Boyunlarinda Cevsen Muska vb Seyler Takanlara Uyari
 

Boyunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

yunlarında Cevşen, Muska vb Şeyler Takanlara Uyarı

Ukkabe bin Âmir el- Cuheni'den şöyle rivayet etmiştir:

Resulullah'a (sav) bir topluluk geldi dokuzu ile bey'atleşti ve birinden el çekti. Dediler ki; "Ya Resulallah, dokuzu ile bey'at ettin bunu neden terk ettin?" Resulullah (sav); "Şüphesiz ki onun üzerinde temime (muska) var." dedi ve buna mütakiben elini soktu ve onu koparttı ve onunla bey'atleşti, müteakiben şöyle buyurdu: "Kim temime (muska) takarsa, kuşkusuz ki şirk koşmuştur. [1]

Zeynep (ra) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Mesud (çarşıda) ihtiyacını gördükten sonra evin kapısına geldiği (eve gireceği) zaman, yanımızda kendisinin hoşlanmayacağı bir şeyle ansızın karşılaşmamak için öksürüp tükürürdü. Nitekim bir gün Abdullah aynı şekilde eve geldi ve kapının önünde öksürdü. Bu sırada yanımda yaşlı bir kadın vardı, bana humra (denilen bir veba çeşidine) karşı rukye yapardı. Yaşlı kadın Abdullah’ın sesini işitince korkusundan sedirin altına gizlendi.

Abdullah gelip yanıma oturdu. Bu sırada boynumdaki ipi görünce, bana:

−Bu ip nedir? dedi.

Ben de dedim ki:

−Humreden dolayı onunla bana rukye yapılan bir iptir.

Abdullah hemen onu çekip koparıp attı ve şöyle dedi:

−Andolsun ki, Abdullah’ın ailesi şirkten uzaktır! Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle buyururken işittim:

−‘Şüphesiz temaim ve tivele şirktir!’

Zeynep (ra) şöyle dedi:

−Allah’a yemin ederim ki, bir gün dışarı çıktım, biri bana baktı ve gözümden yaş aktı. Gözümü Yahudi bir kadına okuttuğum vakit yaş akması kesildi! Okutmayı terk ettiğim vakit ise gözümden yine yaş aktı!

Abdullah ibni Mesud şöyle dedi:

−O ancak şeytanın işidir! Yahudi sana rukye yapıp sen şeytana itaat ettiğin vakit seni bırakıyor! Sen ona asi olduğun vakit parmağını senin gözüne sokuyor! Eğer sen, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yaptığı gibi yapsaydın daha hayırlı ve şifa bulmaya daha layık olurdun! Gözün ağrıdığı zaman, gözüne suyu serpersin ve şöyle dersin dedi:

أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي، لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَماً

Anlamı: “Ey İnsanların Rabbi! Hastalığını giderip, şifa ver. Sen şifa verensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver!” [2]

Bu tür takılarla fayda celbetmek, Resulullah'ın (sav) sünneti değildir. Muskalar için sünnette meşrû yönde bir delil olmadığı gibi, muskacıların bu işi para için yaptığı herkesin mâlumudur. İlk zamanlar kurnazca reklam için parasız muska yazanların ya da dinini bilmeyen akılsızların bile âkıbeti, şeytanın oyuncağı olmak ve cahil halkın müracaatlarını istismar edip toplumu ifsad etmek olmuştur.

Hazır satılan cevşen de bir ticaret metaı olmuştur. Bunun dışında tavsiye edilmesini gerektirecek sahih bir delile dayanmamaktadır.

Peygamber (sav) savaşa giderken, Cebrail'in gelip; "Zırhını çıkar bunu tak!" demesi, reklam için uydurulmuş apaçık iftiradır. Üstelik bu reklam, tevhide aykırı birçok yön içermektedir.

Sahabe de Kurânı okur; fakat, onu boyunlarında gezdirmekle fayda ummazlardı.

Bu takılar, gerçekten Allah'a tevekküle mânidir. Düşünün ki bunları takan bir kimse; bir sabah cevşen ya da muskasını takmayı unutup evden çıkıp gitse, dışarıda onun yokluğunu hissettiğinde aniden korkuverir. İşte bu anlık his, onun kalbini muskaya bağladığını ve Allah ile olan bağını zayıflattığını gösterir. Dolayısıyla bu takılar, tevekküle manidir.

Cevşeni okumanın da özel bir sevabı yoktur; çünkü onun tertibinden efdal olan, Kurân'dır, sevap kazanmak isteyen Kurân okumakla ve kendisine faydası olacak ilmi öğrenmekle kazansın ve sahih kaynaklarda bulunmayan uydurma işlerle uğraşmasın.

Ümmetin kurtuluşu, dünyada ve ahirette saadeti, dinini saf kaynağından almasına bağlıdır. Şifa için içilmesi gereken suları şişelere doldurup boynumuza astığımızda ya da evimizin bir köşesine koyduğumuzda nasıl ki şifa olmazsa; okunup amel edilmesi gereken Kurân-ı Kerîm ya da ondan bazı ayetleri boynunda gezdirmek de kula fayda vermez. Bu tür uygulamalar, zaten tevhid peygamberlerinden hiçbirinin öğretmediği şeylerdir.

Hurafe, boncuk ve takılarla saadet arayanları ise Yüce Allah taktıkları şeylere havale eder ve asla kurtuluş bulmazlar.

Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

Kaynaklar

[1] Ahmed bin Hanbel Müsned 17.427, Albânî Silsiletu’l-Ehadisi’s-Sahiha 1/492
[2] Ahmed bin Hanbel Müsned 3615, İbni Mace 3530, Ebu Davud 3883

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: UFUK, 13.07.2021, 20:47 (UTC):
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİYİM. YUKARIDAKİ HADİS İÇİNDE DUA VE KURAN BULUNAN MUSKALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. SAHABELER ÇOCUKLARINA İÇİNDE KURAN BULUNAN MUSKALAR TAKTIĞI GİBİ SAHABELERDE PEYGAMBERİMİZE S.A.V AİT BİR ÇOK ŞEYİ ÜZERLERİNDE TAŞIMIŞLARDIR. ÖRNEĞİN HALİD B. VELİD HER SAVAŞTA SARIĞININ İÇİNDE RESULULLAHIN GİYSİSİNE AİT BİR PARÇAYI TAŞIMIŞTIR.
TABAKATİ HANBELİYYE ADLI BÜYÜK ESERDE MEZHEP İMAMI AHMED B. HANBEL HAZRETLERİNİN VASİYETİ RESULULLAH A AİT 3 SAKALI ŞERİFİN KENDİSİYLE BERABER İKİ GÖZÜ VE AĞZINDA GÖMÜLMESİYDİ. BUNLARDA RUKYE VE MUSKA GİBİDİR.

DİNİ İYİ BİLMEDEN, İYİ ARAŞTIRMADAN YANLIŞ YÖNLENDİRME YAPMAYINIZ.

Yorumu gönderen: Erva, 13.12.2016, 14:57 (UTC):
Selamun aleykum evliyim ve eşim bazen agzindan istemeden kufur cikariyodu ve bana cevşen alalimmi disaridan o boynumda olursa belki hani dualar yaziyor ya icinde kufur etmem o zaman dikkat ederim diye dusundu ve aldik ama Allah inancimizi kaybetmek yada onu evde unutsak falan korku icine gircegini dusundugumuzden degil yani sirf sadece kendine dikkat etmek amacli takio din acisindan yanlis birsey yapiyormuyuz acaba?

Yorumu gönderen: murat, 21.11.2016, 05:31 (UTC):
hayatımda izlediğim en saçma film 12 ye 5 kala idi. buda okuduğum en saçma yazı. kaynak bile belli değil. kaldı ki takılmamasıyla ilgili hadis yazmış ama takılmasıyla ilgili kendi yorumunu katmış

Yorumu gönderen: İbrahim, 09.11.2016, 14:08 (UTC):
Hadisin kaynağını bile vermemişsin. Her gün felak ve nas okuyan biri, felak ve nas surelerinin yazılı olduğu bir muskayı boynuna taksa günah mı yani? Bilmeden konuşmayın.

Yorumu gönderen: tamer, 21.09.2016, 13:26 (UTC):
Hz süleyman bir çok tılsım yapıyordu peki bunun hükmü nedir.Kafam karıştı iyice.

Yorumu gönderen: SELİN, 11.09.2015, 09:26 (UTC):
arkadaşlar hadisleri efendimiz kendisinden uydurmamış.hadisler kuran tefsiriydi.cok uyduruk hadisler var. madem kuran tefsiridir o halde bizlerde tüm hadisleri kuranın ölçüsüne vurarak almamız gerekir.o zaman hangi hadisin doğru olup olmadığını anlayabiliriz.efendımız allahın kuranda söyledğinden başka bişey diyemez dememiştir din sadece Allahın dinidir yani ilmidir.bizdeki ruhlar allahın kendisinden nefettiği ruhlardır.efendimizin kalp gözünü açıp ruhumla oku diyen allah vahiy yoluyla efendimize ayetleri bildirmiştir.beden değersiz bir sudan fakat ruh bir kainat yani allahtan.kuranı,canlı kuran olmuş gerçek mürşidi kamilden anlayalım arayalım allahtan isteyelim bu yol görme üzerine.körükörüne inanmak olmaz alalh kabul etmiyor körükörüne yani kuran ilmini bilmeden anlamadan iman olmaz.amel olur fakat sahi iman olmaz.akılimizi sonuna kadar çalıştırıp rabbimize vasıl olan gerçek dostlarını arayalım.çünkü din kullanılıyor insanlar dini kendilerine mahsus kılmışlar.din allahın dinidir.allahın dünya hayatında nasıl davranacağımız konusunda bize mektubudur.şuan çoğu alimler bile hala uydurulmuş hadisleri bize gerçekmiş gibi kendileri ekranlarda söylüyor.kuran ayetlerinden habersizler. hadisleri efendimize mahsus söylenen sözler olarak bildiriyolar.BU ALLAHA ŞİRKTİR.KURANDAN UZAK KALALIM DİYE İÇİMİZDE BİR SÜRÜ İNSAN VAR,İNSANLARI YANILTMAYA ÇALIŞIYOLAR.DİNİN SADECE İBADET KISMINDAN İBARET OLDUĞUNU SÖYLEYİP İNSANLARIN ALLAHIN AYETLERİNİ OKUYP DÜŞÜNMELERİNİ ÖNLÜYOLAR.KURANIN BİR KISMI İMAN BİR KISMIDA İBADETTİR.KENDİM DİNCİYİM DİYİP SAPTIRAN ALLAHTAN HABERSİZ YARATIKLAR YÜZÜNDEN BİR ZAMANLAR ALLAHTAN UZAK OLAN KİMSEYDİM.ÇOK ŞÜKÜR TANIŞTIĞIM ALLAH DOSTU ALLAH İÇİN ALLAHA KUL YETİŞTİREN KAMİLİ MÜRŞİT VESİLESİYLE VERDİĞİ KURAN TEFSİRİ SOHBETLERİYLE RUHUM BESLENDİ DOĞRU YOLU BULDUM.

Yorumu gönderen: yunus, 02.01.2014, 18:57 (UTC):
BU PAYLASIMi OKUYANLAR KESIN DOGRU KANISINA VARMAYIN ARASTIR

Yorumu gönderen: karhan61, 28.10.2010, 19:10 (UTC):
cevşen konusuna ve gerçek olabileceğine inananlar sünnetullahın ne olduğuna dikkatle baksınlar derim.

Yorumu gönderen: dhhö, 20.09.2010, 15:08 (UTC):
ghşpiıfafrhhkmhjşokhkghngvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Yorumu gönderen: emine, 09.08.2010, 14:48 (UTC):
bastakı hadıs sahıhmı kaynagı nedır ogrenebılırmıyım

Yorumu gönderen: tuğçe, 20.10.2009, 11:11 (UTC):
hazır satılan çevşerlerle ilgili söylediklerinızde haklı olabilirsiniz lakin kimi dualarda vardır ki misal rıh-i ahmer okumanın yanı sıra yazarakta taşınmasıgerekmektetir bunu. hastalık ALLAH tan olduğu gibi şifada ALLAH tan dır ki buda kuranı kerim ve sahih hadislerle bize ulaşan dualardır

Yorumu gönderen: şakirt, 19.10.2009, 16:59 (UTC):
bu konuya değindiğin güzel oldu bunun hakkında bazı kimseler danışmama gerek saol genedeBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56434079 ziyaretçi (143796324 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)