Ayat-i Hifz (Cinlerden Korunma)
 

Ayt-ı Hıfz (Hıfz Ayetleri, Cinlerden Korunma)

Ayt-ı Hıfz

* Bismillhirrahmnirrahm. Allhmmehfazn min cemi eğdin mim-beyni eydn ve min [k]halfin ve an emnin ve an şemilin ebedem-m ebgayten vehfaz dnen bim hafezte bih kitbekel azzellez:

“L ye'tihil btilu mim-beyni yedeyhi vel min [k]halfih tenzlum-min hakmin hamd.”

* Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bihiz-zikra hays[peltek] gulte:

“İnn nahnu nezzelnel zikra ve inn leh lehfizn.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bihis-semi hays[peltek] gulte:

“Ve hifzam-min klli şeytnim-mridin.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bih abdekellez fehemmet ve se[k]h[k]arte lehuş-şeytne s[peltek]mme gulte:

Ayt-ı Hıfz

“Ve knn lehum hfizan.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bihis-segfel mahfza hays[peltek] gulte:

“Vecealnces-seme segfem-mahfz.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bihis-semvti vel arda

“Vel yeuduh hifzuhum vehvel aliyyul azm.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bih ibdikel mahfznellezne gulte:

“Vehvel ghiru fevga ibdihve yursilu aleykm hafezaten.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bihis-semi hays[peltek] gulte:

“Vezeyyenes-semed-dunye bimesbiha ve hıfzan zlike tagdrul azzil alm.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte billevhil mahfzi hays[peltek] gulte:

“Bel hve Gur'num-mcidun f levhim-mahfzin.”

Allhmmehfazn min cemi iğdin bim [k]hafezte bih ibdeke hays[peltek] gulte:

“Leh muaggibtm-mim-beyni yedeyhi.

Ayt-ı Hıfz

...Ve min [k]halfihyehfezneh min emrillh.”

Allhmmestahfizuke bim yestahfizuke bih abduke vebn abdike ve nebiyyike Yağgbe hays[peltek] gle:

“Fallh [k]hayrun hfizav-vehve erhamr-rhimn.”

Allhmmahrusn biaynike mehfezn bihifzike y ekramel kdirne ve y erhamerrhimne ve rameytu klle men yurdu bin sem-bihasbiyallhu ve niğmel vekl ve bi Kef-H-Y-Ayn-Sd ve bi H-Mm-Ayn-Sn-Kf ve bittevekkli alel hayyillez l yemt:

“Ve kef billhi veklev-ve hve erhamrrhimn. İn erdeniyallhu bidurrin hel hnne kşift durrih ev erdeniye birahmetin hel hnne mumsikt rahmetih. Gul hasbiyallhu aleyhi yetevekkell mtevekkilne hasbiyallhu l ilhe ill hve aleyhi tevekkelt ve hve Rabbl arşil azm.”

Ve sallallhu al seyyidin Muhammedin ve lih ve sahbih ecman. mn, birahmetika y erhamerrhimn.

Ayt-ı Hıfz

Bismillhirrahmnirrahm.

“Gul len yusben ill m ketebAllhu len hve mevln ve alellhi felyetevekkelil m'minn.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“Ve in yemseskAllhu bi durrin fel kşife leh ill hve ve in yuridke bi[k]hayrin fel rdde lifadlih yusbu bih mey-yeşu min ibdih ve hcel ğafrur-rahm.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“Ve m min dbbetin fil ardi ill alellhi rizguh ve yağlemu mstegarrah ve mstevdeah kllin f kitbim-mbn.”

Ayt-ı Hıfz

Bismillhirrahmnirrahm.

“İnn tevekkelt alellhi rabb ve rabbikm vemen dbbetin ill hve [k]hizn binsiyetih inne rabb al sırtim-mustagm.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“Ve keyyim-min dbbetin l tahmilu rizgahellh yerzuguh ve iyykm ve hves-semul alm.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“M yeftehillh lin-nsi mir-rahmetin fele mumsike leh ve m yumsik. Fel mrsile leh mim-bağdih ve hvel azzul hakm.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“Velein seeltem men [k]halegas-semvti vel arda leyeglunnellhu gul eferaeytm m ted'ne min dnillhi in erdeniyallh bi durrin.”

Ayt-ı Hıfz

(gul eferaeytmle başlayan ilk satır, nceki resme ait)

“...hel hnne kşift durrih ev erden bi rahmetin hel hnne mumsikt rahmetih gul hasbiyallh aleyhi yetevekkell mtevekkiln.”

Bismillhirrahmnirrahm.

“Ve m len ill netevekkele alellhi vegad hedeyn sblen velenasbiranne al m zeytmn ve alellhi felyetevekkelil mtevekkiln.”

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şyle buyurmuşlardır:

“Sizden biriniz sultandan, ya da herhangi bir kudret sahibinden korktuğu zaman, şyle desin:

Ayt-ı Hıfz

Okunuşu: Allahmme rabbissemevtisseb'i ve rabbel arşil azmi kun l cran min şerri fulnibni fulnin ve şerril cinni vel insi ve etbihim en yefruta aleyye ehadun minhum azze cruke ve cellesen ke vel ilhe gayrk.

Anlamı:
"Ey yedi semların ve yce arşın sahibi olan Rabbim, filn oğlu filnın şerrinden beni koru. Cinlerin, insanların ve tbi'lerinin, onlardan herhangi birinin bana taşkınlık etmesinin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin muhafazan ne byktr! Senan ycedir, Senden başka da ilh yoktur." ” [1]

Ayt-ı Hırz ❯

Kaynaklar

[1] Tuhfet'z-zakirin. 172

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ali, 23.12.2020, 00:10 (UTC):
Yazıcıdan çıkarıp taşımak etkili olmuyor misk gül ve zaferan ile temiz bir kağıda yazmanız gerekir, Allahım herkese şifa versin.İslam alemini ve müslümanları korusun.

Yorumu gönderen: Fetiye Öcal, 19.11.2020, 09:11 (UTC):
Kur'an'ı Kerim'de hangi ayet yazarmisiniz

Yorumu gönderen: Necati ciz, 08.05.2015, 14:01 (UTC):
AYETÜL HIRZ bu bir ikincisi---AŞAĞIDA
Peygamberimiz (Sav) Müslümanların ,Cinlerin Şerinden Korunması için Yazmış olduğu Mektup Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali'ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez.

Yorumu gönderen: arzu ece, 02.01.2015, 22:50 (UTC):
Bu kim yazmışsa hoca olmalı herhalde....

Yorumu gönderen: gül akdemir , 16.12.2014, 01:04 (UTC):
yaklaşık 2aydır rüyamda korktum 2aydırda korkuyorum geceleri korku geliyor boğukuyorum sanki netten bütün şeyhlerden yardım istedim kimse dogru dürüst birşey yazmadı yollamadı bana bu sayfayı yapandan allah celelcelelu razı olsun inşallah bakalım yarın inşallah yazıcıdan çıkartırıp muska halinde taşıycam inşallah iyi gelir bakalımallahımın izniyle

Yorumu gönderen: naile, 02.04.2014, 02:15 (UTC):
teşekkürler

Yorumu gönderen: mehmet, 03.11.2009, 13:47 (UTC):
yağmurlu vede karanlık bir havada dışarı çıkmassanız ıslanmassınız.sizbilirsiniz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741317 ziyaretçi (144624303 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)