Akilli Oglan Ile Deli Oglan Masali
 

Akıllı Oğlan ile Deli Oğlan Masalı

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Akıllı oğlan ile Deli oğlan adında iki kardeş yaşarmış. Bunların anneleri ile babaları ölmüş. Bu iki kardeş de ana ve babalarından kalan mirası paylaşmışlar. Akıllı oğlana ahırdaki koca öküz düşerken, Deli oğlana da koyun düşmüş. Akıllı oğlan, geçimini sağlamak için her gün pazara
çıkıp:

“Karnımı doyurana kadar helvaya bir koyun!”

diye bağırırmış. Yiyip içtikten sonra da karnım doymadı deyip koyunu vermezmiş. Her gün böyle yaparak yaşar gidermiş. Deli oğlan ise koca öküzle bir iş yapamaz, karnını doyuramazmış. Birgün kardeşine:

“Ben koca öküzle bir iş yapamıyorum, şu koyununu ver de bir de ben çıkayım pazara!”

demiş. Akıllı oğlan da:

“Tamam; ancak bir şartla: Eğer koyunumu verirsem, öküzünü alırım!”

demiş. Deli oğlan kabul edip çıkmış pazara:

“Karnımı doyurana kadar helvaya bir koyun”

diye bağırmaya başlamış. Derken adamın biri çıkmış. Deli oğlana:

“Gel ben senin karnını doyurayım!”

demiş. Deli oğlan da kabul etmiş ve birlikte adamın evine gitmişler. Adam, Deli oğlana karnını doyurması için yemek getirmiş. Deli oğlan başlamış yemeğe. Yemiş yemiş; karnını iyice doyurmuş, ancak karnı doymasına rağmen tabaklardaki yemekler bitmemiş. Deli oğlan, daha fazla yiyememiş. Bunu gören adam:

“Karnın doydu, ver koyunu!”

demiş. Deli oğlan da çaresiz vermiş koyunu. Eli boş dönmüş eve. Akıllı oğlan:

“Koyun nerde?”

diye sormuş abisine. Deli oğlan da olanları anlatmış, karnı doyduğu için koyunu verdiğini söylemiş. Bunun üzerine Akıllı oğlan, almış öküzü abisinden. Ertesi gün çıkmış pazara:

“Karnımı doyurana kadar helvaya bir öküz!”

diye bağırmaya başlamış. Ancak hiç öküze bakan olmamış. Buna kızan Akıllı oğlan almış öküzü dağa götürmüş, orada öküzü kesmiş. Etini de kimse almayınca öfkeyle etleri tek tek dağdaki çalılara atmaya başlamış:

“Al sana et!”

demiş bir parça çalıya atmış,

“Al sana et!”

demiş bir parça ağaca atmış. O sıra da çalıların arasından çıkan bir kertenkele varmış. Kertenkele de attığı etlerden bir parça alıp çalıların arasına kaçmış. Akıllı oğlan, kertenkeleye kızıp onu çıkarmak için uğraşmış; ancak bir türlü çıkaramamış. Öfkeyle:

“Anamla babamdan kalan çapayla küreği getireyim de sana sorayım!”

demiş. Gitmiş, çapayla küreği getirip gelmiş. Abisini de getirmiş. Başlamışlar çalılığı kazmaya. Uğraşırken orada 40 küp altın bulmuşlar. Küpleri çıkarmışlar. Bu altınlarla çok zengin olmuşlar. Yiyip içip keyiflerine bakmışlar.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003562 ziyaretçi (134809534 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler