Boga Erkegi
 
boğa erkeği, boğa burcu, boğa erkeğinni yıldıznamesi

Boğa Erkeği'nin Yıldıznamesi

Bu materyalin güvenliği: boğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesiboğa, erkeği'nin, yıldıznamesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Burcu sevr, yıldızı Zühre ve talii türâbîdir. Bu burç ve talii altında doğan kimse, yücelik ve üstün makam sahibi olur. Rengi beyaza meyyal, alnı geniş, başı büyük, çehresi dolgun, siyah gözlü, çatık kaşlı, geniş omuzlu, ince belli, kolları uzun ve kuvvetli, küçük ayaklı ve orta boylu olur. Oyun ve eğlenceye düşkün, türabi mizaçlı ve latifeyi sever. Kadınlara çok meyli olur. Heybet ve vakarına sahip olur. Herkese kendi derecesinde latife ve muamele eder. Ziyneti ve yeni elbiseyi, temizliği, yiyip içmeyi, eğlenceyi sever. Dosttan kısmeti yoktur. Kendisi ona hayır arzu ettiği halde onlar buna şer isterler. Niyeti saf olduğu cihetle Cenab-ı Hak, bunu düşmanlarını şerrinden korur. Elindeki lokmayı diğerine yedirecek kadar cömerttir. İzzet-i nefse, dünya saadetinden dolayı birçok hasetçiye sahiptir. Başında ve arkasında birçok hususi alamet vardır. Karnının alt kısmında ufak bir ben mevcuttur. Güzel yüzlü, temiz ve mütenasip vücutlu olup kendisiyle görüşen onu sever ve (ona) ihtiram eder. Rızkı bol olup en müşkül hususlarda muvaffak olur. Kendi işlerinde tembellik etmekle beraber başkalarının işlerine koşar, esrarını bazen katmeder ve bazen herkese söyler. Ahlakı latiftir.

Bu burca mensup olan kimse için üç vecih vardır:

1. Vecih: Güzel yüzlü, geniş alınlı, esmere yakın benizli, büyük çeneli, yuvarlak çehreli, araları yakın kaşlı, tabii sürmeli gibi gözü, tatlı sözü, zeka ve fikir inceliğine sahip olup izzet ve ululuğa ve saadete mazhar olur.

2. Vecih: Kamer'e mütenazır olursa kırmızıya meyyal beyaz benizli, seyrek sakal ve saçlı, güzel yüzlü, çatık kaşlı, uzunca boylu, lisanı ve talakatı düzgün olup siyah gözlerinde bir sükunet eseri, yüzünde bir ben vardır.

3. Vecih: Zühal'e mütenazır olursa sarıya meyyal esmer benizli, uzun boylu, sık saç ve sakallı, siyah gözlü, kalın kaşlı, bir dereceye kadar düzgün sözlü, mutavassıt (genişe daha yakın) cepheli, mal toplamayı sever fakat sarf ve bezlinde güçlük görmez olur.

Hayatı ve Nefsi Hanesi

Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Ömrünün ilk kısmında izzet ve rifatte bir hayat geçirir. Ömrünün ortalarında zahmet çeker, sonunda ise yine hayra döner. Ömrü uzun olur.

Malı ve Kazancı Hanesi

Burcu cevza ve talii Utarid'dir. Eliyle işlemeden, alnı terlemeden, mirastan veyahut define bulmak suretiyle Cenab-ı Hak, ona çok mal ihsan eder. Çok hayırlar, emlak ve akara sahibi olur. Rızık kapıları kendisine karşı açılır.

Kardeşi ve Kız Kardeşi Hanesi

Burcu Seretan ve Yıldızı Kamer olup hemşirelerinden muhabbet ve mevdet görür. Onardan pek çok hayra erer. Kendisi de mal ve servetini onlardan esirgemez. Fakat biraderlerinden herhalde bir gama düşer ve onlardan münasebetsiz bir muamele görür.

Peder ve Validesi Hanesi

Burcu Esed ve talii Şems'tir. Valideynine itaatkar ve hayırlı olur. Hizmetlerinde kusur etmez, onlardan da muhabbet, meveddet ve iyilik görür. Peder ve validesinden birini çocuk iken defneder.

Evlat ve Ahfadı Hanesi

Burcu Sümbüle ve yıldızı Utarid'dir. Erkek ve kız evlatları olur. Cümlesi yaşar. Yalnız biri vefat eder. Bundan dolayı şiddetle hüzün ve kedere duçar olur. Evlatlarına aşırı muhabbet besler. Evladından biri dolayısıyla büyük bir sevince nail olur.

Hastalığı ve İlleti Hanesi

Burcu mizan ve talii Zühre'dir. Çocukluğunda sık sık hasta olur. Bir defasında ölüm derecesine gelir. Başı ucunda ağlarlar. Sonra sağlığını yeniden kazanır. Baş ağrısı, bel ağrısı, omuz yeli, kalp çarpıntısı ve bel hastalıklarına ekseriya maruz olur. Sık sık bal ve inek yağı yemek ve ara sıra müshil almak münasiptir.

Tabiatında sevda hastalığı artar ise; helilei, şair-i hindi, lisan'üs-sevr ve udü'l-karh'tan üçer dirhem alıp bir dirhem de kil-i ermeni ilave ettikten sonra bunu kullanmalıdır. Kırmızı renkli keçinin sütünden iki okka alıp tahta kaşık ile karıştırarak güzelce kaynattıktan sonra, üstüne bir dirhem halis sirke koyup bundan her gün sabah ve akşam birer fincan içmelidir.

Daima etleri haşlama suretiyle yer ise, büyük devadır. Eğer hastalığı ayın ilk günlerinde bir cumartesi başlamış ise, vefatından korkulur.

Firaşı ve Zevcesi Hanesi

Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Dört karı alır. Gençliğinde, kadınlara pek ziyade meyleder. Bir kadın yüzünden şiddetli bir kahra uğrar. İlk zevcesini boşar. Vefatına kadar beyaz benizli ve göğsünde siyah bir ben olan zevcesiyle yaşar. Nikahsız bir çok kadınlarla münasebette bulunup bu yüzden çok para kaybeder.

Korkusu ve Mevti Hanesi

Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. 2 yaşından 35 yaşına kadar cumartesi günü hastalanırsa ölüm tehlikesi vardır. Bu müddeti geçirirse evlat ve evladının evladını görecek kadar çok yaşar.

Yolculuk ve Hareketleri Hanesi

Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Az yolculuk yapar. En iyi ve münasip yolculuk, cumartesi günü sabahleyin kıble ya da garp cihetine olan seferidir.

Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Kara yolculuğundan sakınsın. Deniz yolculuğundan hayır görür.

Bir memlekete gider ki, orada halk tarafından ikram ve muhabbete nail olur ve sonra salimen ve ganimet elde etmiş olarak geri döner.

İzzet ve Rif'ati Hanesi

Burcu Delv ve talii Zühal'dir. Nereye giderse, insanların ileri gelenleri ve makam sahipleri katında aziz ve mükerrem olur. Akıbeti hayırlıdır.

Ahir ömründe kadri yüce bir kimseden hayra nail olur. Onu şiddetli bir surette sever. Yabancıların indinde sevgili, akrabası indinde kin duyulan biri olur.

Dostları ve Meveddeti Hanesi

Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Emelinde sabit olup ümit eylediği şeylere nail olur. Dostlarından meveddet ve muhabbet görür. Akıbeti hayır ve dostları güzel siretli olur. Çok güzel rüya görür ve iman ile vefat eder. Herkes ona teessüf eder (ölümüne çok üzülürler).

Düşmanları ve Hasetçileri Hanesi

Akrabası ve komşuları arasında düşmanı çok olur. Kime iyilik ederse ondan fenalık görür. Sarı benizli bir kadından kendisine zarar gelir. Bir kadının mekr ve hilesinden ve kendi için yapılıp eski bir kabre defnolunan sihirden de Allah'ın lütfuyla kurtulur.

Ahvali Umumiye

Burcu Cedy, Sümbüle ve Sevr gibi yıldızı türabi olan erkek ve kadın, kendine muvafık ve münasiptir.

Cevza, mizan ve Delv gibi yıldızı hevai olan adamlardan hazer etmelidir. Madenlerden bakır ve gümüş, taşlardan zümrüt ve firuze hayırlıdır.

Eğer kanı çoğalırsa göz faslında çarşamba günü Merih saatinde sağ kolundan kan aldırmalıdır.

Yeni Ay'ı gördüğünde bir kadın yüzüne bakar ise o ay, kendine hayırlı olur. Siyah atlar, kuşlardan (ise) güvercin iyidir. Bakla ve mercimek gibi şeylerin yenmesinden sakınmalıdır. Çünkü sevda hastalığını artırırlar. Bir kimseden bir hacet talebinde bulunur ise cuma günü sabahleyin müracat eder ve Zühre vakti elinde bulunur ise haceti reva olunur. Kendine en uğursuz gün, cumartesidir.

Bütün halk indinde muteber ve makbul olmamasını arzu eder ise, kamer'in Sevr burcuna girdiği zaman, cuma günü, temiz bir kağıt üzerine misk ve safran ile şu duayı yazıp nüsha gibi üzerinde taşımalıdır:

Hakim Ebu'l Maşer diyor ki: "Feyz ve felah, rahat-ı kalp, zalimlerden ve düşmanların elinden necat ve onlara galebe, izzet ve rif'at, kederden sonra sürur, sıkıntıdan sonra genişlik ile seni tebşir eylerim (müjdelerim). İşlerin yoluna girecek ve hacetin hasıl olacaktır. Sana saadet kendi kendine gelecektir. Hasetçilerin hilesinden korkma ve Cenab-ı Hakk'a şükret ki murat ve matlubuna vasıl olasın. Gurbette adamın, görmek istediğin sevdiğin var ise onunla elbet buluşursun. Kadri yüce bir adamdan sana hayır gelecektir. Eğer sefer etmek (yolculuğa çıkmak) arzu ediyorsan zarardan korkmayıp yerine getir ve teşebbüs edeceğin işe başla. Kazanırsın biiznillahi Teala.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Tuğba, 22.12.2016, 10:39 (UTC):
psikolojide barnum etkisi olarak geçen bir durum inanması güç ama beynimiz sanki gerçekten bilinebiliyormuş gibi algılıyor halbuki çok genel ve ucu açık ifadeler

Yorumu gönderen: esra, 11.02.2016, 19:02 (UTC):
eğlence ismini ekleyebilirmisinz acaba

Yorumu gönderen: kara52, 11.09.2015, 00:08 (UTC):
esselamün aleyküm sevgili din kardeşlerim.okuduklarıma bende şaşırmadım desem yalan olur.karnımın altındaki benden tutunda ta hastalıklarıma ve eşime kadar her şey tutuyor.lakin bu bilgiler çok eski zamanlardan kalma ve çok uzun araştırmalardan vede tecrübelerden derlemedir.yani bunu medyum, falcı yada başka şeylerle bir tutmayın.ayrıca bu bilgiler bir kişinin haşa gaibten haberi değil, geleneksel bir inanışın toparlanmış sunumudur.
tabi ki bu bilgilerle hayatımızı yönlendiremeyiz.lakin uyarı niteliğindeki bazı tespitleri kendimiz ve çevremizle analiz edip,hayatımızda benliğimizle alakalı farkındalık oluşturabiliriz.ben kitabınıda okudum.fakat kitap kendini ve zihnini iyi eğitememiş ve hırsları olan kişiler için sakıncalı.okuyanlar ne demek istediğimi bilirler.özellikle define ve cinlerle vede büyülerle alakalı kısımları temkinsiz ve düşünmeden hareket edildiğinde telafisiz sorunlara sebep olabilir.o nedenle kitabı araştırıp bulmaya çalışmamanız daha hayırlıdır fikrimce.
size din kardeşiniz olarak tavsiyem; bu bilgileri hayatınızın içindeki kişiler,olaylar ve durumlarla analiz edip,derine inmeden,sadece kendinize ve hayatınıza farkındalık oluşturup,yüce kitabımız KURAN-I KERİMi rehber edinip,yüce Allah cc.a tevekkül ederek imanınızı korumanızdır.gaybı ve geleceği şüphesiz ki yanız Allah cc. bilir.Allah cc. yar ve yardımcınız olsun.esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.

Yorumu gönderen: selahattin, 21.01.2015, 20:53 (UTC):
bana gurede uyuyor ama bidıhım tek bir şey var oda gercek olan alahtan başka hıc kımse bılemes bısım unumusde ne var ne yok

Yorumu gönderen: mehmet yılmaz, 18.08.2010, 05:26 (UTC):
ebced ve yıldızname ne kadar tutarlı bilemiyorum ama burada okuduklarım beni hayrete düşürdü ya gerçekten bende bu özellikler var yada ben bunları okuduktan sonra böyle düşünmeye başladım gerçi geleceği yalnız ALLAH bilir ama yinede paylaşım için teşekkürler kullandığınız kaynağı çok merak ediyorum eğer bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim e-mail adresim mdy1905

Yorumu gönderen: mesut, 17.08.2010, 12:10 (UTC):
yaşadıklarımın hepsi uyuyor gerçektende ilginç

Yorumu gönderen: Abdurrahman, 08.08.2010, 21:04 (UTC):
burada burçlarla ilgili önemli bir ayrım var. Burçlarla ilgili bilinmesi gereken şu bence eğer ay med cezir hareketiyle milyarlarca ton suyu harekete geçirebiliyorsa 50 100 kat büyüklüğe sahip gezegenlerin anne karnındaki cenini etkilemediği söylemek saflık olur. bu tabiki Allahın izni ile oluyor. geleceği bilmek veya gaybi bilmek değil tecrübelerden yola çıkılarak bir yorum yapılmış olmasıdır. doğru çıkan bölümleri olduğu gibi hiç uymayan bölümleri de olabilir. burada ahkam kesmeyelim :)

Yorumu gönderen: Ferhat, 06.08.2010, 02:29 (UTC):
bunun gerçekten bir kitabı vardı gizliilimler diye o kitabı kaybettim gercekten doğru ama herşeyin en iyisini ALLAH bilir elbette ALLAH şasırtmasın

Yorumu gönderen: Yns, 03.08.2010, 09:54 (UTC):
mükemmeldi çok teşekkürler.

Yorumu gönderen: ertan, 12.07.2010, 19:45 (UTC):
ya ne cahil adamlar var.. ne mantıkla inanıyrsunuz. geleceği peygamber efendimiz bilemiyorken (mucizleri hariç) kim olduğu belirsiz insanlar mı bilecek. vallahi bildi diyerek şirke giriyorsunuz.geleceği Rabbimden kimse bilemez.Adamlar ölüm gününü bile yazmış var mı böyle sala.klık..

Yorumu gönderen: yakup, 06.04.2010, 19:27 (UTC):
yazının altında yazan kaynak kitabı bulup oradan duaya ulaşabilirsin

Yorumu gönderen: ibrahim bodur, 18.01.2010, 09:49 (UTC):
sayfadan çıkarılan dua metinlerine nerden ulaşabiliriz

Yorumu gönderen: recep eskici, 20.11.2009, 13:01 (UTC):
yaşadıklarımın hepsi ğerçek size teşekkür ederim

Yorumu gönderen: gürkan, 30.09.2009, 22:00 (UTC):
valla uyuyo ama hakkımızda hayırlısı (yüzümdeki bene kadar bildi) :))) gerisini siz düşünün

Yorumu gönderen: hakan, 04.09.2009, 14:07 (UTC):
yorumların çoğu banada uyuyor en iyisini allah bilir inşallahu teala

Yorumu gönderen: anıl, 12.08.2009, 14:54 (UTC):
Allah razı olsun yazandan.Atalarımızın da ruhu şad olsun

Yorumu gönderen: huseyin, 30.07.2009, 19:57 (UTC):
yildizname harfiyen yasadigim seyleri anlatiyor allah yorumu yapandan razi olsun

Yorumu gönderen: huseyin, 02.07.2009, 14:49 (UTC):
selamialeykum yorumladiginiz yildizname tipa tip yapima kisiligime tam harfiyen uyuyor diye bilirim yorumunuz icin cok tesekur ederim saygilarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52728681 ziyaretçi (133990908 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler