6. Bölüm
 
bhagavat gita

BHAGAVAT GİTA 6. BÖLÜM

MEDİTASYON YOGASI

Krişna:

1. Fiillerinin meyvesine bağımlı olmadan, bağlı olduğu görevi yerine getiren kişi, Sannyasin ve Yogi'dir, ateşi ve fiili olmayan ise Sannyasin de, Yogi de değildir.

2. Ey Arcuna, terk diye adlandırdıkları şeyin Yoga olduğunu bil; doğrusu kimse düşüncelerini terk etmediği sürece bir Yogi olamaz!

3. Yoga'yı başarmak isteyen hikmet sahibi için, fiilin bir araç olduğu söylenir; Yoga'yı başarmış aynı hikmet sahibi için fiilsizliğin (sukunetin) bir araç olduğu söylenir.

4. Tüm düşüncelerini terk etmiş bir kişi duyu-nesnelerine ya da fiillere bağımlı değilse, o kişinin Yoga'yı başarmış olduğu söylenir.

5. Kişi sadece kendi Özben'inde yükselsin; kendisini aşağıya çekmesin; çünkü kişinin arkadaşı da düşmanı da sadece kendisidir.

6. Kendisine Özben vasıtasıyla hakim olmuş kişi, kendisinin arkadaşıdır, ama kendine hakim olamamışlar için, kişinin kendisi dışsal bir düşman gibi karşılarına çıkar.

7. Kendine hakim ve huzurlu kişinin Yüce Özben'i, sıcakta ve soğukta, zevkte ve acıda ve ayrıca onurlandırıldığında ve hor görüldüğünde dengededir.

8. Bilgi ve (Özben'in) bilgeliğiyle tatmin olmuş; duyularına hakim olmuş; bir parça toprağa, bir parça taşa ve altına aynı gözle bakan Yoginin uyum içinde olduğu söylenir. (Nirvikalpa Samadhi durumuna ulaştığı söylenir.)

9. İyi kalpli olanlara, arkadaşlara, düşmanlara, kayıtsızlara, nötrlere, nefret dolulara, akrabalara, adil olanlara ve olmayanlara karşı aynı gözle bakan, herşeyi aşar.

10. Yogi; aklını sürekli olarak sabit tutmaya çalışarak, yalnızlıkta kalarak, aklını ve bedenini kontrol edip tek başına olarak, umut ve kederden kurtulmuş olarak

11. Temiz bir yerde, ne çok alçak ne de çok yüksek olan, bir bezin, hayvan postunun ve kusha otunun üst üste konulmasıyla yapılmış sağlam bir yerde oturarak,

12. Aklın fiillerini (zihinsel faaliyetleri) ve duyuları kontrol altına alıp, aklını tek bir noktaya sabitleyerek, kendini arındırmak için Yoga uygulasın.

13. Bedenini sabit tutarak, kafası ve boynu dik ve mükemmelce sabit olarak, çevresine bakınmadan burnunun ucuna baksın.

14. Sakin bir zihinle, korkusuzca, Brahmachari andını tutarak, aklını kontrol ederek, Beni düşünerek ve aklı dengede kalarak otursun ve Beni yüce hedefi yapsın.

15. Aklı kontrol altındaki Yogi, böylece, aklı sürekli olarak dengede tutarak, Ben'de varolan ve özgürleşmeye varan huzura erer.

16. Ey Arcuna, doğrusu Yoga ne çok yiyen, ne de hiç yemeyen için; ne çok uyuyan ne de (her zaman) uyanık olan için mümkün değildir!

17. Yoga, yemede ve harekette (örneğin yürümede) daima makul olan, fiildeki gayretinde makul olan, uyku ve uyanıklık arasında makul olan kişi için acıların yok edicisidir.

18. Arzu nesnelerine duyulan özlemden yakasını kurtarmış (ve) mükemmelce kontrol edilmiş akıl sadece Özben'de bulunduğunda, o kişi için "O birleşmiştir." denir.

19. Yoga'yı Özben'de uygulayan (Özben Yoga'sıyla özdeşleşmiş), aklını kontrol altına almış Yogi, rüzgarsız bir yerde bulunan bir gaz lambasının titreşmeden yanan ışığına benzer.

20. Yoga uygulamasıyla dizginlenmiş akıl sakinliğe eriştiğinde ve Özben'i Özben'de gördüğünde, kişi kendi Özben'iyle tatmin olur.

21. Yogi, saf zihinle kavranabilen ve duyuları aşan ebedi mutluluğu hissettiğinde ve başka hiçbir yere kıpırdamadan Gerçek'ten asla ayrılmadığında,

22. Bundan üstün daha büyük bir kazancın olamayacağını düşünür; çok büyük bir acı ile karşılaşsa bile bulunduğu yerden ayrılmaz,-

23. (İşte) bunun adının; acı ile bir olmaktan kurtulma, (yani) Yoga olduğunu bil. Bu Yoga, kararlılıkla ve ümidini kaybetmeyen bir akılla uygulanmalıdır.

24. Kişi, Sankalpa'dan doğan tüm arzuları -hiç birini bir kenara ayırmadan- tamamen terk ederek ve akılla duyu sürüsünün tamamını her yandan dizginleyerek,

25. Sabit tutulmuş zihinle azar azar sakinliğe ulaşsın; aklı Özben'de tutarak, başka hiçbir şey düşünmesin.

26. Rahat durmayan ve sabit olmayan aklın başka yerlere kaçmasına sebep olandan, aklı dizginle ve (onu) sadece Özben'in kontrolü altına getir.

27. Yüce mutluluk, doğrusu, aklı çok huzurlu olan, tutkuları sakinleşmiş, Brahman haline gelmiş ve günahtan kurtulmuş bu Yogi'ye gelir.

28. Aklını sürekli olarak (Yoga uygulaması ile) meşgul tutan, günahlarından kurtulmuş Yogi, kolayca Brahman'la olan irtibatın ebedi mutluluğunun tadını çıkarır.

29. Aklı Yoga ile uyumlu olan kişi, tüm varlıklarda bulunan Özben'i görür ve tüm varlıkları Özben'de görür; her yerde hep aynı şeyi görür.

30. Beni her yerde gören ve herşeyi Ben'de gören kişi, ne Ben'den ayrılır ne de Ben ondan ayrılırım.

31. Birleşmiş olup da, tüm varlıklarda bulunan Ben'i seven ve hürmet eden işte bu Yogi, yaşam tarzı ne olursa olsun, Ben'de bulunur.

32. Ey Arcuna, zevk de olsa, acı da olsa, Özben'in benzerliği yoluyla her yerde ayniyeti gören kişiye en yüksek Yogi olarak bakılır.

Arcuna:

33. Ey Krişna, aklın rahat durmamasından ötürü, öğrettiğin bu ayniyet Yogasında süreğen bir devamlılık görmüyorum!

34. Doğrusu akıl rahat durmamaktadır, şamatacıdır, güçlüdür ve teslim olmamaktadır, ey Krişna. Ben aklı kontrol etmenin rüzgarı kontrol etmek kadar zor olduğunu zannediyorum.

Krişna:

35. Ey koca kollu Arcuna, şüphesiz, aklın kontrol edilmesi zordur ve akıl rahat durmamaktadır; ama uygulama ve duyulara kapılmamakla akıl dizginlenebilir!

36. Bu Yoga'ya, kendine hakim olmayanlarca ulaşımının zor olacağını düşünüyorum, ama kendine hakim olan ve çabalayan kişi, (doğru) araçlarla buna ulaşır.

Arcuna:

37. İnancı olduğu halde kendine hakim olmayı başaramayan, aklı Yoga'dan başka yerlere kayan, Yoga'da mükemmelliğe ulaşmayı başaramamış kişiyi nasıl bir son bekler, ey Krişna?

38. Her ikisinden de düşerek (hedeflerinin her ikisine de ulaşamayarak), Brahman yolunda yanılgıya düştüğünden, parçalanmış bir bulut gibi, desteksiz yok olup gitmez mi?

39. Ey Krişna, bu şüphemi tamamen Sen giderebilirsin; çünkü senin dışında bu şüpheyi giderecek kimse yoktur.

Krişna:

40. Ey Arcuna, ne bu dünyada, ne de bir sonraki dünyada onun için bir yıkım yoktur; ey çocuğum, doğrusu iyilik yapan hiç kimsenin kederlenmesi söz konusu değildir!

41. Erdemli dünyalara ulaşıp orada uzun yıllar boyunca kaldıktan sonra, Yoga'dan düşmüş (Yoga'ya ulaşamamış) kişi arı ve varlıklı bir evde tekrar doğar.

42. Ya da, hatta bilge Yogilerin ailesinde doğar; doğrusu böyle bir doğumu bu dünyada başarmak çok zordur.

43. Orada, o kişi bir önceki bedeninde elde ettiği bilgiyle karşılaşır ve mükemmeliyet için çok daha fazla çabalar, ey Arcuna!

44. Daha önceki uygulamaları yoluyla, kendisine rağmen doğar (kendisi farkında olmasa bile, amaca ulaşır). Sadece Yoga'nın ne olduğunu bilmek isteyen bile, Brahma'nın sözünü (kutsal kitaplara özgü bilgiyi) aşar.

45. Ama, yılmadan çabalayan, günahlarından arınmış, bir çok doğumla kademesel olarak mükemmelleşmiş bir Yogi en üstün hedefe ulaşır.

46. Yoginin, çilekeşlerden ve hatta bilgi erbabından (metinlerin çalışılmasıyla elde edilmiş bilgi) bile yüce olduğu düşünülür; o, fiilde bulunan kişilerden de üstündür; bu yüzden bir Yogi ol, ey Arcuna!

47 ve inancı tam olup ve içsel varlığı Ben'de olarak, Ben'i seven ve Bana hürmet eden Yogi'yi, tüm Yogi'lerin en samimisi sayarım.

«3456789»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741231 ziyaretçi (144623893 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)