Aztek Inka ve Maya Kehanetleri
 
Aztec, Inca, Maya, Aztec Calender, Aztek Takvimi

Aztek, İnka ve Maya Kehanetleri

Mayaların kehanetlerle dolu takvimi, kendi sonlarını da ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Mayaların bu öngörüsüne modern insan, sadece 12 yıl önce bilimsel açıklama getirebildi.

Maya Uzmanı Astrofizikçi Cotterell, "Vatico Latin Kitabesi'ne göre Aztekler'in Mayalar'dan farklı olarak daha önce yaşanılan dört çağı farklı ezoterik (gizli öğreticilik) ve sembolik üsluplarla anlattığını söylüyor. Üstelik Cotterell, bu çağlarda adı geçen tanrıları Yazıt Tapınağı'ndaki mezarların üstündeki "Palanque Kapağı'nda da keşfetmeyi başardı. Bu çağlara ilişkin bilgilerin ayrıntıları şöyle;

Birinci Güneş Çağı: (Matlactili) 4008 yıl süren bu çağda yaşayanlar, mısırla beslenen devlerdi. Güneş, su tarafından yok edilmişti. İnsanlar, balıklara dönüştürülmüştü. Bazıları bu afetten sadece Nene ve Tata adında bir çiftin, su kenarında yaşayan bir ağaç tarafından kaçırılıp kurtarıldıklarına inanmıştı. Diğerleri ise, sular çekilinceye kadar bir mağaranın içine saklanarak kurtulan yedi çift olduğunu savundu. Bu çağda hüküm süren tanrıça, Tlaloc'un karısı (Yeşim Etekli Tanrıça) Chalchiuhtlicue'dir.

Maymun İnsanlar

İkinci Güneş Çağı: (Ehecatl) 4010 yıl süren bu çağda yaşayanlar, "Acotzintli" diye bilinen yabani bir meyve yiyerek besleniyorlardı. "Güneş Ehecatl", (Rüzgâr Güneşi) tarafından yok edilmişti. İnsanlar, maymuna çevrilmiş; ağaçlara tutunmak suretiyle hayatta kalabilmiştir. Bir kadın ve bir adam, bir kayanın üzerinde durarak yıkımdan kurtulmuşlardı. Bu çağa "Altın Çağ" denir ve "Rüzgâr Tanrısı" hüküm sürerdi.

3. Güneş Çağı: (Tleyquiyahuillo) 4081 yıl süren bu çağda insanlar, "İkinci Güneş'ten kurtulanların torunlarıdır. "Tzincoacoc" adlı bir meyve yiyerek beslenen bu insanların yaşadığı dünya, Chicunahui Ollin günü denilen yangınla yok oldu. Bu çağa "Tzonchichiltic" (Kırmızı Kafa) adı verilmiştir ve "Ateş Tanrısı" tarafından yönetildiğine inanılırdı.

4. Güneş Çağı: (Tzontlilac) 5026 yıl önce başladı. Tula'nın kurulduğu bu çağa Tzontlilac (Siyah Saç) adı verilir. İnsanlar kan ve ateş yağmuru sonrasında açlıktan ölmüşlerdir.

Mayalar'ın Çöküşü

Maya uzmanlarından Brooks, Mayalar'ın çöküşünü, M.S. 600 ve 1100 yılları arasında tropikal enlemlerde baş gösteren iklimsel nemliliğin değişimine bağladı. 10 derece ve 20 derece Kuzey enlem bölgelerinin, sert iklim dalgaları bakımından oldukça hassas olduğu bugüne kadar pek çok araştırmacı tarafından dile getirildi. Harvard Üniversitesi araştırmacılarından Sheret S Chase de benzer şekilde M.S. 790 ve 810 yılları arasında Maya Uygarlığı'nın kuraklığa maruz kaldığını iddia etmiştir. Mayaların çöküşüyle ilgili merak uyandıran asıl konu, Mayalar'ın çöküş dönemi sırasında Güneş'le ilgili manyetik bir tersinirlik bekledikleriydi. Onlar, bu tersinirliği güneş ışın bombardımanının artışı, bebek ölüm oranı artışı ve nesil tükenmesi olarak gösterdi. Ancak Mayalar, daha bu olaylar baş göstermeden böyle bir şeyle karşılaşacaklarını biliyordu ve bu bilgilerini takvimlerine işlemişlerdi.

260 Günlük Döngü

Mayaların ağaç kabuklarına yazdıkları günümüze kalabilmiş en eski kitapları olan Dresden Kitabesi'nde de Mayaların 260 günlük döngü üzerinde yoğunlaştıkları görüldü. İlk başta kimi uzmanlar, belirli bir periyotta kendini tekrar eden günler zincirinin herhangi bir göksel ritimle alakasının olmadığı yorumunu yaptı. Ancak, bu döngünün Güneş'in değişen kutup ve ekvatoral manyetik alanlarıyla yakından ilişkili olduğu, daha sonra yapılan bilimsel çalışmalarla net bir şekilde ortaya kondu. Fakat yine de bu döngünün kesin bilimsel temellere oturtulabilmesi, sadece, son on iki yıldaki uzay çağı araştırmaları ve uzay yolculukları sayesinde yapılabilen modern astronomik gözlemler kullanılarak mümkün oldu. Bizim en son uzay araştırmalarımızın sonunda fark ettiğimiz "Güneş'in manyetik tersinirliğinin zamanını ortaya çıkaran döngünün önemini ve varlığını" Mayaların anlayabilmeleri, gerçekten nasıl gelişmiş bir uygarlık olduklarının kanıtıdır.

Aztekler'de Gizli Öğreticilik

Binlerce yıldır gizemi çözülemeyen Maya Uygarlığı, esrarını korumaya devam ediyor. 19. yüzyıl sonlarında Meksika’da yapılan araştırmalarda bölgenin gizemli uygarlığının izine rastlayan arkeologlar, sık ormanların içinde sanki doğa tarafından saklanmış gibi duran, dev taş anıtların ve tapınakların sırrını çözmek için araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Bu balta girmemiş ormanlarda, Mısır piramitlerini andıran büyük taş tapınakların ve görkemli piramitlerin ne işi vardı? Nasıl, ne zaman, kimler tarafından yapılmışlardı? Üstelik bu dev taş binaları yapanlar Mısır hiyerogliflerine benzeyen yazılarla eserlerini süslemişlerdi de.1869 yılında Fransız din adamı Brasseur De Bourbourg’un, Madrid Kraliyet Kütüphanesinde, bölgeye ilk gelen rahip Diego De Landa’nın eski kayıtlar arasında kaybolmuş "Relacion De Las Cosas De Yacatan" adlı günlüklerini bulması, Batı’nın Mayaları anlamaya başlamasındaki en önemli adımlardan biri oldu. Yucatan ise bugünkü hali ile de çok güzel.

Mayaların Yerleşim Alanları: Yucatan-Campeche-Tabasco-Chiapas-Gautemala-Honduras

Orta Amerika’da kendi dönemlerinin en büyük uygarlığını yaratan Mayaların yerleşim alanları, bugünkü Meksika’nın Yucatan, Campeche, Tabasco ve Chiapas eyaletlerinin yanı sıra, Gautemala’nın tamamını, Honduras’ın da büyük bir bölümünü kapsıyordu. İ.Ö.600 yıllarına kadar süren bu şaşırtıcı ve gizemli uygarlığın kültürüyle ilgili araştırmalar derinleştikçe, sahip oldukları kadim bir bilgi birikimleri olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki, Mayalara ait "codex" adını verdiğimiz az sayıda birkaç belge dışında elimizde sadece dev tapınakları ve piramitleri var.

Mayalardan bazıları, atalarından kalan tüm kültürün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlar anlamaz anlatıları yazıya geçirme gereksinimi duydular. 19. yüzyılda kendi dilleriyle; ama Latin alfabesi kullanılarak yazılan "Popol Vuh" adlı büyük destanları ve "Jaguarlar" adıyla bilinen bir grup rahibin yazdığı "Chilam Balam" adlı eserleri, bu kaygıyı taşıyordu.

Mayalar, dünyanın ‘dört güneş’ yaşayıp tamamladığını; halen Beşinci Güneş’i yaşamakta olduğumuzu anlatırlar. Bu inanışa göre 4. Güneş’in sonunda su elementiyle ilgili felaketler, yani büyük seller ve sağanaklar yaşanmıştı. Tıpkı Tufan mitlerinde olduğu gibi. Beşinci Güneş’in sonunu da, büyük depremler getirecekti. Atalarından Mayalara sözlü gelenekle aktarılan mitlerde hep yinelenen bu evrensel döngüden söz edilmektedir. Mayaların bütün sanat yapıtlarında, mimarilerinde, tapınak süslerinde, bilinçaltında yaşayan bu yok oluşun getirdiği korkunun izlerini buluruz. Aynı üslup, çok daha sert biçimde Toltek ve Aztek kültürlerine de taşınmıştır. Bu nedenle, C.W.Ceram haklı olarak Orta Amerika uygarlıklarını ‘Korku İmparatorlukları’ olarak niteler.

Aztek Takvimi

Dairenin merkezinde, geride kalan dört çağ ve şu an içinde bulunduğumuz beşinci çağı simgeleyen glifler görülüyor. Aztek modeline göre de, Mayalarda olduğu gibi, içinde bulunduğumuz "Beşinci Güneş", son çağdır. Ama onlar, bitiş yılını Mayalar kadar büyük bir kesinlikle bilmezlerdi ve takvimlerinde işaretli değildi. Biçimsel olarak, Güney Amerika’daki İnka uygarlığının kozmolojisinde de dünyanın tarihine ve evrendeki döngülere ilişkin Maya ve Aztekler'e oldukça paralel bir anlayış karşımıza çıkar. And Dağları’nın bu egzotik imparatorluğunun sakinlerinin de uzak atalarından dünyanın belli kritik tarihsel evreleri birer birer tamamlandığına ilişkin bir geleneği teslim aldıklarını görürüz.

Dresden Kitabesi

Mayaların en eski kitapları olan Dresden Kitabesi'nde de 260 günlük döngü üzerindeki bilgilerinin kökeni hala sırrını saklıyor. Mayalar kimdi? Bütün bunları nereden nasıl öğrenmişlerdi?

Kehanet niteliği de taşıyan, kadim astrolojiyi hatta astronomiyi günümüzdeki bilim insanlarından daha iyi bilen Aztek-İnka-Maya uygarlıkları sırlarını ve hala bulunmamış gizli kitabelerinin sırlarını bize ne zaman açacak?

Gerçekten de, bizim en son uzay araştırmalarımızın sonunda fark ettiğimiz "Güneş'in manyetik tersinirliğinin zamanını ortaya çıkaran döngünün önemini ve varlığını" Mayaların binlerce yıl önce anlayabilmeleri ve bu bilgilere uygun astrolojik/astronomik/matematik hesapları kullanmaları gerçekten nasıl gelişmiş bir uygarlık olduklarının kanıtıdır.

Dünyamızın bugünkü haline bakınca insanın sorası geliyor, kim gelişmiş-kim gelişmemiş diye?...

Kaynaklar

[1] www.astroset.com/aktuel/maya.htm

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: resul, 20.11.2010, 13:43 (UTC):
bence kuranda yazanları okuyalım her uygarlığa birkitap inmiştir bence ondan hep başarılı devasal tapınaklar işa etmiştir 05412535534 merak edenler

Yorumu gönderen: yasemin, 28.10.2010, 13:57 (UTC):

daha üç gün önce rüyamda yecüc mecüc çıkmış olduğunu gördüm.her tarafa doğru koşuyorlardı.küçük küçük yaratıklar.korku filmi gibiydi.gerçek sandım çok korktum.

Yorumu gönderen: adanali, 22.10.2010, 09:13 (UTC):
bencede kiyamet yakindir cünkü insanlik alemi azitti yine ,ama benim tek acidigim insanlar bu vaadedilen topraklarina kavusamadan geberecekler ya (yahudiler)ona üzülüyorum biz müslümanlar icin belkide hayirli bir kiyamet olur isallah ölmeye zaten herkez ölecek,ama bu zenginlerin zalimlerin zulüm edenlerin cigliklarini duyar gibiyim,,o zaman alllaaah alllaahh bagiracaklar,ha unutmadan yobaz sahte cikarci hocalarda bunlara dagil,bizim gibi sivil zavali insanlarda günahlarini cektikten sonra vaadedilen cennetlere hoppaaaa...biraz agir bir felsefe ama kurani kerime inann kiyamette de inanmak zorunda.....benden bu kadar kiyamet gününde bulusmak üzere byeeeee.......

Yorumu gönderen: samet, 25.09.2010, 01:14 (UTC):
arkadaşlar bu söylentilere profesörler güneşin doğup batması kadar gerçek deniyor o yildiz gelecekmiş bunların hepsi gerçek bu sefer kesin nasada onayladı en fazla 2 sene sapma ile ge olsa gerçekleşecek ben size haber ediyim ama dünyanın son u felan değil sadece 40-60 yıllık bi sonun başlangıcı :)

Yorumu gönderen: mack, 10.09.2010, 08:31 (UTC):
dunyanın eksenınde kı kayma yıllar once de yasandı bunu kıtap olarak yayınlayan kıtapta soyle yazıyor sıcak ıklımlerde yasayan hayvanların yasadıgı sıbıryada hayavn fosılı bulunuyor gerceklıgı tartısılır ama dunyanın eksenı kaymakta olabılır bır cok cografya hocası bılır daha once karadenızın cöl oldugu eksen klaymasından dolayı degıstıgı aslında bır cok sey soylenır ama asıl gercek olan kuranda yazılan kıyamet alametlerı dır bunlara ınanmak dunyanın sonunun gelecegını ? ama bılım bır degısım var dıyor o degısım de kuresel ısınma dan sera gazları dunya ya cok deger vermedıgımızden kaynaklanıyor ergun candanın nuhun gemılerını okuymanızı tavsıye ederım

Yorumu gönderen: yok, 03.09.2010, 19:18 (UTC):
yüraların tam tersi çıkar..

Yorumu gönderen: stormale, 04.08.2010, 08:38 (UTC):
melisa sen bu konuları çoq irdelemişsin kafaya takmışsın o yuzden bole ruyalar gormen normal ve şunu untma kıyamet alametleri gerçekleşmeden kıyamet kopmaz ve endişelenmen gereken zaman güneşin batıdan doğdugunu gordugun zaman olsun şu an içn endişelenmemelisin..

Yorumu gönderen: ınceptıon, 01.08.2010, 12:23 (UTC):
gelicekse gelsin, görelim...

Yorumu gönderen: 15,06,69, 20.07.2010, 17:33 (UTC):
bilinen birşeyi bilmeyene anlatmak zulüm'dür.

Yorumu gönderen: :::::::::::::, 20.07.2010, 17:24 (UTC):
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Yorumu gönderen: flowersavi, 05.07.2010, 16:53 (UTC):
bçyle seylere kendını fazla kaptırmıssın..... sacmalık bunlar....

Yorumu gönderen: melisa, 19.05.2010, 10:30 (UTC):
insanlığın sonu gelmiş olabilir ben rüyalarımda sürekli kıyametin koptuğunu görüyorum bence bu söylentiler doğruBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56464936 ziyaretçi (143893047 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)