Antik Misir'da Rüya
 

Antik Mısır'da Rüya

Howard Carter'in 1922 yılında Melik Şâbb Tût Amûn'un türbesini ortaya çıkarması, antik Mısır uygarlığının daha iyi anlaşılmasına ışık tutmuştur. Türbede ortaya çıkarılan altının miktarı, Mısır'ın o dönemdeki zenginliği ve eşi benzeri olmayan serveti hakkında kanaatleri daha da kuvvetlendirmiştir. Bununla beraber o devirde insanların akıllarını başlarından alan şey sadece altınlar değildi. O devire ait açıklanamayan gizemler de çok dikkat çekiciydi.

Carter, türbesinde mumyalanmış halde duran krala ait altın tabutun önünde taş bir levha buldu. Levhada son derece açık bir şekilde şu ibare yazılıydı:

"Firavun'un huzurunu bozmaya yeltenecek olanları bu ölü, kanatlarıyla kesecektir."

Bu ifade, kabri açmaya ya da içindekileri çalmaya kalkışanlara musallat olacak bir "lânet" olarak algılanmıştı.

Bu kanaatin doğruluğuna ikna etmeye yardımcı olan bir gelişme de, kabrin açılmasını takip eden 6 yıl içinde, bu inceleme ve keşfe iştirak edenlerden 13 kişinin şaşırtıcı bir şekilde ölmesiydi.[1]

Bu "lanet'in firavunların yaşamasalar da intikam alabilecekleri inancının çoğu kimsede var olduğunu ortaya çıkarması, antik Mısır tarihinde eski Mısırlıların öldükten sonra yeniden dirilmeye ve hesaba çekilmeye olan inançlarının ne denli güçlü olduğunu bize göstermiştir.

Onlar, insan ruhlarının öldükten sonra da yaşadıklarına inanmaktaydılar. Rüyaların eski Mısır insanını yeniden dirilmeye ikna etme gücü bulunduğuna inandırmasının gerisinde, rüyalarında ölü insanları görmeleri olabilir. Uyku sırasında onlarla karşılaşmak, konuşmak mümkündü. Dolayısıyla eski Mısırlının gizli olayların arkasındaki sırrı araştırmasında dikkatlerini çeken uğraşların başında rüyalar gelmekteydi.

O rüyaları var olduklarına inandığı ve birbiriyle bağlantılı gördüğü iki alem arasında bir iletişim vasıtası olarak görüyordu. Yine o rüyanın aynı zamanda bilgi ve yazı yazma tanrısı Tuhut'un ay tanrısı Hufu yoluyla indirdiği semavi bir dil olduğuna inanıyordu.

Antik Mısır insanına göre Tuhut, bu iletişim aracı sayesinde uyuyanın içinde bulunduğu karanlığı aydınlatıyor, uyuyan kişilere ruhunu gösteriyor ve ruhu onu yaşamında doğrulara yönlendirsin, kaderin kendisinden gizlediklerini bildirsin diye onun ruhu ile bağlantı kurmasını sağlayıp onu ruhu ile konuşturuyordu.

Rüyalar, tanrının müsaade ettiği kadarıyla gelecekteki gizli gerçekleri kişiye gösteren, onu yönlendiren, kişi ile ruh arasındaki iletişimi sağlayan bir dildir. Rüyalar, kötü ruhların gizli hesaplarını ortaya çıkarıyor ya da hayat ve varlıkla ilgili ilim, eğitim ve sanat gibi alanların sırlarını kişiye ilham eder.

Kişi, rüyaları onların görüntülerini ve dilini gizli semavi duyulardan biri aracılığıyla algılar. Bu yeryüzüne ait duyulardan farklıdır. Ona "rüya duyusu" ya da "nefsani şeffaflık" derler. Kişinin temizlik, iyilik ve inancının gücü ölçüsünde bu altıncı duyu güçlü olur ve onun sayesinde rüyanın dilini, kurallarını, sırlarını ve sembollerini yorumlama şifrelerini kavrar, ruhunun bedeniyle ilişkisi de asla kesilmez.

Eski Mısırlıların önem verdikleri rüya sembollerinin en önemlileri şunlardır:

Eğer açık bir pencereden baktığını görürsen, bu, iyi bir şeydir ve duaların kabul edildiğine işaret eder. Şayet bir ağacın gölgesinde oturursan bu da hayırlıdır; çünkü acılardan kurtulacağına delalet eder. Rüyada süt içersen, bu, hastalıktan şifa bulacağını ya da sağlık ve afiyette olmaya devam edeceğini gösterir. Eğer bir kuyuya düşer ya da bir çukurda oturduğunu görürsen, bu kötüdür ve hapse gireceğine işaret eder.

Kaz, düşman. Yarasa, eğer çevreni kuşattıklarını görürsen aleyhinde hile yapıldığına ya da seninle alakalı söz taşındığına işarettir. Bıldırcın, sevinçli haberler. Güvercin, gelecekte gerçekleşecek mutlu bir aile ve güven. Tavuk, ilerideki yaşamında güven içinde olma ve konuttaki mutluluktur.[2][3]

Kaynaklar

[1] Philip Vanderberg, "The Curse of the Pharaohs", copyright 1975 by J. B. Lippincott Company.
[2] Mecelletü'l-Hilâl, "Dâru'l-Hilâl", 5 Ekim 1975.
[3] Abdu'l-Hakim el-Afîfî, "Bilimsel ve Dini Açıdan Rüyalar ve Kâbuslar", Rağbet, İstanbul 2011, s.109-110.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449942 ziyaretçi (143846720 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)