Barnaba Incili 26-33. Bölüm
 
barnaba incili

Barnaba İncili, 26-33. Bölüm

26. Kişi Allah'ı nasıl sevmeli ve bu bölümde, İbrahim'in babasıyla harika mücadelesi yer alıyor.

Sonra İsa dedi: “Seyahat etmekte olan bir adam vardı ve giderken, beş paraya satılacak olan bir tarlada bir hazine buldu. Bunun üzerine hemen bu tarlayı satın almak için pelerinini sattı. İnanır mısınız buna?

“Havariler cevap verdiler: “Buna inanmayacak olan delidir.”

Bunun üzerine İsa dedi: “İçinde sevgi hazinesinin yattığı ruhunuzu satın almak için, duyularınızı Allah'a vermezseniz deli olursunuz; çünkü sevgi, hiçbir şeyle mukayese edilemez bir hazinedir. Allah'ı seven içindir Allah ve kimin Allah'ı varsa her şeyi vardır.”

Petrus cevap verdi: *Ey Rab (Ey Saygıdeğer Efendim anlamında), kişi, gerçek bir sevgiyle Allah'ı nasıl sevmelidir? Siz bize söyleyin,”

İsa cevap verdi: “Bakın, size söylüyorum ki, kim, Allah sevgisi uğruna babasından ve annesinden ve kendi hayatından ve çocuklarından ve karısından nefret etmezse, böyle bir kişi, Allah tarafından sevilmeye değer bulunmaz.”

Petrus cevap verdi: “Ey Rab, Musa'nın kitabındaki Allah'ın kanununda (şöyle) yazılıdır: “Babana çok saygı göster ki, yeryüzünde fazla yaşayabilesin.” Ve şöyle devam eder:

“Babasına ve annesine itaat etmeyen oğula lanet olsun.” Bu bakımdan Allah, böyle itaatsiz bir oğulun, halkın gazabıyla şehir kapısı önünde taşlanmasını emretmiştir. Böyleyken, şimdi siz bize nasıl baba ve anneden nefret etmeği emrediyorsunuz?” İsa cevap verdi:. “Benim her sözüm doğrudur; çünkü benim değil, beni îsrail kavmine gönderen Allah'ın sözüdür. Bu bakımdan size diyorum ki, sahip olduğunuz ne varsa, hepsini size bahşeden Allah'tır; o halde, -hediye mi daha kıymetlidir, yoksa hediyeyi veren mi? Başka şeylerle birlikte, baban ve annen Allah'a hizmette önünde engel oluyorlarsa, bırak o düşmanları. Allah, ibrahim'e; “Babanın ve yakınlarının evinden uzaklaş, sana ve soyuna verdiğim ülkeye gel ve yerleş” demedi mi? Allah bunu neden dedi; yalnızca, İbrahim'in babası sahte tanrılar yapıp tapınan bir put yapıcı olduğu için değil mi? Bu nedenle, aralarında, babanın oğlunu yakmayı isteyecek kadar düşmanlık vardı.”

Petrus cevap verdi: “Dediklerin doğrudur; şimdi sizden, ibrahim'in babasıyla nasıl alay ettiğini bize anlatmanıza rica ediyorum.”

İsa cevap verdi: “ibrahim, Allah'ı aramaya başladığında yedi yaşındaydı. Birgün babasına, “baba, insanı kim meydana getirdi?” diye sordu.

Aptal baba cevap verdi: “insan; ben seni meydana getirdim, beni de babam meydana getirdi.” .

İbrahim cevap verdi: “Öyle değil, baba; çünkü, ben yaşlı bir adamın ağlanarak, “Ey Allah'ım, neden bana çocuk vermedin?” dediğini duydum.”

Babası cevapladı: “Doğrudur oğlum, Allah, insana insan meydana getirmesi için yardım eder, fakat, başka türlü müdahalesi olmaz; insanın sadece Allah'a dua etmesi ve O'na kuzu ve koyun vermesi gerekir, o zaman Allah da kendisine yardım eder.”

İbrahim cevap verdi: “Kaç tane Allah vardır, baba?”

Yaşlı adam cevapladı: “Sonsuz sayıda, oğlum.”

Sonra İbrahim dedi: “Ey baba, eğer ben bir tanrının dediklerini yapar ve diğeri de, kendisinin dediklerini yapmadığım için benim kötülüğümü isterse, o zaman ben ne yapacağım? Her ne durumda olursa olsun, aralarında anlaşmazhk çıkacak ve tanrılar birbirleriyle savaşacaklardır. Ya, benim kötülüğümü isteyen tanrı, benim kendi tanrımı öldürüverirse, ben o zaman ne yapacağım? Belli ki, beni de öldürecektir o.”

Yaşlı adam gülerek cevap verdi: “Ey oğul, korkma; çünkü hiçbir tanrı, bir diğer tanrı üzerine savaş açmaz; mabette büyük tanrı Baal'ın yanısıra bin tanrı daha var ve yetmiş şu yaşıma geldim, bir tanrının diğerine vurduğunu görmüş değilim. Hem, herkes aynı tannya ibadet etmez ki, biri birine, diğeri diğerine ibadet eder.”

İbrahim cevap verdi: “O zaman, aralarında barış var herhalde?”

Babası dedi: “Evet var.”

Ardından ibrahim dedi: “Ey baba, tanrılar neye benzerler?”

Yaşlı adam cevap verdi: “Budala, her gün bir tanrı yapıyor ve ekmek almak için başkalarına satıyorum; sen ise, halâ tanrıların neye benzediğini bilmiyorsun!” O sırada bir put yapmaktaydı. "Bu." dedi, “palmiye odunundan, şu zeytin ağacından, şu küçük olan ise fildişinden; bak, ne kadar da güzel! Canlıymış gibi görünmüyor mu? Mutlaka (görünüyor), sadece nefesi eksik!”

ibrahim cevap verdi: “Yani, tanrıların nefesi yok mu, baba? Öyle de, nasıl nefes veriyorlar ve kendileri cansızken, nasıl can veriyorlar? Belli baba, bunlar tanrı değil.”

Yaşlı adam bu sözlere kızarak, (şöyle) dedi: “Eğer anlayacak yaşta olsaydın, kafanı bu baltayla kırardım. Ama, rahat ol; çünkü anlayacağın yok!”

İbrahim cevap verdi: “Baba, eğer tanrılar insanlara yardım ediyorsa, o zaman, nasıl olur da insan tanrı yapabilir? Ve, eğer tanrılar odundansa, o zaman, odun yakmak büyük bir günahtır. Fakat, söyle bana baba, sen nasıl bu kadar çok tanrı yapmış bulunuyorsun da, dünyanın en güçlü insanı olasın diye, pek çok çocuk meydana getirmen için neden tanrılar sana yardım etmedi?”

Oğlunun konuştuklarını dinlerken, babanın sabrı taşma noktasına gelmişti. Oğul (yine) devam etti: “Baba, dünyada hiç insanın bulunmadığı zaman oldu mu?”

“Evet” diye cevap verdi yaşlı adam, “Neden soruyorsun?”

“Çünkü” dedi ibrahim, “îlk tanrıyı kimin yaptığını öğrenmek istiyorum da.”

“Şimdi evimden defol!” dedi yaşlı adam, “Beni bırak da, şu tanrıyı çabucak yapayım ve bana bir şey söyleme; çünkü, acıkınca ekmek istiyorsun, lâf değil.”

îbrahim dedi: “Güzel bir tanrı gerçekten, onu istediğin gibi kesiyorsun da, kendisini korumuyor!”

Sonunda yaşlı adam kızarak dedi: “Bütün dünya onun bir tanrı olduğunu söylüyor, sen, deli herif ise, değil diyorsun. Tanrılarıma yemin ederim ki, bir adam olmuş olsaydın, seni öldürebilirdim!” Böyle deyip, yumruk ve tekmelerle ibrahim'e girişti ve onu evden kovaladı.”

27. Bu bölümde, insandaki gülmenin ne kadar uygunsuz olduğu açıkça görülür: Ve, İbrahim'in fetaneti

Havariler yaşlı adamın deliliğine güldüler ve ibrahim'in fetanetine şaşıp kaldılar. Fakat, İsa onları susturarak, dedi:

“Şu andaki gülme, gelecekteki ağlamanın bir habercisidir” diyen ve “Gülmenin olduğu yere gitmeyecek, fakat ağlanılan yerde oturacaksınız; çünkü, bu hayat acı ve ızdırap içinde geçer” şeklinde devam eden peygamberi unuttunuz.” Sonra, (şöyle) dedi İsa: “Musa'nın zamanında, Allah'ın Mısır'da pek çok kişiyi, başkalarına gülüp eğlendiklerinden dolayı, çirkin hayvanlar haline getirdiğini bilmiyor musunuz? Ne olursa olsun, sakın kimseye gülmeyin; çünkü, hiç kuşkusuz karşılığında ağlarsınız.”

Havariler cevap verdi:

“Yaşlı adamın deliliğine gülmüştük.” Bunun üzerine İsa dedi: “Bakın, size diyorum ki, herkes kendi gibi olanı sever ve ondan zevk alır. Bu nedenle, eğer deli değilseniz, deliliğe gülmezsiniz.”

Cevap verdiler: “Allah bize merhamet etsin.”

İsa dedi: “Amin.”

Ardından Filipus dedi: “Ey Rab, nasıl oldu da, İbrahim'in babası oğlunu yakmak istedi?”

İsa cevap verdi: “Birgün, İbrahim oniki yaşındayken, babası kendisine dedi; “Yarın bütün tanrıların bayramıdır; bu nedenle, büyük mabede gidecek ve tanrım büyük Baal'e bir hediye götüreceğiz. Ve, sen de kendin için bir tanrı seçeceksin; çünkü, bir tanrı edinecek yaştasın artık.”

İbrahim kurnazca cevap verdi: “Hay hay, ey benim babam.” Ve, sabahleyin erkenden, herkesten önce mabede gittiler. Fakat, ibrahim eteğinin altında gizlice bir balta taşıyordu. Gelip, mabede girdiler; kalabalık arttığından, İbrahim mabedin karanlık bir bölümünde bir putun arkasına gizlendi. Babası, mabedden çıktığında, İbrahim'in kendinden önce eve gittiğine inanıyordu. Bu nedenle onu aramak için geride kalmadı.

28.

“Herkes mabedden ayrılınca, din adamları mabedi kapatıp gittiler. Sonra, İbrahim baltayı alarak, büyük put Baal'ın dışında bütün putların ayaklarını kesti. Eski ve parçalı olduklarından, düşüp parçalanan heykellerin meydana getirdiği harabeliğin ortasında kalan Baal'ın ayaklarına baltayı koydu. Bundan sonra mabedden çıkan ibrahim'i birtakım kimseler gördüler ve mabedden bir şeyler çalmaya gitmiş olabileceği kuşkusuna kapıldılar. Önüne engel koyup, mabede vardılar ve tanrılarının parça parça edilmiş olduğunu görünce, yas ederek bağırdılar! “Çabuk gelin ey ahali, tanrılarımızı öldüreni öldürelim!” Birden, din adamlarıyla birlikte oraya onbin kişi üşüştü ve İbrahim'e, tanrılarını niye kırıp parçaladığım sordular.

İbrahim cevap verdi: “Aptalsınız siz! Bir insan tanrı mı öldürürmüş? Onları öldüren büyük tanrıdır. Ayaklarının yanındaki baltayı görmüyor musunuz? Belli ki, hiç arkadaş istemiyor.”

“Sonra, İbrahim'in babası geldi, oğlunun tanrılarına karşı söylediği sözleri düşünüyordu ve İbrahim'in putları parçaladığı baltayı tanıyarak, bağırdı: “Tanrılarımızı öldürmüş olan bu hain benim oğlumdur; çünkü, bu balta benimdir!” Ve, oğluyla aralarında olup geçen her şeyi oradakilere anlattı.

Hemen, bir odun toplayıp yığdılar; ibrahim'in ellerini ve ayaklarını bağlayıp, odunların üzerine koydular ve altmdaki odunları ateşlediler.

“Ama, hayır; Allah, melekleri aracılığıyla ateşe, kulu ibrahim'i yakmamasını emretti. Ateş şiddetle parladı ve ibrahim'i ölüme mahkûm edenlerden ikibin kişiyi yaktı, ibrahim Allah'ın meleği tarafından, kendini taşıyanı görmeyen babasının evinin yakınına götürülüp, serbest olduğunu gördü ve böylece ölümden kurtuldu.”

29.

Sonra, Filupus dedi: -Allah'ın kendisini sevenler üzerine rahmeti büyüktür. Anlat bize Rab, ibrahim Allah'ın bilgisine nasıl vardı?”

İsa cevap verdi: “İbrahim, babasının evine yaklaşınca, eve girmekten korktu; evden biraz uzağa gidip, bir palmiye ağacının altına oturdu ve burada kendi kendine dedi: “Hayat sahibi ve insandan daha güçlü bir tanrı var olmalı; çünkü, insanı o meydana getiriyor ve insan, tanrı olmadan insan meydana getiremez.” Sonra, çevresine yıldızlara, aya ve güneşe baktı ve onların tanrı olduklarını düşündü. Fakat, onların hareketlerinde değişken olduklarını görünce, (şöyle) dedi: “Bu tanrı hareket etmemeli ve bulutlar onu gizlememeli; yoksa, insanlar hiç olacak.” Bu şekilde kararsız dururken, “İbrahim!” diye çağırıldığını işitti, çevresine bakındı ve dört bir yanda kimseyi göremeyip, (şöyle) dedi: *Adım İbrahim'le çağırıldığıma eminim, (ama)!.” Ardından, aynı şekilde iki defa daha “İbrahim” ismiyle çağırıldığını duydu.

Cevap verdi: “Beni kim çağırıyor?”

Sonra, şöyle dendiğini duydu: “Ben, Allah'ın meleği Cebrail'im.”

Bunun üzerine, İbrahim korkuya kapıldı; fakat melek onu rahatlatarak, dedi: “Korkma, İbrahim; çünkü, sen Allah'ın dostusun; bu nedenle, insanların tanrılarını parçaladığın zaman, meleklerin ve peygamberlerin Tanrı'sını seçmiştin; öyle ki, adın hayat kitabında yazılıdır.”

Ardından, îbrahim dedi: *Ben meleklerin ve kutsal peygamberlerin Tanrı'sına hizmet etmek için ne yapmalıyım?”

Melek cevap verdi: “Şu çeşmeye git ve yıkan; çünkü Allah seninle konuşmayı irade ediyor.”

İbrahim cevap verdi: “Şimdi, nasıl yıkanmam gerekiyor?”

Bunun üzerine melek, güzel bir genç suretinde geldi, ona ve çeşmede yıkanıp, dedi: “Sen de, sırayla böyle yap, ey İbrahim.” İbrahim yıkanınca, melek dedi : “Şu dağa çık; çünkü, Allah seninle orada konuşmayı irade eder.”

“Melek böyle deyince, İbrahim dağa çıktı ve dizleri üstüne oturup, kendi kendine dedi: “Meleklerin Tanrısı benimle ne zaman konuşacak?”

Yumuşak bir sesle çağınîdığını duydu: “îbrahim!” îbrahim cevap verdi: “Beni kim çağırıyor?” Ses cevap verdi: “Ben senin Tanrınım ey İbrahim.” îbrahim korkuya kapılarak, yüzünü toprağa sürdü ve dedi: “Toz ve kül olan senin kulun, seni nasıl duyabilir?”

Sonra, Allah dedi: “Korkma, kalk, ben seni kullarım için seçtim ve seni kutsamak, seni büyük bir ümmet haline getirmek istiyorum. Bu nedenle, babanın ve yakınlarının evinden ayrıl ve sana ve soyuna vereceğim ülkeye gelip, yerleş.”

ibrahim cevap verdi: .“Her istediğini yaparım, Rabb (ım); fakat, başka bir tanrının beni incitmemesi için beni koru.”

Sonra, Allah şöyle konuştu: “Ben tek olan Tann'yım ve benden başka tann yoktur. Yıkan da benim, yapan da; ben öldürürüm ve ben hayat veririm; Cehennem'e atarım, oradan çıkarırım da ve kimse benim elimden kurtulamaz.” Ardından, Allah ona sünnet ahdini verdi; ve, işte böyle babamız İbrahim Allah'ı tanıdı.”

İsa bunlan söyleyip, ellerini kaldırdı ve dedi: “Yücelik, şan ve şeref sanadır, ey Allah. Sana olsun!”

30.

îsa, kavmimizin bir bayramı olan Gül Bayramı'na yakın Kudüs'e gitti. Yazıcılar Ferisî'ler bunu duyunca, onu konuşmasında yakalamak için müşavere ettiler. Bunun üzerine, ona bir fakih gelerek, dedi: “Muallim, sonsuz hayatı elde etmek için ne yapmalıyım?” İsa cevap verdi: “Kanunda ne şekilde yazılıdır?” Kışkırtıcı şöyle cevap verdi: “Allah'ın Rabb'ı ve komşunu sev. Allah'ı her şeyin üstünde, bütün kalbinle ve düşüncenle, komşunu da kendin gibi seveceksin.” îsa cevap verdi: “Güzel cevapladın. Bu nedenle git ve böyle yap, derim ve (o zaman) sonsuz hayatı elde edersin.”

Adam dedi: “Benim komşum kimdir?” îsa, gözlerini kaldırarak, cevap verdi: “Bir adam Kudüs'ten çıkmış, lanetle yeniden yapılan bir şehre, Eriha'ya gidiyordu. Bu adam yolda eşkıya tarafından yakalandı, yaralandı ve soyuldu, bundan sonra, şakiler onu yarı ölü bir durumda bırakarak çekip gittiler. Yolu bu yere düşen bir kâhin yaralı adamı görüp, selâm vermeden geçip gitti. Aynı şekilde, hiçbir şey demeden bir Levili de geçip gitti. Aynı yere bir Samiriyelinin yolu düştü; yaralı adamı görünce merhamete geldi ve atından inip, yaralı adamı yanına aldı ve yaralarını şarapla yıkadı, üzerlerine merhem sürdü, yaralarını sarıp, rahatlattı ve kendi atına bindirdi. Sonra, akşamleyin hana vardıklarında, onu han sahibine emanet etti. Ertesi gün, uyandığında (han sahibine) şöyle dedi: “Bu adama bak, ne tutarsa sana ödeyeceğim.” Ve hasta adama han sahibi için dört altın vererek, (şöyle) dedi: “Geçmiş olsun, üzülme; ben hemen dönüp, seni kendi evime götüreceğim.”

“(Şimdi) söyle bana” dedi îsa, “bunlardan hangisi komşuydu?”

Fakih cevap verdi: “Merhamet gösteren.”

Ardından, İsa dedi: “Doğru cevap verdin; işte, sen de git ve böyle yap.” .

Fakih şaşırmış bir halde çekip gitti.

31. "Kayser'in Olanı Kayser'e, Allah'ın Olanı Allah'a Verin!"

Sonra, Isa'ya Ferisîler yaklaşarak dediler: “Muallim, Kayser'e vergi vermek caiz midir?” îsa, Yahuda'ya dönerek, dedi:

“Para yar mı yanında?” Ve, eline bir kuruş alarak, Ferisîler'e döndü ve dedi; “Bu parada bir resim var; söyleyin bana, kimin resmidir o?”

Cevap verdiler: “Kayser'in.”

“Öyleyse verin” dedi İsa, Kayser'in olanı Kayser'e, Allah'ın olanı Allah'a verin.”

Şaşkınlık içinde çekip gittiler.

Ve bak ki, bir yüzbaşı yaklaşıp, dedi: “Rab, oğlum hastadır; yaşlılığıma acı!”

îsa cevap verdi: “İsrail'in Allah'ı Rabb sana acır!”

Adam gidiyordu; İsa (ardından) seslendi: “Beni bekle, evine gelip, oğlun için dua edeceğim.”

Yüzbaşı cevap verdi: “Rab, sen, Allah'ın bir peygamberi evime gelecek kadar değerli biri değilim ben, oğlumun iyileşmesi için söylediğin söz yeter bana; çünkü, senin Tanrın, meleğinin uykumda bana söylediği gibi, seni her hastalığın hekimi yapmıştır.”

İsa hayrete düştü ve kalabalığa dönerek, dedi: *Şu yabancıya bakın, onun imanı, İsrail kavminde gördüğüm imanların hepsinden daha fazla.” Ve, yüzbaşıya dönerek, dedi:

“Selâmetle git; çünkü Allah, sana verdiği büyük imandan dolayı oğluna sıhhat bahsetmiştir.”

Yüzbaşı yoluna gitti ve yolda, oğlunun nasıl iyileştiğini bildiren hizmetçileriyle karşılaştı.

Adam karşılık verdi: “Hangi saatte ateş kendisini terketti?”

Dediler: “Dün, altıncı saatte ateş kendisinden ayrıldı.”

Adam, İsa'nın, “israil'in Alah'ı Rabb sana acır” dediği zaman oğlunun sıhhatine kavuştuğunu anladı. Bunun üzerine, adam bizim Allah'ımıza inandı ve evine girip, “Yalnızca İsrail'in Allah'ı, gerçek ve yaşayan Allah vardır” diyerek, bütün kendi tanrılarını parça parça etti. Bundan sonra da, dedi: “İsrail'in Allah'ına ibadet etmeyen kimse benim ekmeğimden yemiyecek.”

32.

Kanunda uzmanlaşmış biri, İsa'yı, denemek için akşam yemeğine çağırdı. İsa havarileriyle birlikte geldi; onu denemek için pek çok yazıcı da evde bekliyordu. Havariler, ellerini yıkamadan sofraya oturdular. Yazıcılar, bunun üzerine Isa'ya seslendiler: “Neden havarilerin ekmek yemeden önce ellerini yıkamamakla, büyüklerinin geleneklerine dikkat etmiyorlar?”

“Siz yazıcılar ve Ferisîler, başkalarının omuzlarına taşınamaz yükleri yükler, fakat kendiniz, bu esnada tek parmağınızla olsun, onları kımıldatmak istemezsiniz. “Size söylüyorum, size, her şer dünyaya, sözde büyükler sebep gösterilerek girmiştir. Söyleyin bana, büyüklerin kullanmasıyla değil de, kim sokmuştur puta tapıcılığı dünyaya? Bir kral vardı, Baal adındaki babasını aşırı derecede seven. Ve, babası ölünce, oğlu, kendini teselli etmek için, babasına benzeyen bir heykel yaptırıp, şehrin pazar yerine diktirtti. Ve, bu heykele onbeş gez (bir uzunluk birimi)yaklaşanın güven içinde olacağı ve her ne olursa olsun, onun incitilmeyeceğine dair bir emir çıkardı. Bundan böyle bütün kötüler ve suçlular, oradan gördükleri yarar nedeniyle, heykele güller ve çiçekler sunmaya başladılar ve kısa bir zaman sonra, sunulan bu şeyler paraya ve yiyeceğe dönüştü. O kadar ki, onurlandırmak için ona tanrı dediler. Adetten kanuna dönüşen şu şeye bakın, o kadar ki, Baal putu dünyanın her tarafına yayıldı ve Allah buna ne kadar üzüldüğünü peygamber îşaya'ya bildirdi: “Gerçekten benim kullarım bana boşuna tapınıyor; çünkü onlar, kulum Musa aracılığıyla kendilerine verilen benim kanunumu hükümsüz kılıp, büyüklerinin geleneklerine uymaktadırlar.”

“Size diyorum, temiz olmayan ellerle ekmek yemek, bir insanı kirletmez; çünkü, insanın içine giren insanı kirletmez, insanı insandan çıkan şeyler kirletir.

Bunun üzerine, yazıcılardan biri dedi: “Eğer ben domuz eti ya da bir başka temiz olmayan et yersem, benim vicdanımı kirletmezler mi?”

îsa cevap verdi: “İtaatsizlik insanın içine girmez, insandan, kalbinden dışarı çıkar ve bu nedenle, yasaklanmış yemeği yerse, kirlenmiş olur.”

Ardından, fakihîerden biri dedi: “Muallim sanki îsrail kavminin putları varmış gibi, verdin putatapıcıhk aleyhinde konuştun ve bize haksızlık etmiş oldun.”

İsa cevap verdi: “Bugün îsrail halkmda odundan heykeller olmadığını ben de pek ala biliyorum; fakat, etten heykeller var.”

Bütün yazıcılar buna kızarak cevap verdi : “O halde, biz de puta tapıcılardan (mı) oluyoruz?”

İsa cevapladı: “Size diyorum ki, hükümde, “tapınacaksınız” demiyor, “Allah'ınız Rabb (ı) bütün ruhunuzla, bütün kalbinizle ve bütün düşüncenizle seveceksiniz” diyor. Doğru değil mi bu?”

“Doğru” dediler hepsi birden.

33.

Sonra, îsa dedi: “Şüpheniz olmasın ki, kişinin seveceği ve uğruna her şeyden geçeceği tek şey Allah' -dır. Ve, bundandır ki, zanînin hayalinde zina, pis bogaz ve sarhoşun hayalinde kendi bedenî ve dünyaperestin hayalinde altın ve gümüş ve bunun gibi, her bir diğer günahkârın hayalinde kendi günah düşüncesi yatar.”

Ardından, kendini davet etmiş olan dedi: “Muallim, en büyük günah nedir?”

İsa cevap verdi: “Bir evi, en kötü şekilde harabe haline getiren nedir?”

Herkes sustu ve İsa parmağıyla temele işaret ederek, dedi: “Eğer yıkıma temel yol açarsa, bu durumda evi yeniden yapmak gerekir; fakat, her bir bölüm yıkıma yol açarsa, o zaman onarmak imkansızlaşır. İşte, size diyorum ki, putatapıcılık en büyük günahtır. Çünkü, kişiyi tümüyle inançtan ve sonunda Allah'tan yoksun hale getirir; böylece, kişide hiçbir manevî duygu görülemez olur. Bunun dışında her günah, merhamet olunma ümidi bırakabilir insanda; ve, bundan.dolayı diyorum ki, putatapıcılık en büyük günahtır.”

Herkes, İsa'nın sözlerine şaşakaldı; çünkü, hiçbir şekilde karşı çıkamıyacaklarmı anlamışlardı.

Sonra İsa devam etti: “Allah'ın sözlerini ve Musa ile Yuşa'nm kanunda neler yazdıklarını hatırlayın, o zaman, bu günahın ne kadar ağır olduğunu göreceksiniz. Allah, İsrail kavmine (şöyle) demişti: “Gökte olanlardan ve göğün altında olan şeylerden kendinize putlar yapmayacaksınız, yerin üstünde olan şeylerden ve yerin altmdakilerden de yapmayacaksınız; suyun üstünde olanlardan ve suyun altındaki şeylerden de yapmayacaksınız. Çünkü, sizin Tanrınız benim, güçlü ve gayyûrum, bu günahın öcünü babalardan ve dördüncü batma varıncaya kadar çocuklarından bile alırım.” Kavminiz buzağıyı yaptığı ve ona tapındığı zaman, Yuşa ve Levi kabilesinin kılıcı çekip, Allah'tan merhamet dilenmeyenlerden yüzyirmidörtbin kişiyi nasıl öldürdüğünü hatırlayın. Ah, puta tapıcılar üzerine Allah'ın korkunç, ne korkunç cezası!”

12-1213-1920-2526-3334-4243-5152-5859-7172-8182-9192-101102-111112-121122-131132-140141-149150-156157-167168-182183-193194-207208-216217-222

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: avsarli, 01.01.2010, 19:31 (UTC):
kavim peygamberi olmasına karşın günümüze (çagımıza) uyumlu güzel ayetler var.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56468418 ziyaretçi (143901646 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)