Allah Kendinden Büyük Bir Seyi Yaratabilir Mi?
 
Allah, الله

Allah, Kendinden Büyük Bir Şeyi Yaratabilir Mi?

İnanca Tuzak Kuran Sorular'a Yanıtlar

Allah, yaratıcıdır. Farâzâ, kendinden büyük bir şey yaratmış olsa, yarattığı şey, bir yaratık olacaktır. Mantıken sâbittir ki yaratık olan hiçbir şey, Yaratıcı seviyesinde olamaz.

Eser, sanatkârına benzemez ve onunla kıyas edilemez. Eser, ne kadar üstün olursa olsun, sanatkârı kadar üstün olamaz. Bir heykeltıraşın yaptığı heykel, ne kadar mükemmel olursa olsun, kendisi kadar üstün sayılamaz ve eserin sanatkârıyla karşılaştırılması da söz konusu olamaz. Çünkü farklı şeyler, birbiriyle kıyaslanamazlar. Ancak aynı cinsten olan şeyleri birbiriyle kıyaslamak mümkün olabilir. Hem "Allah; sonsuz güç, kuvvet, ilim, hikmet, rahmet sahibi'dir diyeceğiz. Sonra da yaratılmışların özelliği olan âcizlik, zayıflık, bilgisizlik gibi özellikleri unutup bu özelliklere sahip olan nesneleri veyâ bunlardan herhangi birinin -Hâşâ- Allah'tan daha üstün sıfatlara sahip olmuş olduğunu kabul edeceğiz. Akıl ve mantıkla bağdaşmaz bu!!!

"Yanlış kıyaslarla doğru sonuçlara varılamaz." hükmü açısından meseleye baktığımızda da sorunun ahmakâne sorulduğunu hemen anlarız. Deftere bir uçak resmi çizsek, sonra da; "Bu resim, uçar. Çünkü bu resim, bir uçak resmidir. Her uçak, uçar. Öyleyse bu uçak resmi de uçar." şeklinde mantık yürütmeye kalksak, doğru sonuca varmamız mümkün olmaz. Onun için doğru bir sonuç çıkaramayız. Çıksa çıksa ortaya bir SAFSATA çıkar, DEMAGOJİ'den başka bir şey yapmış olmayız.

Şu noktaya da dikkat etmek gerekir: Bir defa tevehhüm edilen varlığın var olmadığı kabul ediliyor, sonra da Allah tarafından yaratılması bekleniliyor. Daha da ötesi, gücünün, kudretinin, ilminin de Allah tarafından verilmesi bekleniyor. Açıkça Allah'ın Yaratıcı, onun da yaratık olduğu, bütün varlığını Allah'a borçlu olduğu, O'na muhtaç olduğu ve âcizliği peşin peşin kabullenilmiş oluyor. Bir ağaç resminin aslı gibi olamsına inanılmazken, Allah'ın yarattığı, herşeyiyle âciz ve muhtaç bir yaratığın her şeye kâdir, her şeyi bilen, ezelî ve ebedî olan Allah'tan üstün olması bekleniliyor. Buna ancak SAFSATA denir.

"Sonsuzdan daha sonsuz, en büyükten daha büyük olmaz." hükmüyle meseleye baktığımızda da böyle bir sorunun yersizliğini anlamakta gecikmeyiz. Çünkü bir şey, sonsuzsa; onun daha sonsuzu olmaz. Bir şey, en büyükse; onun daha büyüğü düşünülemez. Hem Allah'ın sonsuz güç, kuvvet, ilim, irâde sâhibi, ezelî ve ebedî olduğunu kabul edeceğiz. Hem de demagoji yapıp "Kendinden daha büyüğünü yaratabilir mi?" diyeceğiz. Bir taraftan, "Allah, her şeyi bilir." diyeceğiz, sonra da bazı şeyleri bilmiyormuşçasına "Kendinden daha bilgili birini yaratabilir mi?" diyeceğiz. Hem "Allah, ezelîdir, ebedîdir; başlangıcı, sonu yoktur." diyeceğiz, hem de başlangıcı ve sonu varmışçasına ondan daha ezelî ve ebedî bir varlık yaratmasını isteyeceğiz. Eğer Allah, bütün sıfatlarıyla sonsuzsa, O'ndan daha büyüğü, daha sonsuzu olmaz ki böyle bir soru sorulabilsin. O halde çelişkili hükümlere dayandırılan bir önermeyle doğru bir sonuca varmak mümkün değildir.

Bu yanlış düşünce, "zıtların birbirine dönüşmesi" kaidesine de ters düşmektedir. Beyazın beyazlığını korunakla birlikte siyah olması, kuzunun aynı zamanda kurt olması nasıl mümkün değilse, sonsuz ilim, kudret, zenginlik sahibi Allah'ın Allah olmakla birlikte aynı zamanda yarattığı şeye göre daha bilgisiz, âciz, muhtaç olması da mümkün değildir. Çünkü yaratılacak o varlık, sonradan yaratıldığı, ezelî ve ebedî olamdığı halde öyle olmuş olacak; Allah da, ezelî ve ebedî olduğu halde sonradan olmuş gibi tevehhüm edilecektir. Bu, tek kelimeyle saçmalıktır.

Böyle bir sorunun cehâletin eseri olabileceği gibi, zihinleri karıştırma emelinde olan maksatlı kişilerin demagojisi de olabileceğini söylemiştik. Kazarâ, bu tip bir soruya muhatap olduğumuzda, şaşırıp da; "Evet, Allah, kendinden büyük birini yaratabilir." derseniz, size "Demek oluyor ki sizin Rabbiniz, yarattığı şeyden daha güçsüz." diyeceklerdir. "Hayır!" diye karşılık verseniz, "Öyleyse Rabbiniz âciz." diye sizi şaşırtmaya çalışacaklardır. Oysa burada görüldüğü gibi, sorunun ne kadar aldatmaca, şaşırtmaca ve demagojik olduğu, çürük bir temele oturduğunu bilsek, bu saçmalıkları söyleyenlerinb sözleri ağızlarında kalacaktır. [1]

Not: "Allah, bükemeyeceği demiri yaratabilir mi?", "Allah, kendisini yenebilecek başka bir Allah daha yaratabilir mi?" soruları da bu mihvalde anlaşılmalıdır. gizliilimler.org Admin.

Kaynaklar

[1] "Gerçeğe Doğru", 3. Zafer Yayınları, s.303-305.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: mustafa, 08.02.2018, 15:49 (UTC):
olasılıkları göz ardı ediyorsunuz göremediğiniz başka bir şey daha var

Yorumu gönderen: Kemal, 01.12.2010, 22:37 (UTC):
Allah (C.C.) yarattığı hiç bir şeye benzemez ve O'nun bir misli yoktur, tektir, sonsuz kudret sahibidir. Tüm zati ve fiili sıfatları ezeli ve ebedidir, sonradan olma hadis değildir. Dolayısı ile O'nu yarattığı bir şeyle kıyaslamak veya bu tip soruları sormak imana, islama, akaide ve akla muhaliftir.

Yorumu gönderen: Yns, 30.08.2010, 14:35 (UTC):
Allah, yaratıcıdır. Farâzâ, kendinden büyük bir şey yaratmış olsa, yarattığı şey, bir yaratık olacaktır. Mantıken sâbittir ki yaratık olan hiçbir şey, Yaratıcı seviyesinde olamaz.bu söz herşeyi anlattı zatenBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56744836 ziyaretçi (144633225 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)