54 Farz
 

54 Farz

 1. Allah'ı daima zikretmek.
 2. Helal kazanılmış elbise giymek
 3. Abdest almak.
 4. Beş vakit namaz kılmak.
 5. Cünüplükten gusletmek.
 6. Rızk için Allah'a tevekkül (itimat) etmek.
 7. Helalden yeyip içmek.
 8. Allah'ın taksimine kanaat etmek.
 9. Tevekkül etmek.
 10. Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
 11. Nimete karşılık şükretmek.
 12. Belaya sabretmek.
 13. Günahlara tövbe etmek.
 14. İbadetleri ihlas ile yapmak.
 15. Şeytanı düşman bilmek.
 16. Kurân-ı delil tanımak.
 17. Ölüme hazırlıklı olmak.
 18. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
 19. Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
 20. Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
 21. Akrabayı ziyaret etmek.
 22. Emanete hıyanet etmemek.
 23. Dinin kabul etmeyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
 24. Allah ve Resulüne itaat etmek.
 25. Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
 26. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
 27. Her şeye ibretle bakmak.

 1. Tefekkür etmek. (Allah’ın kudretini, azametini ve insanın yaratılıştaki gayeyi düşünmek)
 2. İlim öğrenmeye çalışmak
 3. Kötü zandan sakınmak
 4. 31. İstihza (alay) etmemek
 5. Harama bakmamak
 6. Daima doğru olmak
 7. Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terk etmek
 8. Sihir yapmamak
 9. Ölçü ve terazisini doğru tartmak
 10. Allah'ın azabından korkmak
 11. Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek
 12. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek
 13. Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak
 14. İçki kullanmamak
 15. Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak
 16. Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
 17. Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
 18. Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
 19. Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
 20. Kibirlilik etmemek
 21. Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
 22. Beş vakit namazı muhafaza etmek
 23. Zulm ile halkın malını yememek
 24. Allah'a şirk (ortak) koşmamak
 25. Riyadan (gösterişten) sakınmak
 26. Yalan yere yemin etmemek
 27. Verdiği sadakayı başa kakmamak
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: osman , 01.11.2009, 14:50 (UTC):
allah razı olsun çok güzel bir kanal

Yorumu gönderen: murat, 01.11.2009, 13:59 (UTC):
4 bunları
32 yapamıyorum
33 inşallah
40 bunlarda
41 olur
49 AMİN!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54799779 ziyaretçi (139650673 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)