Agarta Yeralti Devleti - EK BÖLÜM
 

Agarta Yeraltı Devleti, EK BÖLÜM

a - Bilinmeyen Üstatların Bir İnisiyesi Robert Charroux

Robert Charroux "Mysterious Unknown" adlı kitabın biricik yazarı değildir. Onun yazdığı, araştırmayı yürüttüğü malzemeyi seçtiği ve planladığı, temellerini attığı, iddialarının tartışılmasını yapıldığı gerçektir. Orijinal ve yayımlanmamış dokümanların peşinden dünya arşivlerini taramıştır. Ancak birçok yardımcısı da olmuştur.

Beraber çalıştığı bu kişilerin bazıları olağanın çok ötesindedirler. Kendisi, aralarından bazılarının Dünya'nın bilinmeyen Efendileri olabileceği yücelmiş Varlıklar'ca eğitilmiştir. Ona azar azar öğretmişler, evvelce belirlenmiş bir planı uygularcasına sırların bir bir açıklamışlardır.

Örneğin, "Melekler'in Efendisi" (Master of Angels) bir efsane değildir. Gerçekten vardır ve Fransa'da yaşamaktadır. Fakat, isminin yayımlanmasını arzu etmemektedir.

Yüksek Rahip Anubis Schenouda, bir Mısırlı inisiyedir. Robert Charroux, kesin olarak sadece en yüksek derecelerden birkaç üstadın öğrenmeye hak kazandığı belirli açıklamalara muhatap olan tek kişidir. Niçin? Üstad, kendi nedenlerini söylemektedir.

Daha da tuhafı sadece C.P. baş harfleri ile belirtebileceğimiz "Hint Gizemleri" ne inisiye olanlar'ın Koleji'nden bilinmeyen Üstadlar, öbür dünyadan arkadaşımıza yardım ederek ona, içeriği zengin fikirler telkin etmektedirler. Bir C. P. sözcüsü şöyle demektedir:

"Biz, Robert Charroux'a görevinde yön vermek üzere Dünya'nın Efendisi'nce atandık. Kendisinin imanlı olup olmaması önemli değildir. Bilinçli olarak aramasına gerek kalmadan bazı şeyler ona gelecektir."

Guy Tarade ve Andre Millou gibi diğer Arayanlar'ı da yöneten, Nis'teki "Medeniyetin Bilinmeyen Öğelerini Araştırma ve Çalışma Merkezi" (CEREIC), arşivlerini Robert Chamoux'un emrine vermiştir. Ayrıca, gezegenimizin ötesindeki Üstadlar'ın bir temsilcisi olduğu söylenen Mn. Y. ve "İnka Güneş Dini'ni (Inca Religion of the Sun) tekrar tesis eden Gregori B. gibi bazı hakikî Drüidler, bu kitabın yazarından Üst'lerine övünerek bahsetmişlerdir. Robert Charroux onların kardeşlik cemiyetinin bir üyesi olmadığına göre, bu husus daha da önem kazanmaktadır.

Robert Charroux'un, Spritüel bir uyanışı desteklemeye yardımcı olması gereken buluşlarına yeni bir malzeme eklemek için yardım edenler İşte böylesine işbirliği yapan kişilerdir.

b - Villeneuve Üstadı

İnisiyasyon tek bir Üstad'ın ayrıcalığı değildir. Rose Croix Derneği'nce yayınlanan bilgiye göre tüm Üstadlar, -Üstadlar'ın Üstadı- Maha tarafından idare edilen merkezi bir Yüksek İnisiyeler örgütünce denetlenir. Maha'nın, Paris, Kahire, Bombay, Pondicherry'de ve Meru Dağı ile Asgard gizli mabetlerinde çalışan bütün İnisiyeler'in en yükseği olduğuna inanılmaktadır.

Fransa'da, en meşhurları Rose Croix'inki olmak üzere çeşitli inisiyasyon merkezleri tesis edilmiştir. 15. yüzyıldan beri, -aslında, insanlığın var oluşundan beri- Büyük Atalarımız'ın sırlarını naklede gelen Rose Croix Üyeleri, Bilinmeyen Üstadlar'ın en yüksek Meclisi'ni oluşturmuşlardır.

Fransız Rose Croix'in Başı olan Raymond Bernard, Avrupa'da en yüksek Elçi ve Fransızca konuşulan tüm ülkelerde Büyük Üstad'dır. Onun üstünde Rose Croix'in Başkanı (İmparator) Dr. Ralph Lewis vardır. Hatta, başkan'ın da üstünde, başlarındaki Maha ile birlikte Bilinmeyen Üstler (=Unknown Superiors) bulunmaktadır.

c - İstanbul'daki Agarta Toplantısı

"Villeneuve Üstadı", 24 Aralık 1966'da İstanbul'da Bilinmeyen Üstler'le buluştu. Kendisi bu görüşmeyi sınırlı bir yayında anlatmıştır. Ya da, daha doğrusu, açıklaması için Bilinmeyen Üstler'ce kendisine izin verilenleri yayımlamıştır.

Kitabın adı "Tasavvur Olunamazla Karşılaşma'dır (Meeting with the Inconceivable). Bu kitap, yüzyıllarca, insanların bahsettiği "Görünmeyen'in, şarlatanlar ve hayalperestlerin icadı olmadığını kesinlikle ispat ettiği için çok önemli bir çalışmadır.

Villeneuve Üstadı'nın anlattığına göre kendisi, Saint Yves d'Alveydre gibi, belirli açıklamalar yapmaya izinlidir. D'Alveydre'nin bahsettiği Agarta adı değiştirilmiştir ve Yüksek Meclis'in (High Council) kendi içinde, tarihin ve zamanın hızlanmasıyla uyumlu hale getirilmesi için bazı ufak değişiklikler meydana gelmektedir. Agarta'nın yeni adı sadece "belirli birkaç kişi'ye bildirilebilir.

Yüksek Meclis, "bu dünyanın evrimi içinde ulaşacağı en yüksek noktayı" bilen 12 büyük üstattan oluşmaktadır. Bu kişiler, günümüzün politikasını etkileyecek bir durumda olmalarına rağmen bizler yine de özgür irade sahibiyizdir. Bütün bu 12 kişinin üzerinde, daha da yüksek bir düzeyde üstün bir hiyerarşi içindeki "Görünmeyen Varlıklar" yer alırlar. Villeneuve Üstadı kitabında ayrıca, Bilinmeyen Üstler'in, diğerleri arasında, Robert Charroux'un çalışmalarını da okuduklarını açıklamaktadır. Bu yazarlar hakkında şunları söylemektedir:

"Bu kişiler tarafından değerli çalışmalar yapılmıştır. Sorunlar iyi takdim edilmiş ve cevaplar her ne kadar verilmemişse de ima edilmişlerdir. Bu alanda, çağdaş yazarlar arasında, Robert Charroux en yüksek düzeydedir." [1]

Kaynaklar

[1] Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56076059 ziyaretçi (142859258 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)