Asklepios (Aesculapios)
 
Asclepios, Asklepios, Aesculapios

Asklepios (Asclepios, Aesculapios)

Asklepios, sağlık tanrısı özelliği de olan Apollon'un oğludur. Sağlık ve hekimlik tanrısıdır. Yunan mitolojisinde olduğu kadar Roma tarafından da çok benimsenmiştir.

Asklepios'un oldukça ilginç bir öyküsü vardır. Apollon, Teselya kralı Phlegyas'ın kızı Koronis'e aşık olur ve kız, Apollon'dan hamile kalır. Ancak bir süre sonra Arkadya'dan gelen bir adamla daha sevişir. Bu olayı izleyen bir kuzgun ya da karga, durumu Apollon'a bildirir. Çok kızan Apollon, onu diri diri yanmakla cezalandırır. Koronis, tam ömek üzereyken; Apollon, onun karnındaki çocuğu kurtarır ve büyütmesi için Kentavrıs Kherion'a verir. Kherion, doğanın içinde büyüyüp onun sırlarına ermiş bir yaratıktır. Asklepios, onun yanında usta bir hekim olarak yetişir. Cerrahlığın bütün sırlarını öğrenir. Hatta ölüleri diriltebilecek kadar ustalaşır. Ancak Zeus, doğal düzeni bozan ve kendi gücünü aşan Asklepios'dan çekinmeye başlar ve onu yıldırımlarıyla öldürür. Apollon da bu olayı cezasız bırakmaz ve Zeus'a yıldırımı bağışlayan Kykloplar'ı öldürür. Asklepios'un cansız bedenini de gökyüzüne yıldızların arasına yerleştirir.

Asklepios'un tapınaklarına Asklepion denir. Bunlar aynı zamanda İlkçağın hastaneleridir. En büyüğü ve en ünlüsü, Bergama'da olanıdır. Helenistik dönemde kurulmuş olan bu büyük sağlık kompleksi, Asklepios'tan başka onun kızı sağlık tanrıçası Hygieia ve onlardan çok önce Anadolu'da bulunan Telesphorus'u bir araya getirmektedir. Şifalı su, kaplıca, fizik tedavi, temiz hava gibi tedavilerin yanı sıra telkin eğlence ve müzik yoluyla hekimliğin ne kadar ileri gittiğini göstermektedir. Bu, Selçuklu ve Osmanlı anlayışında da karşımıza çıkar.

Asklepios efsanesine Anadolu'da yapılan bir katkı da şudur (aynı hikaye Lokman Hekim için de anlatılır); Zeus, Asklepios'u yıldırımıyla öldürünce bu sırada hekimin yazmakta olduğu reçete oradaki bir otun üzerine düşmüş, yağan yağmurla kağıttaki yazı toprağa karışarak her derde deva sarımsak meydana gelmiştir.

Asklepios, Yunan tanrıları içinde ününü en uzun süre sürdürenlerden biridir. Ortaçağ'a kadar karşımıza çıkar. Hekimler, Asklepiades adında bir lonca etrafında bir araya gelirler. Kos (İstanköy) adasında yaşayan Hippokrat da bu geleneğe bağlıdır. Asklepios'un yılanlarla sarılmış asası, bugün de hekimliğin simgesidir.

KAYNAK BELİRTİLMELİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56244738 ziyaretçi (143294651 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)