurbanlar saçılmıştır. Bunların hepsinin fiilden doğduğunu bil. Bunu bildiğinde özgürleşeceksin.

33. Ey Parantapa, Bilgelik-kurbanı, maddenin kurban edilmesinden daha üstündür! Tüm çeşitleriyle fiiller en yüksek nokta olan bilgiye varır!

34. Uzun süreli teslimiyetle, sorgulamakla ve hizmet yoluyla, Gerçek'in farkında olan bilgenin seni bu bilgiye yönlendireceğini bil.

35. Bunu bilerek, Ey Arcuna, bir daha bu şekilde yanılmayacaksın ve bu vasıtayla tüm varlıkları kendi Özbeninde ve aynı zamanda Ben'de göreceksin!

36. Tüm günahkarların en günahkarı olsan bile, yine de doğrusu bilgi yığınıyla tüm günahları geçip gideceksin.

37. Ey Arcuna, parlayan ateşin yakıtı kül haline dönüştürmesi gibi, bilgi ateşi de tüm fiilleri küle dönüştürür.

38. Doğrusu, bu dünyada bilgi gibi bir başka saflaştırıcı yoktur. Yoga'da mükemmeliyete ulaşan kişi, bu bilgiyi zamanla kendi Özben'inde bulur.

39. İnançla dolu olan, buna adanmış olan ve tüm duyuları itaat altına almış olan kişi bu bilgiye ulaşır ve buna ulaştıktan sonra, anında yüce huzura erer.

40. Cahil olan, inançsız olan, şüphe içindeki kişi yıkıma doğru yol alır; şüpheci kişi için ne bu dünya, ne ötealem, ne de mutluluk vardır.

41. Yoga yoluyla fiilleri terk etmiş, şüphelerini bilgi ile parçalara ayırmış ve kendi üzerinde hakimiyet sağlamış kişinin yaptığı fiiller onu bağlamaz, ey Arcuna!

42. Bu yüzden, kalbinde taşıdığın cehaletten doğan şüphelerini bilgi kılıcıyla parçalara ayır ve Yoga'ya sığın; ayağa kalk, ey Arcuna!

«1234567»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56729931 ziyaretçi (144594703 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)