Balik Kadini
 
balık burcu, balık kadınının yıldıznamesi

Balık Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: balık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesibalık, kadını'nın, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burçta doğan kadın hakkında da üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa esmer ya da buğday benizli, uzun boylu, iri vücutlu, gözünde ayıplı, parlak yüzlü, hafif ruhlu, samur gibi düzgün kaşlı, siyah saçlı, kalınca dudaklı, büyükçe ayaklı bir kadın olup âşikâr bir eser ve başında bir ben vardır. Gece ve gündüz cinsi mukarenetten usanmaz. Müsrif olup elinde mal durmaz; gelir ve gider. Tab'ı mekr ve hileye kabiliyetlidir. Bazen fakir ve bazen zengin olur.

2. Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa rengi saf beyaz, saçları gür ve sarı, dudakları ince, yüzü güzel ve parlak, boyu ne uzun ne kısa, hakkı sever ve batıldan nefret eder. Şaka ve mizahtan hoşlanır. Şehveti kuvvetli, zevk ve safaya meyyal bir kadın olup 45 yaşından sonra iyi hâl ve takva kazanır. Bir, hatta iki defa hacca gider.

3. Vecih: Merih'e mütenâzır olursa; sarı benizli, zarif ve mütenâsip vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, saç ve kaşı seyrek, gözleri şehlâ, kolları açık, erkekler indinde rağbet görür, kadınlar nezdinde buğz edilir. Baş dönmesi ve safra galebesine maruzdur.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Hud (Balık) ve yıldızı Müşteri'dir. Hayatı renkli ve maişeti mutavassıt (ortalama) olur. Bazen sırrını saklar ve bazen de lüzumsuz adamlara açar. Daima mütebessim (tebessüm eden) ve mültefit (iltifat eden) görünür. İyilik ettiği kimselerden ve dostlarından talihsizdir. Kâh hatırı hoş ve kâh meyus olur.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Elinin emeği ile geçinir. Çalışıp kazanır. 30 ya da 35 yaşlarında şiddetli bir zarurete düşer ise de çok sürmez, bundan kurtulur. Sonra refâha nâil olarak nimet ve saadet içinde vefât eder.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Cevzâ (İkizler) ve yıldızı Utarid'dir. Bir veyâ iki kardeşi olup bunlarla aralarında muhabbet ve meveddet olur. Kendisi kardeşlerine hayırhah ve onlar da buna dost ve vefâkâr olurlar. Birbirlerinden çok hayır görür, mesrur ve memnun kalırlar.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve yıldızı Zühre'dir. Peder ve validesi kendisini severler ve bazen de araları bozulur. Validesiyle pek imtizaç edemez ise de pederinden çok hayır görür. Merih'e mütenâzırlardan ise validesi, Müşteri'ye mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Eline cüz'i (çok az) miktarda miras geçer.

Evlat ve Torunları Hânesi: Burcu Seretan (Yengeç) ve yıldızı Kamer'dir. Ekseri evladı kız olur. Onlardan çok zahmet çeker ve sebepleriyle belaya uğrar. Bir erkek evlâdı yüzünden hayır görüp sürur erer ve ekseri evladı vefat ederler.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve yıldızı Güneş'tir. Safrası galip, inkıbaza müsait, kalbinde ağrı olur. Sıcağa tahammül edemez. Yaz mevsiminde ekşi şerbetlere devam etmelidir. Sık sık müshil alıp tabiatını tanzim etmeli, elhasıl kendisini idare etmelidir.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Başak ve yıldızı Utarid'dir. Erkekler indinde bilhassa büyükler nezdinde muteber olur. İki kocaya varır. İkinci kocasıyla ömrünün sonuna kadar yaşar. Kazandığı malı zayi edip zarurete düşer. Şehveti kuvvetli olduğundan erkekleri kıskanır ve onlarla beraber bulunmayı arar.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. 5, 6, 12, 24 ve 37 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Eğer bunlardan kurtulur ise 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çok sefer (yolculuk) eder. En iyi seferi salı günü kıble ya da şark cihetine olan yolculuğudur. Kara seferi, deniz yolculuğundan hayırlıdır. Yaz mevsiminde yolculuk ederse zahmet çeker. Kış vakitlerinde (ise) hayır görür.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Büyükler, makam sahipleri ve kalem ashabı indinde muazzez ve muhterem olur. Nereye giderse muhabbet görür. Çok ahbabı vardır. Kadri yüce bir adamla dost olup ondan çok hayra nail olur. İhtiyarlığında iyi hale sahip olarak yaşar.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cedy (Oğlak) ve yıldızı Zühâl'dir. Arzu ve emelinde sebatkâr olup her istediğine vâsıl olur. Emelinde acelecidir. Kâh fakirliğe dur olur, kâh servet ve zenginliğe nâil olup30 yaşından sonra malı artar ve yine elinden gider.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühâl'dir. Aile ve akrabası erkeklerinden çok düşmanı olur. Ona büyük hile ve fenalıklar yaparlar ise de neticede kendisi galip çıkar. Esmer benizli, orta boylu, yüzünde bir eser olan bir kadından korkulur. Çünkü kendisini yok etmek için çalışır. (Kendisine büyü yapıp) terk edilmiş bir kabre gömer. Bu kadından sakınmalıdır.

Dost, ahbap ve şerik olarak talii mai olanlar uygun olup talii türabi (Toprak) olanlardan çekinmelidir. Çünkü en büyük düşmanları onlardandır. Doru renkli kısraktan hayır görür. Yeşil ve havai mavi (gök mavisi) renkli elbise en münasiptir. Madeni kalay ve gümüş, taşı yeşil zümrüttür.

Yeni ay gördüğünde beyaz benizli bir kadının yüzüne bakarsa o ay kendisine kutlu olur. Hayırlı günü perşembe, hayırsız günü cumartesi ve çarşamba gecesidir. Cumartesi günü başlayan bir hastalıktan vefât eder. Senede bir defa kan aldırmak, sık sık hamama girmek faydalıdır.

Yattığı zaman başını kıbleye doğru koyarsa rahat uyur. Bir hacet talebi konusunda perşembe günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mercan, 05.01.2020, 14:35 (UTC):
Emeginiz icin Tskler

Yorumu gönderen: Lunar eclipse, 03.01.2016, 19:53 (UTC):
Teşekkürler, yeni görüyorum. :-)

Yorumu gönderen: Akhenaton, 22.05.2015, 07:11 (UTC):
Gözde bir kusurun örneğin bir benin olması demek.

Yorumu gönderen: Lunar eclipse, 22.05.2015, 07:01 (UTC):
Gözünde ayıplı olmak ne demek?

Yorumu gönderen: fezile, 12.08.2010, 08:57 (UTC):
acilimlarınıda bir bilsek

Yorumu gönderen: gülbeyaz, 19.11.2009, 16:04 (UTC):
gelecegim ne olacak merak ediyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757470 ziyaretçi (134091321 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler