Bedendisi Deneyim
 
beden dışı deneyim

Beden Dışı Deneyim

"Beden Dışı Deneyim" (Out of Body Experience), kişinin fiziksel bedeninin dışında gerçekleşen, kendisinin de farkında olduğu tamamen bilinçli bir deneyimdir. Kişi, burada bedeninden ayrıldığını hisseder ve bu dünyadan başka bir yere, başka bir zamana taşınır.

Olayı yaşayanların bir kısmı, kendilerinin bir hayalet imajında göründüklerini bildirmişler, aynı şekilde fiziksel bedenlerinin astral bedenlerine, sanki gümüşü andırır ruhsal bir ışık ya da bir enerji bağıyla bağlandıklarını söylemişlerdir.

Ölüm sonrası iletişim deneyimleri, siz ağır bir uykuda iken ya da çok düşünceli olduğunuz bir zamanda farklı düzeylerde de yaşanabilir. Bu gibi durumlarda bedeninizden geçici olarak ayrılan ruh, b, r başka yerde bir başka düzeyde bulunan sevdiği bir ölmüşün yanına gider, onu ziyaret eder.

Bu deneyim, fiziksel hayatta gördüğü her şeyden daha parlak, şiddetli, renkli ve daha gerçektir. Çevre, genellikle güzel çiçekler ve kelebeklerle süslüdür. Renkli ağaçlar ve çalılar, her tarafı kaplamaktadır. Parlak ışıklar ve doğanın muhteşem manzarasının tümü gözler önüne serilmiştir. Havaya saadet, sevgi ve neşe egemendir.

Beden dışı yaşanılan deneyimlerde elde edilen ortak sonuçları şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

a) Kişi, aydınlığı ve karanlığı çok daha rahat seçebilmektedir.

b) Bazı karanlık yerler, daha sonra kendiliğinden aydınlanmaktadır.

c) Parlak renkli cisimlerden daha sık söz edilmektedir.

d) Renkler, daha parlak ve daha ayrıntılı olarak seçilir.

e) Karanlık bir odadaki objeler, aydınlık odadakiler gibi görülmektedir.

f) Süre ne kadar uzun, trans hali ne kadar derinse, elde edilen bilgi de o kadar fazla ve doğru olmaktadır.

g) Duyarlılık hali, bedenden dışarı taşmakta ve çok uzaklara ulaşabilmektedir.

Bunların hepsi önemli sonuçlar olup deneylerin öğretici ve yönlendirici yanı da budur.

Kişinin Kendi Bedenini Seyretmesi

Diğer adıyla autoscopy, kişinin bedeninin dışındaki bir pozisyondan geriye dönerek kendi bedenine bakması, ikinci bedenini astral bedeninden görmesi demektir. Genellikle astral çıkış olaylarında yaşanılan bir olaydır.

Kişi, belirli bir yüksekten kendi bedenine bakar. Bu sırada bir başka kişi tarafından fiziksel bedenine dokunulması, katelapsiye girmesine yol açabilir.

Yıldızsal Beden

Yıldızsal beden (astral body), okültistler, spritüalistler ve teosofistler tarafından kullanılan ve kişinin fiziksel bedeninin çift olduğunu ve ruhsal hayat gücünü yansıttığını varsayan düşünceye ait bir terimdir. Astral bedenin, astral projeksiyon, yani bedensel deneyimlerin dışında ve ölüm halinde manevi bir bağla bağlı olduğu fiziksel bedenen ayrılabilirliğine, zaman zaman yolculuğa çıkıp geri döndüğüne inanılır. Bazıları onun ruhtan ayrı bir varlık olduğunu düşünürler.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56741573 ziyaretçi (144625571 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)