Bostan'ül Kuds (Gayb Sirlarindan Hikayeler)
 
Bostanül Kuds

Bostan'ül Kuds / Gayb Sırlarından Hikayeler

Tahir'ül Mevlevi'nin Hallac-ı Mansur Risalesiyle Yenilenmiş 2. Baskı

Tahir Hafızalioğlu'nun yayına hazırladığı bu eser, "Bostan'ül Kuds" adıyla dört yüz yıl kadar önce yazılmış ancak hiç basılmamıştır; eserin yazarı tevazu göstererek ismini belli etmediği için bilinmemektedir.

Eserin yayına hazırlanma sürecinde Hicri 1181'de Hacı Mehmed Tevsîdî tarafından düzenlenen bir yazma nüsha özetlenerek Türkçe'ye çevrilmiştir.

Bu eser, güzel ahlakı öğütler, Allah ve peygamber muhabbetini telkin eder; insanın sırf bedenden ibaret olmadığını, tersine ruhu ile insan olduğunu, insanın nereden gelip nereye gittiğini, bu görülen âlemden başka boyutta bir manevi âlemin varlığını hissettirip düşündürür ve insanı gerçek amacını araştırmaya sevk eder.

İlk bölümde Miraç mucizesine ilginç deliller gösterilmekte, “Mü'minin namazı, Miraçtır” hadisi incelenmekte, bu arada Miraç sırlarına dair kudsî hadisler de aktarılmaktadır. İkinci bölümde ise tevhid ilmini açıklayıcı mahiyette peygamber mucizeleri ve evliya kerametleri hikâye adı altında anlatılmaktadır. Eserin yeni baskısına Tahir'ül Mevlevî'nin Hallâc-ı Mansûr hakkında yazmış olduğu çok değerli bir risale de eklenmiştir.

Eskiden halk arasında elinizdeki esere benzer “Muhammediye”, “Ahmediye” gibi eserler; aile içinde ve çevre toplantılarında, Kurân-ı Kerîm'den sonra en çok okunan kitaplardı. Günümüzde ise dinî hikâyeler, hurâfe sınıfına sokulmuş; çağdaş düşünceye ters düşer diye okuyucudan uzak tutulmuştur. Oysa millete medeniyet hedefi olarak gösterilen Avrupa'da mitolojiler ve Hıristiyan azizlerin olağanüstü hikâyeleri okullarda okutulup millî ve dinî kültür hazinesi sayılır. Hakikat ilmi denilen ve İslam'ın özü demek olan tevhid ilmi; hikâyeler, masallar, menkıbelerle tanıtılır, mecâz ve istiarelerle ifade edilirdi. Bu bakımdan masallarımız bile göz ardı edilmeyi hak etmez.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449968 ziyaretçi (143846831 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)