Aphrodite (Venüs)
 
Aphrodite, Afrodit, Venüs, Venus

Aphrodite (Afrodit, Venüs)

Aphrodite ya da Aphrodite (Yunanca Ἀφροδίτη), Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür.[1] Venüs. Zeus ile Dione'nin kızıdır ve Kıbrıs kıyılarında deniz köpüklerinden doğmuştur. Demirci tanrı Hephaistos'un eşi, Eros'un annesidir. Aralarında Adonis ile savaş tanrısı Ares'in de bulunduğu pek çok sevgilisi vardır. Anadolu'da büyük saygı görmüş ve adına tapınaklar, kentler yapılmış olan Aphrodite'le ilgili en ünlü efsane, Truva'yla ilgilidir. Bu efsaneye göre, genç prens Paris'ten, tanrıçaların en güzelini seçmesi istenmiş, Paris baştanrı Zeus'un eşi Hera, Athena ve Aphrodite arasından Aphrodite'i seçmiş, bunun üstüne Aphrodite ödül olarak Paris'e Truvalı Helene'yi kaçırmasında yardım etmiş, bu olay da Truva Savaşı'na neden olmuştur.[2]

Aphrodite'in üzerine iki efsane vardır. Hesiodos Theogonia'da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söylerken, Homeros tanrıçanın Zeus ile Okenos kızı Dione'den doğduğunu söyler.[1]

Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'nin doğuşu iki ayrı kaynakta iki farklı görüşle anlatılmaktadır. Bunlardan erken tarihli olan Homeros'ta Aphrodite Okeanos'un kızı olan Dione ile Zeus'un kızıdır. İkinci efsane ise Hesiodos'ta geçer. Aphrodite burada denizin köpüklü dalgalarından doğmuştur. Aphros, Yunanca "köpük" demektir. Gaia, kocası Uranos'un doğan çocuklarını yutması üzerine oğlu Kronos'u kandırarak babasının üreme organını kesmesini sağlamış ve organ kesildikten sonra denize atılmış, ak köpüklerden Aphrodite çıkmıştır. Aphrodite ilk olarak Kıbrıs'a ayak basmıştır. Avrupalı sanatçılar Aphrodite'nin doğuşuyla ilgili olandan ikincisini kullanmayı tercih etmişlerdir. Özellikle Boticelli'nin resimlerinde tanrıça sedef kabuğunun üzerindedir, bir yandan da şafak rüzgarı esmektedir.

Çoğalma, hayatın sürmesi ve bereketi simgeleyen ana tanrıça motifi, tanrı ve tanrıçalar arasında en eski olanıdır. Kimi ana tanrıçalar yavaş yavaş güzellik ve sevgi tanrıçası niteliğine bürünmüştür. Aphrodite bunlardan en önemlisidir. Mezopotamya'nın İnanna-Iştar'ı Suriye'de Astarte kılığına bürünmüş Klasik çağa girilirken ana tanrıçalık niteliğini yitirerek güzellik ve aşk tanrıçası yani Aphrodite olarak karşımıza çıkmıştır.

Aphrodite, güzellik, sevgi, aşk ve sevişme tanrıçasıdır. Aphrodite'nin doğrudan kendisiyle ilgili efsanesi azdır, ancak pek çok efsane adına rastlanır. Hemen hemen bütün Olympos tanrıları ve ölümlüler kendisine aşıktır. Aphrodite'nin pek çok sevgilisi olmuştur. Aynı zamanda cinsel aşkı da simgeler. Kocalarına ve sevgililerine her zaman sadık değildir. En ilginç evliliği Zeus'la Hera'nın çirkin oğlu Hephaistos'la olandır. Aphrodite, Hephaistos'a sadık kalmamış onu sürekli aldatmıştır. Savaş tanrısı Ares'le birleşmesinden Phobos (bozgun), Demikos (korku) ve Harmonia (uyum) doğmuştur. Bu üç nitelik Aphrodite'nin kişiliğinin olumsuz yönlerini, çelişkilerini göz önüne serer.

Aphrodite'nin diğer önemli ilişkisi tanrı Hermes'ledir. Aphrodite ile Hermes bazı efsanelere göre de Halikarnassos kentindeki tapınaklarında sevişmişler ve beraberliklerinden her ikisinin adını taşıyan hem kadın, hem de erkek cinsel organlarına sahip Hermaphrodit doğmuştur. Bazı efsanelerde Eros da Aphrodite'nin oğlu olarak gösterilir. Aphrodite'nin diğer sevgilileri, Adonis ve Troya kral soyundan Ankhises'tir.

Aphrodite, diğer tanrıçalar gibi zaman zaman çok öfkelenir ve öç alması korkunçtur. Şafak tanrıçası Eros'u sevgilisi Ares'le birlikte olduğu için sonsuza kadar aşık olup, ıstırap çekmekle cezalandırmıştır. Kendisine tapınmayan Lemnoslu kadınlarına öylesine kötü bir koku vermiştir ki eşleri bile yanlarına sokulmamıştır. Üç güzeller yarışmasında, en güzel seçilmesi karşılığında Paris'e verdiği söz, Troya Savaşı'nın çıkmasına yol açmıştır.[3]

Aphrodite altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar. Tanrıça için çoğunlukla kulanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen tanrıça, çoğu yerde oğlu Eros ile görünmektedir. Ancak Eros Hesiodos'a göre oğlu değildir ve Aphrodite'in alayına daha sonra katılmıştır. Bunun yanı sıra tanrıçanın alayında güzelliği, zerafeti ve bereketi simgeleyen Kharitler, Horalar ve Hymenaios yer almaktadır.

Birçok efsanede yer alan Aphrodite'nin kocası Hephaistos'tur ve tanrıça kocasını Ares ile aldatır. Ayrıca Hermes ile sevişmesinden Hermaphroditos doğar. Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır. Ayrıca Kaz Dağı'ndaki üç güzeller efsanesinde Paris tarafından seçilen tanrıçadır. Roma Döneminde kullanılan adı ise Venüs'tür.[1]

Praksiteles'in (Praxiteles) Knidos Aphrodite heykeli için Phyrne'den model olmasını istemiştir. Praksiteles'in en önemli özelliği Apollon'daki gibi vücuda "S" formu vermesidir. Milo Aphrodite'yi en beğenilen tasviridir. Ozanlar, "Altın Aphrodite" olarak sıfatlandırırlar. Bu güzeller güzeli tanrıça hep gülümser, işveli ve gönül alıcıdır. Aphrodite tasviri günümüzde en çok ayna saplarında görülür. Ayağının altında istiridye, yunus, kaplumbağa gibi hayvanlar olabilir. Saçlarını kurutmaya çalışan (denizden çıktığı için) Aphrodite heykeli sıkça görülür. Sulardan doğduğu için suyla ilgili binalarda süsleme olarak ortaya çıkar.[4]

Aphrodite ağaçlardan mersin, çiçeklerden gül, hayvanlardan kumru ve serçenin koruyucudur.

Aphrodite, 2500 yıldır sanatçılar için tükenmez bir esin kaynağı olmuştur. Aphrodite heykelleri kadın güzelliğinin ve estetiğin simgesidir.[3]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
[2] www.babylon.com/definition/Aphrodite/Turkish
[3] www.sozbitti.com/index.php?showforum=304&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=all&st=100
[4] www.artiyasam.com/technology/mitoloji/372-aphrodite-Aphrodite.html


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911830 ziyaretçi (142447669 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)