Beden ve Ruhla Alakali Cennet ve Cehennem
 
kimya-i saadet

Beden ve Ruhla Alakalı Cennet ve Cehennem

Ölümün hakikati bilinmeyince âhiretin hakikatini kimse bilemez. Hayatın hakikatini bilemeyince, ölümün hakikatini bilemez. Ruhun hakikatini bilmeyince de, hayatın hakikatini bilemez. Ruhun hakikatini bilmek de, bir kısmını açıkladığımız kendi nefsini bilmektir.

Daha evvel söylemiştik ki, insan, biri ruh, diğeri beden olan iki asıldan meydana gelmiştir. Ruh süvari gibi, beden de binek hayvanı gibidir. Âhirette bu ruhun beden vasıtası ile bir hâli, bir Cenneti ve Cehennemi vardır. Kendi zâti sebebi ile bedenin ortak olmadığı başka bir hâli de vardır. Beden sebebiyle de onun [insanın] bir Cenneti ya da Cehennemi ya da saadeti ya da şekaveti vardır. Araya beden girmeksizin olan kalbin nimet ve lezzetlerine, “Rûhanî Cennet”, diyoruz. Yine beden araya girmeden olan sıkıntı, elem ve şakiliğine “Rûhani Cehennem” diyoruz.

Bedenin de beraber bulunduğu Cennet ve Cehennem zaten bellidir. Orada, ağaçlar, nehirler, huriler, köşkler, yiyecekler, çiçekler ve buna benzer şeyler vardır. Her ikisinin de vasfı, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Herkes bunu anlayabilir. Bunu uzun olarak “İlyâu Ulûmi'd Din” kitabımızın “Ölümü hatırlama” kısmında anlattık. Burada ise bu kadarla iktifa edip, ölümün hakikatini anlatıp, ruhanî olan Cennet ve Cehenneme işaret edelim. Çünkü bunları herkes bilmez.

Hadis-i Kudsî'de, “İyi ameller yapan kullar için, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiç kimsenin kalbinden geçmeyen şeyler hazırladım” buyurulanlar, ruhanî Cennettedir. Kalbin içinden melekût âlemine bu mânânın aşikâr olduğunu, hiç şüphe kalmadığını gösteren bir pencere açılır. Bu yola kavuşan kimsede, âhiretin Cennet ve Cehennemine taklid ve işitme ile olmayıp parlak bir yakîn hâsıl olur [kendisinde şüphe olmayan kesin bilgi meydana gelir]. Bilâkis basiret ve müşahede ile olur. Hekimin, bu dünyada bedene ait iyilik ve kötülüğü bilmesi ve buna sıhhat ve hastalık demesi; bunun sebepleri olan ilâç kullanmak ve perhiz etmek, hastalığın ise çok yemek ve perhiz etmemekten ileri geldiğini söylemesi gibi; bu müşahede ile de kalbin yâni ruhun saadet ve şekaveti; ibadet ve marifetin bu saadetin ilâcı, cahillik ve günahın bu saadetin zehiri olduğu anlaşılır. Bu, çok kıymetli ve yüksek bir ilimdir. Birçok âlim denen kimseler, bunu bilmezler. Hattâ bunu inkâr ederler. Bedenî olan Cennet ve Cehennem’den ileri geçip söz söylemezler. Âhireti bilme konusunda işitme ve taklidden başka bir yol bilmezler. Bizim ise bunun hakikati hakkında delilli uzun kitabımız vardır. Bu kitap Arabidir [Arabcadır]. Burada ise bu kadar anlattık. Zeki ve kalbi inad ve taklid bulaşıklığından temizlenmiş olanlar, bunu idrak ederler ve âhiret işi kalplerinde sabit ve kuvvetli olur. Bunun için birçok kimselerin âhirette imanı zayıf ve sallantıda olur.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: abigail, 28.08.2016, 20:07 (UTC):
cennet te cehennem de insanın vicdanıdır hesaplaşma yeri bence içimizdedir ötelerde aramamak gerekir. kendime bakınca ve her şeye bakınca ben Allahı görüyorum. belki Ona hak ettiği değeri veremedim. ama bir toz bulutundan buraya insan olma düşüncesiyle geldiğimi kabul ediyorum. yaradılış fıtratımdan haberdarım. eksiklerim olsa da okuyarak geldim bu noktaya ...tepeden inme dindarları karşıma alırım. ama onları da dinlerim. tek bir doğru söz bana ödüldür. eskiden saygım yoktu benden aykırı düşüncelere sahip olanlara şimdi var, onlara da saygılıyım. öyle ya da böyle biz bir bütünün parçalarıyız. bizi biz değil Yaradan yargılayacaktır. yanlışım varsa imansız demeyin de cahil deyin. cehaletin tamiri var ama imansızlığın yok.

Yorumu gönderen: İsmi lazım değil, 30.12.2014, 20:44 (UTC):
bir çoğumuz cehennemliğiz namaz kılanlar,nefsini mutmaine makamına getirmeyenlerin vay haline.....

Yorumu gönderen: kuş, 24.02.2010, 13:15 (UTC):
ALLAH razı olsun bu eseri yorumlayıp yayınlayandan...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55911601 ziyaretçi (142447167 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)