Boga Kadini
 
boğa burcu, boğa erkeği, boğa erkeğinin yıldıznamesi

Boğa Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: boğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesiboğa, kadını'nın, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burçta doğan kadın, hile ve hud'a sahibesi, kalın dudaklı, büyük burunlu, kısa boyunlu olur. Eğer Zühre'ye mütenâzır ise uzun boylu ve boyunlu, küçük burunlu, ince dudaklıdır. Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben vardır. Kırmızı ile beyaz arasında benizli, güzel, uzun ve gür saçlı, muntazam ve beyaz dişli, yuvarlak çehreli, mukareneti lezzetli, cimaya (cinsel ilişkiye) son derece meyyâldir. Onunla buluşan diğerlerine meyletmez. Zevk ve sefayı, çalgı ve tarabı sever. Nefsini beğenir. Uzun boylu, esmer benizli bir kadın düşmanı vardır. Hânesini yıkmaya çalışır. Bundan sakınmalıdır. Bir demir ile yaralanmak ya da ateşte yanmak korkusu vardır. Validesinin gayrinden süt emer. Ekser evlâdı kız olur ve bunların çoğu ölür. Erkeklerden çok belâ görür. Evlâdı yüzünden kimseye muhtaç olmaz. Zahmet ve meşakkatten sonra hayır görür. Birçok erkek peşine düşer. Gök mavi renkli elbise, muvafıktır. Kırmızı içinde çok güzel olacağından nazara uğrar. Herkes ona haset eder ve onu kıskanırlar. İri vücutlu ve esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Bu adam, onu kandırıp malını yer. Elinden çıkan, bir daha eline girmez. Çok zeki ve akıllıdır. Herkese iyilik eder. Şirket ve kefâletten bahtı yoktur. Hayırlı günü cuma ve salı gecesidir. Cumartesi günü hasta olur ise 3 yaşından 35 yaşına kadar ölüm korkusu vardır. Bunu geçirir ise 70 sene yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa buğday benizli, siyah saçlı, gözlerinde kırmızılık, uzun boylu, etine dolgun, uzun boyunlu, çok bilir ve mâlumâtlı, şehlâ gözlü, hasetçisi çok bir kadındır. Aleyhinde fenâ sözler söylenir. Suçsuz olduğu hâlde bir iftiraya uğrar. Koyu esmer bir kadından korkulur. Hânesinin harap olmasına sebep olacak derecede mekr ve hileye uğrar. Güzel ve süratli konuşan biridir. Bir hâlde sebât etmez. İşlerinde acele eder. Birlikte yaşaması tatlıdır. Kalem sahipleri ve insanların ileri gelenleri indinde talii müsaittir. Elinde bir sanatı olup bununla kimseye muhtaç olmaz. Nimet ve refâh içinde vefât eder.

2. Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa saf beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, vücudu iri, sözü ağır, b, r yerden diğer yere gitmeyi sever, sevimli çehreli, yüzünde bir ben ya da ufak bir eserli, küçük ağızlı, nâfiz ve tatlı bakışlı, tab'ı (mizacı) zayıf bir kadındır. Çabuk hiddetlenir ve çabuk barışır. Kimseden sırrını.

(Elimdeki kitap çok eski olduğundan, kitabın 153 ve 154. sayfası eksiktir. Gizli İlimler Admin.)

... fevkalâde mahzun ve müteessir olur. Bir ya da üç çocuk düşürür. Sonunda Allah bir sâlih çocuk ihsân eder ve bundan hayır ve bereket bulur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Mizân ve yıldızı Zühre'dir. Başında, yüreğinde ve mafsallarında sık sık hastalık zuhur eder ki bu da safranın çokluğundan dolayı olmakla sabah ve akşam müleyyin şeyler yemek iyidir. Sonbaharda baharat ve bal ile yapılmış macundan her sabah bir kahve kaşığı kullanırsa istifâde eyler.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Üç nikâh geçirir. İlk zevcinden mevt veyâ talâk ile ayrılıp ikincisiyle de imtizâç edemez. Beyaz benizli erkeklerden sakınmalıdır. Bir kocasından çok zahmet ve zarar görür. Esmer benizli bir kadının şerrinden korunsun. Çünkü bunun yaptığı büyü, zevciyle aralarını bozar.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. 3 ve 5 yaşlarında, ondan sonra 35 yaşında perşembe günü ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulması hâlinde 70 sene ömür sürüp ahfâdını (torunlarını) kucağında büyütür.

Yolculuğu ve Rüy'ası Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. En iyi ve hayırlı yolculuğu cumartesi günü sabah vakti başlamak üzere garp ya da kıble cihetine olan seferidir. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan hayırlıdır. Hacca gitmek ihtimali kuvvetlidir. Kara seferinde zarara uğrayacağından sakınmalıdır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Esmer benizli adamlardan hayır görür. Makam sahipleri, ulema ve hükemâ ile dost olur. Büyük bir adamla ilişkisi olarak ondan hayır ve rızka nâil olur. Nereye gider ve kimle görüşür ise hürmet ve izzet bulur. Kadınlar, ona buğz ederler ve o da onlara emniyet vermez. Kadınlardan uzak durmak onun için hayırlıdır. Kim ona düşmanlık ederse biiznillâh onun üzerine Mansur olur.

Arzusu ve Emeli Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Birçok emeli olur ve murad eylediği şeye çok zaman sonra ancak erer. Sık sık rüyâ görür ise de ekserisi hükümsüzdür. Akıbeti hayırlı olup âhir ömründe maksadına nâil olur. Allah (cc)'nın nimet ve eltâfı arasında irtihâl eyler.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkek beyaz benizlilerden çok düşman (ı) olur. Onunla görüşen her kadın ona düşmandır. Ekmeğini ve nimetini yerler ve ona haset ederler.

Onun için en iyi zevc, hevâi olanlardır. Yıldızı nâri olanlardan sakınmalıdır. En münâsip ve hayırlı maden; sarı bakır, yüzük taşı akik, hayırsız günü cumartesi ve çarşamba olup o günlerde başlayan bir hastalık ölüm sebebi olur.

Büyükten ya da küçükten bir ricası varsa cuma günü erkenden müracaat etsin, ihtiyacı giderilir. Yeni ay gördüğü zaman, beyaz benizli kadına bakarsa o ay kendisi için kutlu olur.

Yattığı zaman başını kıbleye doğru koyarsa rahat uyur. En münasip hayvanı yeşil ve demiri kır olanlardır. Hamama çok girmelidir. Hamamdan çıktıktan sonra ellerini ve ayaklarını iç yağıyla yağlar ise el ve ayak sızısından emin olur.

Gebe kalmazsa bir ayak kemiği (koyun ve keçi) iliğini badem yağı, döğülmüş karanfil, safran ve bal ile mükemmel döğüp karıştırdıktan sonra bir yün kumaşa ve onu da bir tülbente bağlayıp âdetten temizlendiği zaman tutunur ve zevciyle yatar ise biiznillâhi Tel gebe kalır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ayşe, 10.04.2014, 13:14 (UTC):
"Gebe kalmazsa bir ayak kemiği (koyun ve keçi) iliğini badem yağı, döğülmüş karanfil, safran ve bal ile mükemmel döğüp karıştırdıktan sonra bir yün kumaşa ve onu da bir tülbente bağlayıp âdetten temizlendiği zaman tutunur ve zevciyle yatar ise gebe kalır."

acil bu karışımı tutunur ne demek

Yorumu gönderen: insan, 03.08.2010, 07:31 (UTC):
Inanmayin hepsi uydurma. Kim bir falciya giderse 70 sene sonra cennete girecek yani her gidisinize 7o sene boyle sacma sapan seylere inanmayin. Herseyi Allah bilir seytan isi seyler bunlar hic birisi dogru deyil. Allahuekber.

Yorumu gönderen: tulayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 16.06.2010, 00:11 (UTC):
maley bu burc saba kadar bitmez komaktan

Yorumu gönderen: salih, 08.04.2010, 21:10 (UTC):
değerli admin,siteniz müthiş...alıntı yapıp bizlere sunduğun bu bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim.Bu eseri nasıl okuyabilirim acaba veya nerede nasıl bulabilirim?Yol gösterirseniz çok sevinirim.msn adresim :coiffeurman(at)h o t m a i l . c o m (ayrık yazdım görünmesi için ama aslında harflerin hepsi bitişiktir)

Yorumu gönderen: nur, 29.07.2009, 07:58 (UTC):
çok güzel bir şekilde anlatılmış tebrik ederim o kitabı nasıl okuyabilirim

Yorumu gönderen: kerem, 14.07.2009, 09:57 (UTC):
o dediğiniz gizli ilimler kitabına nasıl ulasabilirim,,,,,,Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966933 ziyaretçi (134702615 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler