Burc Dedigimiz Nedir?
 
Burç, burçlar, horoscope, horoscopes

Burç Dediğimiz Nedir?

Kategori: Yıldızname

Bu materyalin güvenliği: burç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedirburç, dediğimiz, nedir (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.)

Astronomi âlimleri, sema denilen fezayı on ikiye taksim edip bunların her bir kısmına burç demiş ve buna bir de isim koymuşlardır. Burçların gökyüzünde husûsi yerlerini gösterir birtakım yıldızlar vardır. Güneş ve seyyareler, senenin çeşitli zamanlarında burçlardan geçerler. Güneş, her burçta bir ay kalır. İşte o zaman şark ve garpta ittifakla kabul edildiği veçhile o burç arz ve arzdakiler üzerinde icrayı tesir ve nüfuz eder.

On iki burcun sırasıyla isimleri şunlardır: Hamel, Sevr, Cevzâ, Seretan, Esed, Sünbüle, Mizân, Akreb, Kavs, Cedy ve Hut.

Astronomi âlimleri, bu on iki burcun her biri için hususi bir şekil, hususi bir işaret kabul etmişlerdir ki bunlara dair bir şey yazıldığı zaman, o şekil ve işaret ile gösterilir. Burçların gökyüzündeki yerlerini, fezanın taksim şeklini ve husûsi şekillerini gösteren daireye de "mıntıka'tıl-büruc dairesi" denir.

On iki burcun her birinde Güneş'in bir ay kaldığını yukarıda beyân eylemiş idik. Burada, her burçta ne zamandan ne zamana kaldığını göstereceğiz.

Güneş Efrenci, Mart'ın 21. günü Hamel (Koç) burcuna intikâl ve 21Nisan'a.kadar kalır.

Güneş Efrenci, Nisan'ın 21. günü Sevr (Boğa) burcuna intikâl ve 22 Mayıs'a kadar kalır.

Güneş Efrenci, Mayıs'ın 22. günü Cevzâ (İkizler) burcuna intikâl ve 22 Haziran'a kadar kalır.

Güneş Efrenci, Haziran'ın 22. günü Seretan (Yengeç) burcuna intikâl ve 23 Temmuz'a kadar kalır.

Güneş Efrenci, Temmuz'un 23. günü Esed (Aslan) burcuna intikâl ve 24 Ağustos'a kadar kalır.

Güneş Efrenci, Ağustos'un 24. günü Sünbüle (Başak) burcuna intikâl ve 24 Eylül'e kadar kalır.

Güneş Efrenci, Eylül'ün 24. günü Mizan (Terazi) burcuna intikâl ve 24 Teşrin-i Büvel'e kadar kalır.

Güneş Efrenci, Teşrin-i Evvel'in 24. günü Akreb (Akrep) burcuna intikâl ve 23 Teşrin-i Sâni'ye kadar kalır.

Güneş Efrenci, Teşrin-i Sâni'nin 21. günü Kavs (Yay) burcuna intikâl ve 22 Kanun-i Evvel'e kadar kalır.

Güneş Efrenci, Kanun-i Evvel'in 22. günü Cedy (Oğlak) burcuna intikâl ve 21 Kanun-i Sâni'ye kadar kalır.

Güneş Efrenci, Kanun-i Sâni'nin 21. günü Delv (Kova) burcuna intikâl ve 19 Şubat'a kadar kalır.

Güneş Efrenci, Şubat'ın 19. günü Hud (Balık) burcuna intikâl ve 21 Mart'a kadar kalır.

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sultan, 03.11.2020, 22:29 (UTC):
neler olcak

Yorumu gönderen: ayşe, 01.05.2010, 11:02 (UTC):
benim burcum akrep uyuyormuBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56449865 ziyaretçi (143846473 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)