Akrep Erkegi
 
akrep burcu, akrep erkeğinin yıldıznamesi

Akrep Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: akrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesiakrep, erkeği'nin, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burcun tesiri altında doğan, orta boylu, buğday benizli, mavi gözlü, yuvarlak çehreli, büyük ağızlı, sarı saçlı, tabiatı hayır toplayan, mazarratı sever, ahbâbına muarız (saldıran) bir adamdır.

Bunda da üç vecih vardır.

1. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, mavi gözlü, sarı saçlı, ince ve açık kaşlı, yuvarlak çehreli, kırmızı dudaklı, orta boylu, mütenasip endâmlı olur. Hilekâr ve lisânı akrep gibi sokucu, çok karıştırıcıdır. Karnında bir alamet, tenâsül uzvunda ufak bir ben vardır.

2. Vecih: Güneş'e nâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, kısaca boylu, koyu mai (mavi) gözlü, seyrek kaşlı, zevk ve safayı sever, kadınlara meyyâl, şehveti kuvvetli, göğsü darca, omuzları kalkık olur. Düşmanı çoktur. Göz ağrısına müsaittir. Yüzünde bir alamet vardır. Kendisine her türlü zarar ve hasarı isteyen bir düşmanı vardır.

3. Vecih: Zühre'ye Mütenâzır olursa, pembe benizli, orta boylu, güzel kaş ve gözlü, kestane renkli saçlı, kadınlara meyyâl, eğlence ve çalgıyı sever, herkese dost, iyi ve kötüye ikrâm ve in'am eder, kâh zengin ve kâh fakir, son hayatında zengin olur. Muradına erişir. Nimet ve refâhla vefât eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı iyi ve maişeti orta olur. Kâh servet ve sâman sahibi, kâh fakirliğe düçâr olur. Bâzen refâhta, bâzen müşkilâtta yaşar. Yaşı büyüdükçe rızkı artar, hâli salâh kazanıp şânı yüce olur.

Mal ve Kazancı Hânesi: Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Kazanır ve eline mal geçerse de zevk ve safaya, eğlence ve oyuna sarfeder. Fakirlik ve zarurete düçâr olur. Sonra yine refâh ve zenginliğe erişir.

Erkek ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Cedy (Oğlak) ve talii Zühal'dir. Kardeşlerinin ekserisi kız, azı erkek olur. Talii sahibiolan kimse, cümlesinin güzeli ve iyisidir. Ekserisini defneder. Aralarında kâh ülfet (yakınlık), kâh düşmanlık olur.

Baba ve Annesi Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühal'dir. Küçükken ebeveyninden bahtı yoktur. Vâlidesi, pederinden evvel vefât eder. Eline bunlardan miras geçmez. Baba ve anasından -itaatsizliği sebebiyle- hayır duaya nâil olamaz.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Hut (Balık) ve talii Müşteri'dir. İlk evlâdı kız olursa da çoğu erkektir. Ekserisi vefât eder. Bunlardan birinden çok hayır görür ve onun yüzünden refâha erer.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Müşteri'dir. Hastalıkları ekseriyetle soğuk almak, humma, safra galebesi, baş dönmesidir. Yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti içer ve ara sıra müshil alarak tabiatı tanzim ederse fayda görür.

Eşi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve yıldızı Zühre'dir. Başından iki nikâh geçer. Eğer bunun göğsünde bir ben var ise, ondan veyâhut göğsünde bir ben olan kadından çok kahır ve azap çeker. Gençken kadınlar indinde mahbub ve muhterem olur. Kendisi de onlara çok meyleder.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Cevzâ (İkizler) ve talii Utarid'dir. 3 yaşından 40 yaşına kadarki ömründe bu burç ve yıldız taliinde olan senelerde korku vardır. Eğer bunları geçirir ise 74 sene ömür sürer. Çarşamba günü hasta olursa, o hastalıktan vefât eder.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Seretan (yengeç) ve yıldızı Kamer'dir. Salı günü kıble tarafına başlayan seferi hayırlıdır. Onun için kara ve deniz seferi müsavi (eşit)dir. Hiçbirinden fayda görmez. Yalnız yorgunluğu ve zahmeti kâr kalır. Belki de bir hırsıza tesadüf eder ve zarar görür.

İzzeti ve Geleceği Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve talii Güneş'tir. Ekâbir, hâkimler ve hükümet erbâbı katında muazzez ve muhterem olur. Kadri yüce bir kimse tarafından yüksek bir mertebeye erişir. Yahut sanat ve ticâretinde ileri gidip şöhret ve şeref jazanır. Muhitine göre yüksek mevkiye çıkar. Herkes kendini sever ve hürmet eder.

Arzu ve İstekleri Hânesi: Burcu Sünbüle (Başak) ve yıldızı Utarid'dir. Amal ve arzusunda sabit olur. Bir şeye azmederse muvaffak olmadıkça ondan vazgeçmez. İstediği ve ümit ettiği şeye de erişir. Sireti güzel ve akıbeti iyi olur.

Düşmanları ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından düşmanı ve hasetçisi çok olur. En büyük düşmanı, yüzünde bir alamet ve ayağında yanık eseri olan esmer benizli bir erkektir. Böyle birinden hazer üzeri olmalıdır (uzak durmalıdır). Dost ve zevce olmak üzere Seretan (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi talii mai (Su) olanlar muvafık (dost) olup Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi nâri (ateş) olanlardan sakınması lâzımdır.

En hayırlı at, doru ve kısrak olup en münâsip elbisesi ise pamuk ve beyazdır. Madeni, gümüş; taşı ise akiktir. Yeni ay gördüğünde kadın yüzüne bakarsa o ay kendine kutlu olur. Hayırlı günü salı olup bir işe başlarsa o günde başlamak iyidir. Bir iş için büyük ve küçük birine müracat etmek istediğinde salı günü zevâl vakti (oraya) giderse muvaffak olur (başarır) ve haceti görülür. Her türlü belâ ve âfattan sâlim olmak (kurtulmak) dilerse Kamer'in Akrep burcuna girdiği o anda temiz bir kağıt üzerine Kamer'in sa'd vaktinde şu duayı yazıp başında (üstünde) taşısın:

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey sahib-i talii, zamirinde olan şeye sabret. Çünkü taliin nuhusette ve bahtın gölgededir. Hâlin bozuk ve yolun müşkilât ile doludur. Elinden giden ve kaçan şeye yanıp tutuşma, acıyıp müteessir olma. Çünkü her şey zâil olur. Ancak Allah-u Tealâ kalır. Cenâb-ı Hakk'a tövbe ve istiğfar et. Sırrını kimseye açma. Nebiyyi Ekrem'e tevessül edip umurunun kolaylığı, müşkilâtın izâlesi için ondan yardım iste. Cenâb-ı Hak, Rahman ve Rahim'dir."

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Nedim, 24.07.2020, 14:40 (UTC):
Hayatımda çok merak ettiğim yıldızname BDedelerim hep derdi gercek fal yıldıznamedir diye ama bunu erbabına baktırdiye nebileuim okudum ama pekbısey anlamadım neyse yinede bilgim oldu azda olsa boyle işte tesekkırler

Yorumu gönderen: Akhenaton, 05.03.2018, 12:19 (UTC):
Yıldızname burçlarının astroloji burçlarıyla ilgisi yok. Yıldızname burcu ebced hesabıyla astroloji burcunuz ise doğum tarihinizle bulunur. Lütfen ikisini birbirine karıştırmayın.

Yorumu gönderen: mustafa, 20.05.2016, 19:13 (UTC):
ben akrep burcundanim benim yildiz nahmem hic mi hic benimle alakasi yok bence sacma

Yorumu gönderen: akrep, 13.02.2016, 21:36 (UTC):
bu ne şimdi çok şey tutmuyor ama esmer ayağında yanık olan düşmanım var

Yorumu gönderen: GDDR5X wars, 26.01.2016, 00:03 (UTC):
akrep burcuyum yükselenim kova
yengeçler balıklar ile anlaşamam..

Yorumu gönderen: Kasım Özdemir, 12.09.2014, 13:06 (UTC):
bilmem gereken nedir

Yorumu gönderen: GÜLAY, 20.11.2010, 21:52 (UTC):
YILDIZ NAMEYE KURANI KERİMDEN BAKILDIĞINI BİLİYORUM BU NEDİR

Yorumu gönderen: sefika, 01.11.2010, 14:56 (UTC):
gelejek.duurum,nedr

Yorumu gönderen: sıbel, 15.09.2010, 16:16 (UTC):
benım esım akrep bende balıgım esımle ıyı anlasırız ona bakarım ve konusmayı sevmez ama ben anlarım ıcınden gecenı hemen balık sezgılerım ve ask arzum onu cezb eder ıyı bır beraberlık

Yorumu gönderen: ertan , 27.05.2010, 08:37 (UTC):
Slm hangi duayi üzerim de tasimam gerekir
bilgilendirirseniz sevinirim

Yorumu gönderen: toth, 29.01.2010, 22:30 (UTC):
Valla söylenilenlerin hepsi direk dava konusu. Hakaret, tehdit, fitne, olumsuzluk, negatiflik fesat hepsi var. Güzel hiç bişi yazmamış. Zırvalık. Fazla uğraşmamak lazım bunlarla

Yorumu gönderen: gürbüz, 24.12.2009, 22:30 (UTC):
siteniz febna degil görüntülü ve anlatimli olsaydi daha iyi olurdu saygilarimla

Yorumu gönderen: duygu, 28.10.2009, 10:51 (UTC):
okuduklarım çok saçmaydı bnce hiç birine inamadım ..

Yorumu gönderen: zübeyir, 18.06.2009, 19:18 (UTC):
teşekkür ederim bu siteyi hazırlayanlaraBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003509 ziyaretçi (134809338 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler