Balamir (Balamber)
 
Balamir, Balamber

Balamir (Balamber)

Balamir (Balamber), adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarıdır (IV. yüzyılın ikinci yarısı).[1] Balamir, Oğuzlar'ın atasıdır. İsmi, "Balam-ber" yani oğul veren ya da çocuk veren anlamına gelir. Çiçi Yabgu'nun dokuzuncu, Mete Han'ın 15. göbekten torunu, Hun hakanı Haylundur kabilesinin de reisiydi.[2]

Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural Nehri ve İdil Nehri arasına yerleşmişlerdir. Ardından Hunlar, bu bölgedeki Türk boylarını egemenlikleri altına almıştır. 4. yüzyılın ortalarında Aral Gölü ile Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri kıyılarında görünmüşler, Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotları ve Vizigotları yenilgiye uğratmışlardır. 375 yılında Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunların saldırılarından dolayı batıya doğru yönelmişlerdir. Böylece Kavimler Göçü başlamıştır.[3]

Balamir, Acımasız bir hükümdardı. 10 tümen askeri vardı. (Bugünkü 100.000 asker civarı). Hun başbuğu Balamir idaresindeki büyük taarruz, önce Doğu Gotlarına çarptı ve bu devleti yıktı Doğu ve Batı Gotları ortadan kaldırdı. Hun topraklarını genişletti. Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanları, Volga-Don bölgesindeki Sarmat ve İskitleri buyruğu altına aldı. Daha sonra Doğu Got İmparatorluğuyla savaştı ve onları yendi (373-374 arası). Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanları, Volga-Don bölgesindeki Sarmat ve İskitleri buyruğu altına aldı. Hun topraklarını genişletti. Dayanacak gücü kalmayan Got kralı Ermanarik, intihar etti

Balamir, düşmana çok iyi davrandı. Memleketlerinde kalmalarına izin verdi. Kendilerine kral seçmelerini istedi. Yeni kral Vithimir, Doğu Got İmparatorluğunu eski haline getirmek için çalıştı. Komşu kavimlere saldırdı. Balamir, buna engel oldu. Vithimir öldürüldü. Halkı ise Batı Gotlara sığındı. Fakat bir gece ay ışığında nehri geçen Balamir, Gotları bastı ve bozguna uğrattı. Volga'dan, Aşağı Tuna'ya uzanan bir Hun İmparatorluğu kurdu.[1][2]

Balamir'den sonra 378 yılında Alypbi, Hun İmparatoru olmuştur. 378 yılında Hunlar, Tuna Nehri'ni geçmişler ve Trakya'ya kadar ilerlemişlerdir. Hunlar, Trakya'ya kadar ilerlemelerine rağmen Roma İmparatorluğu'ndan bir direniş görmemişlerdir. Hunlar'ın baskısı altındaki Barbar Kavimler, Roma İmparatorluğu'nu zorlamaya başlamışlardır. Roma İmparatoru I. Theodosius'un 17 Ocak 395 tarihinde ölmesi üzerine Hunlar tekrar harekete geçmişleridr. 395 yılında Hun orduları Balkanlar üzerinden Trakya'ya akın yapmışlardır. Yine aynı yıl Kafkasya'dan gelen Hunlar, bugün Lübnan'da bulunan Sur şehrinde, Şanlıurfa'da ve Antakya'da bir süre kalmışlar sonra tekrar Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara dönmüşlerdir. Bu olay ile Türkler ilk defa Anadolu'ya gelmişlerdir.[3]

390 yılında Alypbi'den sonra başa geçen Balamir'in oğlu ya da torunu olduğu sanılan Uldız döneminde ise Karpat dağlarını aşıp Macaristan'a girerek burada Avrupa Hun Devleti'ni kurdular. Avrupa Hun Devleti'nin dış politikası Uldız döneminde belirlenmiştir. Bu politikaya göre Bizans baskı altında tutulacak ve Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile iş birliği yapılacaktır.[4]

Haylundurlar, Macaristan'dan Anadolu'ya gelip Karaman, Sivas ve Konya'ya yerleştiler. Tanrıya inanan bir kavimdi. Bu göç, M.S. 560-600 yılları arasında gerçekleşti. Balamir'in bir hanımı, Gotlardan idi. Çocukları Almanya'da kaldı ve Baltıklar'a gitti.[2]

Kaynaklar

[1] www.bilgicik.com/yazi/balamber-turk-kaganlari-ve-sultanlari/
[2] tr.wikipedia.org/wiki/Balamber
[3] tr.wikipedia.org/wiki/Hun_İmparatorluğu
[4] www.zevkliyiz.net/avrupa-hun-imparatorlugu-ve-balamir-t484703.html

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: rua, 26.05.2018, 22:54 (UTC):
türkün atası ve tarihe yön veren ve avrupanın barbar kavimlerini dize getiren ve roma imparatorluğunun 1200 yıl uzun sürmesinde rol oynayan böylesine tarihi acıdan kısa anlatılması ve hiç bir tarihi konularda tv.lerde bahsedilmemesi çok acı ve büyük haksızlıktır.

Yorumu gönderen: Eray, 08.10.2017, 17:32 (UTC):
Kısası olsa mı ellerine bir gazete dahi alıp okumayan gençlikten ne beklersin kaldı ki tarihlerini bilip okusunlar burda yazan zirzop şarkıcılardan birinin hayatı olsaydı sıkılmadan okur ezberlerdiniz

Yorumu gönderen: Balamir/Balamber, 04.08.2017, 19:57 (UTC):
Bence gayet iyi anlatılmış uzatmaya gerek yok

Yorumu gönderen: Gras, 29.02.2016, 10:38 (UTC):
Bende daha uzun anlatilmaliydi.oguzun boyu soyu iki kelimeyle anlatılip nokta konmamaz

Yorumu gönderen: BALAMİR, 30.03.2010, 14:24 (UTC):
lütfen arkadaşlar kısa anlatımdan ne anlaya bilirsiniz,üşenmeyin ve okuyun,busayfada emegi gecenlere TEŞEKÜRLER.

Yorumu gönderen: derya, 18.02.2010, 17:46 (UTC):
daha kısa olamazmıydı yhaaa

Yorumu gönderen: cansever, 15.02.2010, 17:26 (UTC):
vallah kısası olsa dha iyidir neden diye sörarsanız daha iyi ezberlenirBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911511 ziyaretçi (142446971 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)