Batil Inanislardan Kacinmak
 

Batıl İnanışlardan Kaçınmak

Dinin aslında bulunmayan, birtakım yollarla sincice dine ilave edilen ve dini inançmış gibi telakki olunan söz ve fiillerin tümü hurafe ve batıl inanç kapsamı içine girmektedir.

Zihinlerde oluşan her yanlış ve inanış, insanları çarpık mantık ve ilişkiler ağı içine sokar. Bu ilişkiler sadece ferdin zihnini bulandırmakla kalmaz, topluma zarar veren bir yapıya dönüşür.

Batıl inanç ve hurafelerin ortak karakteri, aşırı tutuculuktur. Bu hastalığa müptela olmuş toplumlar, her türlü değişim ve gelişme karşısında tavır alırlar. En tutucu insanlar ve toplumlar, batıl inanışlara ve hurafelere en çok bağlı olanlardır.

Dinler tarihi incelendiği zaman görülecektir ki; her devirde bidat, hurafe ve batıl inanışlar, toplumların ortak problemi olmuş, daima gündemdeki yerini ve önemini korumuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün de böyledir. İslam diniyle bağdaşmayan, akla ve mantığa uymayan, farkına varmadan insanları yüce dinin özünden uzaklaştıran bidat ve hurafeleri bazı farklılıklarla hemen her kesimde ve coğrafyada görmek mümkündür.

Dinimizin temel inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla bağdaştırılması asla mümkün olmayan, halkımızı yanlışlıklara sevk eden öyle hurafeler ve saçmalıklar var ki, birçok insan bunu din adına samimi bir şekilde savunmakta ve hatta bu davranışını hakiki dindarlık, bunlara karşı çıkmayı ise dinden uzaklaşma, itikatsızlık ve inançsızlık olarak kabul etmektedir. Halbuki dinin kabul etmediği anlayış, inanış ve uygulamalarla dindarlık olmaz. Tam tersine hurafe ve batıl inanışlar, farkına varmadan kişileri inandıkları, söyledikleri dinin gerçeklerinden ve özünden uzaklaştırır.

Gerçek dindarlık ancak dinimizin ana kaynaklarında bulunan inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kabul etmek ve hayatımızı bu prensipler çerçevesinde düzenlemekle mümkündür. Sağlıklı ve gerçek bir dini hayat, hurafe ve batıl inanışlardan uzak olan bir hayattır. Kurân, tevhit inancının dışındaki bütün inanç sistemlerinin batıl olduğunu belirtmekte, bu sebeple insanlara hakla batılı ayırt etmeleri uyarısında bulunmaktadır.

Batıl inanış ve hurafeler, Peygamberimizin vefatını müteakip geçen zaman içinde gerek eski Arap inanç ve geleneklerinin yeniden şu ya da bu vesilelerle su yüzüne çıkması, gerekse fethedilen ülkelerin kültür ortamlarıyla temasa geçilmesi, İsrailiyat denilen ehli kitap kaynaklı rivayetlerin bünyeye sızmaları sonucu ortaya çıkmıştır.

Aslında İslam, ilk günden itibaren batıl inanış ve hurafeleri ortadan kaldırmak için gelmiştir. O günkü Arap toplumu içindeki tepkileri de o nedenle üzerine çekmiştir. Kurân-ı Kerîm'de bu hususta birçok ayetler mevcuttur. Ashab ve din alimleri batıl inançlarla yüzyıllar boyu yılmadan mücadele etmiş ve İslam'ın saf ve berrak akidesini günümüze kadar taşımışlardır. Bu mücadele günümüzde de devam etmektedir. Ama insanları saplantılarından vazgeçirmek pek de kolay değildir. Batıl inançların kökü bir türlü kurutulamamıştır.

Toplumların ortak kültürel ve sosyal derdi olan bu sakat inanışların gelişmesine, kök salmasına zemin hazırlayan birçok sebep vardır. Cehalet, gelenek-görenek, menfi propaganda, çıkar hesapları, kişisel zaaflar, insanların saf ve temiz inançlarını istismar gibi sebepler, hurafe ve batıl inanışların ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır.

Batıl inanış ve hurafeleri yayanların zararları sadece kendi şahısları ya da muhatapları ile de sınırlı değildir. Bunlar, din dışı uygulamalarını din kılıfı altında sergiledikleri için insanların saf inançlarını bozmakta ve böylece hem yüce dinimize, hem de halkımıza pek büyük zararlar vermektedirler. Öyle ise İslam'ın ulviyetini ve kutsiyetini gölgeleyen, onun dinamizmini ve hamleci ruhunu olumsuz yönde etkileyen bu asılsız inanç ve uygulamalara karşı mücadele etmek, yüce dinimizi bu saçma inançlardan arındırmaya çalışmak her olgun müminin görevi olmalıdır. Bunun için yılmadan, usanmadan mücadele etmek gerekir. Bidat ve batıl inançlardan korunabilmenin en güvenilir yolu Kurân ve sünnete sığınmaktır. İlk emri "Oku" ile başlayan yüce kitabımız Kurân'ı bir kere bile okuyup anlamayan insanların bu batıl kıskacın pençesinden kurtulmaları pek kolay değildir.

Kurân'ın ifadesiyle batıl inanış köpük gibidir; Hak karşısında yok olmaya mahkûmdur.

SORALIM ÖĞRENELİM

Erkeklerin altın yüzük takmaları haram mıdır?

Veli TOK/ZONGULDAK

Kurân'da, erkeklerin altın yüzük kullanmalarını yasaklayan bir ayet yoktur. Ancak Hz. Peygamber, erkeklerin altın yüzük takmalarını israf, debdebe ve gösterişi çağrıştırdığı için yasaklamıştır. Sadece altın nişan yüzüğü bir akdin belirtisi olduğundan buna izin verilmiştir.

Birisi "ahdım olsun." dediği halde ahdını yerine getirmedi. Bunun hükmü nedir?

Osman TİRİTOĞLU/BALIKESİR

Meşru bir işte söz verip de yerine getirmemek ahlaki bir davranış değildir. Hz. Peygamber, sözünde durmayanları nifak alameti olarak saymıştır. Kurân-ı Kerîm de "Gerek Allah'a ve gerekse insanlara verdiğiniz sözü yerine getiriniz, ahde vefa gösteriniz" buyurmuş ve ahdinde duranları müjdelemiştir. Ahde vefanın dinimizde çok önemli bir yeri vardır.

Bir vaiz, bayramda elinize kolonya sürmeyin, dedi. Bunun dini açıdan ne mahzuru var?

Fevzi TAN/ERZURUM

Kolonya her ne kadar alkol ihtiva etse de temizlik maksadıyla kullanıldığından ele sürülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aslında alkol ihtiva eden maddelerin içilmesi yasaktır.

Kurân ayetleri olaylar üzerine mi inmiştir?

Adem KAYA/BİLECİK

Kurân'ın bütün ayetleri olaylara dayalı olarak inmemiştir. Ancak bazı ayetlerin belli olaylar üzerine indirildiği bilinmektedir. Mesela Hz. Peygamberimize birçok konuda sorular sorulmuş, olaylara bir çözüm getirmesi istenmiş, bunun üzerine vahiy gönderilmiştir. "Yetimler sorarlar, de ki.", "Senden fetva isterler, de ki." gibi. Bazen de bir olay meydana gelmiş, soru da sorulmamış, ancak onun üzerine ayet inmiştir. İçkiyle ilgili ayetler gibi.[1]

Kaynaklar

[1] Mehmet Nuri Yılmaz tarafından yazılan bu makale, 03 Kasım 2006 Cuma günü yayınlanan Hürriyet Gazetesindeki köşe yazısıdır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: kübraaa.., 13.12.2010, 09:37 (UTC):
yılmaz bunları insanlar kafasndan uydurup uydurup yazmıor eger dikkat ettiysen Kur-an'ı Kerimde olandan bahsediyorlar sen ne kadar geri kalmışsın öyle yaa.. arkadslar bizim için en doğru kaynak Kur-an'ı Kerim..lütfen acılıp okuyalımki yılmaz gibi geri kalmayalım.. bilgisiz olmayalım..!!

Yorumu gönderen: (L), 12.10.2010, 17:03 (UTC):
batıl inançlarla ilgili ayetletler nelerdi öde konusuda yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: melda, 04.10.2010, 15:02 (UTC):
of course güzel olmuş...

Yorumu gönderen: X, 20.06.2010, 23:00 (UTC):
yılmaz bey böyle ortamlarda polemiği doğru bulmuyorum ama eklemeliyim...karşınızdaki kişi fikrini değil ilmi doğrultusunda fetvasını beyan ediyor..alimlerin ihtilafında da hayır vardır ve ayrıca bir fetfa diğerinin geçerliliğini kaldırmamaktadır. içinize sinmediyse başka bir hocaya danışın ilinizin size katılmıyorum diyecek kadar geniş olduğunu düşünmüyorum...ayrıca kadınlara altında aşırıya gitmemek kaydıyla demişsiniz Allahın kantar kantar isteme hakkımızı kuranda verdiğini biliyorsunuzdur umarım...lütfen biraaz bakış acımızı genişletelim adama altın yüzük takma cevazı verildiyse bırak taksın içine siniyorsa niye adam günahkar olsun diye uğrasıyosn senin içine sinmiyorsa takma! oda günahkar olmaz sende...

Yorumu gönderen: dilara, 12.05.2010, 21:20 (UTC):
ekmek yaparken çiğ hamur düşünce ceneze çıkarmış bathık inançlar arasında yok gerçekmiki yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: kajmer, 05.03.2010, 12:40 (UTC):
ödevime yardımcı oldunuz saolun

Yorumu gönderen: yılmaz, 13.01.2010, 23:51 (UTC):
altın yüzük konusunda verdiğiniz cevap bence yanlış altın olarak her ne cins olursa olsun erkeğe haramdır elinde altın yüzük olan bir erkek kıldığı namazdan sevap alamaz hatta bulunduğu saftaki insanlara bile zararı vardır altın sadece kadınlara helaldir o'da aşırıya gitmemek şartı ile helaldir erkeklere sadece ve sadece gümüş yüzük müsadesi vardır nişanda takılan yüzüğü bile bir erkek uzun süre takamaz..
kolonya konusunda ise yine verilen cevaba katılmıyorum içinde alkol olan bir maddeyi içmek önemli değil istifade etmek dahi doğru değildir

Yorumu gönderen: sssssssssssss, 14.12.2009, 13:58 (UTC):
xxxxxxxxxxx

Yorumu gönderen: ferhat, 01.12.2009, 15:44 (UTC):
çok güzel olmus thanks

Yorumu gönderen: gizemli kız, 30.11.2009, 15:39 (UTC):
idare eder yani ama güzelBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741252 ziyaretçi (144623958 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)