Cahit Sitki Taranci (Hayati Eserleri ve Edebi Kisiligi)
 
(hayatı, cahit, edebi, eserleri, kişiliği), sıtkı, tarancı, ve

Cahit Sıtkı Tarancı (Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği)

Kategori: Edebiyat

Hayatı

(hayatı, cahit, edebi, eserleri, kişiliği), sıtkı, tarancı, veCahit Sıtkı Tarancı (d. 4 Ekim 1910, Diyarbakır - ö. 13 Ekim 1956, Viyana),. Şair. Melankoli yüklü dizeleri ile tanınmış, "Otuz Beş Yaş" şiiri ile özdeşleşmiştir.[1]

2. Ekim.1910 yılında, Diyarbakır'da, Suriçi Cami Kebir Mahallesi 3 nolu evde dünyaya gelen Cahit Sıtkı Tarancı'nın çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümü bu tarihi evde geçmiştir. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır'ın soylu ailelerinden olan Pirinçcizade'lerdendir. 2 Ekim 1910 yılında dünyaya gelen Tarancı'nın Babası Bekir Sıtkı, annesi Arife hanımdır. İlk tahsilini Diyarbakır'da tamamladı. Daha sonra Orta öğrenimi için İstanbul'a gönderilerek, Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'ne yazıldı. Burada dört yıl okuduktan sonra Galatasaray Lisesinde tamamladı. Sonra İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde (1931-1935) ve Yüksek Ticaret Okulu'nda okudu. Yüksek öğrenimini tamamlamak için Paris'te Sciences Politiques'te sürdürdü (1938-1940). Öğrenimi sırasında Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yaptı.[2][3]

İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurda döndü. 1944 yılından başlayarak Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmen olarak çalıştı.[2][3]

1946 Cumhuriyet Halk Partisi Şiir Yarışmasında ödül aldı.

(hayatı, cahit, edebi, eserleri, kişiliği), sıtkı, tarancı, ve

1951'de Cavidan Tınaz'la evlendi.[2]

1954'te ağır bir hastalığa yakalandı ve felç geçirdi. Türkiye'de tedavisi sonuç vermeyince Viyana'ya götürüldü. 13 Ekim 1956'da orada bir hastanede öldü. Ankara'da toprağa verildi.[2][3]

Cahit Sıtkı, 35, Otuz Beş Yaş

Eserleri

 1. "Ömrümde Sükût",
 2. "Peyami Safa Hayatı ve Eserleri",
 3. "Otuz Beş Yaş",
 4. "Düşten Güzel",
 5. "Sonrası", (1957, ölümünden sonra)
 6. "Ziya'ya Mektuplar", (1957, ölümünden sonra)
 7. "Bütün Şiirleri", Otuz Beş Yaş Şiirleri, 1983, Hazırlayan Asım Bezirci, "Bütün Şiirleri" adıyla önce Varlık Yayınlarından daha sonra Can Yayınlarından çıkarken adı "Otuz Beş Yaş Bütün Şiirleri" diye değiştirilmiştir.) [2][3][4]
Cahit Sıtkı Tarancı, El yazısı

Edebî Kişiliği

'Sanat için sanat' ilkesine bağlı kaldı. Ona göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamış; ama ölçülü ya da serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır. Açık ve sade bir üslubu vardır. Çoğu gerçeğe bağlı olan mecazları, derin, karışık ve şaşırtıcı değildir. Uzak çağrışımlara ve hayal oyunlarına pek itibar etmemiştir. Zaman zaman bazı imaj ve sembollere başvurmuştur.

Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş, nedense hep ölümün üstüne gitmiştir. Ayrıca yitik aşklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, yaşadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi de şiirlerine konu olmuştur.[3] Fransız şairlerinden, özellikle Baudelaire ve Verlaine'den etkilenmiştir.[2]

Cahit Sıtkı, kimileri “Muhit” ve “Servet-i Fünun/Uyanış” dergilerinde yayımlanan ilk şiirlerini topladığı Ömrümde Sükût'ta, deney evresinin olağan sayılacak acemiliklerini en aza indirebilen bir şair kimliği kazanmıştı. Zaman, ölüm, aynalar gibi Ahmet Hamdi'nin, Necip Fazıl'ın sevdiği temaları işlerken hecenin değişik kalıplarını deniyordu. Yetiştiği yıllar, Nâzım Hikmet'in özgür kuruluşlar içinde coşku çağıltıları haline gelen şiirlerindeki yeni ses, yeni kavramlar ve insanı bulunduğu her yerde arama kaygısı ilgisini çekmedi pek. Ahmet Hamdi gibi erken yaşlanmışlara özgü bir dünyada benmerkezli duyarlıkların ağırlığı altında kaldıkça, “Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka öldüğümü kimseler bilmeyecek” (Ömrümde Sükût) dizelerinde gördüğümüz genç insan gerçeğinin taşıdığı doğallıklara uymayan acılara düştü.

Ölçüye egemenliği vardı; beğenisi, sesi vardı, ama bu yetenekleri, içerik yönünden kendi kendisini sınırlama tehlikesi taşıyan bir ortamda sergilendiği için yeni bir şiir kurma olanağını vermediler.

Varlık dergisinin ilk yılında çıkan dokuz şiirinin adları bile Cahit Sıtkı'nın işlediği temalarda, 1920 kuşağının izleyicisi olduğunu gösterir sanıyoruz. Şiirine hareket noktası olan kimi sözcüklerle de saptayabiliriz bu durumu:

Sonbaharı duyar da ağaç
Gündüzleri çeker işkence
Bir hülyada dalar da her gece

Başında gök ürperen bir taç.
Göz kırparken ona yıldızlar
Baharında sanıp kendini
Çağırır da bülbüllerini
Ağaç pırıl pırıl sayıklar.

“Sayıklayan Ağaç”, (Varlık, 15 Haziran 1934) adını taşıyan bu şiiri oluşturan 30'a yakın sözcükten sonbahar, ağaç, hülya, gece, yıldızlar, gök, ürperme, bülbül. Ahmet Hamdi; sayıklama, işkence, pırıl pırıl. Necip Fazıl'ın pek çok kullandıkları sözcükler arasındadır.

“Eşya” (İlkin Varlık, 15 Temmuz 1934) adlı şiir ise hem içerik, hem biçim yönünden Necip Fazıl yörüngesinde görünür.

Gece oldu mu korkunç
Şekiller alan eşya
İçime ürpermeler
Korkular salan eşya.
.........
Ben sizi var sanırım
Sahiden var mısınız?

Cahit Sıtkı'nın dünyasına egemen olan- yer yer idealizme dönük- bireysellik, şiirinin daha sonraki aşamalarında da sürdüğü için temaları ve sözcük dünyası sınırlıdır.

Bilmem ki hâtıralar
Ne istersiniz benden
Gelir gelmez sonbahar,
Bu kanat çırpış neden
Cama vuracak ne var
Ey eski hâtıralar
Sanmayın güller açar
Bülbül değildir öten
Bu rüzgâr başka rüzgâr.

Şairin Otuz Beş Yaş kitabına da aldığı bu şiirin hatıra, sonbahar, gül, bülbül gibi şiirimizin esmişi sözcüklerinin en yüzeysel anlamlarına dayanarak kurulduğunu görüyoruz. Daha değişik kavramlara açılmak istediği zaman Necip Fazıl'ın şiir dünyasına kapılıyor. “Gündüz” (Otuz Beş Yaş, 12. bas., sf. 9) adlı şiirin ilk dörtlüğünü Kültür Haftası'ndaki (6 Mayıs 1936) biçiminden okuyarak saptayabiliriz bu savı.

Ey sakin suları karıştıran el
Balıklara huzur vermeyen dalgıç
Gündüz cüceyle dev, çirkinle güzel
Arkasında keskin parlayan kılıç.

Bu geçiş dönemi, Orhan Burian'ın da belirttiği gibi, geceden ve ölümden duyduğu ürküntünün yerini, hayata ve insanoğluna duyduğu sevgi alıncaya kadar sürer Cahit Sıtkı'da. Sonra “Bahar Sarhoşluğu” gibi, “Abbas” gibi dünyalı şiirler görünmeye başlar. Garipçilerin orta tabaka insanının günlük yaşama bağlı duyarlıklarını ortaya koyuş biçimlerini benimsediğini gösteren örneklerin (Şaşırtmaca, Bir Saadet, Su Sesi, Dalgın Ölü, Uçtu Uçtu) yanı sıra, Rıfat Ilgaz gibi ince yergiyi toplumsal taşlama düzeyine çıkaran şiirler de yazar.

Bu konak eski paşalardan birinin
Bu arsa bir mebusundur
Bir doktorun bu apartman
Bu dükkân benim değil
Bu çarşıya hükmeden Yahudiler
Bereket versin gökyüzünün tapusu yok
Herkes bakabilir
Bulutlara kimse el koyamaz
Hayal kurma hürriyeti var.

Nedir ki, bir çeşit kendini yenileme çabası olarak düşünebileceğimiz bu girişimci heveslere karşın, şair, duyarlığına egemen olan iki temel etkenden kurtulamaz: Yaşlanma ve ölüm.

Ölüm Tehlikesi, Dalgın Ölü, İnsan Hali, Paydos, Akıbet, Ölüm gibi şiirlerde; ölüm teması ya doğrudan doğruya, ya dolaylı olarak işlenmiştir.

Çoktandır tekneyi aldı sular.
Çoktandır ümitler sende ölüm?
Sabır tesbihim kopmak üzredir
Ne gün kalkacak bu perde ölüm (Ölüm)

Bir de baktım ki ölmüşüm
Dünya sönmüş başucumda (Bir de Baktım ki Ölmüşüm)

Gel diyordu uykumda ölüler gel (Davet)

Bana da yolculuk göründüğü gün
Bulunmasına bulunur sanırım
Tabutumu taşıyacak üç beş dost. (İnsan Hali)

Ölüm yer yer bir istek olarak görünmesine karşılık, çoğun, korku ifadesidir Cahit Sıtkı'da. Bu nedenle, belki çevre koşulları değiştiği, iç güçlerine dayanarak kendini yaşının adamı kimliğinde duyduğu zamanlarında bilinçaltını saran bu korkulara yeter demek ister. Yalnızlıktan yakınır. İçtenliği şiirin başlıca koşullarından biri saydığı için saklamaz kendini, “Bitirdi beni bu içki, bu kumar” (Paydos), “Hani ev bark/ Hani çoluk çocuk/ Ne geçti elime bu hayatın/ Meyhanesinde kerhanesinde” (Garip Kişi) dizelerinde gördüğümüz gibi açılmamış penceresi kalmasın ister. Her şeyi duyarlığa bağlıdır. Sevgi bile sevgi özlemiyle birlikte yaşar onda. Kadını, aşkı, sevecenliğin egemen olacağı yaşamı özlediği zaman, kötümserliği de, içindeki gizemci adamı da yenmiş görülür.

Ölmek varsa günün birinde gayri
Göz nuru, el emeği, alın teri
Yaşadığım iyi kötü günleri
Değişmem hiçbir cennet masalına. (İnsanoğlu)

dizelerinde gördüğümüz gibi, birçok şiirine ve usa aykırı olan her şeye yeter demek isteyen bir davranışla yılların biriktirdiği alışkanlıklara karşı çıkar. Bu elbette ki idealizmden materyalizme yöneliş değil, kişiliğinin artık kendine karşın, başkaldırısıdır.

Ahmet Hamdi ve Necip Fazıl şiirini, 1940 hareketine ulaştıran Cahit Sıtkı'nın, dönemi içinde yarattığı geniş etkiyi yaşadığını yazma alışkanlığına bağlayabiliriz.[5][6]

Şiirlerinden Örnekler

Abbas

Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalp ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.

Akrostiş

Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar.
Elden ne gelir ki? Güzelsin, gençliğin var.
Dünyada aşkımız ölüm gibi mukadder.
İnan ki bir daha geri gelmez bu günler.
Âlemde bir andır bize dost esen rüzgâr.

1962

Aşk İle

Baktım ki gökyüzü baştan başa bulut
Unut diyor o güzel günleri unut
Baktım ki deniz her dalgasıyla düşman
Kuşlar av peşinde balıklar pusuda
Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
Yok görünürde sığınacak bir ada

Baktım ki musibet gün gelip çatmış
Yolcusunda tayfasında şafak atmış
Ne yelken kâr eder ne kürek ne istim
Dayandım aşk ile yürüttüm gemiyi
Aşk ile koskoca dağları düz ettim
Avladım sonunda o civân kekliği

Bir Şey

I.

Bir şey ki hava gibi ekmek gibi su gibi
Lâzım insana lâzım onsuz yaşanılmıyor
Ana baba gibi dost gibi yavuklu gibi
Kalp titremeden göz yaşarmadan anılmıyor

Bir şey ki gözünüzde memleket kadar aziz
Aşk ettiğimiz kendimize dert ettiğimiz
Adını çocuklarımıza bellettiğimiz
Bir şey ki hasretine dayanılmıyor

II.

Bir şey daha var yürek acısı
Utandırır insanı düşündürür
Öylesine başka bir kalp ağrısı
Alır beni ta Bursa'ya götürür

Yeşil Bursa'da konuk bir garip kuş
Otur denmiş oracıkta oturmuş
Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş
Ne güzel şey dünyada hür olmak hür

Benerci Jokond Varan Üç Bedrettin
Hey kahpe felek ne oyunlar ettin
En yavuz evlâdı bu memleketin
Nâzım ağabey hapislerde çürür

Bir Ölünün Ağzından

Kabrime çiçek getirenlere gülerim;
Gafil kişilermiş şu insanlar vesselâm;
Bilmezler ki, bu kabirle yoktur alâkam;
Ben o çiçeklerdeyim, ben o çiçeklerim.

Biz Nerdeyiz Sevgilim?

Gecesi benden, mehtabı senden
Bir bahçesi var ki aşkımızın,
Mevsimlerdir dolaşırız, bitmez.

Kim demiş ki zamanla gül solar?
Bülbül hiç yorulur mu türküden?
Dilbersin işte, delikanlıyım.

Ne hikmettir bu Yarab, ne güzel!
Herhalde yeryüzünde değiliz;
Sahiden biz nerdeyiz sevgilim?

Bugün Cuma

Bugün cuma;
Büyükannemi hatırlıyorum,
Dolayısıyla çocukluğumu,
Uzun olaydı o günler!
Yere düşen ekmek parçasını
Öpüp başıma götürdüğüm günler!

O zaman inandığım gibi,
Sahiden bir öbür dünya varsa eğer,
Orada da cumaysa bugün,
Başında bulutlardan beyaz örtüsü,
Büyükannem namaz kılmaktadır,
Namahrem eli değmez seccadesinde;
Mekke-i Mükerreme'den getirilmiş.

Dilerim duasında unutmasın beni;
Günahkar olduğumu hatırlayarak.

Çocukluk

Affan Dede'ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!

Desem Ki

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini.

Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!
Desem ki.
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.
Ben sende yaşıyorum,
Sen bende hüküm sürmektesin.
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgârlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi fark edemezsen,
Rüzgârların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme, müsterih ol;
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

Değişik

Sen her gün başka bir güzel olsan
Ben her gün başka bir âşık
Her göz göze gelişimizde
Yıldırımla vurulmuş gibi olsak
Yepyeni bir aşk olsa aramızdaki
Her seferinde
Ne harika olurdu yaşamak
Hele evlilik
Sen her gün başka bir güzel olsan

Düşten Güzel

İlktir baharın gönlümce geldiği
İlktir hem sarhoş hem ayık olduğum
Bir gerçek içindeyim düşten güzel
Sevdiğim gülüyor yanı başımda

Aşkından tâlihimin düzeldiği
Sen gökte ararken yerde bulduğum
Bir sende gördüm ince ruh ince bel
Sende murada erdim kırk yaşımda

Gün Eksilmesin Penceremden

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der ki:
— Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!

Hepimize Dair

Yalnız kendi başın mı dertli sanırsın,
Gölgesi yeryüzünde avare insan?
Taş da istemezdi yosun tuttuğunu;
Solmakta her çiçek kokusu uçunca.
Tasadır ağaca rüzgârda yaprağı;
Her kuş yanar az çok ölen yavrusuna;
Sivrisinek de halinden memnun değil;
Vızıltısı şikâyet makamındadır.

Kar ve Hatıralar

Kar yağıyor, yine kar, yine kar, yine mahşer gibi kar.
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar,
Bana beyaz buseler, beyaz buseler yollar;
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar.

Bir rüya görür gibi gözümde sevinçler var.
Beyaz bir sükût işte: kar yağıyor, kar, kar, kar;
Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar.
Beyaz bir sükût işte: kar yağıyor, kar, kar, kar.

Korkunç Güzel

Bu el titremesi kadeh tutarken
Bu yaşta nasıl koyuyor insana
Orhan gibi vaktinde gitmek varken
Değer mi oyalanmana

Rakıdan tütünden beter alışık
Olduğumuz korkunç güzel bir şey var
Tutmuş bırakmaz bizi bir sıkımlık
Canımız çıkana kadar

Otuz Beş Yaş Şiiri

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.

İlgili Yayınlar

 1. Şevket Beysanoğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Diyarbakır'ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1969.
 2. Selahattin Önerli, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri, Ankara, 1976.
 3. Muzaffer Uyguner, Cahit Sıtkı Tarancı (Yaşamı-Sanatı-Yapıtlarından Seçmeler), Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1992.
 4. Ramazan Korkmaz, İkaros'un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.
 5. Şaban Sağlık, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme, Hece Yayınları, İstanbul, 2003.[4]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Cahit_Sıtkı_Tarancı
[2] cahitsitkitaranci.uzerine.com/
[3] www.antoloji.com/siir/sair/sair.asp?sair=56&goster=hayat
[4] siir.gen.tr/siir/c/cahit_sitki_taranci/index.html
[5] Çağdaş Türk Edebiyatı 3, Cumhuriyet Dönemi 1 Şiir, Şükran Kurdakul, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2002, s.157-160
[6] siir.gen.tr/siir/o/okuma_odasi/bir_portre_cahit_sitki_taranci.htm

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: starworld, 22.03.2017, 18:03 (UTC):
çooooooooooookkkkkkkkkkkkk güzel hoca +30 puan verdii saolunnnnnnn

Yorumu gönderen: İnci, 28.12.2016, 13:39 (UTC):
Çok güzel ödevimi hoca çok beğendi


Yorumu gönderen: ömer, 11.12.2016, 08:55 (UTC):
çok çok güzel saooooollllllunnn

Yorumu gönderen: Muhammed Bozkuş, 25.10.2016, 15:37 (UTC):
bu yazılardan bu siteden çok şey öğrendim teşekürler CAHİT SITKI TARANCI NIN MEKANINI ALLAH CENNET EYLESİN

Yorumu gönderen: Zeynep Defne, 23.10.2016, 18:31 (UTC):
Ödevim bitti bu site sayesinde kurtuldum ödevden sonunda😥

Yorumu gönderen: İsim, 03.04.2016, 18:54 (UTC):
Doğumu 2 Ekim mi 4 Ekim mi

Yorumu gönderen: zerrin, 06.11.2015, 17:40 (UTC):
Sūper ya maşallah hersey var çok beğéndim

Yorumu gönderen: serzat, 20.04.2015, 10:50 (UTC):
valla müthiş hazırlamışlar ne dicemi bilemedim bunun sayesinde en zor proje ödevimi hazırlayyacam

Yorumu gönderen: merve geyik , 25.03.2015, 13:43 (UTC):
çok teşekürler sayende ödevimi yaptım

Yorumu gönderen: kudret, 25.03.2015, 13:25 (UTC):
harika olmuş

Yorumu gönderen: Serhat, 24.03.2015, 13:41 (UTC):
Saolun, ödev için kullanmıyacağım ama bilgisayarda hep kayıtlı kalıcak.

Yorumu gönderen: özgen copcu, 11.01.2015, 10:16 (UTC):
güzel hazırlanmış emeğinize sağlık

Yorumu gönderen: Duygu , 31.12.2014, 04:25 (UTC):
Teşekkür ederim işime yaradı :)

Yorumu gönderen: ceren, 17.12.2014, 19:48 (UTC):
çok sağalun ödevimden 100/5 aldım

Yorumu gönderen: ismini vermek istemeyen isimsiz kisi :), 29.11.2014, 16:13 (UTC):
Gerçekten çok güzel ve bana çok yardımcı oldu ellerinize sağlık

Yorumu gönderen: kübra , 21.10.2014, 06:18 (UTC):
çok iyi bir insanmış

Yorumu gönderen: eylem ezgin, 13.05.2014, 14:46 (UTC):
çok güzel hayatımış

Yorumu gönderen: mehtap sarcan, 01.04.2014, 17:41 (UTC):
bu ne yaz

Yorumu gönderen: tuğçesevgifatma, 18.12.2010, 17:44 (UTC):
edebi kişiliği işimize yaradı teşekkürler...

Yorumu gönderen: Adem Can AKARSU'', 16.12.2010, 14:20 (UTC):
coq tesekkurler :)

Yorumu gönderen: tuğba, 16.12.2010, 14:13 (UTC):
çok güzel olmuş

Yorumu gönderen: Gyrco, 15.12.2010, 17:02 (UTC):
fazla ayrıntılı ama idare eder.

Yorumu gönderen: zehra, 08.12.2010, 17:22 (UTC):
spr:))

Yorumu gönderen: zehra675, 06.12.2010, 12:41 (UTC):
tam aradığım bilgiler çokkk teşekkürlerr resimler çok güzelll bu siteyi çkk beğendimm

Yorumu gönderen: osman, 03.12.2010, 16:07 (UTC):
öncelikle caitsıtkıtarancıyı saygıyla selamlıyorum ve nur icinde yatsın ben bunu ögretmenimiz engin hoca vedi iki vermi bve unutumö herkezin elerine salık ama abartmanın ne önemi var

Yorumu gönderen: mısra, 02.12.2010, 14:04 (UTC):
cok güzel

Yorumu gönderen: kaan, 29.11.2010, 20:00 (UTC):
teşekurler saolulun varolunnn

Yorumu gönderen: Ferhat, 28.11.2010, 20:39 (UTC):
Tam istenen bilgiler.Teşekkürler

Yorumu gönderen: şeyda, 08.11.2010, 16:56 (UTC):
emeklerden dolayı teşekür ediyorum ama anılarına dair birşey bulamadım biraz daha ayrıntıya inilmeli yinede teşekkürlerrrrrrr

Yorumu gönderen: büşra, 20.10.2010, 15:50 (UTC):
şiirleri harika

Yorumu gönderen: ayşe, 18.10.2010, 11:04 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: ayhan, 13.10.2010, 13:13 (UTC):
harika

Yorumu gönderen: furkan, 11.10.2010, 16:41 (UTC):
verdiğiniz emeklere ve yaptığınız çalışamalra tşk ler...

Yorumu gönderen: yasin, 09.10.2010, 10:47 (UTC):
çok güzeldi ve adeta bir harikadı

Yorumu gönderen: şükran, 07.10.2010, 12:59 (UTC):
ben cahitsıtkı tarancının şiirllerini çok beyeniyorum özellikle desem ki...harikaydı çok güzeldi.

Yorumu gönderen: tuğçe, 06.10.2010, 14:49 (UTC):
fonda çalan şşiiri nasıl indireblrm ya ...

Yorumu gönderen: yunus, 04.10.2010, 19:19 (UTC):
çok güzel sesivar

Yorumu gönderen: Soner, 30.09.2010, 17:28 (UTC):
cok sag olun beyler cok yardimci oldu odevlerim icin -_- .. tsk

Yorumu gönderen: evrim, 18.07.2010, 06:08 (UTC):
arkadaşlar cahid sıtkı tarancı adına kayıp edabiyadlar sitesin de bi yarışma var hende paran ödülüde var isteyen katılsın.

Yorumu gönderen: seyit, 22.05.2010, 09:42 (UTC):
cok tsk ödevim icin gercekten cok yardımcı oldu kaynaklarınız...

Yorumu gönderen: elif kalaycı, 20.05.2010, 18:57 (UTC):
cahit sıtkı tarancının yaşama sevinci şiirini bilen varma nasıl bulurum

Yorumu gönderen: ESMA, 11.05.2010, 09:18 (UTC):
COK TSK İYİ OLDU VALLA YAPANIN ELİNE SAĞLIK

Yorumu gönderen: bilal özüpak, 07.05.2010, 12:48 (UTC):
bence harika bir adam.hele şiirleri çok güzel.hatatı mükemmellllll...............

Yorumu gönderen: merve, 04.05.2010, 17:58 (UTC):
harikaaaa!!!
çok teşekkürlerr...

Yorumu gönderen: eylül, 04.05.2010, 16:33 (UTC):
çok uzun kısaltılmışı daha güzel

Yorumu gönderen: pelin, 02.05.2010, 14:08 (UTC):
çok güzel bir site proje ödevimi buradan yaptım ve 100 aldım çok teşekkür ederim

Yorumu gönderen: ismimi vermek istemiyorum, 27.04.2010, 19:27 (UTC):
çok teşekkür ederim.güzel olmuş.yapan yapmayan herkesin
ellerine sağlık.

Yorumu gönderen: mehmet ali, 21.04.2010, 18:24 (UTC):
çok güzel olmuş tam istediğim gibi hatta daha fazlası emeği geçen herkesten allah razı olsun...

Yorumu gönderen: veysel köz , 12.04.2010, 21:50 (UTC):
Sayın Tarancı'ya Allah'tan rahmet dilerim mekanı cennet olsun

Yorumu gönderen: ipek, 12.04.2010, 18:07 (UTC):
cahit sıtkı tarancıyı ölümüne seviyoruzBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760796 ziyaretçi (134100278 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler