Bahailik ve Bahiyye
 
bahailik, bahais, bahaiyye

Bahailik ve Bahaiyye

Cemil Çiftçi

Bahailik, Bahâullah Mirza Hüseyin Ali Nuri'nin kurduğu batıl bir mezheptir.

Bâb lâkabıyla tanınan Mirza Ali Muhammed 1844 yılı Mayıs ayında insanlığa yeni bir haber getirdiğini bildirip, Bâbilik mezhebini kurdu. Devlet güçlerine başkaldırmaları sonucu Bâbilerin birçokları öldürüldü. Bâb Mirza Ali Muhammed 1850 yılının Temmuz ayında irtidat suçuyla Tebriz'de kurşuna dizildi.

Bâb'ın yakınlarından olduğunu ileri süren Mirza Hüseyin Ali, Bâb tarafından haber verilen ve zuhur edeceği bildirilen kişinin kendisi olduğunu açıklayıp, bu mezhebi Bahâilik adıyla yeniden faaliyete geçirdi.

Bâbilerin İran şahı Nasirûddin'e karşı giriştikleri bir suikast teşebbüsünden sonra Mirza Hüseyin Ali İran'da tutunamayınca, Osmanlılar'a sığındı. Bir müddet Edirne'de ikamet etti. Burada sapık inançlarını yaymaya çalışınca Akka'ya sürgün edildi.

Bahâullah, davet ettiği dinin yeni bir din olduğunu, Allah'ın kendisine hulûl ettiğini ve her şeyi kendisine vahyettiğini iddia ediyordu. Bu inanç ve mezhebini "el-Kitâbü'l-Akdes" adını taşıyan eserinde topladı. Kendisinin gaybı bildiğini söyler ve vuku bulacak birtakım haberler verirdi. Ölümünden sonra büyük oğlu Abbas, Mısır, Avrupa ve Amerika'yı dolaşarak gezdiği yerlerde Bahâîliği yaymağa çalıştı.

Bahâîlik üzerinde Babîliğin, Bâtınîliğin, Hurûfîliğin ve Hristiyanlığın açık etkileri görülmektedir. Bahâîliğin temel ilkesi genel bir dilin konuşulması ve genel bir yazının kullanılmasıdır. Din birliği esas olup dünya tek vatan, insanlar da bu vatanın vatandaşıdır. Vahiy süreklidir. Kimseye kötülük yapmamak, mütevâzi olmak şarttır. Dünya barışının sağlanması zorunludur. Haksızlığı önlemek için haksızlık yapana karşı bütün insanların birleşmesi gerekmektedir. Kadınların hak ve hukukunu gözetmek esastır.

Her Bahâî, bir defaya mahsus olmak üzere malının 19/1'ini vergi olarak cemaate öder. İki kadından fazlasıyla evlenmek yasaktır. Boşanma asla caiz değildir. Ancak eşlerden biri kadınlık ya da erkeklik görevini yapamıyorsa o zaman boşanmak mümkündür. İddet beklemek gibi bir şart söz konusu değildir. Boşanan bir kadın hemen ertesi gün evlenebilir. Cenaze namazları dışında cemaatle namaz kılmak yoktur. İbadet için Müslümanlar gibi abdest alırlar.

Ayrıca cünüplük için de yıkanırlar. İbadet için kıbleleri Hayfa şehridir. Günde üç defa ibadet edilir. Yılda 19 gün oruç tutarlar. Bu oruçları İslâm'da olduğu gibi değil, sadece bir perhizden ibarettir. Hac ibadetine benzer ve yalnız erkeklere farz olan bir ibadetleri olup adına hacc diyorlar. Bu hacc ibadetlerini de Bahâullah'ın Akka'daki mezarını ziyaretle yaparlar. Ayrıca bunun belli bir zamanı yoktur. Herkesin istediği zamanda bu ziyaretini yapması mümkündür. Bu dinlerinde haram ve helâl işleri kimse tarafından belirlenmiş değildir. Herkes kendi istek ve mantığına göre yaşantısını düzenleme hakkına sahiptir.

Bahâî takvimine göre bir yılda 19, ay vardır. Her ay, 19 gündür. Normal yılların hesaplanması 19x19+4 şeklinde, artık yılların hesaplanması 19x19+5 şeklindedir. 19 günde bir kez ziyafet toplantıları yapılır.

İngiltere, Almanya, İsviçre, Türkistan ve Amerika'da Bahâîlik'le ilgili yayınlar yapılmaktadır. Amerika'da iki yılda bir "Bahâî World" (Bahâî Dünyası) adıyla yayınlanan bir yıllıkları vardır.

Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde Rûhânî Mahfil adı verilen ve dokuz kişilik bir kuruldan oluşan Bahâî dernekleri ve toplantı merkezleri ile Washington da büyük bir mabetleri vardır. Bahâilik, İslâm ülkelerindeki dirilişi, canlanışı önleme amacını taşımaktadır. Emperyalist Batı rejimlerinin ilgi ve desteği de bundan dolayıdır.

Bahâîliğin genel merkezi İsrâil'in Hayfa kentindedir.[1]

Kaynaklar

[1] www.enfal.de/orta27.htm

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Serkan, 17.08.2015, 00:16 (UTC):
Konu başlığı ve içeriği yetersiz bilgiler ile dolu. Araştırmacı ruh elbette tasaaubundan kurtulmuş ise bu hazineye ulaşır. Tabikide Allah nasip ediş ise.

Yorumu gönderen: bir insan, 20.10.2014, 15:54 (UTC):
ben çok meraklı bir insanım... Tüm dinleri felsefelerini ne vaadettiklerini iman esaslarını ruh ve ölüme bakışlarını tutarlılıklarını karşılaştırırım. Temel insanı doğruların tüm dinlerde (semavi-diğer) aynı paralellikte olduğunu gördüm. Aklın yolu birdir. Ancak ilahi dinlerin diğer dinlerden ilahi dinler içinde de islamın hem mantalitesinin hem insan ruhuna bakış açısının hem kitabındaki tutarlı bilgilerin ve mucizelerin islam dinine inanmanın gerekliliğini ortaya koyuyor.Bunlar nelerdir diye sorarsanız en baştan en sona temel inanç sistemi kemikleşmiş bir durumda ve yoruma yer vermemiştir. Uygulayıcılardan kaynaklanan veya nefsinin istediğini yapıp sonra buna din adına fetva verenler kendini bağlayacağı aşikardır. Önemli olan temel çatı kurallardır ve bunları yapınca kişide meydana gelen ruhsal ve dünyevi olumlu değişiklerdir... Bence her insan önyargısız tüm dinleri araştırmalı ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle okumalıdır. İşte o zaman imanı mantıklarıyla beraber yakalayacağına eminim.

Yorumu gönderen: İSLAM : 'ALLAH KATINDA TEK DİN', 02.12.2010, 14:11 (UTC):
müslümanların geri kalması tamamiyle son yüzyıl için geçerlidir.müslümanların geri kalması islamı bağlamaz.bu islam ülkelerinin yanlış eğitim politikaları,yaşantıları yüzündendir.islamiyet hiç bir icadın ,insanlığın yararına bilimsel gelişmenin önünde sed olmamıştır,alimin mürekkebini şehidin kanından ağır sayan bir din bilimi her zaman destekler,tanrı doğurdu(haşa) diyen bir toplum bilimde nasıl ilerleme kaydedebiliyorsa,tanrı doğrulmamıştır,doğurmamıştır diyen bir dinin toplumuda gelişmeye bi o kadar ,hatta daha fazla açıktır.batı doğudan hep araklamıştır.bizler kendi ürettiklerimizden habersiz batı hayranlığı peşinde koşmaya alıştırılmış bir toplum olduğumuz sürece gelişmemişliğimizin sebebini kimileri dine bağlamaya devam edecektir.

Yorumu gönderen: jelal, 30.11.2010, 14:11 (UTC):
sayin Cemil bey, omrunuze bereket, yazmis oldugunuz bu yazida cok haksizlik etmissiniz.
Hz. Bahaullah demis ki; Islam Alemi (dikkat et, Islam dinini degil senin gibileri kastediyor, din Allah aittir sana degil) 2000 senedir Kuran-i kerim okudugu halde yinede yerinde sayiyor. ilginc degil mi?

Biz sana ve bu yaziyi okuyan butun okuyucu'lara kucuk bir sir vermek istiyoruz ve karsiliginda da ne ucret ne de tesekkur talep ediyoruz. Hz. Bahaullah'a indirilmis olan " IKAN " kitabini okursan , gelmis, gecmis ve gelecek her kutsal kitabin ve Allah tarafindan gonderilmis ve gonderilecek olan her elci'nin sirrini ogrenirsin. "teklif var israr yok"

HURMET VE SAYGILAR

Not: okumaya baslamadan once kalbini kinden, nefretten ve taklit'lerden azat et, yoksa hale hazir da oldugun gibi yerinde saymaya devam edersin.

Yorumu gönderen: İSLAM : 'ALLAH KATINDA TEK DİN', 28.11.2010, 15:41 (UTC):
islamı ortadan kaldırmak için tek yol yan dinler ve tarikatlar uydurmakdı.bahailik ve diğerlerinin bu amaçla kurulduğunu düşünüyorum.bu dinlerin ortaya çıkmasında dünyayı sömüren büyük patronların varlığından şüpheleniyorum.cinler ve şeytanlarda bu patronlara dahildir.yapmaları gereken tek şey zihnine müdehale ettikleri kişiyi peygember olduğuna inandırmak.gerisi gelir.

Yorumu gönderen: İSLAM : 'ALLAH KATINDA TEK DİN', 28.11.2010, 14:58 (UTC):
"Şüphesiz, Allah katında tek din, İslâm'dır."(Âl-i İmran Sûresi, 19)
"Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki; kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır."(Âl-i İmran S., 85)
"(Resûlüm!) O, sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları(n asılları­nı) tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i ve Furkan'ı indir­miş­tir."(Âl-i İmran S., 3)
"Şüphesiz ki, bu Kur'an, en doğru yola iletir."(el-İsra, 9)
"(Resûlüm) de ki: "Ey Ehl-i Kitap(Yahudi ve Hıristiyanlar)! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."(Âl-i İmran S., 64)
"Sen, yüzünü, Allah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir. Allah'ın yaratma ka­nu­nuna uygun olan dine dön ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din o­dur. Fakat insanların çoğu bilmezler."(Rum S., 30)
"Bugün size dininizi olgunlaştırdım ve size nimetimi ta­mamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim."(el-Mâide, 3)


"Her doğan(çocuk), İslâm fıtratı üzerine doğar; ço­cu­ğu anne-ba­bası (sonradan) Yahudileştirir, Hıristiyan­laş­tı­rır ve mecu­sileş­ti­rir."[Buhari; Cenaiz, 80,93 / Müslim; Kader, 22(2658) / Mu­vat­ta; Cenaiz, 52(1, 241) / Tirmizi; Kader 5 (2139) / Ebû Davud; Sünen 18 (4714)]

Ve herkes, kendi günahından sorumludur:

"Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez."(el-Fâtır, 18 / el-İsra,15)

Ancak, hadislerin beyanına göre; kötü bir çığır açanlar, o çığırda gidenlerin günahlarının bir mislini yüklenirler. Ha­yırlı bir çığır açanlar da, aynı şekilde sevap kazanır. Bu­nun dışında günahlar ve sevaplar ferdidir.

İslam'da, dünya ve ahiret dengesi vardır:

"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet; dün­­yadaki payını da unutma."(el-Kasas, 77)

"Sizin hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahireti için dün­ya­sı­nı, terk etmeyendir, her ikisi için aynı derecede çalışandır."(Binbir Ha­dis, Mehmet Arif, sh.177, Hds.431, 1325)

"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış."(Muhtaru'l-Ehadis, sh.29)

İslamiyet, sadece bir inanç ve belli ibadetlerden mü­rek­kep bir din değildir.

İslam, aynı zamanda; ailevi, sosyal, iktisadi, hukuki ve siyasi hayatı düzenleyen temel hükümleri hâvi bir hayat ni­za­mıdır. Bu gerçeği; Kur'an ayetlerinden ve Hz.Muham­med(s.a.v.)'in "Canlı Kur'an" olan hayatından rahatlıkla an­la­­yabiliriz.

"Sonra da seni, din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona(şeriata) uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma."(el-Câ­si­ye,18)

"Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerdir, (zalimlerdir / fâsıklardır.)"(el-Maide, 44,45,47)

Yorumu gönderen: Özgür, 19.05.2010, 20:15 (UTC):
Yanlış bilgilerle dolu bir yazı daha. Araştırmak makaleler yazabilmek herkesin yapabileceği bir iş değil lütfen ehillerine bırakınız. Kimsenin KARŞI MADDE hazırlamasına gerek kalmazdı eğer siz lutfedip araştırabilseydiniz tabii ki emek gerektirir zaman gerektirir hatta bazen cesaret gerektirir.

Yorumu gönderen: YUSUF, 27.02.2010, 10:37 (UTC):
1853 yılında kurulan Bahai Dini, bugün en hızlı yayılan dünya dinleri arasında sayılmaktadır. Yaklaşık 232 ülke ve bunlara bağlı bölgelerde yaşayan inananlarıyla, coğrafi yayılımı açısından Hıristiyanlıktan sonra en yaygın ikinci dindir. Bahailer 116.000 yerleşim biriminde yaşamakta ve böylece dünya vatandaşlığı ideallerine bağlılıklarını yansıtmaktadırlar.
Bahai Dini'nin kurucusu Hz. Bahaullah (1817-1892) İran'ın soylu bir ailesinden gelmekteydi. Ancak, eziyet ve yokluk dolu bir yaşamı, rahat ve güvenli bir prens yaşamına tercih etti. Hz. Bahaullah, Allah'ın yeni ve bağımsız bir elçisi olduğunu belirtti. Yaşamı, yaptığı işler ve yarattığı etki, Hz. İbrahim, Hz. Krişna, Hz. Zerdüşt, Hz. Buda, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed ile benzerlik göstermektedir. Bahailerin inancına göre, Hz. Bahaullah İlahi Elçiler zincirinin yeni bir halkasıdır.
Hz. Bahaullah'ın temel mesajı birliktir. Tek bir Tanrı ve tek bir insan ırkı olduğunu ve tüm dünya dinlerinin de Allah'ın insanlık için amacının açıklanmasındaki aşamalar olduğunu öğretmiştir. Hz. Bahaullah bugün insanlığın bir bütün olarak rüştüne ulaştığını söylemiştir. Tüm kutsal kitaplarda belirttiği gibi, tüm insanları barış içinde, birleşik bir dünya toplumu olarak bir araya getirme zamanı gelmiştir. Hz. Bahaullah, Allah'ın ırk, sınıf, inanç ve ulus gibi geleneksel engelleri ortadan kaldıran tarihi güçleri harekete geçirdiğini ve zaman içinde evrensel bir uygarlığın doğacağını belirtmiştir. Hz. Bahaullah "Dünya tek bir vatan ve insanlar onun vatandaşlarıdır" diye buyurmaktadır. Dünya insanlarının sorumluluğu da, bu gerçeği kabul etmek ve birleşme süreçlerine yardımcı olmaktır.
Hz. Bahaullah, evrensel bir toplumun gelişimi için bazı temel prensiplerin gerektiğini belirtmiştir. Bunların en önemlileri, her tür bağnazlıktan vazgeçilmesi; erkek ve kadın arasında tam eşitlik; dünya dinlerinin birliğinin kabul edilmesi; aşırı zenginlik ve fakirliğin giderilmesi; evrensel ve zorunlu eğitim; bilim ve din arasında uyum; doğa ve teknoloji arasında sürdürülebilir denge; ortak güvenlik ve insanlığın birliğine dayalı dünya federal sisteminin kurulmasıdır.
Hz. Bahaullah'ın görevi, insan ırkının bebeklik ve çocukluk çağlarının geride kaldığını, günümüzdeki ergenlik aşamasına ilişkin sarsıntıların, insanlığı yavaş ve sıkıntılı bir biçimde olgunluk dönemine hazırlamakta olduğunu ilan etmektir."
"Bahai Dini Allah'ın birliğini savunur, Allah'ın Peygamberlerinin birliğini kabul eder ve tüm insan ırkının birlik ve bütünlüğü ilkesini öğretir. İnsanlığın birleşmesinin gerekliliği ve kaçınılmazlığını ilan eder ve bunun giderek yaklaşmakta olduğunu savunur. Erkekler ve kadınlar arasında eşit haklar, fırsatlar ve olanaklar ilkesini savunur, zorunlu eğitimde ısrar eder, zenginlik ve fakirliğin aşırısını giderir, din adamlığı kurumunu kaldırır, tek eşliliği emreder, boşanmayı kınar.

Yorumu gönderen: Akhenaton (Admin), 25.09.2009, 08:46 (UTC):
Eleştirileriniz için teşekkür ederim. Ben, bu sitede her inançtan insana söz hakkı veriyorum. Eğer ki, bu konuda benim de söyleyeceklerim var diyorsanız ya da kendi kaynaklarından Bahailik üzerine bir yazı hazırlayıp da KARŞI MADDE hazırlayın ve sitede yayınlamazsam o zaman beni TARAFLI olmakla suçlayın. Dinler tarihinde bazı maddelere bakın. Böyle KARŞI MADDE ya da o inancın kendi taraftarları tarafından yazılmış KRİTİKLERLE dolu. Böyle bir çalışma yapıp gönderdiniz mi: hayır? Benim her insanın inancına sonsuz saygım var. Eğer bunun dışında bir davranış gösterirsem, o zaman beni yargılayın.

Teşekkür ederim...

Yorumu gönderen: Baha nın Kulu, 25.09.2009, 08:25 (UTC):
Yazıklar olsun bu blog u hizmet adına yaptığını söyleyen Şeytan a.
Yazıklar olsun kendi inancının nasıl doğru olduğunu bilmeden Miras gibi tekrarlayan v e inançlı olduğunu söyleyen zavallıya.
Ben Tüm dinleri kendi kaynağından arıyorum.Balık acaba Himalayalarda yaşar mı diye sen aramana devam et.Belki Bir gün bulursun.

Yorumu gönderen: YUSUF , 29.07.2009, 12:45 (UTC):
Bahailik hakkında hiç birşey bilmeden 1-2 kişinin kafasından uydurduğu bahailik hakkında yanlış bilgileri devamlı alıp alıp kullanıyorsunuz.Onun yerine internette Bahai.org.tr sitesine girip gerçekleri görün.Üsteki yazıda oruç konusu yok efendim pehrizmiş nedemek bu ya?Böyle şeyler yok lütfen araştırın saygılarımlaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56439845 ziyaretçi (143812927 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)