72 Demon
 

72 Demon

UYARI! Bu bölümdeki yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir.

aamon, demon
Aamon.

AAMON, Güçlü ve Kudretli Marki, kim onu isterse, o ona kurt ve yılan olarak gözükür ve ateş kusabilir. Ne zaman çağrılsa insan görünümde gözükür; ama dişleri bir köpeğe benzer. O, geleceği ve geçmişi görebilir, sevgiyi tehdit edebilir ya da sevgililerin aralarını buldurur.

agares, demon
Agares.

AGARES, Doğu'nun dükü, kim onu isterse o o'na yaşlı bir adam olarak gelir, Başı timsah biçimde ve kolları ise atmaca gibidir. O halen gelmektedir buralara ve kaçak yaşamaya mecburdur. Bütün dilleri öğretir, yüksek mevki ruhları ve normal ruhları yıkabilir ve depremlere sebep olabilir. O bir erdem sahibidir.

AINI, Yakışıklı bir adam ve üç başın vücuduyla gözüken kuvvetli bir Dük, bir yılan gibi ilk, bir adam gibi saniye, alında iki yıldızla ve bir kedi gibi üçüncü. O, bir engerekte sürer ve kendisiyle onun, yok olmayı yaydığı parlayarak yanan bir yanan odunu taşır. O, çok kurnaz katar ve doğru özel meseleleri ilgilendiriyor olan cevapları verir.

ALLOCEN, Kuvvetli bir Dük, bir askerin formunda gözükür, büyük bir atta bindi, boğuk ve yüksek sesli bir aslan, fazlasıyla kırmızı, onun konuşmasının olan gibi onun yüzü. O, astronomi ve açık görüşlü bilimleri öğretir ve bir iyi aşina verir.

AMDUSCIAS, Büyük bir Dük, ilk olarak bir boynuzlu at gibi gelir, ama insan şeklinde istekte kalkacak, duyulmak için müzik aletlerinin her türüne sebep olmak, ama görmedi. O, ağaç düşüşünün, operatörden yapacak olduğu ve excellant samimi dostlarına verecek olduğunu yapar.

AMY, Büyük bir başkan, ilk olarak büyük parlak bir ateşin olduğu gibi gelir ve sonra bir adam olarak. O, astroloji ve açık görüşlü bilimlerin mükemmel bilgisini verir, iyi samimi dostlarla ve ruhlar tarafından tutulan treasuesi ele verebilir.

ANDRAS, Büyük bir marki, bir meleğin, kuvvetli siyah bir kurtun başıyla formunda gelir ve onun ellerinde parlıyor olan tam olarak parlak bir kılıca sahip olmak. O, ihtilafı eker ve tedbirsiz öldürecek.

ANDREALPHUS, Kudretli bir marki, başta bir tavusun şeklinde gözükür, büyük bir gürültüyle, ama insan şeklinde koyduktan sonra. O, kusursuzca geometriyi öğretir ve ölçümlere ait olan herkes, astronomi, kapsadı. O, bir kuşun benzerliğine adamları dönüştürebilir.

ANDROMALIUS, Büyük bir Dük ve kont, onun elinde bir serpantı tutuyor olan bir adamın formunda gözükür. O, çalınan mal ve hırsıza döner, bütün kötülük ve el altından yapılan muameleyi keşfeder, hem de saklanan hazineler olarak.

ASMODAY, Kuvvetli ve güçlü bir kral, üç başla gözükür, bir boğa gibi ilk, bir adam gibi saniye ve bir koç gibi üçüncü. O, bir yılanın kuyruğu, bir kazın perdeli ayakları ve kusuntuların, ateşlediği ona sahiptir. O, cehennemi bir ejderhayı sürer, bir mızrak ve flamayı taşır ve Amaymon'un gücünün şefidir. O, kafası açıkta dua edilmelidir ve (Wierus) duran bir konumdadır, başka türlü için o yapacak. O, faziletlerin halkasına verir, aritmetik öğretir, geomancy ve bütün el becerileri, bütün soruları cevaplar, adamları görünmez yapar, gizlenen hazinelerin yerlerini gösterir ve onları korur, eğer Amaymon hakimiyetinin içindeyse.

ASTAROTH, Büyük ve güçlü bir Dük, cehennemi bir ejderhada sürerken güzel bir melek gibi gözükmek ve onun sağ elinde bir engereği taşımak. O, onun pis kokan nefesinin hesabında yaklaşmak izin verilmemelidir ve Büyücü, büyü halkasıyla onun yüzünü savunmalıdır. Astaroth, geçmişi gerçekten ilgilendirmeyi cevaplar, sunar ve gelecek, bütün sırları keşfeder ve açık görüşlü bilimlerde büyük beceriyi verir. Hem de, gönüllü bir şekilde ruhların düşüşünde konuşacak. Ama onun kendi, onların yanılmasından muaf olduğu onu yapar gibi görün — (Wierus), şaşırmaz, eğer Astaroth, güzel bir dişi olmayı kapatırsa ve zararlı koku, çemberden seni çekmeyi deneyen onun yerine en hoş kokuysa. Gümüş halkayla kendini korumayı hatırla — Choronzon

bael, demon
Bael.

BAEL, Doğu'nun kralı, kim onu isterse; o, o'na görünmezlik ve bilgelik verir. Erkeksi bir başı Ya da bir kedi ye benzeyen başı ama genelde erkek başı olarak gözükür. Genelde boğuk bir ses ile konuşur.

Cehennem'in sözcüsüdür, Agares'in himayesindedir ve düşmanlarını uçarak etkisiz hale getirmektedir.

BALAM, Korkunç ve güçlü bir kral, üç başla gözükür, bir boğanın olan gibi ilk, bir adamın olan gibi saniye ve bir koçunki gibi üçüncü. Ateş alevleniyor olan bir serpant ve gözlerin kuyruğuyla, o, çok kızgın bir ayının üzerinde sürer, onun bileğinde bir goshawğı taşımak ve boğuk bir sesle konuşmak. O, geçmişe göre doğru cevapları verir, sunar ve gelecek, görünmez gitmesi için adamları yapar ve zekayı katar.

barbatos, demon
Barbatos.

BARBATOS, Büyük ve Saygın Dük, kim onu isterse o o'na Güneş'in Sagittarius'u olduğu zaman dört soylu kral ve üç kocaman sürüsü ile gözükür; Tüm ilimleri verebilir, o'ndaki büyü hazinesini kullanabilir, geleceği ve geçmişi bilebilir, o'nun gücü ile sevgililerin arasını buldurabilirsiniz ve o Kudret'in habercisidir. Tüm kuşların şarkılarını anlayabilir ve köpeklerin dillerini konuşabilir (Wierus).

BATHIN, Görkemli Dük, kim onu isterse o o'na, bir yılanın kuyruğuyla kuvvetli bir adam gibi gözükür, soluk bir atta sürmek. O, otlar ve değerli taşların faziletini bilir ve çabucak bir ülkeden başka bir taneye adamları taşıyabilir.

BELETH, Korkunç ve kudretli bir kral, soluk bir atta sürmek, müzisyenlerin her türünden geçerek önce geldi. O, ilk olarak çağırttığı zaman çok çok kızgındır ve bir üçgene yönetilmelidir, ya da Büyücü'nün ela değneğiyle çember çizdi, güney-doğuya işaret etti. O, nazikçe alıcı olmalıdır ve biat'ladır, ama gümüş bir halka, yüzü suçlanmalı olan sol elin orta parmağında giyilmelidir. O, adam ve kadının arasında sevgiyi sağlar ve güçlerin emrindendir.

BELIAL, Kudretli bir kral, Lucifer'den sonra yaratıldı, gözükür, güzel bir meleğin formunda, ateşin bir at arabasında yerleştirdi ve hoş bir sesle konuşmak. O, Michael ve diğer göğe ait meleklerden önce giden üst meleklerin ilk olarak arasında düştü. O, senatorshipsin tercihleri, arkadaşlar ve düşmanların neden iyiliklerini dağıtır ve mükemmel samimi dostlara verir. O, ona teklifler ve fedaları yapılmış yapmalıdır.

BERITH, Korkunç bir Dük, kırmızı giyim kuşamda bir askerin, altın bir taçla formunda gözükmek ve bestriddening, kırmızı bir attır. Halka, kullandı, Berith, onun anımsatması için gerektirildiği için. O, doğru şey geçmişinin cevaplarını verir, sunar ve gelmek, altına bütün metallerin olduğu dönüşler, verir ve saygınlıkları doğrular. O, açık ve ikna edici bir seste konuşur, ama büyük bir yalancıdır ve güvenilmemek.

BIFRONS, Büyük bir kont, muazzam bir formda gözükür, ama yönetilen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O, astroloji, geometride ustalık ve diğer matematiğe ait sanatları verir; O, otlar, değerli taşların fazileti ve ormanları öğretir; O, ölü vücutları değiştirir, diğer yerlerde onları koyar ve onların mezarlarında hayali mumları aydınlatır.

BOTIS, Büyük Başkan ve Kont, kim onu isterse o o'na, kaba bir engerek gibi gözükür, ama ne zaman, yönetti, bir insan şeklini farz eder, büyük dişler ve boynuzlarla. O, onun elinde keskin bir kılıca döner, geçmiş, mevcut ayırt eder ve gelecek ve arkadaşlar ve düşmanları barıştırır.

BUER, Büyük Başkan, kim onu isterse o o'na, güneşin, Sagittarius'da olduğu zaman gözükür ve felsefeyi öğretir, mantık, otların faziletleridir.

CAIM, Büyük bir başkan, bir pamukçuğun formunda gözükür, ama sonra keskin bir kılıca dönerken bir adamın olanda ve külleri yakmakta cevaplamak görünmek. O, keskin bir tartışmacıdır; O, adamları kuş şarkılarının anlayışı, büyükbaş hayvanın böğürmesi, köpeklerin havlaması ve suların sesine katar. O, doğru gelmesi için şeyleri ilgilendiriyor olan cevapları verir ve bir defa meleklerin emrindendi.

CIMERIES, Güçlü bir marki, o, siyah bir atta yiğit bir asker gibi gözükür. O, Afrika'nın parçalarında ruhları yönetir; O, dilbilgisi, mantık ve retoriği öğretir, saklanan hazineleri keşfeder ve şeyler, kaybetti ve sakladı; O, onun kendi türünün bir askeri gibi gözükmesi için bir adamı yapabilir.

CROCEL, Bir meleğin formunda gözük ve büyük kuvvetli bir Dük müdür. O, gizemci şekilde saklanan şeylerden konuşur, geometri ve açık görüşlü bilimleri öğretir ve operatörün emrinde, suları koşmanın olan beğenmesi için büyük bir kargaşayı yapacak; O hem de, sular ve hal banyolarını ısıtır. O, onun düşüşünden önce güçlerin emrindendi.

DANTALION, Kudretli bir Dük, erkek ve kadınların birçok yüzüyle bir adamın formunda gözükür ve onun sağ elinde bir kitabı var. O, bütün sanatlar ve bilimleri öğretir, bütün gizli tavsiyeleri bildirir, bütün insan düşünceleri için ve onunkinde onların, yapacak olduğunu değiştirebilir. O, sevgiyi yakar ve bir görüşte herhangi bir kişinin benzerliğini gösterir, onlar, her nerede olabilirse.

DECARABIA, Bir marki, bir pentaclede bir yıldızın formunda gelir, ama emirde adamın şeklinde koyar. Dicoversin olduğu o, otlar ve değerli taşların faziletleri, duayla şeytan kovan kimseden önce uçmak görünmesi için kuşları yapar ve samimi dostlar olarak onla kalır, şarkı ve yeme, diğer kuşları beğenir.

ELIGOS, Güçlü Dük, Bir mızrak, flama ve asayı taşırken iyi bir şövalye olarak gözükmek. O, saklanan şeyleri keşfeder, nedenler, savaşır, marshalls orduları, sevgiyi yakar ve arzu eder.

FLAUROS, Büyük bir Dük, başta korkunç bir leopar gibi gözükür, ama duayla şeytan kovan kimsenin emrinde o, ateşli gözler ve korkunç yüz ifadesiyle bir adamın şeklinde koyar. O, doğru şey geçmişinin cevaplarını verir, sunar ve gelecek, ama eğer, üçgene yönetmeseydi, o decieve, yapacak, duayla şeytan kovan kimsedir. O, memnuniyetle ilahtan konuşur ve dünyanın yaratması, öyle hem de ruhların düşüşünden, onun kendisininki, kapsadı. Eğer arzulanansa, o, yok edecek ve operatörün düşmanlarını yakacak, ne de o, ruhlar tarafından temted olması için onu çekecek ya da başka türlü yok edecek.

FOCALOR, Kuvvetli bir Dük, bir grifonun kanatlarıyla bir adamın formunda gözükür. O, adamları boğar, savaş gemilerini batar ve rüzgarlar ve denizin üzerinde güce sahip ol, ama o, herhangi birisini yaralamayacak, eğer duayla şeytan kovan kimse tarafından vazgeçmek için yönetilense. O, 1050 yılda yedinci tahtlara dönmeyi umar.

FORAS, Kuvvetli bir adamın formunda gözüken ve bütün otlar ve değerli taşların, mantık ve etiğe ek olarak faziletlerini öğreten büyük bir başkan; O, adamları görünmez yapar, zeka, akıllılık ve belagati katar, hazineleri keşfeder ve şeylerin, kaybettiğini iade eder.

FORNEUS, Büyük bir marki, bir deniz-canavar olarak gözükür. O, bütün sanatlar ve bilimleri öğretir, iyi bir şöhret ve dillerin bilgisini verir ve onların düşmanları tarafından onların arkadaşları tarafından olduğu anda sevilmesi için neden adamları.

FURCAS, Büyük bir Dük, zalim bir yaşlı adamın, uzun bir sakal ve kır saçla formunda gözükür. O, soluk bir atta yerleştirilir ve onun elinde keskin bir mızrağı var. O, felsefe, retorik, astronomi, mantık, el falcılığı ve ateş falını öğretir, kusursuzca onların bütün parçalarında.

FURFUR, Büyük bir kont, ateşli bir kuyrukla bir erkek geyiğin formunda gözükür ve zorlanan içerde üçgene kadar konuşmayacak. O sonra, bir meleğin formunu farz eder, boğuk bir sesle konuşmak. O, karı kocanın arasında sevgiye sebep olur, artışlar, gürler, yıldırım ve büyük rüzgarlar, doğru sır ve Tanrısal şeylerin hakkında cevapları verir.

GAAP, Büyük bir başkan ve prens, güneşin, güney işaretlerde olduğu zaman gözükür, bir insan şeklinde gelmek ve dört güçlü kral tarafından önce geldi. O, felsefe ve açık görüşlü bilimleri öğretir, sevgi ve nefreti heyecanlandırır, adamları baygın yapar, kendisinde, onun kralı olan Amaymon'un kehanetine ait olan şeylerin kutsamasında talimatı verir, Büyücüler'in gözetiminden dışarı samimi dostları teslim eder, geçmişe göre doğru cevapları verir, sunar ve gelecek, yerden yerleştirmesi için ulaşım adamları hızlıca, duayla şeytan kovan kimseden yapacak. Wierus'a göre, o, üçgenin dışında konuşacak, ama onun, neyi dediği, yanlış olacak.

gamygyn, demon
Gamygyn.

GAMYGYN, Büyük Marki, ilk görünümü ufak bir at ya da eşek gibidir; ama sonraları insan formunda gözükebilir. O eski dilleri, ilim öğretebilir ve yeni ruhları ve günah içinde ölen ruhlardan haber verebilir. Wierus ile beraberdir, Kim ki eğer bir şeytan çıkarma ayini düzenlerse o oradadır ve ve ruhu Araf'ta alıkoyar. Büyülü Cartagra'yı çağırır.

GLASYALABOLAS, Bir köpeğin formunda gelen kudretli bir başkan, ama kanatlı, bir grifonu beğenir. O, aniden bütün sanatlar ve bilimleri öğretir, kan dökmeye kışkırtır, bütün katillerin lideridir, geçmiş ayırt eder ve gelecek ve adamları görünmez yapar.

BUNE, Bir üçünün, ejderhayı yönettiği gibi gözüken kuvvetli bir Dük, sırasıyla bir köpek, grifon ve adamdan onlar oluyor olan başlar. Onun, hoş bir sesi var; O, gömütlerin etrafında doldurması için ölü, neden kötü ruhları yerlerini değiştirir, zenginliği verir, adam tarzını yapar ve belagatli, gerçekten cevap soruları.

GREMORY, Güçlü bir Dük, güzel bir kadın gibi gözükür, Dükle ilgili bir tacı giymek. O, geçmiş, mevcut keşfeder ve gelecek, öyle hem de saklanan hazinelerin bulunduğu yeri; O, kadınlar sevgisini sağlar ve özellikle kızlardan.

GUISON, Görkem'li Dük, kim onu isterse o o'na bir cynocephalus gibi gözükür ve geçmişi ayırt eder, sunar ve gelecek, cevaplar bütünüyle, sorar, düşmanları barıştırır ve şeref derecesi ve saygınlıkları verir.

HAGENTI, Büyük bir başkan, bir grifonun kanatlarıyla dev gibi bir boğanın şeklinde gözükür, ama beklendiği gibi insan formunda koyacak. O, akıllılığı verir, altına metalleri dönüştürür ve suya şarabı döner.

HALPHAS, Büyük bir kont, bir stockdovenin formunda gözükür, boğuk bir sesle konuşmak. 'Kılıçla aşağılık şehirlerininkinin, ziyaretlerin olduğu ve savaşın ya da diğer yerlere alanlarına adamlara yollayabildiği yanıklar. Veya, Wierus'a göre, onların olduğu ve silahlı adamlarla onları doldurduğu 'Onları inşa et ve silahlı adamlarla onları doldur'

LARAJE, Güçlü Marki, yeşilde kaplı güçlü bir marki ve yay ve sadağa dönmek. O, çürümesi için muharebeler ve neden ok yaralarına sebep olur.

, Güçlü bir başkan, başta bir karga gibi gözükür, ama sonra, ne zaman öyle, yönetti, bir insan formunu farz eder, boğuk bir sesle konuşmak. O, çabucak dünyanın bütün parçalarından kalifiye insanlara getirir, 'Arzula ve düşmanlardan düşüncelerin, bir fedanın iyilikle olduğu iyi samimi dostlar ve recievese verir, ama decieve, ona teklif eden yapacak. Wierus'un okuması, tercih edilirdir, yani, tapınağa yükselir ve yok eder.

MARAX, Büyük Başkan ve Kont, kim onu isterse o o'na, insan-başlı bir boğa gibi gözükür ve astronomi ve açık görüşlü bilimlerde beceriyi verir, iyi samimi dostlarla. O, bütün otlar ve değerli taşların faziletlerini bilir.

IPOS, Bir aslanın başıyla bir melek olarak gözükürken kudretli bir kont ve prens, bir kazın perdeli ayakları ve bir yabani tavşanın kuyruğu. O, geçmiş ve geleceği bilir ve zeka ve cesareti katar. Bütün onun, (WELL)'e varsayıldığı, yapar mı, ama hem de bana uç noktadaki talihsizliği sebep oldu — Choronzon

marbas, demon
Marbas.

MARBAS, Başkan, kim onu isterse o o'na kudretli bir aslan ve sonrasında da insan formunda gözükür. Tüm gerçekleri ve gizli kalanları cevaplayabilir, amaçlıdır ve hastalık dağıtır. El sanatlarını öğretir ve insan formunu değiştirebilir.

MARCHOSIAS, Kudretli bir marki, bir grifon, bir yılanın kuyruğunun kanatlarıyla bir kurtun formunda gözükür ve onun ağzından çıkarmayı ateşler. Operatörün emrinde o, bir insan formunu farz eder. O, muharebede kuvvetlidir, doğru bütün sorulara cevapları verir ve duayla şeytan kovan kimseye aşırı derecede sadıktır. O, egemenliklerin emrine ait olur.

MURMUR, Büyük bir Dük ve kont, bir grifonda sürüyor olan bir askerin formunda gözükür ve onun başında bir Dük'ün tacına sahip olmak. O, borular görünüyor olan iki bakan tarafından önce gelmiş olur. O, kusursuzca felsefeyi öğretir ve ruhlar ölü gözükmek ve cevaplamanın soruları zorlar. O, kısmen tahtların emrindendi ve kısmen meleklerden.

NABERIUS, Öten bir horozun formunda gözüken ve çemberin hakkında çırpışan yiğit bir marki. O, boğukça konuşur, sanatlar ve bilimler, özellikle retorikte beceriyi verir ve kayıp saygınlıklar ve şeref derecesini iade eder.

ORIAS, Büyük bir marki, bir aslan bestriddeningin formunda kuvvetli bir atta gözükür; Onun, bir serpantın kuyruğu var ve onun sağ elinde iki muazzam tıslayan yılanı tutar. O, ondan gezegenler ve binanın faziletlerini öğretir; O, adamları dönüştürür, saygınlıklar, patrikler ve doğrulamaları verir, arkadaşlar ve düşmanların iyiliğiyle.

OROBAS, Büyük bir prens, ilk olarak bir at gibi gözükür, ama ne zaman, yönetti, insan formunda. O, geçmiş, mevcut keşfeder ve gelecek; O, iyi saygınlıklar ve ilerlemeleri verir, arkadaşlar ve düşmanların iyiliğiyle; O, dünya ve ilahın yaratmasıyla ilgili olarak cevaplayacak; O, duayla şeytan kovan kimseye çok sadıktır ve herhangi bir ruh tarafından ayartmadan onu savunur.

OSE, Büyük bir başkan, başta bir leopar gibi gözükür ve sonra insan şeklinde. O, Tanrısal ve gizli şeyleri ilgilendiriyor olan bütünüyle açık görüşlü bilimlerde beceri ve gerçek cevapları verir. O, duayla şeytan kovan kimsenin, arzulayabildiği herhangi bir şekle adamları değiştirebilir ve değiştirilen olan, onu bilmeyecek.

PAIMON, Büyük Kral, Lucifer'in itaatkarı. O, taç giydirilen bir adamın, bir hecin devesinin üzerinde yerleştirdiği gibi gözükür, müzisyenlerin her türüne geçerek devam etti. O, kükreyen bir sesle konuşur, bütün sanatlar, bilimler ve sırları öğretir, verir ve saygınlıkları doğrular, bağlı adamların, Büyücü'den yapacak olduğunu yapar, iyi samimi dostları sağlar. O, kuzey-batıya doğru gözlenir ve hakimiyetlerin emrindendir. O, operatörün, bu ruhu anlamakta başarısız olabildiği Wierus'tan gözükür, o, (Mühür) ona ait oluyor olan ve açıkça konuşması için onu yöneten karakteri hangi olayda ileri germelidir. O, buna rağmen hokkabazlık yapmak için zor olabilir — Choronzon

PHOENIX, Büyük bir marki, o ismin kuşu gibi gözükür, bir çocuk sesinde hoş tonlar söylemek. İnsan şeklinin, Büyücüler'den yapacak olduğu, onun, harikulade bir şekilde bütün bilimlerden konuştuğu, mükemmel bir şairi kanıtladığı ve övgüye değecek şekilde onun, farz ettiği zamanda emirleri yapar. O, 1200 yılda yedinci tahtlara dönmeyi umar.

PURSON, Büyük Kral, kim onu isterse o o'na, onun elinde bir engereği taşıyor olan ve bir ayıda sürüyor olan aslan-başlı bir adam gibi gözükür, birçok borazancı tarafından önce geldi. O, gizler ve hazineleri keşfeder, geçmiş, mevcut ayırt eder ve gelecek, doğru şey insanı ve ilahiyatçıyı ilgilendiriyor olan ve iyi samimi dostları sağlayan cevapları verir.

RAYM, Büyük bir kont, bir karganın formunda gözükür, ama dilenen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O, hazineyi çalar ve yönetilen olduğu onu taşır; O, şehirler ve saygınlıkları yok eder; Dicerns geçmişinin, şu anın ve geleceğin olduğu o; O, arkadaşlar ve düşmanların arasında sevgiye sebep olur. O sonunda, tahtların emrindendir.

RONOVE, Büyük bir marki ve kont, muazzam bir formda gözükür; O, retorik ve sanatları öğretir, iyi bir anlayış, dillerin bilgisini verir ve arkadaşlar ve düşmanlardan onaylar.

SABANOCK, Kudretli bir marki, silahlı bir askerin formunda gözükür, bir aslanın başına sahip olmak ve soluk-renkli bir atta sürmek. O, kuleleri inşa eder, kampta yaşar ve şehirler, aynen güçlendirir, solucanlarla topluca gidiyor olan çürük yaralarla adamlara eziyet eder; O, iyi samimi dostlara verir.

SALLOS, Büyük Dük, kim onu isterse o o'na, cesur bir asker gibi gözükür, taç giydirilen bir timsahta sürmek. O, sekslerin arasında sevgiyi terfi ettirir.

SEERE, Amaymon'un altında kudretli bir prens, doğunun kralı, kuvvetli kanatlı bir atta güzel bir adamın formunda gözükmek. O, aniden geçmesi için bütün şeyleri getirir, bir gözün anında herhangi bir yere taşır ve bütün hırsızlıkları keşfeder. O, ilgisizce iyi ya da kötüdür ve yapacak, operatörden yapacak.

SHAX, Büyük bir marki, bir dövücünün formunda gelir, boğuk bir sesle konuşmak. O, görüşü yok eder, herhangi bir adam ya da kadının duyma ve anlayışı, duayla şeytan kovan kimseden yapacak, kralın hazinesinden parayı çalacak ve 1200 yılda ona dönecek. O, herhangi bir şeyi taşıyacak, ama ilk, üçgene yönetilmelidir; Başka türlü o decieve, yapacak, operatördür. O, aşağılık ruhların himayesinde olmayan ve iyi samimi dostlara vermeyen bütün saklanan şeyleri keşfeder.

SITRI, Büyük Prens, kim onu isterse o o'na bir leoparın başıyla gözükür, ama Büyücü'nün emrinde bir insan formunu farz ettirir. O, iki seksin arasında sevgiyi sağlar ve kendileri göstermesi için kadınlara çıplak sebep olur.

VALAC, Büyük bir başkan, bir meleğin kanatlarıyla biraz oğlan olarak gelir ve bir ikisinde sürmek, ejderhayı yönetti. O, doğru concernigin, hazineleri sakladığı cevapları verir, serpantın, nerede görülebildiğini söyler ve onları duayla şeytan kovan kimseye yardıma muhtaç teslim edecek.

vassagolefar, demon
Valefar.

VALEFAR, Güçlü Dük, birkaç aslan kafasından oluşur. Kim hırsızlık yaparsa onlar yönetir. Wierus demiştir ki aynı bir hırsız beyni vardır. Arkadaşça yaklaşır ve tuzaklar kurar.

VAPULA, Kuvvetli bir Dük, bir grifonun kanadıyla bir aslanın formunda gelir. O, sadece elle yapılan mesleklerde beceriyi vermez, ama hem de felsefe ve bilimlerde.

vassago, demon
Vassago.

VASSAGO, Kudretli Prens, Agares'in doğasındadır. Kim onu isterse; o, o'na geçmişi, bu zamanı ve geleceği verir ve kayıp olan bir şeyi araştırması için yardımcı olur. O gerçekten doğaldır. Beyaz büyülerde genelde görülebilecek biridir.

VEPAR, Büyük Dük, bir denizkızı olarak gözükür. O, sular ve savaş gemilerine rehberlik eder ve öyle Büyücü tarafından yönettiği zaman fırtınalara denizde sebep olur. O hem de, gemilerle dolu görünmesi için denize sebep olur ve putreyfying yaraları ve kurt yemiş yaralar yoluyla üç günde ölüme sebep olur.

VINE, Büyük bir kral ve kont, muazzam bir formda gözükür, ama yönetilen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O, saklanan şeyleri ayırt eder, gösterme cadıları ve geçmişin olduğu bilinmiş yapar, sunar ve gelecek. Duayla şeytan kovan kimsenin emrinde o, kuleleri inşa edecek, duvarları yıkacak ve suları fırtınalı yapacak.

VUAL, Büyük bir Dük, ilk olarak muazzam bir hecin devesi olarak gelir, ama sonra insan formunu farz eder ve Mısırlı dilde konuşur. O, kadınlar sevgisini sağlar, geçmiş, mevcut ayırt eder ve gelecek ve düşmanların hatta arasında arkadaşlığı heyecanlandırır. O, güçlerin emrindendi.

ZAGAM, Büyük bir kral ve başkan, başta bir grifonun kanatlarıyla bir boğanın formunda gözükür, ve, insan şeklinde olduktan sonra. O, adamları nükteci yapar, dönüşler, şaraba sular, yağa kan ve suya yağlar; O, krallığın madeni parasına herhangi bir metali değiştirebilir ve aptal tarzını yapabilir.

ZEPAR, Büyük Dük, kim onu isterse o o'na, kırmızı giyim kuşamda gözükür ve bir asker gibi silahlandırdı. Adamlar için sevgiyle kadınlarının olduğu ve diğer şekillere onları dönüştürebildiği o, onlar, onların aşıkları tarafından beğenilinceye kadar.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Daima Çırak, 16.10.2021, 12:37 (UTC):
Bu demonlardan biriyle iletişime geçmiş ve bu demonlar hakkında bilgisi, deneyimi olan samimi kişiler benimle iletişime geçerlerse memnun olurum. Önce "ciddiyet" ve "samimiyet" lütfen!
kba1@yaani.com

Yorumu gönderen: Samael&lilith, 30.08.2021, 23:19 (UTC):
Bunun için ne ademi nede samaeli asuçlaya biliriz Umarım zamanı geldiğinde çoğu şeyi kavrayıp algılayıp kaldıra bilirsiniz
Ağdem oğlundan çok hizmet edildi ve allah sonunda ademe meleklere secde buyurdu edildi sonuç düşürülmekse çoğu bu yolda pes etti dilerimki gün geldiğinde pişman olmassınız onca emek mükafatlandırma boşa çıkmaz

Yorumu gönderen: Xx, 27.06.2021, 11:57 (UTC):
İnsanığlundan önce dünyada kimlerin hüküm sürdüğünü unutmayalım biz ademoğullarına secde ettiker demon ve cin aynışey değil onları düşmüş melek olarak görebilirsiniz şeytandan sonra kovulan varlıklar olarak ve bir müslüman kimse demon çağıramaz gelir ama demon anlayışlan karşılamaz ben şahidim bir demonun sananis bir kişiye sağdıktır müslümanlara iyi davranmama nedenleri hz.süleymandır mühtü süleyman ile onlara hükmetti yüzüğü ona veren allah.c.c’du buyüzden müslüman birkimseyi sevmezler.

Yorumu gönderen: Ceren, 21.08.2020, 08:36 (UTC):
Onlar gercekten iyi davranıldığinda iyiler siz salak sacma davranip kendinize musalat etmişseniz ben bilemem nede olsa karşımızdaki düşmüş bi tanrı

Yorumu gönderen: Falan, 23.11.2019, 14:55 (UTC):
Herkes herşeyi biliyor anasını satayım :) okumak yok, öğrenmek yok.. yok ifrit yok şeytan :) .. Demon kelimesi yunanca Daimon kelimesinden türer, sokrates bu tabiri “içteki ses” olarak, Freud ise bunun vicdan olduğundan bahseder. Yok cinler, şeytanlar, dükler krallar ... Daimon / demon iç ses, vicdan demektir, Hristiyanlar yunan inanışını karalamak maksadı ile kelime anlamı “Öğreten, yol gösteren” olan daimon kelimesini şeytanlaştırmıştır. Tıpkı islama yaptıkları gibi.

Yorumu gönderen: ..., 22.06.2018, 17:39 (UTC):
"Saçmalık!" diyenler veya şey.. "İnanmıyorum bunlara. Çok saçma!" gibi cümleler kuran dünyamızın güzel insanları, bu siteye ne için gelmiştiniz acaba? Bunun gibi yorumları yazmak için mi? "Tamamen saçma hepsiiii HİÇ BİRİNE İNANMIYORUM" diyen kişi, bu siteye ne için gelmiştiniz? Yapmayın şöyle ya. İnandırıcı değil dedikleriniz. İnanıp inanmamanı belli etmek zorunda mısın sen? Siteye gelmişsin, belli ki merak bir uyanmış içinde ve belki seni tatmin etmemiş?
-...

Yorumu gönderen: ale, 04.12.2017, 18:43 (UTC):
İnsiye olmadan daemon çağırmayın bence.

Yorumu gönderen: Güler atmaca, 05.07.2017, 17:18 (UTC):
Sizinle nasıl iletişim kurabilirim

Yorumu gönderen: rowan, 22.08.2016, 19:40 (UTC):
Demonlar antik ve pagan devirlerde yaşamış insanların tanrı diye taptığı yüksek seviye düşmüş melek ve ifritlerdir.Halid Bin Velid'in Uzza putunu kesiş anısını okuyun.
Hristiyanlar demon der bizimkiler ifrit-iblis der.Yüksek seviye büyülerde kullanılırlar.1977 yılında yaşanan Conjuring 2 filminin konusu olan enfield vakası.Valac denilen bir demonun musallatı ile olmuştur.

Yorumu gönderen: karaltı, 10.06.2016, 21:14 (UTC):
Merhaba arkadaşlar size bir sorum olucak aranızda demonlarla iletişime geçebilen varmı ? durumum kritik biraz yardımcı olurmusunuz ?

Yorumu gönderen: Aydan, 03.04.2016, 08:19 (UTC):
İNANMAYIN..İNANMAYIN..ALLAH RIZASI IÇIN İNANMAYIN BUNLARA,.ALLAHTAN BAŞKA ILAH YOKTUR,QAYBI DA ANCAK O BİLİR,ONUN İZNİ OLMADAN HİÇ BİR ŞEY BİZE ZARAR VEREMEZ..!ÇÜNKİ YARATAN,YÖNETEN,YOKTAN VAR EDEN ODUR...!!!!

Yorumu gönderen: DN, 13.01.2016, 17:16 (UTC):
Salih sana inaniyorum.Asla Yanlis yapma yoksa olursun.Sakin onunla kotu davranma yoksa...

Yorumu gönderen: Salih, 03.08.2015, 21:30 (UTC):
Benimle bir Demon yasiyor.
burda göruyorum herkes sacmalik diyor.
ancak derdi ceken bilir.
lutfen demon hocalari benimle irtibata gecsin beni eyitsin nasil onunla davranayim yoksa ölurum.
kontak.adressim....
salih50@t-online.de

Yorumu gönderen: zeyneb, 20.01.2015, 12:12 (UTC):
Bisi sorcam 72 demonu okudum ama bulamadim universteyi kazanmak icin hangi demon

Yorumu gönderen: alim, 14.07.2014, 02:37 (UTC):
Bilgisayar oynu gibi :)

Yorumu gönderen: azmi, 30.06.2014, 16:01 (UTC):
olabilirler amaaaaaaa kesinlikle hepsi hepsi acz içindedirler hiiiç hiiç birşey yapamazlar çünkü kudret sadece ALLAH (C.C) aittir onların imanı olan insana zerre zere zararları asla dokunamaz en korkunçu en güçlüsü en beteri en tehlikelisi hatta hepsi bir gelsin bana kılıma zarar veremez ben ALLAH ( C.C ) sığınırım en güçlü en kudretli ALLAH'ın yarattığı varlık benim insanoğludur onların hepsi bize secde ettirilmiştir eğer ALLAH ( C.C ) yürekten inanırsanız kalbinize giremezler size zerre zarar veremezler hiiiç bir halt yapamazlar ben burada davet ediyorum hepsi bir olsun yürekleri yetiyorsa gelsinler banna zarar versinler ALLAH (C.C) sevgim hepsini yok eder hadi iblisler cinler demonlar ne var ne yoksa gelin bana ALLAH yeter o negüzel bir vekildir.....

Yorumu gönderen: witchnemesis, 19.02.2014, 08:40 (UTC):
şahidim.yanlız kendileri öyle inanıyor ve kafirler güçlüler.yaptıkları ise etrafa pislik öfke kaos kargaşa hastalık saçmak.bebeleri hedef alıyorlar ve yaşlıları.Allah dualarınıza karşılık yardım eder.etrafta kasıtlı brakılan iğrenç hayvan pisliklerini temizlemek bunları yapan uşakları kovalamak mesela hayvankovucuyla ayrıca saçtıkları haşareleri ve yemleri yoketmek büyüye inanmamak yapanı açığa çıkarmak gibi fikirler ve bunları suç üstü yakalıyacak tesadüfler yaratmak bunlara karşı sizi güçlü kılmak gibi.çoğu tarrotçuluk arazi spekulatör ve hatta burda yazsam inanamayacağınız meşru mesleklerde.tahsilleri var bence yaptıkları planlı.hayvan hakları der. avukat ordusuyla sahte şahitlerle sırtlarında böyle olunca kanunen birleşip kan bağı olmayınca emniyet bunları savunuyor sizi sahte suçlamalarla ve ekonomik yükle bitirebilirler.belediyede işlevsis kalıyor temizleyene kadar BELZEBUBÜN yaratıkları heryere mikrop saçıyor.bunun doğurduğu sonuç ise yukardaki liste.bunların demonla alakası yok sadece yaratılmış demon duyguları inşallah ve hz.İdrisin kıyamet ayetlerindeki dünyaya fırlayan topluluk değildir.

Yorumu gönderen: witchnemesis, 19.02.2014, 08:14 (UTC):
bunları kullananlar var duanızı eksik etmeyin

Yorumu gönderen: Mikail, 05.10.2010, 20:18 (UTC):
bloodandsword"et"ho"tmail. co"m

Yorumu gönderen: yokartık, 17.08.2010, 13:31 (UTC):
ister inanın ister inanmayın bi tanesi arkaşımla birlikte ve annesini öldürmeye kızı 8 kere intihara sevdiklerinide hastalığa yönlendirdi onlarla fazla dalga geçmeyin yada inanmamazllık etmeyin yalnız kalamadığınızda sizi anlıcak kimseyi bulamazsınız

Yorumu gönderen: süperego, 03.04.2010, 13:11 (UTC):
iyi güzelde bunları kim görmüş kim hangisinin ne iş yaptığını nerden öğrenmiş.

Yorumu gönderen: ali, 03.02.2010, 21:10 (UTC):
saçmalık

Yorumu gönderen: BOTIS, 04.01.2010, 20:33 (UTC):
hayat ta biz ve bizden başka varlıkların yaşadıklarını unutmayalım lütfen yazan:soultroy

Yorumu gönderen: Cem , 31.10.2009, 23:38 (UTC):
Siz ister inann ister inanmayn onlar size inanıyor..

Yorumu gönderen: deli, 26.10.2009, 17:15 (UTC):
tamamen saçma hepsiiiiiii HİÇ BİRİNE İNANMIYORUM

Yorumu gönderen: queen, 31.08.2009, 10:56 (UTC):
çeviri berbat bişey anlaşılmıyorBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741642 ziyaretçi (144625835 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)