CFR Trilateral Komisyon ve Bilderberg Örgütleri
 
CFR, Bilderberg, Trilateral Commission, Skull & Bones

CFR, Trilateral Komisyon ve Bilderberg Örgütleri

Diğer masonik örgütlerin iç çatısı ve yapısı altında CFR, Trilateral Komisyon ve Bilderberg günümüzün BÜYÜK AĞABEYİ haline gelmiştir. CFR (Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Konseyi)

Clinton, Antony Lake, Al Gore, George Bush, Warren Christopher, Colin Powell, Les Aspin, James Woolsey (CIA direktörü) gibi isimlerin CFR (Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Konseyi) isimli bir komisyona kayıtlı olmaları herhalde okuyucuyu bunca bilgiden sonra şaşırtmaz. Ama dünyadaki en ciddi karar mercilerine gelenlerin bağlı oldukları bir örgüt olması herhalde doğal karşılanabilir, üstelik bunların bazıları BILDERBERG ya da Skulls and Bones Society üyesidirler. Yani hiç kimse hak ettiği ve olması gerektiği için bir pozisyonda değildir Yeni Dünya Düzeninde. İpleri ne kadar iyi oynatabildiği, ne kadar sır tuttuğu ve bu örgütlere ne kadar bağlı olduğu önemlidir onlar için.

Globalizasyon ideolojisinin Bohemian Grove ve Skulls and Bones Society gibi masonik örgütlerden daha az gizli bir branşı olan CFR 21 Temmuz 1921'de New York'ta kurulmuştur. Zaten yüzyıllardır ülkü piramidi, Süleyman mabedi, tek hükümetli dünya, Sion'un oğullarının vaat edilmiş birleşik krallığı, evrensel kardeşlik gibi fikirleri savunan gizli cemiyetlerin bu ideolojisini ilk harekete resmi olarak geçiren kuruluş CFR'dir. Globalizmin gizlilikten çıkıp dünyaya ilanı CFR'nin kurulusu ile başlamıştır.

1917'de Başkan Wilson savaş sonrasında yüze yakın elit adamını toplamış ve global barış (!) planları yapmışlar ve Wilson'un bilinen 14 nokta teorisini 8 Ocak 1918'de kongreye sunmuşlardır. Bu plan özünde tüm ekonomik sınırları kaldırmayı amaçlayan ve ABD sermayesini tüm dünyaya hakim kılmaya yarayan bir plandı. Ama 1919'da Paris barış Görüşmelerindeki Versailles anlaşması Almanya'ya ağır koşullar koymuştu.

30 Mayıs 1919'da Paris'in Majestic otelinde toplanan İngiliz ve Amerikan delegeleri bir Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kurmaya karar verdiler. Bunun adi daha sonradan İngiltere'de Royal Institute of International Affairs oldu. 21 Temmuz 1921'de de ABD'de CFR gizli koşullar altında kuruldu, 1945'e kadar merkezi New York'taki Prat House oldu (Halen merkezi burasıdır: The Harold Pratt House, 58 East 68th Street, New York, NY 10021).

Bu bina Rockefeller tarafından bağışlanmıştı. CFR üyelerinin büyük çoğunluğu New York ve Washington D.C.de yasayan elitlerden oluşuyordu. Daha ziyade New York ve Washington, D.C.de yasayan elitlerden oluşan CFR'nin bugün finans, komünikasyon, akademi, istihbarat, teknoloji alanlarda en etkin konumlarda bulunan 3300 üyesi mevcuttur. Bu sayı bir zamanlar 1600 ile sınırlıydı.

Özellikle tüm CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şefleri bu örgütün de elemanıdır ve CFR'nin ilkelerinden dışarı çıkamazlar. İlk üyeler arasında New York senatörü Colonel House, Devlet Bakanlığı Sekreteri John Foster Dulles, CIA'da uzun süre çalışmış Allen Dulles, kurucu Baskan milyoner John W. Dawis (J. P. Morgan'ın finansörlerinden) vardı.

CFR için ilk para John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Jacob Schiff, Otto Kahn, Paul Warburg gibi milyonerlerden geldi. Bugün CFR için finans su kuruluşlardan gelir: Xerox, General Motors, Bristol-Myers-Squip, Texaco, Alman Marshal Fund, McKnight Vakfı, Ford Vakfı, Andrew Mellon Vakfı, Rockefeller kardeşler vakfı, Starr Vakfı vb. CFR yönetim üyeleri bugün dünyadaki her ise burnunu sokan ve ekonomik kontrolü amaçlayan kurum, vakıf, enstitü ve gizli örgüt ile iç içedir.

CFR İkinci Dünya Savaşı'nda çok önemli bir rol oynamıştır. Yayınladığı Foreign Affairs isimli dergi ile de çalışmalarını tüm dünyaya duyurur. CFR her ne kadar gizli olmayan bir görünüme sahip olsa da, bu gerçek değildir. CFR, SBS, Bilderberg gibi çok gizli bir örgüttür. Her yıl hazine sekreteri, CIA ya da NSA yöneticileri ile çok gizli, halka açık olmayan toplantılar yapar. Normal koşullarda CFR'nin anayasaya bile aykırı olduğu iddia edilmişse de bunu yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi ya da Yüce Divan üyelerinin büyük çoğunluğu da CFR üyesidir.

J.P. Morgan ve Rockefeller gibi devler CFR'ye büyük paralar yatırırlar, ama işadamlarına devletin güvenlik sırları hakkında brifing verilmesini kimse anlayamaz ve anlatmakla bitip tükenmeyen Amerikan demokrasisinin neresine koyacağını bilemez. Bu demokrasi ise neden hiçbir şey halka ve başına açıklanmamaktadır? Orası da pek anlaşılamaz. Gerçi başına açıklansa da fark etmez; çünkü CFR tüm medyayı kontrol eder.

1988'den beri 14 devlet bakanı, 14 hazine bakanı, 11 Savunma bakanı ve bir sürü federal büroya ait görevli CFR üyeleri arasından seçilmiştir. Özel şirketlerin devletin bu kadar içine girmesi nasıl demokrasi ve hukuk sistemi ile bağdaşır bunu J.P. Morgan'a ve Rockefeller'e sormak gerekir tabii. Dulles'ten beri her CIA direktörü, örneğin Richard Helms, William Colby, George Bush, William Webster, James Woolsey, John Deutsch ve William Casey hep CFR üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Ne işi vardır Rockfeller'in kurduğu bir konsülde halkın ulusal güvenliğini korumakla görevli onca insanin? Hukuk ülkesi ve demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen Amerika'nın bu gerçeklerini Amerikalıların çoğu bilmez, onlar kredi kartı borçlarını ve ev taksitlerini ödeyip, evde patlamış mısır yiyerek biralarını içerler. ABD'li pek çok yazar CIA'nın Amerika ve Amerikan halkı için değil, CFR'nin dostları ve gizli ilişkide olduğu dernekleri için bilgi topladığını dile getirmişler, ama komünistlikle suçlanmışlardır.

CFR bu işadamlarının istediği kişileri hep yükseltmiş en üst ve dokunulmaz noktalara getirmiştir. Bunun en güzel örneği sıradan bir akademisyen olan ve David Rockefeller ile tanıştıktan sonra şansı açılan Henry Kissenger olmuştur. Clinton döneminde de tüm devlet yetkilileri CFR üyeleri arasından görevlendirilmiş neredeyse yurt dışına yollanan büyükelçilerin yarısı CFR içinden seçilmiştir.

Başkanların seçiminde de aynı yol izlenmektedir. Seçmenler, bir CFR üyesi ile öteki arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadırlar. Zaten Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti birbirinden çok farklı değildir ki! CFR'nin gizli raporlarından ve konferanslarından birinde söyle denilmektedir: Silahsızlanma, Amerika'nın bağımsızlığı ve bu bağımsızlığın tek dünya hükümetine dönüşmesi CFR'nin 1551 üyesinin yüzde 95ine 1975'te açıklanmıştır. CFR'nin üyelerin u'ine açıklanmamış ve yazılmamış iki amacı daha vardır. Bu oluşumun hedefleri size biraz garip gelebilir, bunları biraz tartışalım.

Bu inancımızın temelinde yatan, monopolistik kapitalizmin dünyanın her yerindeki farklı para birimlerini, banka sistemlerini kredi ve üretim sistemlerini, temel kaynaklarını tek hükümetle kontrol edilebilir hale getirmek ve aydınlatılmış dünya sistemindeki üstünlüğümüzü kendi dünya ordumuzla temin etmektir.

Kendi kurduğu dünya ordusu ile tüm dünyadaki kaynakları ve para sistemini kontrol edip, tüm kaynaklara el koyacakmış. CFR'nin amacı buymuş! Skulls and Bones Society' nin 1880lerdeki faşist ideolojisinin bir devamıdır bu! Bu mantalite bugün Ortadoğu'yu bir ordu indirerek kontrol altına almak istemektedir.

CFR'nin gizli bir organizasyon olmadığını söyleyenlere de CFR'nin 1992 yıllık raporundan bir cümle ile yanıt verelim. Sayfa 21:

Tüm toplantılardaki konuşmalar ve açıklamalar bu toplantılar dışında kimseye açıklanamaz!

Aynı raporun, 122, 169, 174, 175 ve 176.i sayfalarında da bu gizlilik sürekli tekrarlanmakta ve gizlilik bozulup da medya ya da birisine bir bilgi sızdırılırsa nasıl cezalandırılacağı ima ediliyor. Daha önceki masonik ilkelerin tümünün uygulandığı bir örgütlenmedir CFR. Ayrıca CFR'nin ve gizliliğinin ve faşist ideolojilerinin ABD anayasasına aykırı olduğu defalarca zikredilmiştir. IMF ve Dünya bankası da CFR'nin tamamen etkisi ve yönetimi altındadır. Geri kalmış ülkeleri fakirleştirmek ve ekonomilerini yok etmek yolunda IMF, CFR'nin emirleri doğrultusunda çalışmaktadır.

KAYNAK BELİRTİLMELİ

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: akın, 19.01.2010, 14:19 (UTC):
ne laaa buu saçma sapan işler:dBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687507 ziyaretçi (144483360 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)