7. Bölüm
 
bhagavat gita, yoga

BHAGAVAT GİTA 7. BÖLÜM

BİLGELİK VE FARKINDALIK YOGASI

Krişna:

1. Ey Arjuna, aklını Bana vererek, yoga uygulayarak ve Bana sığınarak, Beni tamamen ve şüpheye düşmeden nasıl bilebileceğini dinle!

2. Sana bu bilginin tamamını direkt farkındalık ile birleştirerek vereceğim, bunu bildikten sonra, burada bilinmesi gereken başka bir şey kalmaz.

3. Binlerce kişinin içinde, belki bir kişi mükemmellik için çabalar; bu çabalayanların içinde bile belki sadece biri Beni gerçekten tanır.

4. Toprak, su, ateş, hava, esir (boşluk), akıl, zihin ve egoizm olarak Benim Doğam sekize bölünmüştür.

5. Ey koca-kollu, bunlar benim düşük seviyeli Prakriti'mdir! Bunun bu dünyayı tutan yaşam cüzü olan benim yüksek seviyeli Prakriti'mden farklı olduğunu bil.

6. Bunların ikisinin (düşük ve yüksek seviyeli Prakritilerimin) tüm varlıkların rahmi olduğunu bil. Bu sebepten dolayı, Ben tüm evrenin kaynağıyım ve çözülmesiyim.

7. Ey Arcuna, Benden daha yüksek seviyede hiçbir şey yoktur! Kıymetli taşların bir ipe geçirilmesi gibi, her şey sıra sıra Bana bağlanmıştır.

8. Ey Arcuna, Ben sudaki lezzetim. Ben aydaki ve güneşteki ışığım; Ben tüm Vedalardaki Om hecesiyim, esirdeki sesim ve insandaki erkekliğim.

9. Topraktaki güzel kokuyum ve ateşin parlaklığıyım, tüm varlıklardaki yaşamım ve Ben çilekeşlerin çilesiyim.

10. Ey Arcuna, Beni tüm varlıkların ebedi tohumu olarak bil; Ben zekilerin zekasıyım; ihtişamlı nesnelerin ihtişamıyım Ben!

11. Güçlülerin arzu ve bağımlılıktan yoksun gücüyüm ve Ben (tüm) varlıklarda, Dharma'ya ters düşmeyen arzuyum, ey Arcuna!

12. Arı, hareketli ve durağan olan her varlığın Ben'den türediğini bil. Onlar Ben'dedir, yine de Ben onlarda değilimdir.

13. Doğanın üç değerinden (guna'lar) çıkmış bu Doğalarla (durumlarla) yanılsanmış olduğundan, tüm bu dünya Ben'i onlardan ayrı (gunaların üstünde olduğumu) ve değişmez olarak bilmez.

14. Doğrusu, (doğanın) değerler (in)den yapılmış Benim bu ilahi yanılsamamı aşıp geçmek zordur; bu yanılsamayı sadece Bana sığınanlar aşıp geçebilir.

15. İnsanların en geri tabiatlısı olan kötülük yapanlar ve yanılgı içinde olanlar Beni aramazlar; yanılsama yoluyla bilgisi yok edilmişler ifritlerin yolunu takip ederler.

16. Ey Arcuna, Beni seven ve hürmet eden erdemli kişiler dört çeşittir! Istırap çekenler, bilgi arayanlar, zenginlik arayanlar ve bilgeler, ey Bharataların efendisi!

17. Bunların içinde, şaşmaz değişmez bir şekilde her zaman Bir olana adanmış olan bilge aşar geçer (en iyisidir); çünkü Ben bilge için fazlasıyla değerliyimdir ve o da Benim için değerlidir.

18. Gerçi, tüm bunlar yüce gönüllü varlıklardır; ama Ben bilgeyi Kendi Özbenim sayarım; çünkü o, şaşmaz değişmez bir akılla, yüce hedefi olarak sadece Bana yönelir.

19. Bir çok doğumdan sonra bilge kişi, her şeyin Vasudeva (içsel Özben) olduğunun farkına vararak Bana gelir; böyle büyük bir ruhu (Mahatma) bulmak çok zordur.

20. Bilgeliği bu ya da şu arzuyla sarsılanlar kendi doğalarına uygun bu ya da şu ayini izleyerek diğer tanrılara giderler.

21. Adanmış kişinin saygı ve sevgi göstermek için inançla arzuladığı biçim ne olursa olsun, onun bu inancını Ben sağlam ve sarsılmaz yaparım.

22. Bahşedilmiş bu inançla kişi, ona (o biçime) saygı ve sevgi gösterir ve ondan arzuladığı şeyleri sağlar, (ama aslında) bu varlıklar (sadece) Benim tarafımdan takdir edilirler.

23. Doğrusu, kıt zekaya sahip bu kişilerin elde ettiği ödüller (meyveler) geçicidir. Tanrılara sevgi ve saygı duyanlar onlara giderler ama Bana adanmış olanlar Bana gelirler.

24. Benim yüksek seviyeli, değişmez ve en mükemmel doğamı bilmeyen aptallar, Tezahür etmemiş olan Ben'i tezahür etmiş olan olarak düşünürler.

25. Ben Yoga Maya'da gizlenmiş olduğumdan herkese (olduğum şekilde) tezahür etmem. Bu yanılgı içindeki dünya, doğmamış ve yok edilmez olan Ben'i bilmez.

26. Ey Arcuna, Ben varlıkların geçmişini, bugününü ve geleceğini bilirim, ama kimse Beni bilmez.

27. Ey Barata, arzu ve nefretten doğan zıt kutupların yanılgısından dolayı, tüm varlıklar doğumda yanılgıya tabiidir, ey Parantapa!

28. Ama, günahları son bulmuş ve zıt kutupların yanılgısından kurtulmuş erdemli fiilde bulunan kişiler, andlarında şaşmaz değişmez olarak kalarak, Bana saygı ve sevgide bulunurlar.

29. İhtiyarlıktan ve ölümden kurtulmak için çabalayanlar, Bana sığınarak, Özben'in ve tüm fiillerin tam bilgisi olan Brahman'ın tamamen farkına varırlar,

30. Beni Adhibhuta (elementlerle ilgili olan), Adhidaiva (tanrılarla ilgili olan) ve Adhiyajna (kurbanla ilgili olan) ile bilenler, şaşmaz değişmez bir akılla, ölüm anında bile Beni bilirler.

«45678910»


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744525 ziyaretçi (144632591 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)