Büyü Diye Bir Sey Var Mi?
 
Büyü Diye Bir Şey Var Mı?

Büyü Diye Bir Şey Var Mı?

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

“Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil'deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, "Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme" demedikçe, kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.” (Bakara Sûresi, âyet 102)

Büyü, en eski cemiyetlerden günümüzün modern toplumlarına kadar câzibe ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden gelebilen, nâdir kültür kalıntılarından biridir. Hatta denilebilir ki, din boşluğunun had safhada olduğu günümüz dünyasında, büyünün esirleri, eskiye göre daha fazladır.

Kızına kısmet bulmak ya da kocasını evde tutmak için büyüye başvuran dünün saf kadını, bugün yerini, rakiplerini alt etmek için "kara büyü" yaptıran işadamlarına bırakmıştır. Büyücünün tipi ve kimliği de değişmiştir bu arada. Artık eskinin külahlı ve süpürgeli sefil büyücüsünün yerine karşınızda şık giyimli, entel tipli ve ağzı bolca laf yapan günümüzün "çağdaş cadıları" vardır. Bunlara meslekleriyle ilgili bir şey sorarsanız, bol latince kelime duyarsınız. Size eskiler gibi "yıldızname" demezler; "astroloji" derler. "Büyü" demezler; "maji" derler. Bakıcı demezler; "klirvoyant" derler. Ancak bunlara bakarak Ziya Paşa'nın

“Ayinesi iştir kişinin; lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." beytini hatırlamamak mümkün mü? Siz, eşek tersinden, baykuş kanından, yarasa kanadından, kurbağa salyasından ve insan tırnağından büyü yapsanız, adına da sihir ya da maji derseniz ne fark eder? Necasetin de her dilde bir karşılığı vardır.

Büyünün İslâmî hükmüne geçmeden önce, hangi gayelerle yapıldığına bakmakta fayda vardır.

Gizli ilimler konusunda pek çok kitabı bulunan Faslı âlim Muhammed bin Hacc el-Tilimşâî el-Mâlikî, Kahire'de hicrî 1291 yılında basılmış olan "Şümûsü'l Envâr" adlı kitabında büyünün yapılış gayelerini tafsilatıyla yazmıştır. Bu bahsi, söz konusu kitaptan özetleyerek tercüme edelim;

Sihrin (büyünün) 30 çeşidi vardır. Başlıcaları, şu gayeler için yapılır:

 1. Karı ile kocayı ayırmak için.
 2. Bekarların evlenmelerine engel olmak için.
 3. Aile reisinin çoluk-çocuğuna kötü davranması için.
 4. Evcil hayvanlarının telef olması için.
 5. Süt veren hayvanların sütlerinin çekilmesi için.
 6. Koyun, keçi, deve ve sığırların döllerini düşürmeleri için.
 7. Kadınların kısır kalmaları ya da çocuklarını düşürmeleri için.
 8. İnsanların hastalanmaları ya da ölmeleri için.
 9. Kadınların hep kız doğurmaları için.
 10. Erkeklerin cinsî güçlerini bağlamak için.
 11. Kadınların kocalarını reddetmeleri için.
 12. Mal ve ticaretin kesatlığı için.
 13. Bir arada yaşayan insanları dağıtmak için.
 14. Bir kimsenin gurbetten vatanına dönememesi için.
 15. Kişiyi, insanlar önünde hor ve hakir yapmak için.
 16. Mevki sahibi insanları azlettirmek için.
 17. Tarla ya da bahçenin ürün vermemesi için.
 18. Birbirini sevmeyen insanlar arasında suni (yapay) sevgi meydana getirmek için (mesela bir kadın ve bir kızı cezbetmek, kendine aşık etmek için)

Görüldüğü gibi insanların ihtiyaç (!) duyup da büyüye başvurmadığı konu yok gibidir. Bu ŞEYTANİ tedbir, neredeyse "her derde deva" ya da "her eve lazım" hale getirilmiştir. İş böyle iken, zaman zaman hepimizin kafasını kurcalayan bir soru vardır: Sihrin hakikati, yani eşya ve hadiseler üzerinde iddia edildiği gibi tesiri mevcut mudur? Kurân-ı Kerîm'in bu husustaki âyetlerine müracaat ederek soruyu cevaplamaya çalışalım:

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

"(Büyü yapmak için) düğümlere üfleyen kadınların şerrinden." (Felak Sûresi, 4.)

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

"Halk, zevc ile zevceyi birbirinden ayıran şeyleri o ikisinden (Harut ile Marut'tan) öğreniyorlardı." (Bakara Sûresi, 102)

Görülüyor ki, sihir, vâkîdir. Yani, hakikati vardır. Aksi takdirde Allah'ın (cc) bizi hayâlî bir şerden KENDİSİNE (cindara, medyuma, ya da adına hoca diyen kişilere DEĞİL!) sığınmaya davet etmesi akla gelir ki, O, bundan münezzehtir. Ayrıca ikinci ayetle karı-kocanın aralarının açılabileceği gayet net belirtilmektedir. Çünkü bu ayet, sihir mevzuunda nazil olmuştur. Hatta Resulullah'a büyü yapıldığı, Zât-ı Nebevîlerinin bundan rahatsız olduğu ve Felak ile Nâs sûrelerinin bunu izâle etmek için indiği, pek çok tefsir kitabında yer almış bulunmaktadır.

PEKİ SİHİRBAZ, BU YOLLA İSTEDİĞİ HEDEFLERİN TAMAMINA ULAŞABİLİR Mİ? ELBETTE Kİ HAYIR! BAŞKA BİR AYET-İ KERİME, BU SUALİ CEVAPLAMAKTADIR: "ALLAH (cc)'IN İZNİ OLMADIKÇA, SİHİRBAZLARIN BÜYÜSÜ, HİÇ KİMSEYE ZARAR VERİCİ DEĞİLDİR." (BAKARA SURESİ, 102)

Bu âyet, bir taraftan "mefhûm-u muhalifiyle" sihrin hakikatine temas ederken, diğer taraftan, onun sebepler âlemindeki yerini ve SINIRINI tayin etmektedir. YANİ, SİHRİN TESİRİ; MUTLAK DEĞİLDİR, MÜMKÜNDÜR. BU YOLLA BİR KİMSEYE ZARAR VERME İHTİMALİ VARDIR; ANCAK BU HUSUS, CENAB-I HAKK'IN TAKDİR ETMESİ GEREKİR. Başka bir deyişle sihri, ateşin yakması ya da suyun ıslatması gibi âdet-i ilâhiyeden değildir. TESİRİ, HUSUSİ MÜSAADEYE TABİDİR. TIPKI İLACIN ŞİFA YÖNÜNDEN TESİRİ GİBİ. O halde halkta yaygın olduğu gibi, "Sihirbazlar, büyü ile her istediklerini yapabilirler." diyen kimse, küfre düşer (kâfir olur). Ancak sihri büsbütün reddetmek de doğru değildir. Doğru olan, "Allah (C.C. takdir etmişse tesir eder." demektir.

Gelelim büyü yapan kimsenin durumuna: Büyünün hükmü, bu maksatla yapılan işin hükmüne tabidir. Eğer çoğunlukla yapıldığı gibi, şirk olan sözleri telaffuz ya da mukaddesatı tahkir gibi fiiller işleniyorsa, bu yolla büyü yapan kimse, küfre girer ve şirke girer. Nitekim aşağıdaki ayet, bu tür sihrin hükmünü açıklamaktadır:

"Süleyman, sihir ile kâfir olmadı; fakat şeytanlar, kafir oldular." (Bakara Suresi, 102)

Şu hadis-i şerif meali de çok düşündürücüdür: "Bir müminin imanı çıkmadıkça, yaptığı sihir, tesir etmez."

Ancak sihir yapılırken işlenen fiiller, sadece günahı gerektiriyor ise, böyle bir sihri yapmak ve yaptırmak, BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR. Bu arada çok önemli bir hususa da temas etmekte büyük fayda görmekteyiz. GAYENİN MEŞRU OLMASI, VASITAYI MEŞRU KILMAZ. YANİ KARI İLE KOCAYI BİRLEŞTİRMEK GİBİ ULVİ BİR MAKSATLA DAHİ OLSA; HİÇBİR SURETLE BÜYÜYE BAŞVURULAMAZ. İSLAM'DA BÜYÜYÜ AK BÜYÜ, KARA BÜYÜ DİYE AYIRMAK, MÜMKÜN DEĞİLDİR. BÜYÜNÜN TAMAMI, KARADIR!

Büyüye hedef olan ve zarar gören bir Müslüman'ın yapacağı tel şey, Kurân-ı Kerîm tilaveti ile o zararı halk edene sığınmaktır. Mü'minin mü'mine duası, müstecâb olduğundan, itikadı sağlam ve bu hususta ilmi olan kimselere müracaatta fayda vardır. BÜYÜ BOZDURMAK İÇİN PAPAZLARA VEYA İTİKAD AMELİ BOZUK HOCALARA (!) GİTMEK VE BUNLARIN VERDİĞİ REÇETELERİ UYGULAMAK, HİÇBİR ŞEKİLDE CAİZ OLAMAZ: ZİRA, İDRAR İLE TEMİZLENMEK, MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Cenab-ı Hak'tan, bu hususta halkımıza intibah ihsan etmesini (ve böylece büyüye başvurup da ahiret hayatlarını tehlikeye atmamalarını) niyaz ediyoruz.[1]

Kaynaklar

[1] Gerçeğe Doğru 3, "Büyü Diye Bir Şey Var Mı?", Zafer Dergisi Yayınları, s.294-296.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Altan Ünsal, 28.10.2017, 15:24 (UTC):
Arkadaşlar büyünün gerçek olduğunu Kur-an'da bulabilirsiniz ve benim büyünün varlığına dair zerrece şüphem yok çünkü büyü var ve gerçekten bunun örneklerini gören kardeşlerimiz var. Büyü de bir ilimdir, isteseniz de istemeseniz de büyü vardır. Büyü hakkında araştırmalar yapan herkes benim gibi düşünecektir.

Yorumu gönderen: Selina, 15.07.2017, 15:29 (UTC):
Arkadaslar bir sorum olacak ben Büyü Islerine inanmiyorum ama Basima öyle Olaylar geldiki Inanmakta mümkûn olmuyor.Esim beni delliler gibi severken birden benden Nefret eder oldu ve Evi terk ett 1 Senedir Ayri kaliyor Evimin kapisina bile yaklasmiyor. Ben anlam veremedim sordugumda ben sogudum Eve girdigimde otomatik bana birsey oluyor ve kavga ediyoruz diyor.evet son zamanlar cok kavga cikartiyordu herseye bagirib cagriyor ortaligi kiriyordu. 25 senelik bir Evliligimiz var cok üzülüyorum piskolojim bozuldu tabletlerle duruyorum.
Bana yardim edebilecek birini tavsiye edebilirmisiniz.

Yorumu gönderen: YDGÇ, 05.02.2017, 19:09 (UTC):
ACILI İNSAN'a cevap: Aşk vardır ve geçmesi zor bir tutku gerçeğidir..Aşık olduğunuz kişiyle görüşün .Hatta büyükleriniz devreye girsin..Eğer tüm yaklaşmalarınıza rağmen karşı taraf ,''Hayır ! ',diyorsa ,o zaman kendinize bir psikolog bulun.Onlar EMDR tedavisiyle size yardımcı olacaktır...Eğer ki,psikologa ödeyecek maddi imkanınız yoksa,şehirlerde Rehberlik ve Araştırma merkezleri var. ( Devlete aittir..Ücretsizdir.) oraya başvurunuz...Unutmayın ! ; kendinize zarar vermekle bir başka kişiye zarar vermek arasında hiç bir fark yok...Ayrıca ,sizin aşkınıza karşılık vermeyen ve de kendinizi paraladığınızı gören kişiyle ileride evlenseniz dahi,o kişi ileriki yıllarda senin bir hastalığında da umursamaz olacaktır ;o kişi,bencildir,narsisttir....''Bunları demek kolay '',diyeceksiniz;ama,güçlü insan bu tür psikolojik durumları atlatabilirse,güçlü insan olur....Her şey iradeye bağlı...Saygılar.

Yorumu gönderen: Murat, 03.02.2017, 18:32 (UTC):
Milletin parasını çalmak insanları korkutmak din dışı sacma sapan şeylere inanmaya bayılırsınız gerizekalı cahil sürüleri.
Sayenizde insanlar geriliyor ülke nereye sürükleniyor.

Yorumu gönderen: Acılı insan, 31.01.2017, 23:49 (UTC):
Arkadaşlar ben çok aşığım çok öyle böyle deyil deli divane oluyorum intaharlara kalkışıyorum hatta kendi memleketimden kalkıp sağlam bir yolcu otobüsüne binmeyi geç kendimi tehlikeye atarak otostopla yüzlerce kilometre katedip trabzon sahiline gelip kendimi denizde boğmak istedim okadar aşık oldum herseferinde birşeyler kurtardı beni ama dayanacak gücüm kalmadı üzerimde büyü yok ama ben budenli aşık olduğum insanı artık geri kazanmak istiyorum yapamıyorum daha. ilaçlara içiyorum kendimi intahara teşebbüs ediyorum sürekli 79 kilodan 65 kiloya düştüm 2 hafta da halada zayıflamaya devam ediyorum sürekli Allah a canımı alması için dua ediyorum lütfen beni bu azaptan kurtarın acılar çekiyorum sevdiğim kişi beni seviyor arkadaşlarından duyuyorum hep söylüyorlar ama güvenemediği için geri gemiyor diyorlar. Şöyle düşünüyorum acaba büyü diye bişey gerçekten varmı acaba geri gelmesi için büyüye başvursam günah olurmu sonuçta ikimizde seviyoruz ama şartlar el vermediği için artık elverse bile bir araya gelemiycez çünkü. Nolur bana bir akıl yalvarıyorum artık ağlamak istemiyorum hergece 3 lere 4 lere kadar ağlıyorum hemde hiç durmadan ben bir erkeğim ama kalbim bir kız kalbi sürekli ağlatıyor beni durduramiyorum sevmekten kendimi birtürlü alıkoyamiyorum hergüne uyandığım artık ağlamayacağım unutacağım diyorum ama evden çıkınca hakikaten diyorum yalan deyil tamamiyle gerçek evden çıkınca dışarı attığım ilk adımla ya ilk adımla ağlamaya başlıyorum ve durduramıyorum titreye titreye ağlıyorum acımı dindiremiyorum artık sala k s alak gülmeye biranda ağlamaya başlıyorum biranda ciddileşip biranda yılışık hale geliyorum hepsi saniyelik hemde çıldırmak üzereyim gerçekten çıldırmak üzereyim lütfen bana bir yardım neyapmalıyım Allah rızası için 😭😭😭😭

Yorumu gönderen: fatih pek , 12.01.2017, 18:34 (UTC):
Bakara 102 de kusku yasiyorum ayet kendilerine zarar verenleri ogreniyorlari diyor yani faydali olanlarida var demek istemis olabilirmi ilim sahibi biri cevap versin lutfen

Yorumu gönderen: Olabilir mi ?!, 26.08.2016, 16:59 (UTC):
Arkadaşlar "Acele iş şeytandandir" diye bi gerçek var dimi ?! Iste bende daha belki 12 13ken her tuvalete gittiğimde bana bi ses "hızlı yap hızlı yap" diye bana acele etmemi emrediyodu diyebilirim ve ben o sesin dedigini yapiyodm hep daha hızlı olmaya çalışıyodm ve oluyodumda.. o ses ama bitek tuvalete ayak bastigimda geliyodu kulağıma o an ama ne korku vardi nede baska sey aklim daha böyle seylere ermedigi icin belkide ama şimdi düsününce acaba olabilirmi diye düsünmüyo değilim... ve buda varki her zmn uykum geliyodu insan tuvaletteyken uykusu gelirmi ?! Aynı sarhoş gibi oluyodm ciktigimda hersey normale dönüyodu ama.. o siralarda da babama büyü yapıldığını ögrendim cok kötü bi durum Allahim hepimizi korusun byle seylerden ve insanlardan.. simdi iyiyim bzn daralma geliyo ama o tür seyler yok artık.. bolca AYETEL KÜRSI okuyun ben çoğu kez rüyalarimda cin, büyü vs. Gördüm ve rüyalarimda her zmn beni ayetel kürsi okumam kurtardı o yüzden namazdan surelerden duadan sükürden vazgecmeyim hayatimizdan eksik etmeyelim Allahim büyük kimsenin hic biseye gücü yetmez Allahim izin vermedikce :)

Yorumu gönderen: nermin, 28.06.2016, 21:25 (UTC):
medyum ismail hocayı öneririm gerçekten herkes dönmez dedi unut dediler bana ismail hocayı bir arkadaşım tavsiyesi üzerine aradım çok ısrar ettim hoca bana günah dedi yalvardım ağladım 10 gün sonra dönmeyecek olan adam beni aradı konuştuk ve 2 günde bir aramaya basladı hata yaptıgını söyledi benden af diledi beni çok sevdiğini anlamış bazen gögsü daralıyormuş benle konuşunca rahatlıyormuş vs.ben çok memnun kaldım evleniyorum…ismail hocadan allah razı olsun.telefon no:05358128610 isteyen arayabilir...

Yorumu gönderen: Unicorn, 21.06.2016, 10:40 (UTC):
Bence büyü kötü niyetle,insanlara zarar verme ve Allah'a şirk koşma maksatlı yapılırsa günah ve haram sayılır. Fakat büyünün niyeti iyi olursa bir haram yada günah teşkil etmez.Ayrıca her şey Allah'ın dileyip istemesine bağlı olarak gerçekleşir.

Yorumu gönderen: bedriye, 07.04.2016, 09:57 (UTC):
Arkadaşlar büyu diye birsey yok hem allah buyuyu yasakladi buyu iyi birsey olsaydi allah yasaklamazdi buyu ile felanda ugrasmayin hocalara falanda gitmeyin nazara bende inaniyorum ama buyuye inanmiyorum...

Yorumu gönderen: emircan, 14.03.2016, 16:28 (UTC):
ben büyünün olduğuna inanıyorum ama asla ve asla yapmam yapanlara allah akıl fikir versin ben bunla ilgili izledim adı etme bulma dünyası

Yorumu gönderen: Gizem, 06.03.2016, 22:32 (UTC):
Benim en çok dikkatimi çeken bekirin yazdıkları ben inanmazdım böyle şeylere deli saçması derdim ama Şimdi en çok bunlarla ilgileniyorum çünkü hissettiklerim bu yönde bekir sende benim yorumumu okursan buraya yazar mısın bu hoca kim nerede bana çok yardım etmiş olursun

Yorumu gönderen: alper,, 29.12.2015, 22:59 (UTC):
kendini iyi hissetmeyen bolca felak suresi ile nas suresini okusun iyi gelir koruyucudur ayetell kurside okursa devaminda daha iyi gelir

Yorumu gönderen: Zarif, 09.10.2015, 22:33 (UTC):
Büyü vardır,fakat tesiri Allah izin verirse olur.

Yorumu gönderen: bekir, 22.04.2015, 22:04 (UTC):
bilmem bu yazıyı kaç kişi okur size başımdan geçen olayı kısaca anlatmaya çalışacağım.ergenlik çağıma girdiğim dönemlerde bende aşırı huzursuzluk öfke patlamaları unutkanlık vs olmaya başladı babam beni bulunduğum ilçede bir hocaya götürdü hoca muska yazdı bir şeyler ama ben iyileşmedim iki üç sene geçti ustamın gittiği bir hoca vardı o hocanın adresini aldım o hoca bulunduğum yere 5 6 saat uzakta gittim adımı anne adını sordu iyi şeyler söyledi o hocaya dedim ki hocam ben sizden önce bir hocaya gittim oda bana o hoca büyüyü annen ile babana mı yapıldığını söyledi şaşırdım evet hocam dedim hayır o sana yapıldı dedi birde senin yanına geceleri iki tane kadın kılığında cin mi geliyor dedi evet hocam o da bana onlar cin değil dedi onların ne olduğunu sordum söylemedi başka şey dedi evet iyi oldum yıllar sonra başka bir daha gittim iyileşmişsin dedi ve ben odadan çıkarken hastayla meşguldü çıkarken içimden şöyle dedim hoca bugün yoğun ilgilenmedi sonra yine gelirim hoca bana döndü ve gelmene gerek yok dedi

Yorumu gönderen: Öykü, 02.12.2014, 19:18 (UTC):
Bence güzelce anlatmış teşekkür ederim Bilgisayar Dersim içindi saolun

Yorumu gönderen: Atilla, 19.11.2014, 02:23 (UTC):
Bana bir hoca lazim ltf yardim

Yorumu gönderen: Ssss, 06.10.2014, 08:48 (UTC):
Arkadaşlar büyü var (Ta ki Allah (c.c.)'ın izni olana kadar)...

Yorumu gönderen: ahmet, 01.12.2010, 09:13 (UTC):
dünyada neden hiç sihir yok

Yorumu gönderen: !..Burhan..!, 16.10.2010, 20:32 (UTC):
Her ne kadar kıyamet alametlerinden birisi olan büyü günümüz yaşantısında var olsa da, Her ruh halini büyüye yormak doğru değildir.Ruh; ALLAH'ü Teala Hazretlerine itaat, kulluk için takva üzerine, Şeytan ise isyan ve insanları kandırma cehenneme yanına yoldaş toplama üzerine insanlara imtahan için yaratılmıştır.Böyle olunca ruh pozitif enerji ile yüklü, şeytan ise negatif enerji ile yüklüdür.Sizin üzerinizdeki hissettiğiniz enerji yaşantı durumunuzu vede gittiğiniz yolu göstererek ona göre yaşantınızı düzenlemeniz için yine ALLAH'ü Teala'nın şefkatinin bir göstergesi ve imtahanıdır.Bunu aşmak vede pozitif enerji yüklü olmak için RUHUN gıdası olan ilmi öğrenmek ve bunu uygulamak gerekmektedir.İnsanın her anı sürekli uyarı ve imtahan ile geçmektedir.

Yorumu gönderen: yağmur, 14.10.2010, 08:33 (UTC):
benim ruh halimde çoğu zaman negatif enerjiler var.bunlardan kurtulamıyorum.acaba büyü olabilir mi???

Yorumu gönderen: !..DÜZELTME..!, 01.10.2010, 19:17 (UTC):
Estağfirullah.Özür dilerim arkadaşlar bir önceki mesajımda yazılı ayet-i Kerim'e numarasını düzeltiyorum.(2/BAKARA SURESİ 102. Ayet-i Kerime Meali...)

Yorumu gönderen: !..Burhan..!, 01.10.2010, 19:09 (UTC):

"Süleyman'ın mülkü üzerine onlar, şeytanların okuduğu (anlattığı, tilâvet ettiği) şeylere uydular (tâbî oldular). Oysa Süleyman, (sihir yapmadı ve) kâfir olmadı. Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretmekle kâfir oldular. Babil (şehrin)deki iki melek (olan) Harut ve Marut'a indirilen şeyleri (öğretiyorlardı). Oysa onlar: "Biz (im bilgimiz, sizin için) sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın (sihir ilmini öğrenerek) kâfir olmayın." demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar (sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar) o ikisinden erkek (koca) ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah'ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki; onlar onu (sihri ve ona ait bilgileri) satın alan (ve onunla çıkar sağlayan) kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini, onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı."(2/BAKARA SURESİ 101. Ayet Meali...)
Büyünün, Sihrin olmadığını söylemek ALLAH ü Teala nın ayetlerini Haşa inkar etmek demektir.Dikkatli olalım arkadaşlar.Kuran-ı Kerim'i Meali ile baştan sona aralıksız sıra ile okuyun buradaki her kim ne soru sorduysa mutlaka cevabını bulacaktır.

Yorumu gönderen: Behçet, 24.09.2010, 16:13 (UTC):
Büyü diye birşey yoktur ama insanlar kendi hatalarının sorumluluklarını, tembelliklerinin sonuçlarını, cahilliklerden kurtulmakta inat etmelerinin suçunu mutlaka birilerine atmak istedikleri için bir suçlu aramaya çalışırlar. bu yüzden de, cin, şeytan, büyü vs gibi şeylere din adına inanmak zorunda hissederler kendilerini.

Özellikle de aydınlanmasını tamamlamamış toplumlarda(Örneğin Türkiye de en az 10 milyon insan hiç okuma-yazma bilmez, bilenler de okumamak için binbir takla atar) ...işte bu tip toplumlarda akıllı toplumlar tarafından bir oraya bir buraya çekiştirilen toplum bireyleri, toplumun geneline yayılmış olan cehaletin psikolojik gerilimleri altında kafayı sıyırırlar, nefret edecekleri soyut kavramlar ararlar ve birbirleriyle edemedikleri kavgaları aptal saptal sebeplerle soyut varlıklarla eder ve düş dünyasında yaşarlar.

Yorumu gönderen: sena, 16.09.2010, 13:53 (UTC):
ben sihire inanmıyorum ama büyü diye bir şey gerçekten varmış ayrıca büyülerin hepsi kötü niyetle kullanılıyor ne kadar kötü

Yorumu gönderen: sittioğlu, 15.09.2010, 12:02 (UTC):
3-4 yıl öncesine kadar büyüden bahseden insanlara iyi gözle bakmaz, gülerdim. Başımıza öyle şeyler geldi ki, büyü olduğuna kesinlikle inandım.Sizin de eşiniz çocuğunuz böyle şeylerden bahsederse sakın pisikologa falan gitmeyin

Yorumu gönderen: MURAT, 02.09.2010, 18:57 (UTC):
GERÇEKTEN BÜYÜ VARMI YOKMU BUNU AÇIKCA SÖYLEYEBİLIRMİSİNİZ

Yorumu gönderen: NAZENİN 29, 11.08.2010, 06:42 (UTC):
BİR ÖĞRETMEN BİZE BU KONUDA BİRA DAha açıklarmısın.. çünkü benim uzun zamandır işim ve sağlığımda sorunlar oldu ve bana papaz büyüsü diye birşeydenbahsettiler onu bozdurmazsam düzelmezmiş ama ben buna itibar etmedim . ne yapsam da düzelemedim. yani 230 giden bir arabanın şimdi 30 40 la gitmesi gibi bir durumdayım.. bu konuda yorumunuz varsa yazarmısınız...

Yorumu gönderen: hasan, 15.07.2010, 19:39 (UTC):
arkadaşlar büyü vardır ve yok beni büyü tutmaz,çünkü şunu yaptım diye bir şey yok,peygamberimizin ölüm nedeni büyüdür.Günümüzde insanlar birbirini çok kıskandıkları için ve hatta en ufak isteklerini bile yapmak için büyüye başvuruyorlar,yani dini yasakları bir kenara itiyorlar,büyü yapıldığı zaman,yapılan kişide ölüme kadar etkisi devam etmektedir,hiç bir hoca denilen kişiler bunu temizleyemiyor,onların söylediklerinin hepsi yalan,büyü olduğuna şüphe duyan kişilere şu tavsiyelerim var,-bol bol saımsak yeyin,-bol şekilde gül suyu kullanın,koklayın hatta safsa için,-okunmuş hiç bir şey yiyip içmeyin,-muska bulursanız,euzu besmele çekin muskayı açın ve yakın(sakın suya atmayın)-hocalar asla gitmeyin,-güllü yasinleri,dua kitaplarını okumayın,-sayı ile tespih çekmeyin,zikir yapmayın,-gücünüz ölçüsünde çocuk esirgeme kurumu veya huzrevlerine gidip,yardımda bulunun,yaptığınız yardımın karşılığında makbuz alın ve içten samimi bir şekilde 2 rekat mamaz kılıp,allah a beni bu sıkıntımdan kurtar diye samimi bir şekilde dua edin, allah yardımcınız olsun.

Yorumu gönderen: oısman, 05.06.2010, 13:35 (UTC):
daha kolay büyü yokmu uçmak yok olmak ne biçim büyü bunlar ben ne yapayım devenin döl tutmamasını

Yorumu gönderen: HÜLYA, 19.05.2010, 12:10 (UTC):
BENCEDE BEN O KADAR BİŞİ ANLAMADIM VAR MI YOK MUU......

Yorumu gönderen: bir öğretmen, 14.05.2010, 20:30 (UTC):
bence allahın izni olmayınca sihirle kimseye zarar veremezler ayetinin manası sihirin tesirini allah yaratıyor demektir sihirbaz değil sihirbaz imanını verip bu ilmi satın alıyor ve bu ilimle insanlara sihirin her çeşitiyle zarar verebiliyor hayırda ileri gidenlere evliyalık verildiği gibi günahta ilere gidenlerede sihir veriliyor evliyalar kerametler ve eserleriyle insanları allah yoluna girmelerine sebep oldukları gibi sihirbazlarda sihir ve büyü ile insanlarıözelikle müslümanları doğru yoldan çıkarıp günahlara ve sağlığını bozup intihara kadar sebep oluyorlar felak süresinde düğümlere üflüyenlerin şerinden allaha sığının daki emir bu hakikata işaretir ben sihir ve büyü ile ilgili bir çok siteye girdim hiç bir sitede büyüden nasıl kurtuluruz kesin bir bilgi yok bence sihirbaz sihiri en çok yeme içmeklere yapıyor yeme ve içmeyi kontrol altına alan 1 veya2 günde düzelmeye başlıyor peki yeme içmeyi kontrol altına almak nedemek süt içeçekse sütü inekten sağılırken kendi göreceksonra içeçek balığı denizde çıkarken goreck sonra yiyecek yumurtayı tavuğu gorecek sonra yiyecek yani yediği içtiği şeylerikesin bilecekki kimse içinebir şey koymamiş bu şekilde büyüden kurtulur inşallah yeme içme özelikle çay kahve neden çok tesir ediyor çünkü yenilen ve içilenler kana karışıyor oyolla cinler insanın içine giriyor sihirbazın istediği şekilde insanları tesir altına alıyorlar sihirsiz yeme içmeleralındığında vücüt temizlendiği için hasta kurtuluyor fazlabilgi için telefö
on numaram 05064597778

Yorumu gönderen: tayfun, 23.11.2009, 21:38 (UTC):
doğru sorunun cevabı yok

Yorumu gönderen: elif, 02.11.2009, 14:44 (UTC):
hosuma gıttı de ama gercek soruları cevaplamıyorsunuz yanı büyü var mı yokmu ortada degılBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468683 ziyaretçi (143902681 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)