Beyin Dalgalari
 
brain, beyin, dalgaları, waves

Beyin Dalgaları (Brain Waves)

Elektroensefalograf beyindeki elektriksel faaliyetleri ölçer. Bu ölçümler, beyinde her biri kendine özgü işlevlere sahip dört farklı durum saptanmıştır. Bunlar Alfa, Beta, Teta ve Delta'dır.

BETA DALGALARI

Beta, fazlasıyla meşgul olduğumuz hallerde devreye girer. Hızlı, seri ve inişli çıkışlı dalgalardır. Heyecanımız arttığında ya da dış faktörlerce fazlaca uyarıldığımızda beta dalgaları yayınlamaya başlarız. Konuşan biri, ders veren bir öğretmen beta dalgaları yayar. Konuşma sırasında tartışma çıkarsa, ortalık gerginleşirse beta dalgalarının frekansı artar.

ALFA DALGALARI

Alfa dalgaları ise; rahatlayınca, heyecan yatıştığında devreye girer. Alfa dalgalarının beta dalgalarına kıyasla genliği daha yüksek, frekansı daha düşük. Beta dalgaları saniyede 15 ila 40 Hz yaparken, alfa dalgaları saniyede 9 ila 14 Hz arasında devir yapıyor. Elinizdeki iş bitince, bir toplantıdan dışarıya çıkıp hava aldığınızda alfa dalgaları yine faaliyete geçiyor.

TETA DALGALARI

Teta, zihnimizin bilinçsiz olduğu hallerde ortaya çıkmakta. Frekansı çok düşüktür, saniyede 5 ila 8 Hz arası. Teta dalgaları bastırılmış duygular ortaya çıktığında aktifleşiyor. Yaratıcılık için ihtiyaç duyulan beyinsel bağlantılar da teta dalgaları sayesinde kuruluyor. Uzun bir yolda ilerlerken, yürüyüşe çıkıp bedeninizi dinlendirmek istediğinizde, yine ilginç ve yaratıcı fikirlerin dalgası teta işbaşındadır.

DELTA DALGALARI

Ve geldik deltaya. Delta, frekansı en düşük olan dalgadır tespit edilenler arasında. Saniyede 1.5 ila 4 Hz arasında gidip gelir. Son derece de düzensiz yayılır. Bilinçsiz zihnin en derinlerinde, uykunun en derin saatlerinde bu dalgaları yayar beynimiz. Yatakta kitap okurken de yayılan dalgalar yine betaya dönüverir. Uykumuz gelince önce düşük frekanslı beta, kitabı okumayı bırakıp yanı başınıza koyunca alfa, uykuya geçmeye başlayınca teta, uyku derinleşince de deta devreye giriyor. Araştırmalar teta ve delta dalgalarının özellikle yaratıcılıkla ilgili olduğunu, bu dalgaların beynimizin içine doğru odaklanmamıza yardım ettiğini ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkardığını ileri sürüyorlar. Bu dalgaların en aktif olduğu dönem uykudan uyanma dönemidir. Bu nedenle uykudan uyanma süreci yaratıcılık açısından en yararlı dönemdir. Buna örnek olarak Descartes, en çok uyandıktan sonra, yatakta uykulu, yarı uykulu bulurmuş yeni fikirleri.

Yaratıcılık ile beynin dalgaları arasında ilintili olduğu belirginleştikçe, beynin elektriksel çalışmasını düzenleme faaliyetleri de daha popülerleşiyor. Birçok uzak doğu geleneği, aslında beynin kendisini dingin bir hale getirmeye yarıyor. Beynin dalgalarına egemen olduğunuzda, sinirlenmeyen, aşırı heyecana kapılmayan, zihni yaratıcılık sürecini uzatabilen biri haline geliyorsunuz. Kas gücünü çalıştırır gibi beynin dalgalarını çalıştırabiliyor, istediğiniz yönde harekete geçirebiliyorsunuz.[1]

Brain Waves

Brain Waves (English)

What is the function of the various brainwaves?

It is well known that the brain is an electrochemical organ; researchers have speculated that a fully functioning brain can generate as much as 10 watts of electrical power. Other more conservative investigators calculate that if all 10 billion interconnected nerve cells discharged at one time that a single electrode placed on the human scalp would record something like five millionths to 50 millionths of a volt. If you had enough scalps hooked up you might be able to light a flashlight bulb.

Even though this electrical power is very limited, it does occur in very specific ways that are characteristic of the human brain. Electrical activity emanating from the brain is displayed in the form of brainwaves. There are four categories of these brainwaves, ranging from the most activity to the least activity. When the brain is aroused and actively engaged in mental activities, it generates beta waves. These beta waves are of relatively low amplitude, and are the fastest of the four different brainwaves. The frequency of beta waves ranges from 15 to 40 cycles a second. Beta waves are characteristics of a strongly engaged mind. A person in active conversation would be in beta. A debater would be in high beta. A person making a speech, or a teacher, or a talk show host would all be in beta when they are engaged in their work.

The next brainwave category in order of frequency is alpha. Where beta represented arousal, alpha represents non-arousal. Alpha brainwaves are slower, and higher in amplitude. Their frequency ranges from 9 to 14 cycles per second. A person who has completed a task and sits down to rest is often in an alpha state. A person who takes time out to reflect or meditate is usually in an alpha state. A person who takes a break from a conference and walks in the garden is often in an alpha state.

The next state, theta brainwaves, are typically of even greater amplitude and slower frequency. This frequency range is normally between 5 and 8 cycles a second. A person who has taken time off from a task and begins to daydream is often in a theta brainwave state. A person who is driving on a freeway, and discovers that they can't recall the last five miles, is often in a theta state--induced by the process of freeway driving. The repetitious nature of that form of driving compared to a country road would differentiate a theta state and a beta state in order to perform the driving task safely.

Individuals who do a lot of freeway driving often get good ideas during those periods when they are in theta. Individuals who run outdoors often are in the state of mental relaxation that is slower than alpha and when in theta, they are prone to a flow of ideas. This can also occur in the shower or tub or even while shaving or brushing your hair. It is a state where tasks become so automatic that you can mentally disengage from them. The ideation that can take place during the theta state is often free flow and occurs without censorship or guilt. It is typically a very positive mental state.

The final brainwave state is delta. Here the brainwaves are of the greatest amplitude and slowest frequency. They typically center around a range of 1.5 to 4 cycles per second. They never go down to zero because that would mean that you were brain dead. But, deep dreamless sleep would take you down to the lowest frequency. Typically, 2 to 3 cycles a second.

When we go to bed and read for a few minutes before attempting sleep, we are likely to be in low beta. When we put the book down, turn off the lights and close our eyes, our brainwaves will descend from beta, to alpha, to theta and finally, when we fall asleep, to delta.

It is a well known fact that humans dream in 90 minute cycles. When the delta brainwave frequencies increase into the frequency of theta brainwaves, active dreaming takes place and often becomes more experiential to the person. Typically, when this occurs there is rapid eye movement, which is characteristic of active dreaming. This is called REM, and is a well known phenomenon.

When an individual awakes from a deep sleep in preparation for getting up, their brainwave frequencies will increase through the different specific stages of brainwave activity. That is, they will increase from delta to theta and then to alpha and finally, when the alarm goes off, into beta. If that individual hits the snooze alarm button they will drop in frequency to a non-aroused state, or even into theta, or sometimes fall back to sleep in delta. During this awakening cycle it is possible for individuals to stay in the theta state for an extended period of say, five to 15 minutes--which would allow them to have a free flow of ideas about yesterday's events or to contemplate the activities of the forthcoming day. This time can be an extremely productive and can be a period of very meaningful and creative mental activity.

In summary, there are four brainwave states that range from the high amplitude, low frequency delta to the low amplitude, high frequency beta. These brainwave states range from deep dreamless sleep to high arousal. The same four brainwave states are common to the human species. Men, women and children of all ages experience the same characteristic brainwaves. They are consistent across cultures and country boundaries.

Research has shown that although one brainwave state may predominate at any given time, depending on the activity level of the individual, the remaining three brain states are present in the mix of brainwaves at all times. In other words, while somebody is an aroused state and exhibiting a beta brainwave pattern, there also exists in that person's brain a component of alpha, theta and delta, even though these may be present only at the trace level.

It has been my personal experience that knowledge of brainwave states enhances a person's ability to make use of the specialized characteristics of those states: these include being mentally productive across a wide range of activities, such as being intensely focused, relaxed, creative and in restful sleep.[2]

Kaynaklar / Sources

[1] KAYNAK BELİRTİLMELİ
[2] www.web-us.com/brainwavesfunction.htm


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56464827 ziyaretçi (143892717 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)