Abdesti Bozan Seyler
 

Abdesti Bozan Şeyler

Abdesti bozan şeyler altıdır:

1. Ön ve arka menfezlerden herhangi bir şeyin çıkması.

2. Makatın iyice yerleşmemesi halinde uyumak.

3. Hastalık ya da sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek.

4. Hailsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının şehvetli olsun ya da olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar.

5. İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak.

6. Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak. [1]

—Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şey­ler abdesti bozar. Yüce Allah Kurân-ı Kerîm´de ".... ya da biriniz tuva­letten gelmişse." (Maide: 5/6) der.

Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberi­miz (sav):

"Uykuya dalan kimse abdest alsın." [2] buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.

Nitekim Enes (ra) şöyle demiştir: "Peygamberimiz (sav) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi. Fakat ashabı (oturduk­ları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı. Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı." [3]

Hastalık ya da sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Çünkü böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.

Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahı düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar.

Buna delil şu ayet-ı kerimedir:

"... ya da kadınlara dokunmuşsan." (Nisa: 4/43)

Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.

Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz. [4]

— Tenasül uzvuna ve İmam Şafii´nin cedid (yeni) görüşlerine göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar.

Ümmü Habibe´den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz:

"Her kim tenâsül uzvuna ya da fercine dokunsa abdest alsın." [5] buyu­rur. Hadisteki ferc kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi İmam Şafii'nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.

Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön ya da arkasına değerse ab­desti bozulur.

Yine bu konuda dokunan ile dokunulandan sadece dokunanın ab­desti bozulur, dokunulanın abdesti bozulmaz.

Peygamberimiz (sav.) şöyle buyurur: "Her kim tenasül uzvuna doku­nursa, abdest alsın"

Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır. [6]

Dipnotlar

[1] Basur hastalığı olanın makatlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine abdesti bozulur.
[2] Ebu Davud, 203.
[3] Müslim, 376.
[4] Muğnil Muhtac, 1/35.
[5] İbni Mace, 48l.
[6] Kadı Ebu Şuca', Ğayet'ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 99-100.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: cemal, 17.11.2009, 19:30 (UTC):
küfür edince abdest bozulur mu?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760899 ziyaretçi (134100631 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler