ABD Ile Dünyadisi Varliklarin Baglantisi Nedir
 
abd, bağlantısı, dünya, dışı, ile, nedir, varlıkların

ABD İle Dünya Dışı Varlıkların Bağlantısı Nedir

ABD iLE UZAYLILAR ANLAŞMA MI iMZALADI!!!

Burada bilgileri veren kaynaklara göre, tüm anlatılanlar, ABD Hükümeti tarafından "Çok Gizli" olarak tanımlanıyor ve yine aynı kaynaklara göre, ABD'de geçeni olan "Bilgi Özgürlüğü Kanunu'nun" kapsamına alınmadığı gibi, ABD Hükümeti aşağıda anlatılan olayların hiçbirisinin doğruluğunu kabul etmemekte. Fakat, anlatılanların tümünün gerçek olduğu iddia edilirken, sadece ABD'nin değil daha birçok hükümetin benzeri gerçekleri sakladıklarını ve daha da ötede bu konularda konuşanların susturuldukları da belirtiliyor.

Anlatılanlar ve kimliği saklanan tanıklarla yapılan görüşmeler büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilmiş, ses ve video bantlarından isimler özellikle silinirken, konuşanların kimlikleri titizlikle saklanmış. Öyleyse, bu durumda anlatılanların doğruluğundan nasıl emin olunabilir? Buna verilen cevap ise söyle; "Bu tanıklar, Amerikan Hükümeti'nin 'Çok Gizli' düzeyi ile olan ilişkileri, verdikleri isimler ve kaynaklar bakımından inanılır ve güvenilirdir. Tanıklar, görev yaptıkları dönemin istihbarat servislerindeki personelin adlarını ve rütbelerin! doğru olarak biliyor ve anlatıyorlardı ve bunlar en ciddi düzeyde araştırılarak doğrulandı."

Gizemli Bir Grup

Birkaç yıl öncesine dönelim, UFO Araştırmacısı William Moore "Dünya dışı Canlıların Biyolojik Varlıkları" adlı bir radyo programı yapıyordu. İkinci programın sonrasında, bir telefon aldı. Arayan, eski bir istihbarat görevlisiydi. 9 arkadaşı adına konuşurken, Dünya'daki Yabancı Varlıklarla ilgili dokümanları Moore'ye verebileceğini söylüyordu. Moore, ikna olarak konuşmayı kabul etti ve konuşmalara ve konuşmacılara "Faicon" kod adı verildi. Bu arada Moore, Jamie Sanders adli bir TV yapımcısı ve yönetmeninden yardım isteyerek, görüşmelerin videoya kaydedilmesini planladı. Bu aşamanın ardından, Faicon kod adli ama gerçek adı "MJ 12" olan grupla çalışmalara geçildi. Peki, "MJ 12" neydi? Bu özel grup, ABD içindeki UFO faaliyetlerini araştırırken, "Dünyadaki Yabancı Varlıklar'la da ilişkileri yönlendirmekle görevliydi.

Yani resmen, insanlık ile "Dünyadaki Yabancı Varlıklar' arasındaki politikayı belirliyorlardı. Çalışmalar sürdürülüyor, kararlar veriliyor, Başkan'ın onayına sunuluyor ve politika uygulanıyordu. Yani ABD Başkanı'nın "Dünyadaki Yabancı Varlıklardan haberi vardı. Faicon'a göre, "MJ 12" 1950'lerde bizzat Başkan Truman'ın emriyle kurulmuştu ve bu emrin belgesi de vardı. Faicon, bu belgeyi gösteriyordu. Ek olarak da, 1947'de, New Mexico Roswell'e düşen UFO'nun ve içindeki dünya dışı canlıların cesetleri hakkından bilgi veren "MJ 12" dokümanları bulunuyordu. Bu dokümanlarda dönemin Başkan'ı Eisenhower'in imzası bulunuyordu. Aşağıdaki satırlar teyp kasetinden aynen alınan bir bölümdür.

Bu İncil Başka Bir İncil

Faicon'un sesi: "MJ 12, 1950'lerde, hükümetin içinden seçilen bir grup insanla oluşturuldu. Görevleri, UFO'larla ilgili araştırmalar yaparak, elde edilen bilgileri derlemekti. En önemli amaçları, UFO'larla ilgili bilgileri, bilimsel olarak geliştirmek ve teknolojimize yardım sağlayacak şekilde analiz etmekti. "MJ 12 'nin üyeleri arasında, ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, Merkezi ?istihbarat Örgütü "CIA" Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı da dahildiler. "MJ 12"nin yönetim merkezi ise. Washington DC'deki Deniz Kuvvetleri Gözlemevi'ydi ve ABD Deniz Kuvvetleri "MJ 12" politikalarıyla ilgili faaliyetlerin tümünde öncelikli sorumluluğa sahipti. Deniz Kuvvetleri personeli tarafından derlenen tüm bilgiler, analiz edilmek üzere "Aquarius" kod adıyla komutanlık merkezine aktarılıyordu."

Faicon, devam ediyor; "MJ 12'nin kendi arasında 'İncil' adıyla tanınan bir kitap ya da basili bir dosya vardı. Bu kitapta, Truman döneminde, ABD'nin misafiri olan üç dünya dışı yabancı anlatılıyor ve tüm ayrıntılar veriliyordu. Ayrıca kitapta, dünya dışı canlılardan alınan teknolojik ve tıbbi bilgiler, onların kendi gezegenlerindeki sosyal yaşamları, Roswell'de bulunan cesetlere yapılan otopsilerin sonuçları ve evren ile ilgili bilgiler de yer alıyordu. Ama bu kadar değildi, devamı da vardı, 1988 yılında gelen ve yine ABD'nin konuğu olan ve dev bir gizlilik perdesi altında saklanan ikinci bir dünya dışı canlı grup daha anlatılıyor."

"Dünyaya Bugüne Kadar Üç Ayrı Dünyadışı Canlı Türü Geldi."

Faicon, sürdürüyor; "Bir diğer kitap daha var, adı "Yellow Book". Bu ise son olarak gelen iki dünya dışı canlı tarafından yazılmış. Kitapta, geldikleri gezegeni, Güneş Sistemi'ni, diğer güneşleri, kültürlerini, kendi toplumlarını ve dünyada nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini anlatıyorlar." Bu noktada Faicon'a önemli bir soru soruluyor, dünya dışı canlıların kökenlerinin neresi olduğu soruluyor: Faicon açıklıyor; "Zeta Reticuli takımyıldızından geliyorlar. Bu takımyıldız onların ilk evi değil." Bu noktada hemen akla gelen biri var, bir dönem hükümet adına çalışan hipnoz uzmanı ve fizikçi Bob Lazar dünya dışı canlılar tarafından kaçırıldığını iddia eden ünlü Betty Hill'i hipnoz etmişti ve Hill, 1961 yılında yapılan bir seansta hipnoz altındayken Zeta Reticuli yıldız sistemini tıpatıp tarif etmişti. Ama dünyalı astronomlar bu takımyıldızı ancak 1969 yılında ilk kez gözlemleyebildiler ve buldular. Öyleyse, arada kesin ama garip ilişkiler vardı ama bu ilişkilerin arasındaki bağ açıkça görülemiyordu.

abd, bağlantısı, dünya, dışı, ile, nedir, varlıkların
Bob Lazar'ın tarif ettiği UFO'nun temsili bir resmi

Simdi Faicon grubundan bir başka kişiye geçelim, onun kod adı "Condor". Condor, ABD Hükümeti ile dünya dışı canlılar arasında yapılan anlaşmalardan söz ediyor; "ABD Hükümeti ile dünya dışı canlılar arasında imzalanan anlaşmaya göre, ABD Hükümeti dünya dışı canlıların varlığını açıklamamayı kabul ederken, onlar da insan toplumuna yani dünyaya karışmamaya söz veriyorlar. Ayrıca ABD, dünya dışı canlılara özel bir bölgede, çok gizli tutulmak kaydıyla bir üs de veriyor. Söz konusu yer Nevada'daki 51.Bölge ya da öteki adıyla "Dreamland / Rüya Ülkesi" olabilir." Simdi söz yine Faicon da; "Dünya dışı canlılar bu bölgede üslendiler yani Nevada'da. Benim bildiğime göre 1948 ya da 1949'dan günümüze kadar üç ayrı dünya dışı canlı türü dünyamızı ziyaret etti ya da konakladı, dünyada ilk dünya dışı bir canlı New Mexico Çölü'ndeki kazadan sonra ele geçirildi. Dünya dışı canlının adı EBE' idi. Hükümet tarafından üç yıl konuk edildi ve bakıldı. Ondan kültürleri, ırkı ve araçları hakkında çok şey öğrenildi. Diğer bir dünya dışı canlı ise, bir değişim programının parçası olarak, ABD Hükümeti'nin 1982 yılından bu yana konuğu oldu."

"400 Yıl Yaşıyorlar ve Çok Zekiler."

Birçok görgü tanığının çizdikleri resimlerin yani sıra, Faicon, dünya dışı canlıları söyle tanımlıyor; "Boyları yaklaşık bir metre ile bir metre on santim arasında değişiyor. Böcek gözüne benzer çok büyük gözleri var ayrıca birer iç gözkapakları bulunuyor. Yaşadıkları gezegende, gündüzleri güneş ışığı bizimkinden iki ya da üç kez daha fazla. Onlar da dişi ve erkek olarak iki cinsiyetteler. Bizim burnumuzun olduğu yerde iki küçük delik var ve küçük bir ağza sahipler. Bildiğimiz türden dişten yok, dişlerin yerinde çok sert kauçuk benzen bir alan bulunuyor, iç organları çok basit, kalbin ve ciğerlerin görevini tek bir organ yapıyor. Yine çok basit bir sindirim sistemleri ve büyük olasılıkla gezegenlerindeki çok güçlü güneş ısısı nedeniyle sertleşmiş ama son derece elastiki bir deriye sahipler. Beyinleri ise, bizimkinden çok daha karmaşık ve çok daha fazla kıvrım görülüyor.

Bizim görme sistemimiz beynimizin arka tarafından yönetilirken, onlarınki beyinlerinin önündeki bir merkezden yönleniyor. Duyma yetileri bizlerden hatta köpeklerden bile çok ötede. Böbrek ve mesane sistemi de tek bir organ halinde, onlar da atıkları vücutlarından atıyorlar ama kati atıkları sıvıya dönüştüren ve bilimcilerimizin bir türlü tam olarak çözümleyemedikleri ekstra bir organları daha var. Ellerinde bas parmak yok, dört parmakları bulunuyor, ayakları küçük ve parmak araları perdeli. Yaşamları ortalama olarak bizim zaman ölçümüze göre 350400 yıl arasında. Aslında genel olarak sürüngenlere benziyorlar. Bilindiği gibi dünyada bazı sürüngen türleri 500 yıl yasayabiliyorlar. Bir timsahın 850 yaşında olduğu resmen açıklanmıştı ve tabii çok zekiler, eğer IQ ölçüsünü alacak olursak, IQ dereceleri 200'ün üzerinde." Faicon, dünya dışı canlıların sosyal yaşamları hakkında da bilgi vererek konuşmasına devam ediyor;

"Onların da bir dini var, evrensel bir dine sahipler. Evreni Tanrı olarak kabul ediyorlar. Sevdikleri müzik türü eski Tibet müziğine çok benziyor. Genelde sebzeleri severek yiyorlar, dünyada en çok dondurmayı sevmişler, en çok da çilekli dondurmayı." Simdi Faicon'u bırakıp, adim saklamayan birine geçiyoruz.

Area 51, 51. Bölge
51. bölgenin bir fotoğrafı.

Area 51
51. bölgeye gelmeden bir uyarı tabelası.

Çok Gizli Bir Üs

Robert ya da Bob Lazar yukarda adı geçen Nevada'daki ünlü 51.Bölge'de bulunmuştu. Aslında bir fizik uzmanı olan Lazar, ABD Hükümeti tarafından resmen görevlendirilmişti. Lazar, hiç çekinmeden birkaç ayrı UFO tipini tarif etti. Lazar, ayrıca Las Vegas'ın 15 mil kuzeyindeki Pagose Gölü yakınında gizli bir araştırma merkezi bulunuyordu. Burada U2, SR71, F117A ve SR75 gibi çeşitli uçaklar geliştirildi. Üste çok ciddi ve inanılmaz derecede bir gizlilik uygulanıyordu. Ölüm cezası bile vardı. Pagose Dağı'nın içine 9 hangar inşa edilmişti. Hangar kapıları öylesine doğaya uydurulmuştu ki, birkaç yüz metre yakından bile fark edilemiyordu. Lazar'a göre, bu hangarların içinde UFO benzeri uçan disklerin deneyleri yapılıyor ve uçuş prensipleri deneniyordu. Lazar, disklerin uçabilmesi için adına "Yerçekimi Amplifikatörü" denen bir aygıt geliştirilmişti. Aygıtın planları dünya dışı canlılar tarafından hazırlanmıştı. iki tür UFO vardı, birisi "Omicron" adı verilen bir gezegen ya da bir yıldız çevresinde kısa yolculuklar yapabilen diskti. "Delta" adlı diğer tip ise, uzay zaman alanı içinde hareket edebilen ve bu şekilde yıldızlar ve galaksiler arası yolculuk yapabilen olağanüstü bir araçtı. Araçların üçüncü ve bir başka tipi ise, hem Omicron, hem de Delta konumuna geçebilen bir modeldi. Bu diskler ya da araçlarla ilgili tüm bilgi vardı ve uygulanıyordu..

abd, bağlantısı, dünya, dışı, ile, nedir, varlıkların
51. Bölge'nin yerini gösteren bir harita.

Lazar, üsten ayrıldıktan sonraki yıllarda çalışmaların bitirilmiş olacağını ve dünyada 80'li yıllardan sonra görülen UFO'ların hemen hemen tamamının dünya yapısı olduklarını iddia ediyordu ve bu araçlar gizli tutuluyordular. Lazar, dünya dışı canlıların sadece güney yarım küreden gözlemlenebilen Zeta Reticuli yıldız sisteminden geldiklerini vurgularken, Faicon grubunun söylediklerini onaylıyor. Bu yıldız sistemi dünyaya 38 ışık yılı uzaklıkta ve bir ve iki diye numaralandırılan ikili bir yıldız sisteminden oluşuyor, dünya dışı canlılar Reticulum 4 planetinden, yani Zeta 2 Reticuli yıldızının dördüncü planetinden geliyorlar. Galaksimizi ve yıldız sistemlerim doğal olarak kendilerine göre isimlendirmişler. Örneğin bizim güneşimize "Sol", dünyamıza ise. Günesin üçüncü gezegeni olduğu için "Sol 3" diyorlar. Yaşadıkları gezegende yani Reticulum 4'te bir gün, dünya zamanıyla 90 saat sürüyor. Lazar'ın dünya dışı canlıları tarifi, Faicon'dan çok farklı değil, hatta aynı gibi. Boyları bir bir buçuk metre arasında, ağırlıkları 15 ile 30 kg arasında, hemen hemen yeni yürümeye başlayan bir çocuk görünümündeler, başları büyük, her yönü görebilen badem seklinde kocaman gözleri var ve genelde saçsızlar. Daha çok mavi gri renkte tek parça tayf benzeri bir giysi ite görülmüşler.

UFO'lar Nasıl Çalışıyor (!)

Sonuç olarak gerek Faicon'un gerekse de Lazar'ın anlattıkları gerçekten ilginç; Örneğin Lazar, disklerin reaktörlerinin benzinle çalıştıklarını söylerken önce şaşırtıyor ama sonra bu benzinin bizimkinden çok farklı olduğunu anlıyorsunuz. Çok yüksek oktanlı ve petrolden değil, atom sayısı 115 olan bir elementten üretiliyor. Bu element ise bizim elementler için kullandığımız periyodik kartımızda bulunmuyor. Lazar, Element 115'in dünyadaki elementler gibi tek yönlü değil, iki ayrı amaçla kullanılabilen bir element olduğunu belirtiyor ve açıklıyor; "Dünya biliminin henüz bilmediği ve özelliğini tanımlayamadığı Yerçekimi Enerjisi'ni Element 115 sağlıyor ki bunun adı A Enerjisi, bu enerji Element 115'in çekirdeğinden kaynaklanıyor ve yayılıyor, ikinci olarak da, Element 115 anti madde radyonunum kaynağı, bu da gereken hareket gücünü oluşturuyor." Lazar'ın bu sözcüklerinden su anlam çıkıyor; Her disk, kendi içinde birer minik gezegen olarak kabul edilebilirler.

Lazar'ın anlatımına göre, yukarda adı geçen Çekim ya da uçuş Amplifikatörü'nün sistemi A enerjisini bir yere odaklayarak, uzay zamanın bükülmesini sağlıyor, uzay zaman bükülümü ise, bir astrofizik deyimi, basit bir anlatımla ışık hızından çok daha fazla bir süratle zamanın ve üç boyutlu uzayın dışında mekan değişimi olarak düşünülebilir. Uzay zaman bükülmesi yine bir astrofizik tanımıyla bir Kara Delik'in çekim alanı kadar bir güç alanını .oluşturuyor. Böylece elde edilen dev enerji, ışık yılı gibi çok büyük uzaklıkların aşılmasını sağlıyor. Lazar ekliyor;

"Bir uzay zaman bükülümü içinde yolculuk yapılırken, Element 115, Element 116 denen bir başka elemente dönüşerek bir anti madde alanını da yaratıyor. Anti madde alanında oluşan zıt alan ise, Element 116'nin sayesinde 0 enerjiye dönüşebiliyor. Reaksiyonun ISISI sonucunda, ortaya çıkan elektriksel enerji yeterli olduğu gibi, bir tür termoelektrik jeneratörü oluşturuyor. Sözünü ettiğim A Enerjisi, böyle sağlanırken, Delta durumuna geçildiğinde A Enerjisi, uzay zaman bükülümünü sağlayınca bir tür Kara Delik ortaya çıkınca, ışık yılları aşılabiliyor."

Bütün Bunlar Saçmalık Mı; Yoksa?..

Lazar'ın anlattıklarını anlamak çok zor, sadece örneklemek istedik. Çok daha uzun anlatımları var ama aslında konu sadece bilim çevrelerini ilgilendiriyor. Sorular ve kuşkular sonsuz, tüm bu bilimsel ama amatörce gözüken iddiaların resmen kanıtlanması gerek ama öte yandan da Robert Lazar'ın da bir fizikçi olduğu biliniyor. Bilimsel çevreler ilginçtir, susuyorlar hatta Lazar'ı yalanlayan ya da karşı çıkan kimseye de rastlanmıyor, iki şey olabilir Ya Lazar ya da Faicon öylesine saçmalıyorlar ki, yetkililerin hiçbirisi onlara cevap vermeye tenezzül dahi etmiyor, kısacası ilgilenmiyorlar ya da Lazar ya da Faicon, doğru söylüyorlar ve konunun daha fazla karıştırılmaması için yetkililer seslerini çıkartmayı, yorumsuz kalmayı tercih ediyorlar. En iyi çözüm, dünya dışı canlıların ortaya çıkması, o zaman tartışacak bir şey kalmayacak. Ama onlar da resmen ortada yoklar. Bu arada akla yukarda geçen bir söz de ister istemez geliyor; dünya dışı canlıların IQ dereceleri gerçekten 200'ün üzerindeyse, o zaman onları anlamamız hiç de kolay değil, hatta imkansız gibi.

Her şeyi bir yana bırakıp, bir an düşünelim. Eğer Falcon ve Lazar doğru söylüyorlarsa ve ABD ile dünya dışı canlılar arasında böylesine gizli tutulan bir ilişki varsa, hatta ABD dünya dışı bir zekanın temsilcileriyle özel bir ANLAŞMA imzaladıysa ve bunu dünya insanlarından saklıyorlarsa çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir olasılık, tüm siyasi, etnik, dinsel ve hatta ekonomik sorunlardan daha önemlidir çünkü göründüğü kadarıyla çok uzakta değil, kısa bir dönem içinde dünyada ciddi bir değişimin, belki bir bölünmenin ama en önemlisi insanlığın bir bölümü için bir tehdidin ortaya çıkması olasıdır. Neden mi? eğer anlatılanlar gerçekse, ABD neyin karşılığında dünya dışı canlıları saklamak ve hatta korumak için milyarlar harcıyor? Bunun bedeli nedir? Fakat önemli bir soru daha var, dünya dışı canlılar bu işbirliğinden ne elde ediyorlar ve neden saklanmak istiyorlar?? İhtiyatlı olmak isteyen çevrelere göre, eğer bizlerden çok ötede bir zekaya sahipseler. Korkmamız gerekir çünkü onların gerçek amacını anlamamız asla mümkün olamayacaktır; çünkü bizler onların yanında resmen geri zekalı sayılar biliriz. Ya öyleyse.?

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mturan, 09.03.2015, 21:49 (UTC):
Belli çevreler belli amaçlarla güya gizemli ve gizli bir sekilde bu palavraları servis ediyor ki insanlar inansın.çünkü onlarda biliyo böyle gizemli şeylerin dedikodusunun çabuk yayılacağını. Psikoloji bilimini o kadar iyi kullanıyorlar ki doğruyu ve yanlışı aynı tabağa koyup sunuyorlar ne inkar edebiliyo insanlar ne de kabul...ama gerçek şu ki doğruluk payı varsa bile onlar kendi işlerine geldiği gibi o doğruyu yorumlatmaya çalışıyorlardır.

Yorumu gönderen: paşali, 11.01.2015, 19:38 (UTC):
Ben ne gorduğumden emınım. ama çok detaylı anlatamıyorum veya ınsanlara ınandıramıyorum. bu konuda yanlız kalıyorum bır şahıdm kanıtım yok.sene2001 ın mart ayıydı.dağ evınde saat18 sularında balkona çıktım.karşımda yuksekçe bır tepe vardı.bıan gözüme bugun ufo dıye tabır edılen tencere kapağı gıbı bır cısmın o tepenın epeyce uzerınde boşlukta duran ve alttarafında ıkı adet çok güçlu işik saçan bır cısım gördüm.ışık okadar güçlüydüki aşağıya dğru bir işik yolu oluşuyor.bunun uzunluğu ise yakaşık 250 300 metre olur.ben ilk gördüğümde bütün bildiklerimi okumuşumdur.bır an aklımdan ufo olabıleceği geçti. konumuma göre sağtarafımdan hasta ınler gıbı bır ses gelıyordu.korktuğumdan donüp bakamıyorum .gözumude o cısımden ayıramıyordum. bıan cısımdengözümü kaçırıp sol tarafa baktım orman karanliktı. tekrar cısme donduğümde hiç bişey yoktu .bomboş gökyüzü.sağ taraftan gelen seste kayboldu.içerye gırdım eşim radyo dınlıyordu.ona hıçbirşey söyleyemedım.karmakarışık fıkırlerle yattım.bu olay bır aysonra aklıma geldı...Artvin yusufeli

Yorumu gönderen: lorenzo, 12.10.2014, 21:42 (UTC):
lütfen abuk sabuk şeyler yazmayın
ırkçı söylemlerle yok türk milleti yok zülkarneyn allah tüm islam alemini korusun. önce bu kafatsacı at gözlülere kapak olsun.allah hesap günü kimseye sen türksün sen amerikalısn diye hüküm etmez kimse özel değil islam yaşayan alimlerce sadece hakkıyla yaşanıyor mu memlekette halka bakın üçkağıt yalan zina kul hakkı almış başını gidiyor abdesten namazdan bi haberlerde islam türk naraları atıyor insanlıktan merhametten yanan olun gerisi boş.ben uzaylı bilemme ama uşakta askerlik yaptım gece bahçıvan olduğumdan başka bölükten arkadaşla yaz günü dışarda çimlerde yatarken günlerce gök yüzünde belirli zamanlarda önce1 sonra onlarca cisim görürdüm bunu yanımdaki arkadaşa gösterrdim ilk zamanlar göremezdi körmüsn derdim amam bunların yıldız olmadını anlamıştım aradn üç gün geçti geçen o günlerde de gene gördüm bir biri üstüne gelip manevra yaptıklarını gördüm en sonunda bu arkadaşımda en sonunda onu gördü şaşkınlıktan aklı durdu bir arar afyon tarafında ufo söylentileri vardı acaba dedim bunlarmı heryerden bkış açısı farklıdır enzeri şeyleri tek ve aniden görünüp kaybolurkende gördüm amam nedir bilemm abdenin teknolojisi yüksekte acaba dünyayı ufolar diye oynatıyoru ne belkide istihbarat açlarıdır tabi bu teknolojiye nasıl sahipler bilinmez biz yatarkeb birbirimizi yerken adamlar hayvan insan üstünde araştırmalardan yola çıkarak neler deneyip yapıyorlar biz davul zurndyız ancak allah kuranda dabbe diyor alemler diyor din hakkında cin insan sorumlu diyor sadece kainatta bukadr gezegen varken tek dünyada yaşam olmasıda tuhaf aldımız oksijeb bile tam bize göre diğelerine ulaşılanlara bakınca kiminde hava sıcak kimnde soğuk daha uzak gezegenlerde ne var bilemm bizde eli kolu bağlı saçma sapan şeylerle yaşicamıza teknolojimizi geliştirmeye güçlü olmak için ne yapılırıza düşersek bizede uğrar bu ebeler belki
bizimde şartlarımız olur gerçi bize gelirse zararlı çıkarlar bu millet cem yılmazın arog filmindeki gibi ırzına geçmeye kalkarlar

Yorumu gönderen: yetiş, 12.10.2014, 10:50 (UTC):
Sinan beye gönderme Kuranda kainatta yanlız olmadığımız denilmektedir zekiliği ile birşey geçmemiştir kainatta en zeki sizsiniz diye bir metin yoktur sadece yalnız değilsiniz denmektedir MÜSLİMAN olan bir kimse bu şekilde konuşmamalıdır Zira ALLAHI varlığına inanmıyor gibi konuşuyorsunuz

Yorumu gönderen: PrimeTron, 19.09.2014, 02:01 (UTC):
Biz Henüz Genç Bir Türüz Ve Öğrenecek Çok Şeyimiz Var,Bunlardan İlki İse;Birbirimizle Yani Kendi Türümüzle İyi Geçinmek,Hayvan Kelimesinin Anlamına Gülmeyin Ve Takılmayın Ama Gerçekten İnsan Sadece Modern Bir Hayvandır Ve Sadece Çevresindeki Varlıklara Göre Üstün Konumdadır.Hepimiz Uzaylıyız Çünkü Uzaydayız.Görüşlerinize Saygılarım ile...

Yorumu gönderen: Sinan, 13.09.2014, 06:42 (UTC):
Arkadaşlar saçma sapan yorumlar atmayın... yukardaki haber metni ıspatlanamayacak yada reddi ıspatlanamayacak bi şey, sonuç olarak dünya dışı varlıkların dünya ile iletişime geçtiği aşikar fakat bunun bizim için tehtid olmasının imkanı yok, bizim gibi gelişmemiş yaratıklara ancak faydaları dokunabilir, ayrıca sen annene bi uzaylı göstersen kalpten gider yani toplum böyle bi şeye hem dini hem zihni olarak asla hazır değildir, saklanmak zorunda, uzaylıların varlıklarına ne kadar inansamda ben bile görsem şoka girerim günlerce kurtulamam bu etkiden ki, hayatı boyunca dinlerle yaşıyan bi insana göre eşrefi mahlukat insandır yani hiç bi din bizden daha gelişmiş ve bilgili bi canlıyı kabul etmez, eğer uzaylılar şimdi çıkacak olursa bütün dinler hükmünü yitirir ve inanılmaz oranda intihar haberleri alırız, insanlar çıldırır... düşün hayatın boyunca tek doğru olduğunu düşündüğün bi inanç yalan çıkıyo... kafayı yemezsinde naparsın?

Yorumu gönderen: arnavut, 16.07.2014, 20:50 (UTC):
kardeşim bunlar var inkara gerek yok

Yorumu gönderen: Cc, 08.06.2014, 03:01 (UTC):
Madem bu kadar akıllı bir varlık bunlar neden abd'ye muhtaç olsunlar anlaşma yapsınlarki saçmalık bunlar. Öyle bir şey olsa okadar zekalı ve bizden ileri düzeyde teknolojiye sahip bir ırk neden bizden saklansın anlaşma yapsın bizden korkacak ne sebepleri olabilir daha marsa bile gidemedik onlara ne yapabiliriz adamlar başka sistemlerden geliyormuş. Başka varlıklar elbette olabilir. Ancak bu bahsedilen bence bir saçmalık bir göz boyama bazı yerleri güçlü gösterme çalışmaları.

Yorumu gönderen: recep, 26.05.2014, 13:15 (UTC):
bu kadar düşünmeden inanan bir millet olunca uzaylıdan önce dünyalı yer senin varını yokunu o yüzden sıkma canını türk milleti sen sarı kitaba inanacağına onu arayacağına git allah ın kitabı kuran ı kerim i oku ona inan ondan ilham al bak nasıl kafan rahat oluyor ben çok araştırırım bu tür konuları inanırım ve eminim ki hepinizden de çok şey bilirim bu konularda ancak gelip burada korku tehlike nutukları atılması da saçma geliyor bana geçim derdiniz yokmu sizin a millet.

Yorumu gönderen: Hilmi (kıbrıs'tan), 14.12.2010, 11:08 (UTC):
bu bilgileri veren arkadaş yalan söylüyorsa Hollywood'da çok güzel film çevirebilir.Bilgilerden çok şunu söyleyim,dünyadaki elektronik gelişmeleri takip ediniz.Adamın biri gece rüyasında bilgisayarı görerek gündüz oturup yapamaz. Veya uçak teknolojilerini. İlk insanı düşünün ne haldeydi aceba . ilk insan nasıl gelişti de cep telefonu yaptı aceba. foil kağıdını düşünün en basit olarak ısıya dayanıklı olan kağıt yani. Adam oturdu hiçbir kopya almadan ben ısıya dayanıklı kağıt yapıyorum dedi ve yaptı ne kadar saçma olur değil mi? araba motorlarını inceleyin bakalım, kopya çekilmeden hiçbirşey yapılamaz istediğiniz kadar akıllı olun. Ancak mevcut olan birşey geliştirilir bu olur. Dünyanın en akıllı adamına (doğuştan akıllı olsun)okul boyunca eğitim vermeyi de görelim bakalım yazı dahi yazabilecek mi?

Yorumu gönderen: gelcek zaman, 20.11.2010, 20:27 (UTC):
zamannı geldı ınsanlar bunları ogrenmesı gerekıyor her gecen gun daha da kötu olcak ınsan etı yıyen robotlar gıbı abd uretıldı ve ınsanların arasında dolasan robotlar da var ölume hazırlıklı olun

Yorumu gönderen: Arda., 15.11.2010, 11:40 (UTC):
İNŞALLAH.

Yorumu gönderen: sibel, 24.10.2010, 03:19 (UTC):
AMOR'A;ÇOK İLGİNÇ BANA ACİL ULAŞ
SİBEL
heryasta(Et harfini ekle,site sembole izin vermiyo)windowslive(nokta)com

Yorumu gönderen: Zulkarneyn, 05.09.2010, 04:48 (UTC):
hic korkmayin Allah'in dedigi olur..Kur'an okuyun arkadaşlar..Bizim atamız Oğuz Kağan, Kur'an'da adı geçen Zulkarneyn A.S.'dır.. Bizim atalarımızdır ilk piramitleri inşaa eden ve Kur'an'da geçtiği gibi uzaydaki bazı kavimlere tebliğ ve yardım eden..Bırakın amerikalıları, bütün evren birleşse yine Allah'ın askerleri olan biz Türkleri yenemez.. Ta ki Rabbimiz dilesin ve biz de O'na sığınalım ve tevekkül edelim.

Yorumu gönderen: BRAVE-, 23.08.2010, 13:09 (UTC):
yıllardan beri ne kadar gündeme gelen olay varsa amerikanın içinde oldugu acıkca bellidir.yeni geliştirilen türk yapımlı ucak programının da amerika tarafından önünün kesilip bu konuyla ilgilenen tüm türk bilim adamları öldürülmüştür.. uzaylılarla ilgili bu konunun amerikayı ilgilendirmesi zaten şüpheli bi durum.. yakında daha kötü olaylarla karşılaşacagımızdan adım kadar eminimm.allah türk milletini korusunn arkadaslar.

Yorumu gönderen: tayfun , 05.08.2010, 08:10 (UTC):
bu incil kod adlı kitabı ve sarı kitabı nerden temin edebiliriz lütfen biliyorsanız bilgi verin acil olarak

Yorumu gönderen: salim, 25.06.2010, 14:39 (UTC):
gerçekten insana saçmalık gibi geliyor gerçek olup olmadığıda zaman gelince öğrenilir...

Yorumu gönderen: ahmediko, 31.03.2010, 10:46 (UTC):
Uzaylılar salak mı ki abd gibi ülkeye teknoloji versinler?

Yorumu gönderen: Amor, 20.01.2010, 12:00 (UTC):
Amerika onlara her isteklerini veriyor bir dedigini iki etmiyor yalakalik ediyor nedenmi bes ila on sene arasinda dunyamiz yok olucak bunu cok iyi bildikleri Halde kilini dahi kipirdatmiyorlar nedenmi hem artik cok gec Hemde yakinda zaten zorunlu olarak geldigimiz bu dunyadan onlarin amerikadan seckinler icin hazirladiklari yeni galaksiye goc edecekler bundan yillar once ne diyordu Büyük yazar : Zorlar getirildin zorunlu gideceksin bu dunyadan sen oleceksin ne mutlu olmiceklere...ha biz nemi olucaz zihinlerimizi kontrolunu yakinda basaracaklar o zaman bizide kole olarak gotururler buradan

Yorumu gönderen: 51. bölge, 01.11.2009, 13:50 (UTC):
bukadar gerizekalı bir ırk olduğumuzubilmiyordum:)))

şaka bir yana tehlikedemiyiz

Yorumu gönderen: anti56, 05.08.2009, 23:20 (UTC):
vaybe biz nerde yaşıyoruzda haberimiz yok desenize abd bizi kısa zaman sonra uzaylılar bile satarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56464912 ziyaretçi (143892959 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)