Akrep Kadini
 
Akrep Kadını'nın Yıldıznâmesi'ni Oku

Akrep Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: akrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesiakrep, kadını'nın, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç altında doğan kadında da üç vecih vardır:

1. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, parlak yüzlü, orta boylu, çatık kaşlı, çok uyur, tembel, unutkan, zevk ve safaya, eğlenceye meyyâl olur. Çok yalan söyler, gıybet ile uğraşır. Ahlâkı bozuktur. Acelecidir. Huysuzluğu, şiddet ve hiddeti, sabırsızlığı yüzünden çok felâket ve zarara uğrar. Kadınlardan düşmanı çoktur. Yüzünde çiçek bozuğu ya alamet ya da bir ben vardır. Baş ağrısından şikâyet eder. Mide hastalığına sık sık uğrar. Kadınlardan sakınmalıdır. Çünkü birinin kendisine zehir içirmesi umulur.

2. Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl benizli, boy ve eşkâlde yukarıdaki gibi bir kadın olup baş dönmesi, yarım baş ağrısı, safra ve hararetten müşkildir. Limon, demirhindi ve nilüfer şerbeti kullanırsa faydalı olur. Evlâtları erkek olur. Kendi kavmi arasında sözü geçer ve faydası olmayan insanlara (malını) israf eyler.

3. Vecih: Zühre'ye mütenâzir olursa sarıya ya da kırmızıya meyyal beyaz benizli, uzun boylu, uzunca çehreli, kalın dudaklı, beyaz ve muntazam dişli, mütenâsip endamlı, seyrek saç ve kaşlı bir kadın olup güzel kokulara ve zinete meyyâl, izzet-i nefsi ve kibiri gâlip, bir hâlde sebat etmez. Şehveti çoktur. Erkeklerle ilişkisi sever. Aleyhinde yalan sözler ve bühtân (iftir) söylenir. Ahlâk ve şeref konusunda laubali olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı mutavassıt ve maişeti orta kanaat olur. Ne gâni (zengin) ne fakirdir. Kimseye muhtaç olmaz, kanaat ile yaşar. Tab'ında cömert, kalbinde safvet vardır. Kadınlardan çok hileye ve felâkete uğrar. İyilik ettiği adamlardan fenâlık görür. Bahtı azdır. Aklı hafif, mizâcı uyanık olup kimsenin sözünü dinlemez, kendi bildiğine gider. Yaşı ilerledikçe kadri artar ve hâli iyilik kazanır.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Lüzumu kadar kazanır. Mal ve mülkü az ve kanaati çoktur. Biraz isrâf eylediği cihetle bazen zaruret çeker. Allah rızkını temin ve giderek artırdığından nimet içinde vefât eyler.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve talii Güneş'tir. Az miktarda ve ekserisi kız olan kardeşleriyle iyi geçinemezler. Bunlardan düşmanlık ve husumet görür. Uzak yaşamak hayırlıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühâl'dir. Çocuk iken pederi kendisini sever ise de vâlidesi sevmez. Sonra onun da muhabbeti olur. Baba ve anasına hayırlı ve itaatkâr olup hizmetlerinde kusur etmez. Gurbete giderek onlardan uzun zaman ayrılır ve yine buluşurlar. Merih'e mütenâzırlardan ise vâlidesi pederinden önce vefât eder.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Hut (Balık) ve yıldızı Müşteri'dir. Ekseri evlâdı erkek olur. Bunlardan bir veyâ üçü yaşar. Evlâdı yüzünden çok zahmet ve meşakkat çeker. Bir oğlundan çok hayır ve itaat görür, bununla teselli olur.

Eşi Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve talii Zühre'dir. Başından iki nikâh geçer. İlk zevcinden vefât veyâ talak ile ayrılır. İkinci zevci kendisini defneder. Kocasını fevkâlade kıskanır. Bununla beraber kendisi, çok laubali olup gayri meşru münasebetlerden ictinab etmez.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve yıldızı Güneş'tir. Herkes indinde muteber ve makbul olur. Bazen de hakaret görür. Nereye teveccüh ederse muvaffakiyetle karşılanır. Büyük bir aileye mensup bir kadından hayır görür. Buna çok zaman dost olup onla beraber yaşar. Bu yüzden itibârı artar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Yaşı kemâle erdikten sonra hastalığı çok olur. Mide, kalp ve baş ağrılarından ve mafsal sızılarından şikâyet eder. Sebebi soğuk almak, safra galebesidir. Sık sık başı döner. Limonata, sumak, ekşi nar, demirhindi gibi ekşi şeyler faydalıdır. Ara sıra müshil alması münasiptir. Dana eti iyidir. Haftada bir defa kafur ruhu ya da kekik yağı ile vücudunu oğarsa mafsal ağrılarından ve yelden kurtulur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve yıldızı Zühre'dir. 2, 7 ve 24 yaşlarında senenin bu talii bu burçta olursa ölüm korkusu vardır. Bunları geçirirse 70 sene yaşar.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından erkek ve kadın olarak düşmanı ve hasetçileri çok olur. Her görüştüğü ona düşmanlık besler ise de Allah onlar üzerine muzaffer eyler.

Sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu bir kadından korku vardır. Çünkü bu onun helâkine çalışır. Erkek ve kadın dost, ahbap ve şerik olmak üzere talii mai olanlar uygun olup yıldızı havai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanı bunlardandır. Münasip hayvan koyu doru kısrak, elbise ise mavi renkli keten ve yeşil ipektir.

Yeni ay gördüğü zaman beyaz benizli bir kadına baksın; o ay kendisi için kutlu olur. Birinden isteyeceği bir hacet için ona salı günü müracaat ederse muvaffak olur. Yattığı zaman başını deniz tarafına koyarsa rahat uyur.

Eğer gebe kalmazsa bir diş frenk sarımsağı, bir diş yerli sarımsak, bir dirhem ud ağacı alıp gayet ince döğdükten sonra süzülmüş bal ve yumurta beyazı ile karıştırıp bir çıkın haline getirmeli ve hayızdan temizlenmeyi müteakip tutunarak zevciyle mukarenet etmeli; biiznillahi Teâlâ hamile olur.

İns ve cin şerrinden, büyüden ve nazardan emin olmak, herkes indinde makbul ve muteber olup zevciyle muhabbet ve meveddeti artırmak isterse, Kamer'in Akrep burcunda olduğu bir salı günü misk, safran ve gül suyu ile şu duayı yazıp ud ağacı, cavi, günlük ve cin elması ile tütsüledikten sonra üzerinde taşısın:

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mehmet, 28.04.2015, 15:12 (UTC):
Ben okudum. % 90 doğruluğunu gördüm.

Yorumu gönderen: Sevgı, 21.10.2014, 06:28 (UTC):
Ben hıcte ıkncı evlılkler falan yok haytmda ahlkmda gayet yernde rabbıme bağlı bırym ve boyle seylerden hep çeknrm bunun dısnda bazıları doğruluyor

Yorumu gönderen: sait, 03.01.2014, 09:00 (UTC):
evet benim yaşadığım sıkıntılarım var.ebced ilmi ile hesapladım burcumu buldum.tamamıyle beni anlatıyordu.ailemi.geçirdiğim hastalıkları.ve başımdan geçenleri..doğru bir ilim.sanıyorum adem as.dayanan bir ilim

Yorumu gönderen: elif, 12.10.2010, 15:01 (UTC):
cok sacma yaaaaaaaaaa... hic te öyile biri degilis

Yorumu gönderen: sevimsiz, 15.08.2010, 16:40 (UTC):
akrepleri herzaman kotulerler iyi insani hezaman taşlarlar sevmezler türk halkı bu manyaktır

Yorumu gönderen: g,zem, 12.02.2010, 21:05 (UTC):
hem biliyosunuz batıl inanç olduğunu mhemde yayımnlıyosunuz insanların boş vaktini boşa çalmaktan bşka bi işe yaramısunuz

Yorumu gönderen: havana , 16.01.2010, 13:15 (UTC):
üç tane vecih yazmışsınız ama bunlardan hiçbirisi bana uymuyooooooooooooooooooor...

Yorumu gönderen: selma, 26.12.2009, 10:54 (UTC):
bu ne be en kötü burç ilan etmişler nerdeyse

Yorumu gönderen: akrep, 04.12.2009, 19:51 (UTC):
aynı ben ..... he he

Yorumu gönderen: derya, 29.11.2009, 20:49 (UTC):
bncede ilirm gerektirir.. ama bnce diğer akrep yorumlarına göre burcu çirkinleştirmişler..

Yorumu gönderen: nilay, 17.08.2009, 21:37 (UTC):
burcum başak ama anne adım ile kendi adımın toplamında bu çıktı ne alakaysa..

Yorumu gönderen: derya, 25.07.2009, 10:56 (UTC):
bunları anlamak biraz ilim gerektiri.saçma demekle cahilliğinizi artırmayın.biraz arapça öğrenin.

Yorumu gönderen: emine, 21.07.2009, 19:30 (UTC):
hibir sey anlaşılmıyor ki
ence cok sacma yazılanlar

Yorumu gönderen: ayshin, 05.07.2009, 04:23 (UTC):
cok sacmaaaa...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966958 ziyaretçi (134702710 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler