Buni Risalesi
 
buni risalesi

Bûnî Risâlesi

Kütüphanelerimiz, “gayb ilimleri” yahut “havas” denen cin, büyü, sihir vesaire bahislerini anlatan elyazmaları bakımından hayli zengindir. Ancak geçmişte çok önem verilmiş, itina ile saklanmış ve daha da mühimi “içerisinde yazılı olanların söylenen bütün şartların yerine getirilmesi suretiyle yapılması halinde formülü verilen büyünün tutacağına” inanılan kitaplar kütüphane kataloglarında yer almamış, okuyucuya çıkartılmamış ve kasalarda muhafaza edilmişlerdir. Bu kitapların başında, Cezayir’de doğan ve 1225’te Kahire’de vefat eden Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ali bin Yusuf el-Kureşî el Bûnî’nin kendi adı ile tanınan, yani “Bûnî Risâlesi” denen eseri gelir.

Buni Risalesi
Bûnî Risâlesi'nden bir sayfa.

Altın varaklarla süslenmiş el yazması bir kitap düşünün: var olduğu, yazarı ve bu kitabın ismi, cismi her şeyi bilinsin. Sefere giden padişahların gömlekleri, bu kitaptaki tılsımlar ile süslensin. Cincilik ve büyücülük tarihinin en kıymetli eseri olsun; ama adı açıklanmayan bir kütüphanenin yüksek güvenlikli kasalarında korunsun ve kimse erişemesin… İşte bu kitabın adı, Bûnî Risâlesidir! Hem de İstanbul’daki resmi bir kütüphanede saklandığı bilinmektedir. Hakkında birçok akademik araştırma yapılmış, makaleler yazılmış bir eserdir.

Buni Risalesi cinniler gibi varlıkların çağrılması, onlardan yardım alınması, hizmet ettirilmesi gibi konuları anlatan cinciliği ve büyücülüğü anlatan en kapsamlı kitaptır. Kitapta bulunan hayali cin ve benzeri çizimler yani bedensiz varlıklar, onlara karşı güç kazanılması adına varlıklara hükmetmek ve istediğini yaptırmak için yardımcı olur. Cinleri kullanarak yapılan işlere “hüddam”, işi yaptırana da “hüddamcı” yani “cinci” denir. Bûnî, hemen her işin bu yolla yani cinler vasıtası ile halledilebileceğini söyler. Yüzlerce sayfalık kitabında akla zor gelebilen ve hattâ gelmesi bile ihtimal dışında olan bütün sıkıntıların nasıl halledileceğini ve bunun için hangi cinin hizmetkâr olarak ne şekilde kullanılacağını uzun uzun anlatır.

Hayatı hakkında pek bir şey bilinmeyen ama eseri üzerinde asırlarca çalışılmış olan Bûnî’nin sisteminin temelinde sayılarla harfler arasındaki anlam ve fizik birliği vardır. Bûnî belli kurallara uyularak çizilen geometrik şekillerin harf-sayı birliğinin gücünü arttırdığını, bu gücün başta Allah’ın isimleri olan Esmâü’l-hüsnâ, Fâtiha ve Âyetü’l kürsî olmak üzere diğer dualarla daha da arttırılabileceğini söyler.

Bûnî’nin geliştirdiği sistemde sayılar ve harfler arasında anlam ve fizik birliği vardır. Çizilen geometrik şekillerle yani oluşturulan vefkler ile birlik kuvvetlendiriliyor ve bu sayede varlıklara hükmetmek ve istenen vazifeyi yaptırmak mümkün oluyor.

Eser hâlen İstanbul’da resmî bir kütüphanede muhafaza edilmekte, adı ve numarası kataloglarda görünmemekte ve okuyucuya çıkartılmamaktadır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52995952 ziyaretçi (134790213 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler