Birgün Akhenaton da Elestirse...
 

Birgün Akhenaton da Eleştirse

Akhenaton

Adettendir. Hep ziyaretçiler eleştirir, site yöneticileri de eleştirilere dillerinin döndüğünce cevap vermeye çalışır. Peki mikrofonu bir kez de bana uzatsalar ne derdim; arkadaş, ziyaretçilerin eleştirileri böyle böyle. Peki senin eleştirilerin ne olurdu dese ne derdim acaba. Savunma mekanizması geliştirmeden ama. Hangi ziyaretçi tipini eleştirirdim ve en çok kimlerden dert yakınırdım.

Dünya toplum ve kültürlerini ele alan bir siteden şu toplum'u araştırma; onlar, Yahudi. Çin kültürünü araştırma. Onlar, Doğu Türkistan'da kardeşlerimize zulmediyor. Yunan kültürünü araştırma; sınır komşumuz ama; geçmişte Yunan mezalimi var. Ermeni kültürü zinhar. Peki bilim ne? Tarihin ya da arkeolojinin ya da mitlerin araştırılmasında bu gibi tutumların yeri olabilir mi? Bu, objektiflik olur mu? Bu, tarafsızlık; bu, bilimsellik; bu hakperestlik olur mu? Kişisel olarak Filistin Zulmüne de yer verdim. Ama eleştirdiğim, asla Yahudilik dini ya da etnik köken olarak bir Yahudi değil; İsrail Devleti ve politikasıydı. Benim bunun dışında anti-semitist düşünceleri savunmama ve bu gibi görüşleri buraya taşımaya hakkım var mı? Peki ya ziyaretçilerin???

Aynı şey, bu ülkede yaşayan; fakat farklı görüş ve hayat tarzları olan insanlar için de geçerli. Yok, Atatürk özel köşesini kaldır, yok Hz. Muhammed özel köşesini kaldır, şunu kaldır bilmem bunu kaldır. Eğer, tüm bu "bağnaz" ve "fanatizm'e varan görüşleri önemseyip o kategorileri kaldırsam, bu sitede tek bir kategori kalmazdı.

Bazen, o kadar arada sıkışıyorum ki, çareyi; "İstemeyen gelmesin."e döküyorum. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Ziyaretçileri soruyorum; söyleyin, herkesi memnun edebilmenin bir yolu var mı? Adminastratörlerin (daha çok forum sitesi yöneticilerin) en çok yaşadığı sorun budur herhalde. Farklı grupları kavgasız-gürültüsüz bir arada tutabilmenin yollarını aramak. Ama Türkiye'deki website sahiplerinin hemen hemen yüzde 90'ı, bu sorunlarla uğraşmak yerine sadece tek tip bir ziyaretçi profiline hitap eden websitesi hazırlamayı daha kolay buluyor; ya da kimileri gibi, bir gruba taraftar kazanmak, propaganda yapmak için alanlarını daraltıyor.

Fikirsel kabileciliğin Türkiye tarihinde sonuçları belli. İnsanları kutuplaşmaya iten, insanları bir ideolojik görüşün etrafında toplayıp diğer tüm ideoloji ve farklı hayat tarzları ve dünya görüşlerini tercih eden KENDİ MİLLETİNİN insanlarını DÜŞMAN ilan eden bu tür zihniyetlerin; neye hizmet ettiklerini ise pekala Türk Milleti apaçık görüyor. Türk Milleti'nin birliğini kimlerin istemediğini de görüyor, BİR olursa bütün cihanı yerle bir edeceğinden korkan, bu yüzden de sürekli toplumun dinamiklerini ve etnik kökenlerini, dinsel farklılıklarını kaşıyan "medeniyet dediğin o tek dişi kalmış canavar"ı da görüyor. Çünkü Türk Milleti'nin BİR OLMASI demek, onlarca emperyal devletin çıkarlarına ters düşmek demektir. Çünkü Türk Milleti'nin BİR OLMASI demek, onların kurduğu derebeyliği yıkıp cümle düzenlerini yerle bir etmek demektir.

Bu yüzden değil mi ki; kiralık kalem silahşörleriyle "millet" kavramının unutturulmaya çalışıp Türk Halkı ya da TC vatandaşı kimliğine dönüştürülmeye çalıştırılmamız? Bizi birbirimize düşürüp etrafımıza bakmamamız, bilimde, sanayide, teknolojide ilerlemememiz, bilmem darbelerle, ihtilallerle bu ülkeyi 20-30 yıl geriye götürüp elimize ideolojilerden, dünya görüşlerinden "biberonlar" verip "uslu uslu", "efendi efendi" oturmamız, dış meselelerle ilgilenmememiz için değil mi bütün bunlar?

Milli Mücadele rûhumuza ne oldu? Her şey, bu ülkeyi "ben" yöneteceğim kavgası mı? Azîz Türk Milleti'nden "iktidar olma" hırsıyla ülkede sürekli kaos çıkarmaya çalışan farklı kutuplara mı dönüştürüldük? Bu kuru saltanat kavgalarının Türk tarihinde acı sonu görmedik mi? Tarih hafızamızın içini boşaltan kim? Tarihimizi bile ideolojilerin hükmüne alıp yok şu devri, yok bu devri, yok o devri "redd-i miras" eden, ceddimizi bize düşman gösteren kim? Vermişler ağzımıza kuru bir "emzik", em kardeşim em; uyusun da büyüsün ninnî...

Yok, sen uyuma arkadaş! Sen, Türk Milleti'nin birliğinden, tek vücut olmasından korkan, medeniyet diye diye öve öve bitirilemeyen, gücünü ülkelerde insanları birbirine kırdırmaktan alan, dişine kan değmiş o sömürgeci zihniyete, amaçlarına bilmeden hizmet etme! Düşmanın, kendi milletinin insanları değil! Seni bölmeye, seni ayrıştırmaya çalışan, BÜTÜN'ken yenilir yutulur bir lokma olmadığını tarihte görüp de ders almış; bu yüzden de seni küçük küçük lokmalara bölmeye çalışanlar düşmanın! Senin coğrafyan, senin insanların değil!

Sonra kimleri eleştirirdim? Dinini öğrenmeye çalışan genç insanları dün camilerde; "Sorma böyle sorular. Allah başına taş atar, alimallah çarpılırsın diye" kovalayıp bugün de yine din adına korkutanları, heveslerini kıranları mı? Genç kardeşlerimizin yorumlarına; yok, nasıl Allah'ı küçük harfle yazarmışsın, yok nasıl şöyle sorular sorarmışsın diye onları dinini öğrenmek için sorular sorduğuna, yorumlar yazdığına pişman eden Molla Kasım'ları mı?

Bırak yazsın kardeşim, daha 11-12 yaşında! Nerden bilecek küçük-yazılır büyük yazılır. Anlatacaksan da insanları dinden SOĞUTMADAN, KORKUTUP KAÇIRMADAN, HEVESLERİNİ KIRMADAN anlat. Peygamberinin diliyle, onun sabrı ve hoşgörüsüyle! İnsanların kalplerini kırmaya, onları incitmeye gerek var mı? Din bu mu? Hele hele İslam, bu mu? Yahudilerin ve Hıristiyanların, İslam'ı öğrenmek için sorular sorabileceği bir platform yaratmaya çalışırsın; yine aynı softalar, karşına dikilir; "Nasıl böyle sorular sorarsın! Bu sitenin yöneticisi, bunlara niye izin veriyor! Uyuyor mu site yöneticileri!" diye beni, "ÖF'e, "ÖFSS'e ve "ÖFFFFF'lere iter. Bırak kardeşim sorsun, bırak kafasındaki tereddütleri yazsın, bırak aklındaki şüpheleri izale etsin, bırak İslam'ı öğrensin, bırak bazı şeyleri eksik ya da yanlış bilsin, bırak sorgulasın ve BIRAK DA ÖĞRENSİN!

Sonra kimleri eleştirirdim? Bu siteyi sadece belli bir fikre, belli bir dine ya da inanca ait insanların bulunduğu bir platforma dönüştürmeye çalışanları. Yok sadece Müslümanlar gelsin, yok forumda şu, şu, şu kategoriler olmasın. Bilmem şu, şu, şu kategoriler, İslam'da yok; şunlar olmasın, şunlar olmasın diye beni çok yoran yorumlar var. Üniversite, aman bu kişilerin eline düşmesin! İlahiyat Fakülte'sinden başka bütün bölümü kapatırlar da bunu da dine hizmet sayarlar.

Dostum, bu sitenin ismi, islam.tr.gg, islamiyet.tr.gg değil ki! Eğer sadece Müslümanların buluştuğu bir site yapsaydım, bu isimlerden birini seçerdim. Bu site, Müslümanının da Müslüman olmayanının da bir araya geldiği, okuduğu, yazdığı, birbirleriyle sohbet ettiği, tartıştığı GİZLİ İLİMLER sitesi. İçine tarihi de alır, mitolojiyi de, astrolojiyi de, İslam'ı da Hıristiyanlığı da Yahudiliği de, arkeolojiyi de, efsaneleri de, pozitif bilimleri de, efsanevi varlıkları da, cinleri de vs vs. Sadece kendin gibi düşünen, sadece senin kafa yapından olan insanları arıyorsan, git, yüz binlerce site var. Kovarım tabii! Çünkü sen, siteden kendin gibi düşünmeyen tüm insanları kovuyorsun!

Sonra kimleri eleştirirdim? Sitedeki her yazıdan beni sorumlu tutanı! Her fikri ya da her görüşü benden bilenleri eleştirirdim. Ya benim yazmadığım şeyden beni niye suçluyorsun? Bak, yazarlar dizini var üstte. Çoğu yazı, ya yazarı tarafından gönderilmiş, ya kendisinden izin alınmış ya da site ziyaretçileri tarafından paylaşılmış ya da şahsım tarafından yayınlanmaya layık görülmüş yazılar. Benim yazmadığım, altında imzam olmayan yazılardan bana ne! Ben, fikirsel kabileciliğe soyunmadan, şu bana göre yanlış, bu bana göre yanlış gibi hükümlere girişmeden, seviyeli ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirtilen sınırlar çerçevesinde her görüşe yer vermekle mükellefim. Benim gibi düşünmeyen insanlar da burada fikirlerini belirtebilsinler diye varım. Bana ne laf yetiştiriyorsun? Altında "Akhenaton" imzası varsa; hazırlayan "Akhenaton" yazıyorsa, tamam, dilediğince eleştir! Şu yazı şöyle demiş, bu yazıda böyle demiş. Ya kardeşim, o yazıyı yazan başka biri, bu yazıyı yazan başka! O kadar da mı ayırt edemiyorsun?! Varsa bir fikrin, sen de yaz; senin yazını da yayınlayayım. Ama yoksa; lütfen sus! Lütfen!

Sonra kimleri eleştirirdim! Kendimi eleştirirdim. Hem de çok eleştirirdim. Neden hep bu kadar sinirlisin kardeşim! Niye milleti azarlayıp duruyorsun? Belki de biraz da yalnız bırakılmışlık yüzünden. Lafım, elbette herkese değil. Sitenin sadece tek bir kişiyle işlediğini bilen, gören, bunu takdir eden; çoğu haksız eleştiri de beni destekleyen, moral veren insanlar da var. Tek bir kişi, hem yazı hazırlayıp hem eleştiri ve sorulara yetişebilir mi? Hem sitenin formatıyla, SEO'suyla meşgul ol, hem Forum'la, hem makale hazırlamakla, hem yorumlar bölümüne cevap vermekle nasıl ilgileneyim? Sadece etten-kemikten bir kulum. Koca sitede topu topu bir kişiyim Allah aşkına.

Ne var, şu işin ucundan da sen tut. Ne var; sürekli eleştireceğine soru soranlara yardım et. Ne var, bu siteye layık, yazıların rahatça okunabildiği bir tasarımı sen yap! Ne var, bilginle, kültürünle bu siteye katkıda bulun. Ne var, bilgin varsa SEO'sunda, tasarımında yardımcı ol. Ne var, hukûkî meselelerde beni yalnız bırakma. Ne var, git siteyi yaşatmak için bir reklam, bir sponsor ara. Ne var, git bir makale de sen yaz. Her şeyi bu bir tek kişiden bekleme! Ne var, siteyi daha iyi bir yerlere getirebilmek için olumlu önerilerde bulun. Ne var, site için güzel bir banner ve grafikler hazırla. Ne var, tanıdığın bir yazar varsa; onlardan yazılarını bu sitede yayınlamak için izin al, görüş. Ne var, kütüphaneye gidip araştırmalar yap. Ne var, onca haksız, hakkaniyetsiz eleştiriye karşı tek kalan bu insanın yanında dur, ona moral ver. Ne var, siteni facebook'ta, MSN'ende insanlarla paylaş, sen tanıt, sen geliştir, sen sorumluluk al, sen görev al! Ne var, içerik hırsızlarıyla sen de savaş. Ne var, İngilizce metinleri sen çevir! Yabancı dillerdeki makalelerden çeviriler yap. Ne var, buraya gelen genç insanlara dinini, tarihini öğret. Ne var, HER ŞEYİ BENİM ÜSTÜME YÜKLEME! BU YÜKÜMÜ PAYLAŞ!

Ah, eleştirirdim de eleştirmiyorum işte 😇 Bana da mikrofon uzatıp, Akhe, senin de sorunların, şikayetlerin var mı diyen hiç kimse yok ki. Dile gelsem de konuşsam birgün! Sürç-ü lisan etmişsek affola. Eyvallah...

Akhenaton.

Akhenaton'un Diğer Yazıları ❯❯

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 13.04.2018, 07:05 (UTC):
Eyvallah. Hepinize, 11 yıldır yanımda olan her dostuma teşekkür ederim... Bu 11 yılda bilmeden kırdığım, incittiğim bir kardeşim varsa, hakkınızı helal edin...

Yorumu gönderen: Yildiz, 01.04.2017, 18:18 (UTC):
Allah kolaylik versin

Yorumu gönderen: Alpaslan46, 19.02.2017, 19:21 (UTC):
Kardeşim kolay gelsin... Yeni gordum sitenin

Yorumu gönderen: Berlin'den Kadir Balim, 25.11.2014, 17:46 (UTC):
Canim kardesim benim, sen ve senin gibilere Allah kolaylik ve sabir versin. Merak etme, balik bilmezse haluk bilir kiymetini, yeter ki saglik olsun. Sakin moralini bozma! Gurbet ellerden selam ve sevgiyle kucaklarim seni.

Yorumu gönderen: elbette, 25.07.2014, 22:24 (UTC):
keşke hepimizin böyle güzel bir sitesi olsada içimizi döküp rahatlasak allah kolaylık versin

Yorumu gönderen: Ebruli.., 14.10.2010, 21:22 (UTC):
Kilit olayi yokmu sitenizde be kardesim.. Belli bir sure kilitli tutun yazilarinizi.. Ben sahsen cok faydanaldim, faydalaniyorum, elbette istemem kilitli olmasini ama hirsizliga karsida yapacak baska bir sey yok.. Hirsizda anlar yaptigi yanlisi ama insallah cok gec olmaz...

Yorumu gönderen: Akhenaton, 01.02.2010, 13:55 (UTC):
Amaterasu, düşen bu kadar hit ve pagerank değeriyle, o reklamların hiçbir katkısı olmaz. Yani şu ana kadar verdiğim emekle, 30.000'lere ulaşmam lazımdı ki ancak o zaman emeğin geri dönüşümü olsun. İkincisi de, affilite dediğin bu programlar, çoğu satışta 10 satıp 1 satmış gibi gösteren ve webmasterleri sömüren programlar. Webmasterler de ne yapsın, bunlara muhtaç hale gelmişler. Hiç yoktan iyidir deyip dediğin reklamları yayınlamak zorunda kalıyorlar. Çoğu şirket ise paravan. Ne ödeme yapıyor, ne sonradan ses-seda çıkıyor. Yani deneme yanılma yöntemiyle şu şirket ödeme yapıyor vs. artık webmasterler bundan bıktı. Ödeme yapanlar var; o da kontör reklamları ya da dediğim gibi jigolo reklamları. Dedim ya, islami siteler bile şimdi bunlara muhtaç, bunların reklamlarını yayınlıyor. Bir de medyumlar, bilmem kendilerine hoca diyenler vs karlı teklifler etti ki; ben de kendi inandığım şeylere ters düşerek bu reklamları yayınlayamam. İslami bir site değil. Ama içinde İslami içerikler de bulunduğu için yayınlayamam. Eğer helal kazanmayacaksan hiç kazanma... Devlet, bir kurum kurmuyor ki web site sahiplerini bunlara muhtaç etmesin. Çünkü bilirsin, kendi devletinin kuruluşudur, seni aldatmaz, emeğini gaspetmez. O zaman ne satanist siteler kalır, ne gençlerin ahlak yapısını bozan porno siteleri. Niye bizde ciddi anlamda dini siteler, tarih, eğitim siteleri kurulmuyor: Çünkü destekleyen yok. Porno reklamlarından geçilmediği için çoğu webmaster de bu yöne kaymış, madem ekmeğimi çıkarabileceğim tek çare bu tür reklamlar, ben de bu siteleri kurayım diyor. Acı, ama gerçek :)

Yorumu gönderen: Amaterasu, 31.01.2010, 22:41 (UTC):
Bu arada konu olarak buraya mı yazmam gerekiyor bilmiyorum da, idefix,ebay gibi sitelerin satış ortaklığı projeleri var ücretsiz olarak.İnternetten bulabilirsiniz.Satış ortaklığını kurduğunuz zaman idefix banner reklamı sitenizde gözüküyor,sizin siteniz üzerinden oraya tıklayıp alışveriş yaptığımız zaman sizin de belli oranda bir payınız oluyor.Araştırmış veya zaten biliyor olabilirsiniz ama yine de söyleyeyim dedim.

Yorumu gönderen: Akhenaton, 31.01.2010, 21:47 (UTC):
Sonuca değiyor mu bilmiyorum. Çünkü sonuca vaktığımda; tüm özgün yazıları saati saatine çalınan mağdur durumunda olmaktan bunaldım, hem de fazlasıyla bunaldım. Yani ettiğim onca emekle, şimdi günde 30.000 ziyaretçiye ulaşacaktım. Gelecek yıl, 40.000; 1 sonra da 50.000... İşte o zaman emeğinin karşılığını almak için kaliteli reklamlar bulabilirdim. Şu an, kullanılabilir tek reklam ne: Islami sitelerde bile çıkmaya başlayan "Jigolo olmak ister misiniz" reklamları. Bunları mı koyayım siteye... Yazınız, indekslendikten sonra alıntı yapılsa, sorun değildir. Ama tüm arama motorları için kalite, daha önce hiçbir sitede yayınlanmayan özgün bir yazı olusudur. Malum o şahsın 6 ay boyunca, yani nerden baksan 180 gün, her özgün yazıyı daha indekslenmeden çalmasıyla artık websitem, artık özgün yazı üretmeyen bir site gibi algılanıyor. Oysa ki, o haksız elde ettiği 3 pagerank benim. Şimdi pagerank 6-7, ziyaretçi sayısı 30.000 olması gerekirken; pr 3 ve günde 10.000 ziyaretçi sayısı. Webmasterin emeğinin karşılığı, üstteki bu değerlere bağlı. Aylarca bu karabasanın içinde hala bu siteyi yaşatmaya çalışırken, gün be gün, saat be saat emeğin sömürülürken, bu şahsı bağışla diyen moral bozucu bir mesaja karşı daha da sinirlerim bozuldu. Site ziyaretçileri, artık yavaş yavaş tanımıştır beni ve çok çabuk etkilenen hassas bir yapıya sahip olduğumu... Hayatında ilk kez bir kişiye beddua edecek hale düşmüş birinin yaşadıkları, içinde bulunduğu durumu yeterince açıklamıyor mu? Demek ki dünyalar kadar zarar vermiş bana! Demek ki beddua ettirecek bir noktaya getirmiş... Hiç kimsenin affet demeye ya da bunu ima eden bir şey söylemeye hakkı var mı! Sadece istediğim, destek olun, moral verin. İhtiyacım olan, bu moral bozucu mesajlar değil...

Yorumu gönderen: Demir, 31.01.2010, 13:01 (UTC):
Bu site Hakkin insanlara bir rahmetidir.

Yorumu gönderen: şakirt, 31.01.2010, 08:45 (UTC):
vallahi siz böyle devam edin be boş verin milleti istemeyen girmez siz herkese hitap edin beğenmeyeni zaten tutamasınız ki ve ayrıca biz siteyi tavsiye ederiz merak etmeyin zaten yaptığımız bir şey ve ayrıca piskopat piskopat yorumlarda bulunup can sıkmayız yada ne bileyim bu yazıyı gören inşallah bir daha sitenin formatını eleştirmez :D devamını bekliyoruz her zaman bu site çok güzel oldu her yayınlanan yazıyı okumak için sabırsızlanıyorum tebrikler ve sıkıntıların sorunların olursa siz dile getirin biz moralinizi düzeltmek için uğraşırız :D

Yorumu gönderen: bence..., 31.01.2010, 06:28 (UTC):
bir gün"akhenaton"eleştiri yapıyor olsaydı hepsine katılırdım:)dahada söylenecek çok şeyler var gibi derdim...bu site eğer tamamen"islami"bir site olsaydı ilgimi çekmezdi açık konuşayım çünkü belirtildiği gibi zaten haddinden fazla site var,ha tabii ki müslümanım(elhamdülillah)ama kişisel ilgi alanlarımda var,buraya gelen pek çok kişinin de öyle.burayı özel yapan bir kaç faktörden biride tek nota'lı olmayışı tüm notalar kullanarak benzeri az olan bir melodi çıkmış ortaya öyle ki duyan herkesi farklı zevkleride olsa burada buluşturyor.hiçbir başarı zahmetsiz değil,ama sonuca değer sanırım:)birde; hz.Muhammed'in sabrı ve hoşgörüsüyle davranabilip insanları kovmazsan iyi olur:)merak ettiğim başka bir şey;bazen akhenaton bazen akhe olarak yazılıyor bu neyin ayrımı?ikinci adınızı andırıyor hani birde"f"olsa"akhef"olacak gibi:)

Yorumu gönderen: Amaterasu, 31.01.2010, 01:28 (UTC):
bu arada yanlış anlaşılmasın gülmemin sebebi komik gelmesi değil kendi kendini iyileştirmenin hoşuma gitmesi:) kendine mikrofon tutman iyi olmuş sayın admin.(ve haklısın da)..Dışa-vurum çoğu zaman insanı hasta etmekten kurtarır. bu arada hmm şikayetlerin var mı desem şimdi....çok geç kalmış olurum :/ ama yardımcı olabileceğim her şeyde yardım ederim elimden geldiğince,eğer ihtiyaç varsa.

Yorumu gönderen: Amaterasu, 31.01.2010, 01:20 (UTC):
:)Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56448608 ziyaretçi (143843553 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)