Büyü Cözmek
 

Büyü Çözmek

Allah, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Ayetel Kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan 3 yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- 3 kere Salavat ve Fatiha, Ayetel Kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri 7'şer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfiru, İhlas, Felak ve Nas sureleri] 7'şer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7- Sabah akşam, Bakara suresinin başından 4 âyet ve Ayetel Kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akşam 24 kere Estağfirullah denir, sonra (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlâs ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okumalı! Başlarken ve bitirince 100 kere Salavat getirmeli.[1]

10- Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Ayetel Kürsi okumalı.

11- La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.

12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 99. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13. Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha,
Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,

Âl-i İmran 18, 19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,
Âl-i İmran 26, 27 ve 154,

En’âm 17,
A’râf 54, 55, 56,

Tevbe 51 ve 128, 129,
Yunüs 107,

Hud 56,
İbrâhim 12,

İsrâ 43 ve 110, 111,
Mü’minun 116, 117, 118,

Ankebut 60,
Rum 17, 18,

Fatır 2,
Yasin 83,

Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182,
Feth 27, 28, 29,

Rahmân 33, 34, 35, 36,
Hadid 1, 2, 3, 4, 5,

Haşr 21, 22, 23, 24,
Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Buruc 20, 21, 22,
İhlâ, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 Salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde 2 defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbaninin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kurân-ı kerim ya da dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı.[2]

Kurân-ı Kerîm'in ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır. Okuyanın ya da yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Allah'ı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.” [3]

İmam-ı Şarani,

“Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz.”

buyurdu. Cin mektubunu, yanında ya da evinde bulundurana, cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider.

Dua, ilaç gibidir. Allah dilerse tesir eder. Yani tesirini Allah'ın verdiğine inanmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Dert-bela gelince, Hz. Yunus’un duasını okusun! Allah onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.” [4]

Korku ve belalardan korunma duaları

İmam-ı Rabbani, talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldı. Yanındakilere;

“Bu gece, bir bela zuhur edecektir. Bismillehirrahmenirrahim. Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim duasını 3 defa okuyun.”

buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbaninin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemai ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.” [5]

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç olmazsa; 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Euzü bikelimâtillahi-ttammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. [6]

Issız bir yerde, bir şey kaybeden ya da bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin.” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde 3 kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir. [7]

Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.[8]

Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. âyetinden [velekaddan] 39. âyetin sonuna [ala ayniye] kadar olan kısım, su geçirmez bir şeye 7 defa sarıp ya da içi görünmeyecek şekilde PVC yaptırıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür:

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

İmam-ı Rabbani cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi. Muhammed Masum buyuruyor ki:

“Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra 100'er kere Salavat-ı Şerife okuyup dua etmelidir.” [9]

Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allah, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allah, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu.[10][11]

İçinde küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, cinci, hoca denilen insanlara gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de sihir, büyü bahsini mutlaka okumalıdır.

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.
[2] Mevahib.
[3] Tirmizi.
[4] Hakim.
[5] İbni Mace.
[6] Müslim.
[7] Taberani.
[8] Deylemi.
[9] m.174. c.2, m.32.
[10] Hud 52.
[11] www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/82090.aspx

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: SSamil, 11.07.2016, 18:37 (UTC):
Kolayı yokmu

Yorumu gönderen: Arabi, 27.04.2016, 15:12 (UTC):
Hocam büyü çözümü hakkında bilgi vermişsiniz.Fakat bence büyü çözümü o kadar kolay değildir.Bende de büyü var hocalara gidiyorum her biri farklı şeyler diyor mesela kimi 3 tane musallat var diyor kimi de büyü var diyor.Hocam sonuçta büyü ile birlikte cinler bedene giriyor ve çıkmaları da çok zordur.Sizin yazdığınız büyü çözümleri ile cinlerin bedeni terketmesi mümkün olmasa da çok ama çok zordur.Büyü bir vaka ama kesinlikle cin musallatı ile sonuçlanan bir vakadır.O varlıklar bedeni ölmedikçe terketmezler.Bilgiler için teşekkürler.

Yorumu gönderen: ali, 11.02.2015, 16:32 (UTC):
işinine yarayan tesiri gösterdiği biri varsa yorum atsın

Yorumu gönderen: yengeç, 09.12.2010, 23:12 (UTC):
la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ne demek.
özellikle mübarek muharrem ayını şu günlerinde dilinizden düşürmeyin.. o sıkıntıları bende yaşadım ama kimseye baş vurmadan tamamen Rabbime sığınarak ve çok dua ederek atlattım yaradana sonsuz şükürler olsun.. tamamen itikatle alakalı kalben inanarak okumak beyinde bitirmek başka meşkaleler bulmak işte olay bu.. nas felak sureleri ve ayetel kursi bu duaları suya okuyun 3 yudum için evinize serpin.. ama hep özünde itikat olmalı.. ben faydasını gördüm Rabbim sizlerede şifa verir inşallah...

Yorumu gönderen: reyhan, 22.11.2010, 17:20 (UTC):
banada büyü yapılmış ayrılık büyüsü ama ben evde buldum büyüyü gercek bu hocaokudu sadece beni bide bişeyler verdi bunu suya at suyuyla eşimle banyo yap dedi yapıyım mı yapmıyımmı cok kararsız kaldım

Yorumu gönderen: melih, 18.11.2010, 09:02 (UTC):
Ugurböcegi sedir yapragi bir tur cam agaci bir yapraginda
17 tikeni var Liban sediri internetden sedir yapragi yaz resim olarak .Selam

Yorumu gönderen: aysun , 08.11.2010, 22:40 (UTC):
abdestli olarak 7 yasin okunacak okurken yanında bir sürahinin içinde bolca su bulundurun hem kendinize hem suya üfürünbu suyla hem banyo yapın hem için bunu 7 gün okuyun banyo sadece 1 kez yapın diğer 6 gün suya ve kendinize 7 yasin okuyun denenmiştir kesinlikle bütün büyüler allahın lütfuyla bozulur dua istiyorum a.e.o

Yorumu gönderen: Abu MUSA , 30.10.2010, 12:31 (UTC):
Imam Gazali r.a Büyüye ve Cin`e
karsi tavsiyeleri:

1) 1x Besmele
2) 10x Allahu Akber
3) 19x Taha Suresi 20:69 "..Innema saneu keydu sahir ve la yuflihus sahiru haysu eta(..."onlarin yaptiklari yalnizca bir sihirbaz hilesidir.Sihirbaz ise her nerede olsafelah olmaz")
4) 19x Felak Suresi

Yorumu gönderen: bahar, 29.07.2010, 19:54 (UTC):
işiniz gücünüz hepinizin büyü cin bilmemne kolay mı okadar akıllı olana büyü tesir etmez.bune be millet hep büyücümü oldu bu kadar ilgilenen yaparda.

Yorumu gönderen: safrane, 15.05.2010, 22:20 (UTC):
ha arkadaşlar şunu aklımızdan çıkarmayalım 1.kuran azimuşan öncelikle sarılıp güvenecegimiz rehberimiz ondan sonra güvendigimiz hadislere inanmamız embiya ve onların yazdıgı kitaplar rehberimiz olabilir mesela kimyayı saadet müzekkin nüfuz olabilir şahsen kendim üç kitabın haricinde değerli hocalarımızın haricinde medya soytarılarına inanmıyorum inanın kedi söylediklerine kendileride ön anlatıyr sonra gülüyor sonra inanıyor aptal yyyyyaazzzzzzzzık söyledikleri kendini yakacak aptaaaaaaaaaaalın saygılarımla

Yorumu gönderen: safrane, 15.05.2010, 22:05 (UTC):
büyü bozmak için insanlar kime inanacagını şaşırıyor pekiyapanlarla yaptıranlar rahat uyuyorlarmı arkadaşlar kainatın sebebinuru allahımızın sevgilisi peygamber efendimizin hadisleri var bukonuda dünyada hrr kim neyaptıysa yaşamadan ölmeyecek

Yorumu gönderen: Akhenaton, 24.04.2010, 14:43 (UTC):
Diye tesbih çekiyorsun? 33 kere yerine niye 13-15 kere çekmiyorsun?

Yorumu gönderen: safrane, 04.03.2010, 01:22 (UTC):
ilahiyat mezunu arkadaşa katılıyorum nefesin bitene kadar oku az oku kendini yormadan sıkılmadan devamlı allah desen yine bozulur allah dinden çıkanlara tesir ettirir diyor allahsevdigine zarar verirmi

Yorumu gönderen: hammolla, 19.02.2010, 22:12 (UTC):
ANKARALI ilahiyat mezunu arkadasim cevabim sana.sen 1 keremi la ilahe illallah dersen iyidir yoksa 100 kere dersenmi.ne kadar cok allahi zikredersek o kadar cok bizim icin iyidir.ACABA YANLISMI DÜSÜNÜYORUM(ADI ÜSTÜNDE HAMMOLLA)

Yorumu gönderen: aksarayli, 10.02.2010, 23:28 (UTC):
sediri dikme cam satanlara sor bulursun.cama benzer.lübnan sediri olacak.5,6 cesidi var. ben almanyadayim burda buldum bügün yaptim sifa allahtan

Yorumu gönderen: Ugurböcegi, 03.02.2010, 00:20 (UTC):
Merhaba Arkadaslar,
Kim bana yardimci ola bilir??
Sedir Agaci hangi Agactir??
Bunu ögrenmem benim hayatim ve gelecegim icin cok önemlidir.ALLAH yardim bekleyenlerin yaninda olsun!

Yorumu gönderen: ankaralı, 05.01.2010, 18:33 (UTC):
görün işte islam dini ne hale getiriliyor. ben ilahiyat mezunu birisiyim. bi arkadaşımız büyü çözmek adı altında bişeyler yazmış ayetler ve surelerden örnek vererek . benim anlamadığım bu duaları neden 500 kere 50 kere 10 kere vs. okuyoruz dua Allah'a yapılan bi yakarmadır yani tövbe haşa Allah bizbu duaları bir kere okuyunca anlamıyormu.illede 500 keremi okumak gerekiyo. işte bunlar islama sonradan sokulan bidatlar ve hurafelerdir lütfen doğru bilgiyi islam kaynaklarından öğrenelim.namaz kıldırma memurlarından değil


Yorumu gönderen: selin, 19.11.2009, 23:28 (UTC):
merhaba,
insallah yardimci olacaksiniz. Bu seyler yetmez. Yani ben çalismaya çabalaniyorum ama maaleseef bazilar yüzünden, olmuyor. Ne yapmaliyim ne okumaliyim. Hem para, da bana yasaklanmistir. Biri sirtim üzerinde para kazaniyor, onlar cok siddletli ve kötü. Biri namaz birakmamami icin, birden felak veya ayetel okuyorum, kimseyle karismiyorum. Babam cok kötü cok fena artik. Hem onu tercihen kizi iydim hem beni rededetiyor. O da basarli olduguma istiyor ama artik büyü ona yaptiracagim basarsiz olmasini icin. Ve hala seyler. Kimse böyle degismez. Hem her seye etkiliydim, her seye kararli iydim artik hemen kararsizliyim, mektup da düz yazamam, uyku da geliyor, babam da kötü davraniyor, kimseyle gitmiyorum. Yardimci olun lütfen. Benim email adresim kurbani@live.fr

Ilerde tesekkürler. Cevap veriniz lütfen.

Yorumu gönderen: fatmagül, 08.10.2009, 14:53 (UTC):
çk güzeldi bu bilgiler işime yarayacak.

Yorumu gönderen: dertli, 08.10.2009, 14:16 (UTC):
yardımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468540 ziyaretçi (143902032 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)