Barnaba Incili 217-222. Bölüm
 
barnaba incili

Barnaba İncili, 217-222. Bölüm

217. Hain Yahuda Çarmıha Geriliyor

Askerler Yehuda'yı tutup, alay ede ede bağladılar. Çünkü o, gerçekten İsa olduğunu inkâr ediyordu; askerler kendisiyle alay edip dediler: “Efendi, korkma; çünkü biz seni İsrail kralı yapmaya geldik ve senin krallığı reddedeceğini bildiğimiz için de seni bağladık.”

Yehuda karşılık verdi: “Siz aklınızı mı yitirdiniz? Siz, bir soyguncuya (karşı gelir gibi) silâh ve fenerlerle Nasıra'lı İsa'yı almaya geldiniz ve size yol gösteren beni, kral yapmak için bağladınız!”

O zaman askerler sabırlarını yitirip, yumruk ve tekmelerle Yehuda'ya vurmaya başladılar ve onu öfkeyle Kudüs'e getirdiler.

Yuhanna ve Petrus uzaktan askerleri izliyorlardı; ve, İsa'yı idam etmek için toplanmış bulunan Ferisîler heyeti ve başkâhin tarafından Yehuda'ya yapılan tüm sorgulamayı gördüklerine dair bu (satırlar) i yazanı ikna ettiler. Bu arada Yehuda pek çok deli sözleri söyledi, o kadar ki, herkes katıla katıla gülüp, onun gerçekten İsa olduğuna ve ölüm korkusuyla deli numaraları yaptığına inandılar. Bunun üzerine, yazıcılar, gözlerini bir sargıyla bağlayıp, alay ederek dediler: “Nasıralılar'ın (İsa'ya inananlara böyle derlerdi) peygamberi İsa, söyle bize, yüzüne vuran kimdir?” Ve, onu yumruklayıp, yüzünü tokatladılar.

Sabah olunca, halkın ileri gelenleri ve Ferisîlerden oluşan büyük bir heyet toplandı; ve, başkâhin Ferisîlerle birlikte Yehuda'ya karşı, İsa olduğuna inandıklarından yalancı şahit, aradılar ve aradıklarını bulamadılar. Ve, önde gelen kâhinlerin Yehuda'nın İsa olduğuna inandıklarını neden söylüyorum? Hattâ, bunu yazanla birlikte tüm şakirtler buna inanıyordu ve hatta, İsa'nın zavallı bakire annesi yakınları ve dostlarıyla birlikte buna inanıyordu. Öyle ki, herkesin üzüntüsü inanılmaz derecedeydi. Allah sağ ve diridir ki, yazan, İsa'nın söylemiş olduğu her şeyi, dünyadan nasıl çekilip alınacağını, üçüncü bir kişide nasıl işkence çekeceğini ve dünyanın sonuna kadar ölmeyeceğini unutmuştu. Bu nedenle, İsa'nın annesi ve Yuhanna ile birlikte çarmıhın yanına gitti.

Başkâhin Yehuda'yı bağlı olarak önüne getirtti ve ona şakirtlerini ve akidesini sordu.

Bunun üzerine Yehuda, kendinde değilmiş gibi konuyla ilgili hiçbir cevap vermedi. Başkâhin, İsrail'in yaşayan Allah'ı üzerine, gerçeği söylemesini ondan rica etti.

Yehuda cevap verdi: “Benim Nasıra'lı İsa'yı elinize vermeği vaat eden Yehuda İskaryot olduğumu söyledim size ve siz, hangi sanatladır bilmiyorum, çıldırmışsınız; çünkü, her bakımdan benim İsa olduğumu kabul ediyorsunuz.”

Başkâhin karşılık verdi: “Ey sapık fitneci, akidenle ve sahte mucizelerinle Galile'den başlayarak, buraya, Kudüs'e kadar tüm İsrail'i aldattın ve şimdi de, deli numarası yapmakla sana yakışacak olan hak ettiğin cezadan kaçmayı mı düşünüyorsun? Allah sağ ve diridir ki, ondan kurtulamayacaksın!” Ve, bunu dedikten sonra, hizmetçilerine, anlayışı geri başına gelsin diye yumruk ve tekmelerle ona vurmalarını emretti. Sonra, başkâhinin hizmetçilerinin elinde gördüğü alay inanılmayacak biçimdeydi. Çünkü, heyete zevk vermek için aşkla ve şevkle yeni yeni yöntemler kullanıyorlardı. Bir hokkabaz gibi giydiriyorlar ve el ve ayaklarla o şekilde davranıyorlardı ki, Kenanileri bile bu manzarayı gördüklerinde merhamete getirebilirdi.

Ama, önde gelen kâhinler, Ferisîler ve halkın ileri gelenleri, İsa'ya karşı öylesine çileden çıkmış kalplere sahiptiler ki, Yehuda'nın gerçekten İsa olduğuna inanarak, ona bu şekilde davranıldığını görmekten zevk duyuyorlardı.

Ardından, onu bağlı olarak İsa'yı gizliden gizliye seven valiye götürdüler. Bunun üzerine o, Yehuda'nın İsa olduğunu sanıp, kendisini odasına aldı ve onunla konuşarak, hangi nedenle önde gelen kâhinlerin ve halkın onu eline verdiklerini sordu.

Yehuda cevap verdi: “Sana gerçeği söylesem de bana inanmazsın; çünkü, belki sen de (önde gelen) kâhinler ve Ferisîler'in aldatıldığı gibi aldatılmışsındır.”

Vali, (onun kanunla ilgili olarak konuşmak arzusunda olduğunu düşünerek) karşılık verdi: “Şimdi sen benim bir Yahudi olmadığımı bilmiyor musun? (Önde gelen) kâhinler ve halkının ileri gelenleri seni benim elime verdiler; bu nedenle, bana gerçeği söyle de, adaletli olanı yapayım.

Çünkü, benim seni serbest bırakacak ya da seni idam edecek gücüm vardır.”

Yehuda karşılık verdi: “Efendi (m), inan bana eğer beni idam edersen büyük bir yanlışlık yapmış olacaksın; çünkü suçsuz bir kişiyi öldüreceksin; ben Yehuda İskoriyot'um, bir büyücü olan ve sanatıyla beni bu şekle çeviren İsa değilim.”

Vali, bunu duyunca şaştı kaldı, öyle ki, onu serbest bırakmak istedi. Bu nedenle de dışarı çıkıp, gülümseyerek, “Hiç olmazsa bir konuda bu adam ölümü değil, bilakis merhameti hak etmektedir” dedi ve ilâve etti: “Bu adam İsa olmadığını, aksine, İsa'yı yakalamaları için askerlere yol gösteren bilinen bir Yehuda olduğunu söylüyor ve Galile'li İsa'nın büyücü sanatıyla kendisini bu şekle koyduğunu belirtiyor. Bu nedenle, eğer bu doğruysa, onu öldürmek, suçsuz olduğundan büyük bir haksızlık olacaktır. Ama, eğer İsa ise ve kendisini inkâr ediyorsa, o zaman mutlaka anlayışını yitirmiştir. Ve, bir deliyi öldürmek de dinsizce bir davranış olur.”

O zaman, önde gelen kâhinler ve halkın ileri gelenleri, yazıcı ve Ferisîlerle birlikte bağıra çağıra dediler: “O Nasıra'lı İsa'dır, biz onu tanırız; çünkü, eğer suçlu olmamış olsaydı onu senin eline vermezdik. O deli de değildir, bilakis habistir. Çünkü bu yolla elimizden kurtulmaya çalışıyor ve onun karıştırdığı fitne, kurtulacak olursa öncekinden daha kötü olacaktır.”

Pilatus (valinin adı böyleydi), böyle bir durumdan kendisini sıyırmak için dedi. “O Galile'lidir ve Hirodes Galile kralıdır; bu nedenle böyle bir davaya bakmak bana düşmez, bu yüzden onu Hirodes'e götürün.”

Bunun üzerine, Yehuda'yı Hirodes'e götürdüler. O, uzun bir süre İsa'nın evine gitmesini arzulamıştı. Ama, İsa onun evine gitmeği hiç istememişti. Çünkü Hirodes, bir Centilî olup, sahte ve yalancı tanrılara tapar, necis Centilîlerin usulü üzere yaşardı. Şimdi, Yehuda oraya getirilince, Hirodes, kendisine pek çok sorular sordu; Yehuda, İsa olduğunu inkâr ederek bunlara, amaca uymayan cevaplar verdi.

O zaman, Hirodes, tüm sarayıyla birlikte onunla alay etti ve, soytarılara giydirildiği gibi ona da beyazlar giydirip, geri Pilatus'a gönderdi ve dedi: “İsrail kavmine adalette başarısızlığa düşme!”

Ve, Hirodes bunu yazdı; çünkü, önde gelen kâhinler, yazıcılar ve Ferisîler kendisine çok miktarda para vermişlerdi. Vali, bunu Hirodes'in bir hizmetçisinden duyunca, o da biraz para elde edebilmek için Yehuda'yı serbest bırakmak istermiş gibi yaptı. Bunun üzerine, kamçılayarak öldürmeleri için kendilerine yazıcıların ödemede bulunduğu kölelerine onu kamçılattı. Ama, bu konuda fermanını vermiş bulunan Allah, bir başkasını sattığı bu korkunç ölümü çekmesi için, Yehuda'yı çarmıha saklıyordu. Her ne kadar askerler onu, vücudu kan revan içinde kalıncaya kadar kırbaçlamışlarsa da, Yehuda'nın kırbaç altında ölmesine izin vermedi. Sonra, alay ederek, üzerine eski mor bir elbise giydirip, dediler: “Yeni kralımızı giydirmek ve taçlandırmak gerek.” Böyle deyip, dikenler topladılar ve kralların başlarına giydikleri altın ve kıymetli taşlardan oluşan taçlar gibi bir taç yaptılar ve bu dikenli tacı Yehuda'nın başına koydular. Asa yerine eline bir kamış verdiler ve yüksek bir yere oturttular. Ve, askerler önüne gelip, alaylı alaylı baş eğerek, onu Yahudilerin kralı olarak selâmladılar. Ve, yeni kralların vermeye alışık oldukları hediyeleri almak için ellerini açtılar ve hiçbir şey almayınca da Yehuda'yı tokatlayıp dediler: “Askerlerine ve hizmetçilerine ödemede bulunmayacaktın da, ne diye taç giydin aptal kral?”

Yazıcılar ve Ferisilerle birlikte önde gelen kâhinler, Yehuda'nın kırbaçlarla ölmemiş olduğunu görünce, Pilatus'un onu serbest bırakmasından korkarak, valiye para hediyesinde bulundular. O da bunu alıp. Yehuda'yı ölüm suçlusu olarak yazıcılara ve Ferisî'lere verdi. Bunun üzerine, onun yanı sıra iki hırsızı da çarmıhta ölüm cezasına çarptırdılar.

Sonra onu, suçluları astıkları Kalveri dağına götürdüler ve orada, daha çok rezil olsun diye çıplak olarak çarmıha gerdiler.

Yehuda, bağırmaktan başka gerçekte bir şey yapmadı : “Allah, suçlunun kurtulup gittiğini ve benim de haksız yere öldüğümü göre göre, beni neden terk ettin?”

Cidden diyorum ki, Yehuda'nın sesi, yüzü ve şekli İsa'ya o kadar benziyordu ki, şakirtleri ve müminleri onun İsa olduğuna tamamen inandılar; bu yüzden bazıları, İsa'nın sahte bir peygamber olduğuna ve gösterdiği mucizeleri büyü sanatıyla gerçekleştirdiğine inanarak, İsa'nın doktrininden ayrıldılar; çünkü, İsa dünyanın sonunun yaklaştığı zamana kadar ölmeyeceğini söylemişti. Çünkü, o zaman dünyadan alınmalıydı.

Öte yandan, İsa'nın akidesinde sapasağlam devam edenler, ölenin tümüyle İsa'ya benzediğini görüp, İsa'nın demiş olduğu şeyleri de hatırlamadıklarından üzüntüye kapıldılar. Ve, İsa'nın annesinin eşliğinde Kalveri dağına gidip, İsa'nın ölümünde sürekli ağlayarak bulunmakla kalmadılar, aynı zamanda Nikademus ve Aberimetya'lı Yusuf'un aracılığıyla İsa'nın vücudunu, gömmek için validen aldılar. Ve, kesinlikle kimsenin inanmayacağı ağlamalarda onu çarmıhtan indirip, yüz liralık çok kıymetli merhemlerle sararak, Yusuf'un yeni mezarına gömdüler.

218.

Sonra, herkes kendi evine döndü. Bunu yazan Yuhanna ve kardeşi Yakup'la birlikte, İsa'nın annesiyle beraber Nasıra'ya gitti.

Allah'tan korkmayan şakirtler geceleyin gidip, Yehuda'nın cesedini çalarak sakladılar ve İsa'nın yeniden dirildiğini yaydılar; bu yüzden büyük karışıklık doğdu. O zaman, başkâhin, aforoz cezasını göze almadan, kimsenin Nasıra'lı İsa'dan söz etmemesini emretti. Ve, büyük bir işkence başladı; pek çokları taşlandı, pek çokları dövüldü ve pek çokları ülkeden sürüldü; çünkü, bu konuda ağızlarını tutamıyorlardı.

Nasıra'ya, çarmıhta ölmüş bulunan hemşerileri İsa'nın yeniden dirildiği haberi geldi. Bunun üzerine, bu (satırlar) ı yazan İsa'nın annesinden ağlamayı bırakıp, sevinmesini rica etti. Çünkü, oğlu yeniden dirilmişti. Bunu duyan bakire Meryem ağlayarak dedi: “Kudüs'e gidip oğlumu bulalım. Onu gördüğüm zaman rahat ölebilirim.”

219. İsa Gelerek İnananlarla 3 Gün Kalıyor

Bakire, başkâhinin fermanının çıktığı gün, bu (satırlar) ı yazan, Yakup ve Yuhanna'yla birlikte Kudüs'e döndü.

Burada, Allah'tan korkan bakire, başkâhinin fermanının haksız olduğunu bilmesine rağmen, yanında kalanlara oğlunu unutmalarını emretti. O zaman, herkes ne kadar da müteessir oldu! — İnsanların kalbini gözleyen Allah biliyor ki, muallimimiz İsa olduğuna inandığımız Yehuda'nın ölümünün üzüntüsüyle, onu yeniden dirilmiş görmenin arzusu arasında, İsa'nın annesiyle birlikte bitip tükeniyorduk.

Bu yüzden, Meryem'in koruyucuları olan melekler, İsa'nın meleklerin eşliğinde kaldığı üçüncü göğe çıkıp, her şeyi İsa'ya anlattılar.

Bunun üzerine İsa, kendisine annesini ve şakirtlerini görme gücü vermesi için Allah'a dua etti. O zaman rahim olan Allah, dört gözde meleği Cebrail, Mikâil, Rafail ve Uriel'e İsa'yı annesinin evine götürüp, yalnızca akidesine inananlarca görülmesine izin vererek, üç gün sürekli olarak kendisini gözetmelerini emretti.

İsa nurla çevrilmiş olarak, bakire Meryem'in, iki kız kardeşi ve Marta ve Meryem Magdalen, Lazarus, bu (satırlar) ı yazan, Yuhanna, Yakup ve Petrus'la birlikte kalmakta olduğu odaya geldi. Bunun üzerine, herkes korkudan ölü gibi düştü. Ve, İsa annesini ve diğerlerini yerden kaldırıp dedi: “Korkmayın; çünkü ben İsa'yım ve ağlamayın; çünkü ben diriyim, ölmüş değilim.” Herkes uzun bir süre İsa'nın karşısında kendinden geçmiş gibi kaldı; çünkü, İsa'nın öldüğüne artık inanmış bulunuyorlardı. Sonra, Bakire ağlayarak dedi: -Söyle bana oğlum, sana ölüleri diriltme gücü veren Allah neden yakınlarının ve dostlarının utancına rağmen ve akidenin (düştüğü) utanca rağmen senin ölmene, izin verdi? Çünkü seni seven herkes adeta ölmüş durumda.”

220."Neden İsa'nın Öldüğüne İnandırıldılar?"

İsa annesini kucaklayıp cevap verdi: “İnan bana anne; çünkü sana gerçekten diyorum ki, ben hiç ölmedim; Allah beni dünyanın sonuna kadar saklamış bulunuyor.” Ve, bunu deyip, dört meleğe görünmelerini ve meselenin nasıl geçtiği konusunda şahitlik etmelerini rica etti.

Bunun üzerine, melekler dört parlak güneş gibi göründüler, öyle ki, herkes korkudan yine ölü gibi (yere) düştü.

O zaman İsa meleklere, görünebilsinler ve konuştukları annesiyle ashabı tarafından duyulabilsin diye, giymeleri için dört keten bezi verdi. Ve, her bir kimseyi (yerden) kaldırıp, rahatlatarak dedi: “Bunlar Allah'ın elçileridir; Allah'ın gizliliklerini bildiren Cebrail, Allah'ın düşmanlarına karşı savaşan Mikâil, ölenlerin ruhlarını alan Rafail (Azrail) ve herkesi Son Gün'de Allah'ın mahkemesine çağıracak olan Uriel (İsrafil).”

O zaman dört melek, Allah'ın İsa'yı nasıl çağırdığını ve bir başkasını sattığı cezayı çekmesi için Yehuda'yı nasıl değiştirdiğini Bakire'ye naklettiler.

Sonra, bu (satırlar) ı yazan dedi: “Ey muallim, sen bizimle birlikte kalırken benim için meşru olduğu gibi, şimdi de sana soru sormak benim için meşru mudur?”

İsa cevap verdi: “Ne istersen sor Barnabas, sana cevap vereceğim.”

O zaman bu (satırlar) ı yazan dedi: “Ey muallim, Allah rahim olduğu halde, neden senin öldüğüne inandırarak bize eziyet etti? Ve, annen senin için o kadar ağladı ki, nerdeyse ölecekti ve Allah'ın bir mukaddesi olan sen, Allah neden üzerine, Kalveri dağında hırsızlar arasında öldürüldüğün iftirasının atılmasına izin verdi?”

İsa cevap verdi: “înan bana Barnabas, her günahı, ne kadar küçük de olsa, Allah'a karşı günahla suç işlendiğinden, Allah büyük ceza ile cezalandırır. Bu nedenle, annem ve benimle birlikte olan imanlı şakirtlerin beni birazcık da dünya sevgisiyle sevdiklerinden, adaletli olan Allah, Cehennem alevleriyle cezalanmaması için bu sevgiyi şu andaki üzüntüyle cezalandırdı ve, her ne kadar ben dünyada suçsuz idiysem de, insanlar bana “Allah” ve “Allah'ın oğlu” dediklerinden, Hüküm Günü'nde şeytanların alayına uğramayayım diye, Allah, herkesi benim çarmıhta öldüğüme inandırarak, bu dünyada Yahuda'nın ölümüyle insanların alayına uğramamı diledi ve bu alay, geldiği zaman bu aldanmayı Allah'ın kanununa inananlara açıklayacak olan Allah'ın elçisi Muhammed'in gelişine kadar sürecektir.”

Bu şekilde konuştuktan sonra İsa dedi: “Sen adilsin ey Allah'ımız Rabb; çünkü sonsuz şan ve şeref ancak Sana aittir.”

221.

Ve, İsa bu (satırlar) ı yazana dönüp dedi: “Bak Barnabas, benim dünyada kalışım süresince tüm olup bitenlerle ilgili olarak benim İncil'imi elbette yazmalısın. Ve, aynı şekilde Yehuda'nın başına gelenleri de yaz ki, müminler aldanmasın ve herkes gerçeğe inansın.”

O zaman, yazan cevap verdi: “Înşallah her dileği yaparım ey muallim, ama Yehuda'nın başına gelenler nasıl oldu bilmiyorum; çünkü hepsini görmedim.”

İsa cevap verdi: “işte her şeyi gören Yuhanna ve Petrus, olup bitenlerin hepsini sana söylerler.”

Ve, sonra İsa kendisini görmeleri için bize, imanlı şakirtlerini çağırmamızı emretti. O zaman Yakup ve Yuhanna, Nikodemus ve Yusuf'la birlikte yedi havari ve yetmiş ikiden başka daha pek çoklarını topladılar ve hepsi İsa ile birlikte yemek yediler.

3. gün İsa dedi; “Annemle birlikte Zeytinlik Dağı'na gidin; çünkü, oradan yeniden göğe çıkacağım, beni kimin götürdüğünü görürsünüz.”

Korkularından Şam'a kaçmış bulunan yetmişi ki şakirdin yirmi beşi dışında herkes oraya gitti. Ve, hepsi ibadet halindeyken, İsa öğleyin Allah'a senada bulunan çok sayıda melekle geldi; ve, yüzünün nuru herkesi korkudan sararttı ve yüz üstü yere düştüler. Ama, İsa kendilerini kaldırıp, rahatlatarak dedi:

“Korkmayın, ben mualliminizim.”

Ve, kendisinin ölüp yeniden dirildiğine inananları uyararak dedi: “Şimdi siz beni ve Allah'ı yalancılar yerine mi koyuyorsunuz? Çünkü Allah bana, size söylediğim gibi hemen hemen dünyanın sonuna kadar yaşamayı bahsetmiştir. “Bakın size diyorum ki, ben değil, hain Yehuda öldü. Dikkat edin; çünkü şeytan sizi aldatmak için her çabayı gösterecektir, ama siz tüm İsrail'de ve dünyanın her yanında duyduğunuz ve gördüğünüz bütün şeyler için benim şahitlerim olun.”

Ve İsa böyle konuşup, müminlerin kurtuluşu ve günahkârların hidayeti için Allah'a dua etti ve duası sona erdi, annesini kucaklayıp dedi: “Selam sana anneciğim, seni ve beni yaratan Allah'a dayan.” Ve, böyle söyleyip, şakirtlerine dönerek dedi: “Allah'ın lûtfu ve rahmeti sizinle olsun.”

Sonra, orada bulunanların gözleri Önünde dört melek onu göğe çıkardılar.

222.

İsa ayrıldıktan sonra, şakirtler İsrail'in ve dünyanın değişik bölgelerine dağıldılar ve şeytan'ın nefret ettiği Hak, her zaman olduğu gibi, Batılın işkencelerine uğradı. Çünkü, şakirtmiş gibi görünen birtakım şerli insanlar İsa'nın öldüğünü ve tekrar dirilmediğini yazdılar. Diğer bazıları, onun gerçekten öldüğünü, ama tekrar dirildiğini yazdılar. Bir diğerleri ise İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu yazdılar ve yazıyorlar; aralarında aldatılmış olan Pavlus da vardır. Ama biz, yazabildiğimiz kadarını Allah'tan korkanlara anlatıyoruz ki, Allah'ın son Hüküm Günü'nde kurtulabilsinler.

İNCİL'İN SONU

12-1213-1920-2526-3334-4243-5152-5859-7172-8182-9192-101102-111112-121122-131132-140141-149150-156157-167168-182183-193194-207208-216217-222

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: BrSr, 22.02.2015, 22:06 (UTC):
Hak ve batıl kendini her zaman belli eder görmek isteyen görür Okuduğumuz bu kitapta ben şahsen Yüce Allah' ın rızasına uygun olmayan birşey bulamadım, tarafsız birisi olarak gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, işte bu kitap doğruya en yakın olanıdır (inşallah) Bu kitabı okumamıza vesile olanlara teşekkür ederiz.

Yorumu gönderen: BrSr, 22.02.2015, 21:55 (UTC):
Oku

Yorumu gönderen: BEYAZ KARGA , 13.10.2010, 09:41 (UTC):
Ben tevratve zebur uda okudum matta nın incilinide ama bu bana biraz daha doğru geldi. ha derseniz ki hristiyanmı olucam hayır asla elhamdülillah müslümanım tüm insanlığada kur'an yeter

Yorumu gönderen: Druuna, 27.03.2010, 21:00 (UTC):
NEDEN ?

Yorumu gönderen: samimi ınaçlı, 08.03.2010, 19:28 (UTC):
barnabas efendiden önce kul düzenlemesi incil saçmaları ne kadar doğruysa çökmekte olan bizansın putperestlikten çıkıp dini reform yapması için iznikte uydurulan bu kitapta en az onlar kadar zırva. Benim Vahy Kitabım bana yeter. Bu zırvalarla vakit geçirmeyin bunların hiçbiri Kur'an ı Kerimin teyid ettiği İncil değil zira o yazdırılmadı İsaya verildi ama bu zırzoplar onun ölümünden 20 sene sonra güya ondan "esinlenerek" (tabir onların benim değil) bu zırvaları kul eliyle yazdılar TAM ŞİRK .

Yorumu gönderen: murat, 13.02.2010, 21:14 (UTC):
bu güne kadar bir çok belge okudum insanlar işlerine geldikleri gibi değiştiriyorlar sahtesinide okudum gerçeğinide ve verilen bilgilerde bir çelişki yok 220.bölümde Hz. muhammet(s.a.v) bildirilmiş ve buna rağmen islam dinine karşı çıkışlarını anlamıyorum dilerim herkez Kıyamet gününden önce İslam dinine dahil olur (kalpleriyle birlikte)...

Yorumu gönderen: mustafa, 07.12.2009, 12:33 (UTC):
onlar bunu bız muslumanlardan daha iyi bilıyorlar ama işlerine gelmiyo munafıkların

Yorumu gönderen: ismayil, 16.11.2009, 21:00 (UTC):
arkadaslar bu incil size nekadar gercek geldi bilmem ama bu yazilan lara inan maniz beni sasirtiyor bunun bircok sahteligi beli birkere kurandaki sozlere uymuyor dikatlica okudunuzmu bilmem ama her yazilan gercek diye onun arkasindan gitmeniz beni uzdu size tek tek gostericem yalanlari ama sasiricak siniz ben ahlah icin bunu yapiyorum bu size gercek hangisi gosterecek

Yorumu gönderen: erdem, 14.11.2009, 22:32 (UTC):
seytanin ne kadar etkili oldugunu simdi daha iyi anlaya biliriz

Yorumu gönderen: Cenk, 13.11.2009, 01:07 (UTC):
bu kitabın doğruluğuna inanıyorum çünki kuran ile herhangi bir çelişkisi yok ve anlatılan kıssalar neredeyse aynı ayrıca hz isa nın Allah'ın oğlu olmadığınında açıkca altını çiziorşimdi hristiyan alemine sorulsa elbette bu kitabın dogru olduğunu kabul etmeyeceklerdir

Yorumu gönderen: Hulk Abi, 10.11.2009, 09:45 (UTC):
Çok ilginç ve bilmediğim bilgilerle donatılmış bir yazı demeti idi.Okurken büyük heyecan duydum.Sitede bu bilgileri paylaşan arkadaşlara teşekkürler.

Yorumu gönderen: Cevdet MERİÇ, 02.11.2009, 21:10 (UTC):
Hristiyanlar inkar ededursun da bizimkiler inandıkları halde Allah(c.c.)a, nicin hala Allah(c.c.) yolunda savasmazlar?

Yorumu gönderen: ayşegül, 28.10.2009, 20:05 (UTC):
hımmm...çok ilgi çekiciydi,okuduğum iyi oldu:)esasında onlara ait herhangi ilahi bir kitap yok,bizim kitabımızda okurken direkt ALLAH ile muhatap oluruz,hiç bir insanın müdahalesi yoktur(matbaada basmak dışında:)

Yorumu gönderen: alperen_nl, 03.10.2009, 21:23 (UTC):
ALLAHIN RAHMETI INANMAYANLARIN UZERINDE OLMAZ,

Yorumu gönderen: Epoche, 22.09.2009, 17:29 (UTC):
Simdi yandiniz Hiristiyanlik alemi Ihsallah dogru yolu secersiniz, Allahin rahmeti üzerinizde olsun Amin!

Yorumu gönderen: woww, 04.07.2009, 18:17 (UTC):
dogri di..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741544 ziyaretçi (144625445 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)