666 Sayisi
 
666, satan, antichrist, dajjal, deccal, lucifer, islam, christianity

666 Sayısı

Hıristiyanlık Kaynaklarına Göre Antichrist ve 666

İncil'in Vahiy bölümünde şöyle der: “İşte bilgelik. Bırak anlayanlar canavarın sayısını hesaplasınlar: İnsan için sayısı; onun sayısı altıyüz, üç yirmi ve altıdır. (13:18 )”

Birçok kimse, "canavar"ı Hıristiyan karşıtı kişi olarak düşünür ve 666'nın da Şeytan'ın sayısı olduğunu kabul eder. Ama Book of Revelation, daha birçok gizemli sayıyla doludur. Örneğin; New Jerusalem'in ölçülerinden şöyle bahseder:

“Ve o benimle konuşanın elinde şehri ölçmek için altın bir asa vardı ve oradaki kapıları, buradaki duvarları. Şehir dört köşedir ve eni boyu kadardır ve şehri asasıyla ölçtüğünde onikibin furlong olduğunu buldu. Eni ve boyu ve yüksekliği eşitti. (21:15-16)”

666, sayısı

Onikibin furlong boyutlarında bir şehrin inanılmaz derecede devasa bir yer olması gerekir; çünkü bu durumda göğe yükselen kısmı yaklaşık 2, 400 km. Olacaktır; bu da oldukça bilim-kurgusal bir yaklaşım olur. St. John, gezegenimizin olası teknolojik geleceğine bir bakış atmış olabilir ama bu sözlerin gerçek anlamdan çok mecazi olması daha muhtemeldir. İncil'de sık sık karşılaşılan sayı sembolizmi, Musevi inancında çok önemlidir. Gerçekten, benim de keşfettiğim gibi, 666 sayısından sadece Book of Revelation'da değil, Book of Kings (Kralların Kitabı)'de de bahsedilmektedir:

“Solomon'a (Kral Süleyman) her yıl gelen altın, altı yüz, üç yirmi ve altı talentti.”

Solomon adı, İbranice barış anlamına gelen shaloın kelimesinden türemiştir; ama Kral James versiyonunda simya terimleriyle sol (Güneş) ve omon (Ay) olarak karşılık bulmaktadır.

Orta Çağ'da ortaya çıktığı haliyle simyanın kökleri, antik Mısır'ın izoterik bilgilerinden kaynaklanmakta olan keşiş bilimidir. Mısırlılar için bu bilimin adı Kemet idi ve günümüzde bundan kimya (chemistry) ve simya (alchemy) sözcükleri türemiştir. Kabala'da görülen izoterik Musevi geleneğinde de bazı simya kavramlarının Mısır inançlarından kaynaklandığı belirtilmektedir.

Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam dinlerinde, güçlü inanç taşıyan ve kendini adamış olan kişiler tarafından sır olarak tutulan bazı kavramlar olduğu bilinmektedir. Bu gizli sistemler, felsefik kavramları ifade etmek için genellikle sayılar kullanılır. Yine bu da antik Mısır'dan kaynaklanan bir fikirdir.

A.T. Mann, bu sistemin nasıl işlediğini Sacred Architectııre (Kutsal Mimari) adlı kitabında şöyle açıklamaktadır:

“Sembolik matematik antik gizem okullarının temeliydi ve insanların inançlarını, yaşamlarını düzenleyen prensipleri belirlerdi. Her tanrının doğası ve sembolik gezegeni sayıyla temsil edilirken, geometri biliminde her harfin sayısal bir karşılığı vardı. Sistem İbrani ve Yunan alfabelerinde benimsenmişti.”

“Geometri kullanırken, tapınakların ve anıtların boyutlar, şiirlerin ölçüleri, müzikal yazımlar ve diğer konular tanrılarla ve güçleriyle ilgili olmalıydı. Herhangi bir kelimenin ya da adın şifresini çözerek daha derin, sembolik niteliklerini anlamak mümkündür. Eflatuncular, Hermesçiler, Resicrucian'lar, Hıristiyan Gnostikleri, simyacılar, masonlar, tapınak şövalyeleri ve diğer birçokları bu gizli kutsal dili kullanmışlardır.”

Simyada, Ay ve Güneş sürekli bir uyum içinde olan dişi ve erkek elementler olarak ele alınır. Thomas Vaughan, 1650'lerde yazdığı yazılarda şöyle anlatmaktadır:

“Güneş ve Ay, biri aktif, diğeri pasif, bu Erkek, o Dişi olan iki Büyüsel Prensip'tir. Onlar hareket ettikçe. Yozlaşma ve Kuşak da hareket eder: Eşit olarak çözülür ve birleşirler.”

Simyada altın, saflaşmış ruhu simgeler ve geleneksel olarak Güneş'le bağlantılıdır. Güneş'in bir dönümü ise bir yıl demektir. Bu yüzden İncil'de 666 sayısıyla Güneş arasında bir bağlantı bulunduğuna dair Kings kitabından bir alıntı vardır.

Ayrıca, 666 sayısından Ezra'da da bahsedilmektedir ve Babil'den Judah'a dönen insanları simgelemektedir:

"Adonikam'ın çocukları altıyüz, altmış ve altı tanedir." (2:3)

"Adonikam" kelimesinin anlamı şudur: "Tanrı'nın övgüsüne layık."

666 sayısının İncil'deki anlamlarının yüzeysel olarak kastedilenlerden başka bir anlamı olmaması da mümkündür. Ancak St. John, 666 sayısını sayı sembolizmini alegorik olarak kullanan Musevi mistisizmine bağlamaktadır. Muhtemelen aynı geleneği izleyen kişilere yönelik bazı mesajlar vermeye çalışıyordu ama günümüzde artık bu mesajlar belirsizdir.

666, sayısı

Yine bir tesadüf olarak, eski Roma rakamları da büyükten küçüğe dizildiklerinde toplamı 666 sayısını vermektedir:

D = 500
C= 100
L= 50
X= 10
V= 5 1= 1 666 Bu yüzden canavarın sayısı olarak kabul edilen 666'nın Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini sağlayan Roma otoritelerini temsil ediyor olma olasılığı da yüksektir.

Hıristiyanlık dininin İngiltere Adaları'nda yayılmaya başladığı yıllarda 666 sayısı M.S. 946 yılında St. Dunstan tarafından yaptırılan ünlü Glastonbury Manastırı'nda da yer almaktadır. Bu, ilk olarak Bligh Bond'un 1920'deki araştırmasında ortaya çıkmıştır.

Manastırın bir kenarı 74 fit olan dokuza dört karelerden oluşan bir dikdörtgen alan üzerine kurulu olduğunu görmüştür. 74 fit, 888 inch demektir. Yer planı ise 666 fit x 296 fit boyutlarındadır. Manastırın mimarlarının bu sayıyı tasarımlarında yer verecek kadar önemli gördükleri ve St. John'ın "canavar" atıfını dikkate almadıkları bellidir.

KAYNAK BELİTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mustafa, 15.06.2016, 10:59 (UTC):
Bende tam olarak anlamadım.

Yorumu gönderen: Gerek yok, 28.01.2016, 16:18 (UTC):
Bu konuda kafam çok karışık acaba hurafemi gerçekmi çıldıracam.

Yorumu gönderen: paradox, 28.07.2014, 09:55 (UTC):
paradox 666 ve arapça vav harfi ...

Yorumu gönderen: Göksen Merey, 11.12.2010, 13:15 (UTC):
bu hikayeyi incilin vahiy bölümünde anlatırlar, yazanıda havari bile değildir, hz.isayıda görmemiştir. roma imparatoru neron ilk hristiyanlara çok zalimce davrandığı için yazarın nefretini kazanmış ancak adını yazmak yerine 666 sayısıyla neronu sembolize etmiş. olaya bilimsel yaklaşanların yaygın görüşü bu yönde, evangelistler ve katolikler bu vahiy bölümüne çok takarlar, mahşeri felaketleri ardından gelecek kurtarıcı mesih hikayesi içlerine işlemiştir. 2000 yılda defalarca bu günün geleceğine inanmışlardır ve işin kötüsü ona göre politika ve ideoloji üretenler öylesine etkili olmuştur ki, islamiyet bile başlangıcından sonra bir mehdi mitolojisi bile yaratmış, iyi veya kötü niyetle hadisler uydurulmuş kuran tefsirleri çarpıtmaya kadar ileri gidebilmişlerdir. Halbuki Allah tan başka kıyametin kendisini ve sürecini bilen yoktur, kuran incil ve tevrat gibi masal anlatmaz, ama müslümanlarda maalesef safsatanın masalların ve hayal mahsülü söylencelerin etkisine girmiştir.

Yorumu gönderen: sallamayalım, 15.11.2010, 09:25 (UTC):
olm roma rakamı kısmını sallamışın M=1000 :D diğerlerine pek dikkat etmedim amacım zaten bu deil roma rakamlarıyla ilgili bişey araştırıyordum okadar :D

Yorumu gönderen: H.A., 29.10.2010, 12:30 (UTC):
duvar ve bina ustası olan her bir şeytanı zincirlere bağlı olarak onun emrine verdik kelimesini aldığınızda ise şeyanın bir iş yapısı ve mimari ile ilgilendiği ayrıca kaptan kusto gibi dalgıçlıkta yaptığı ortadadır..


güzel bilgiler yakalamış ve konuyu açmışsınız .. selametle..

h.a.

Yorumu gönderen: Kent, 08.08.2010, 08:51 (UTC):
çok eğitici.Saygılarımla

Kent Öz
3 OSYM + 4 yıllık mak.muh.eğitimi

Yorumu gönderen: ÇİĞDEM, 24.10.2009, 18:24 (UTC):
İNCİL NASIL VE NE DEMEK İSTEMİŞ. ANLAYAMADIM.)))))Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468718 ziyaretçi (143902806 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)