Ay ve Günes Tutulmasi
 
ay tutulması

Ay ve Güneş Tutulması

Ay ve güneş tutulmasını hurafeye karıştıranlar çıkmıştır. Nitekim bazı yörelerimizde; Ay ve Güneşin şeytanlar tarafından tutulduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle tutulma olayı başlayınca teneke ve davul çalınmakta, bazı yerlerde de silah atılmaktadır. Sebebi ise; şeytan gürültü ve silah sesinden korkarmış. Böylece Ay ve Güneş tutulmaktan kurtulurmuş.

Bir başka inanışa göre de "Ay ve Güneşi melekler götürüp bir danaya teslim ederlermiş, o dana da denize batırırmış. Denize batırılan ay ve güneşi de balıklar yutarmış."

Ayrıca ay ve güneş tutulması ile ilgili olarak şu inançlar da yaygın olarak söylenmektedir.

—Ay ve güneş tutulması kıyamet alametidir.

—Ay ve güneş tutulursa o yıl kıtlık olur.

—Ay ve güneş tutulursa savaş ve karışıklıklar çıkar.

—Ay ve güneş tutulması büyük ve ünlü kişilerin ölümüne işarettir.

Hz. Muhammed (sav)'in oğlu İbrahim, 18 aylık iken ölmüştü. İbrahim'in öldüğü gün Güneş tutulmuştu. Bunu gören halktan bazı kimseler, "Güneş, İbrahim öldüğü için tutuldu" demişlerdi. İşte bu inanç, bu olaya dayanarak ileri sürülmüştür. Oysa ay ve güneş tutulmasının yukarıda iddia edilen olaylarla hiçbir ilgisi yoktur.

Muğire İbn Şu'be 'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir.

“Resulullah zamanında (Peygamberimizin oğlu) Hz. İbrahim vefat ettiği gün güneş tutuldu. Halk: “Güneş, İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz: "Güneş ile ay hiçbir kimsenin ne ölümünden ne de hayatından dolayı tutulmuştur. Bunu görünce hemen namaza durup Allah'a duaya koyulun" buyurmuştur.”

Yine konuyla ilgili olarak bir başka hadislerinde de şöyle söylemiştir: "Şüphesiz ki güneş ile ay insanlardan kimsenin ölümü için tutulacak değildir. Fakat bunlar Allah'ın âyetlerinden (kudretinin delillerinden) iki ayettir. Binaenaleyh bu olayı gördüğünüzde (hemen) kalkıp namaz kılınız."

Bu hadislerden açıkça anlaşılmaktadır ki, ay ve güneş tutulmasının ölüm olayı ile hiçbir ilgisi yoktur. Hadisin sonundaki "Bu olayı görünce namaz kılınız" buyruğu ise, Allah’ın bilinir, bilinmez afet ve belâlara karşı bizlerin koruması, esirgemesi ve yardımını eksik etmemesi, dileğimizi kendisine arz etmek içindir. O, yardım etmezse hiçbir şey yapamayacağımız idrak içindir. Çünkü her şeye kadir olan ancak Yüce Yaratandır. Böyle durumlarda Sevgili Peygamberimiz Allah'a karşı dua ve niyazda bulunmuş. O'nun huzurunda secde ve rüku yaparak namaz kılmıştır. Bizlere de aynı şeyi yapmamızı tavsiye etmişlerdir.

Bilindiği gibi ay ve güneş kainat düzeni içerisinde Allah'ın irade buyurduğu ilâhi kanuna tabi olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. Nitekim Kurân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır.

"Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir, İşte bu, güçlü ve bilgin olan Allah 'ın kanunudur. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye (akıp gitmeye) devam ederler."

Ay ve Güneş tutulması ne şeytanın karartması, ne de dananın onu denize atması ile ilgilidir. Ay ve Güneş tutulması, Ay ve Dünyanın güneş etrafındaki hareketlerine bağlı bir oluş biçimidir. Günümüzün astronomi bilginleri için, ay ve güneşin hangi tarihte tutulacağım, tutulma olayının kaç dakika süreceğini ve yeryüzünün nerelerinden görünebileceğini önceden hesap etmek artık bir oyuncak haline gelmiştir. Buna rağmen bu astronomi olayını idrak edemeyenler hâlâ bulunmaktadır.

Ay ve güneş tutulduğu zaman bazı yörelerimizdeki silah atma, teneke çalma adeti, kanaatimizce hadislerde zikredilen, "Namaz kılınız, Allah'a dua ediniz" tavsiyesini, Müslümanlara haber vermek için olsa gerektir. Fakat bu uyarı zamanla, "Şeytanları kovalama" şeklinde yanlış bir inanışa dönüşmüştür. Giderek "kıtlık alameti", "savaş işareti", "ünlülerin ölümü" gibi batıl inanışlara kaymıştır

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: MFE, 08.06.2016, 01:41 (UTC):
Bâzı belediyelerin resmî sitelerinde "Hurâfeler ve Bâtıl İnançlar" adıyla listelenen, aslında hurâfe olmayan veyâ hurâfeye dönüştürülmüş sünnetler yazılı...

Yorumu gönderen: aynur efetürk, 14.12.2010, 10:43 (UTC):
buluşalım mı?

Yorumu gönderen: gizem, 05.12.2010, 14:00 (UTC):
saçma saçma putlar yapıp tapıyolar bunlar din dışı şeyler

Yorumu gönderen: bilge, 23.11.2010, 13:15 (UTC):
gerçekten de çok ilginç şeyler ve güzelxD

Yorumu gönderen: Muhammed Al-i, 16.10.2010, 22:56 (UTC):
Ey! İnsanlar bazıları Güneş'in Ay'ın tutulmasını ve Yıldızlar'ın kaymasını yeryüzünde büyük bir İnsanın öldüğüne ve Felakete yorarlar bu yanlış bir inançtır bunlar Yüce Allah'ın azametini gösteren Alametlerdir Yüce Allah bunlarla Tövbe etsinler diye Kullarını dener bilesiniz. Lakin o başka Allah-u Alem, Târık Sûresi Ayet No:(86) (1986)(2009) Sen ne bileceksin Târık'ın ne olduğunu?

Yorumu gönderen: mikail özdemir, 06.10.2010, 12:22 (UTC):
sayfada az ek bulunmaktadır.

Yorumu gönderen: hivda konuklu, 28.09.2010, 18:13 (UTC):
bu günş tutulması çok güzel birşey.

Yorumu gönderen: Pilluar, 14.08.2010, 09:32 (UTC):
İnsanların ay ve güneş tutulmasını batıllaştırması saçma.Her şey ALLAH(c.c)'dendir.ALLAH c.c cahilleri doğru yola sürüklesin.

Yorumu gönderen: mert, 14.06.2010, 16:31 (UTC):
bu sayfadaki bilgiler bana göre doğru ve inançları çok anlamsız ve aptalca

Yorumu gönderen: mert gezer, 23.02.2010, 13:44 (UTC):
kim bulmuş

Yorumu gönderen: hasan, 21.10.2009, 18:20 (UTC):
doga olayıdırBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56738589 ziyaretçi (144616592 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)