54 Farz
 

54 Farz

 1. Allah'ı daima zikretmek.
 2. Helal kazanılmış elbise giymek
 3. Abdest almak.
 4. Beş vakit namaz kılmak.
 5. Cünüplükten gusletmek.
 6. Rızk için Allah'a tevekkül (itimat) etmek.
 7. Helalden yeyip içmek.
 8. Allah'ın taksimine kanaat etmek.
 9. Tevekkül etmek.
 10. Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
 11. Nimete karşılık şükretmek.
 12. Belaya sabretmek.
 13. Günahlara tövbe etmek.
 14. İbadetleri ihlas ile yapmak.
 15. Şeytanı düşman bilmek.
 16. Kurân-ı delil tanımak.
 17. Ölüme hazırlıklı olmak.
 18. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
 19. Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
 20. Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
 21. Akrabayı ziyaret etmek.
 22. Emanete hıyanet etmemek.
 23. Dinin kabul etmeyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
 24. Allah ve Resulüne itaat etmek.
 25. Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
 26. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
 27. Her şeye ibretle bakmak.
 28. Tefekkür etmek. (Allah’ın kudretini, azametini ve insanın yaratılıştaki gayeyi düşünmek)
 29. İlim öğrenmeye çalışmak
 30. Kötü zandan sakınmak
 31. 31. İstihza (alay) etmemek
 32. Harama bakmamak
 33. Daima doğru olmak
 34. Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terk etmek
 35. Sihir yapmamak
 36. Ölçü ve terazisini doğru tartmak
 37. Allah'ın azabından korkmak
 38. Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek
 39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
 40. Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak
 41. İçki kullanmamak
 42. Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak
 43. Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
 44. Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
 45. Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
 46. Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
 47. Kibirlilik etmemek
 48. Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
 49. Beş vakit namazı muhafaza etmek
 50. Zulm ile halkın malını yememek
 51. Allah'a şirk (ortak) koşmamak
 52. Riyadan (gösterişten) sakınmak
 53. Yalan yere yemin etmemek
 54. Verdiği sadakayı başa kakmamak
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: osman , 01.11.2009, 14:50 (UTC):
allah razı olsun çok güzel bir kanal

Yorumu gönderen: murat, 01.11.2009, 13:59 (UTC):
4 bunları
32 yapamıyorum
33 inşallah
40 bunlarda
41 olur
49 AMİN!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744844 ziyaretçi (144633238 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)