Cehennemden Gelen Sesler
 
Cehennem’den Gelen Sesler, Hell, Kabir Azabı, İbret, İbretlik

Cehennem’den Gelen Sesleri Dinle, Hell, Kabir Azabı, İbret, İbretlik

Cehennem'den Gelen Sesler

Bu materyalin güvenliği: OrtaOrtaOrtaZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıfZayıf (Zayıf.)

2005 yılının sonlarına doğru internet ortamında bir iddia herkesin tüylerini diken diken etmeye yetti. İddiaya göre, bir gurup Rus bilim insanı, fay hatlarının kırılma seslerini, yüksek duyarlıktaki kaydedicilerle kayıtlamak amacıyla sistemlerini yerin metrelerce altına yerleştirdiklerinde, beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar.

“Yeraltı tabakalarındaki kırılmaların sesini kaydetmek için 14.4 kilometre kuyu kazıyorlar ve bu dinleme cihazlarını yerleştiriyorlar. İlkinde çok zayıf frekansta insan sesini duyuyorlar ama böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşündüklerinden ilk etapta bu yerleştirdikleri cihazdan gelen sesler olabileceği kanaatine varıyorlar. Daha sonra daha yüksek frekanstaki sesleri algılayabilecek cihazı yerleştirdiklerinde hayrete düşüyorlar çünkü yerin dibinden milyonlarca insanın çığlık seslerini duyuyorlar. Çoğu bilim insanı işini bırakıyor.”

Cehennem’den gelen ses tartışmasına son noktayı bilim koydu. Rus bilim insanları birer yalancı değilse kaydedilen seslerin gerçek olması bilimsel olarak mümkün. Peki, o sesler gerçekte kime ait? İşte cevabi: Rus bilim insanlarının kaydettiği ve "cehennemden gelen sesler" olarak internette aylardır tartışılan çığlıkların gerçek olabilmesi bilimsel olarak mümkün. Rus bilim insanları doğru söylediklerini belirterek seslerin gerçek olduğu konusunda yeminler ediyorlardı. Bilim onları haklı çıkardı, sesler gerçek bir felakete ait olabilir. Haber 7'nin konuya daha önce bilimsel, dinsel ve fiziksel açıdan yorumları ışığında bakmak için, konularında uzman üç farklı isme sorduğu sorular konuya net bir yanıt verilmesini sağlamıyordu. Ancak "seslerin ne olabileceği" konusunda bir beyin fırtınası için gerekli ipuçlarını içeriyordu. Hatırlanacağı üzere Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu bir frekans karışıklığı olabileceğini ileri sürmüş, ilahiyatçı Ali Riza Demircan magmanın çıkardığı seslerin bu şekilde olabileceğini belirtmiş ve Medyum Memiş de fiziksel açıdan seslerin cinlere ait olabileceğini ileri sürmüştü.

Ben her üç görüsü de sizlerin bilgisine sunuyor ve yorumu sizlere bırakıyorum. Gelen yorumlar arasında ilginç bir görüş dikkat çekiciydi. Celaleddin Alioglu imzasını taşıyan bu yorum bilimsel açıdan incelenmeye değer bir görüştü: İste cevabi netleştirmeye kapı açan yorum "Sesleri dinledim. Cehennem’den geldiği yorumuna katılamıyorum. Çünkü cehennem bugün için bize gayb'dır, cennet de öyle. Ama eğer işin içinde bir hile yok da sesler denildiği gibi gerçekten kayıt edilmiş sesler ise bunları helak edilen kavimlerin helak sırasında çıkardıkları sesler olarak düşünebiliriz. Çünkü biz bugün sesleri mesela hard diskimize nasıl kayıt edebiliyor isek pekâlâ mümkündür ki helak edilen kavimlerin helakleri sırasında çıkardıkları sesler de yer katmanları tarafından her hangi bir şekilde kayıt edilmiş olabilir diye düşünüyoruz."

"Bilimsel sorular ve cevapları" başlıklı köse yazarı bu yorumla ilgili olarak Faik Almendi yorumu dikkatlice inceledikten sonra "TÜBİTAK”I aradı. Santral memurundan kendisine bu konuda yardımcı olabilecek bir isim bağlanmasını istedi ve bilimsel bir cevap aldı:

"Bizim öyle bir bölümümüz yok kardeşim!" Sonunda santral memuru ikna edilerek Bilim ve Teknik Dergisi Sorumlusu Raşit Gürdilek'in bağlaması sağlandı. Gürdilek konunun bilimsel açıdan mümkün olduğunu belirterek, bu konuda bir soruya cevap verdikleri belirtti. Internet üzerinden yaptığım araştırma sonucu söz konusu soruyu ve yanıtını buldum.

İşte o soru ve yanıt: Ses bir tür enerjidir ve enerji kaybolmaz o halde geçmişteki bir sesi tekrar duyabilmemiz mümkün mü? (Sertan Durmuş) Enerji kaybolmaz ama entropi artar. Tüm sorun sesin içerdiği enerjinin zaman geçtikçe mikroskobik hareket biçimlerine aktarılması. Yani, en sonunda tüm etki moleküllerin hızlarının artmasıyla sonuçlanıyor. Bu da, teknik dilde "sesin enerjisinin ısıya dönüşmesi" olarak adlandırılıyor. Isıyla entropi arasında da çok yakin bir ilişki var. Entropi, madde içindeki düzensizliğin bir ölçüsü. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, ses dalgalarındaki düzenli hareket biçimi zamanla mikroskobik ölçekte düzensiz harekete dönüşüyor. Termodinamigin ikinci yasası da bu dönüşümle ilgili: Düzenlilik düzensizliğe dönüşebilir ama hiçbir zaman düzensiz bir durum kendiliğinden daha düzenli olamaz – entropi azalamaz. (Ya da ısı enerjisi tamamen daha yararlı enerji formlarına dönüştürülemez.) Gerçi bazı bilim insanları bir yöntemle daha önce oluşmuş bir sesi yeniden oluşturabiliyorlar. Ama bunu yapabilmenin koşulu düzensizliğe geçisin yeterince gerçekleşmemiş olması. Yani, zaman geçtikçe orijinal ses daha az bir belirginlikle elde ediliyor. Eğer aradan çok uzun bir süre geçmişse, hiçbir şey elde etmek mümkün değil.

Sonuç: Bu izâh, bilimsel olarak gösteriyor ki sesler kesinlikle cehenneme ait değil ve yeryüzünde daha önce yaşanmış bir felaketin sesleri olabilirler. Çünkü evrende çıkartılan hiçbir ses kaybolmuyor ve varlığını devam ettiriyor ve bu sesleri daha sonra tekrar dinlemek mümkün olabilir. Hatta çok küçük bir ihtimalle bu sesler kimilerinin iddia ettiği gibi "Ad kavminin helaki sırasında" ortaya çıkan seslerin bir kısmı da olabilir. Ama entropi göz önüne alındığında bu çok çok zayıf bir ihtimal. Söz konusu felaketin pekâlâ emperyalist devletlerin ortaya çıkardığı taze bir felakete ait olması daha mantıklı. Örneğin, ABD'nin Irak'ta yaşattığı vahşetin mağdurlarının sesleri neden olmasın!

Akhenaton (Gizli İlimler Admin) Yorumu: Şu an Cehennem bize Gayb. Cennet de gayb. Yani daha Ahiret Günü yaşanmadı, defterler verilmedi, mizan kurulmadı. Hâl böyleyken daha ne Cehenneme ne de Cennet'e giden yok. Henüz ğayb olan, yaşanmamış ve gelecekte yaşanılacak bir olayın seslerini kaydetmek imkansızdır. Kabir azâbı mümkündür. Çünkü kişi ölünce, mezarı ya Cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hadiste böyle belirtilmiştir. Yani kişi, öldükten sonra gözündeki tüm perdeler kaldırılır. Gerçek ona gösterilir. Ama bu, Cehennem'in sesi mi derseniz, HAYIR!

Kainattaki hiçbir ses kaybolmaz. Bir yıldız patladığında, görüntüsü ve sesi bilmem kaç ışık yılı sonra bu dünyaya ulaşır. Yani sürekli bir seyahat içindedir. Kabir azâbı da batınî bir azaptır. Yani cesede değil ruhâ verilen bir azaptır. Tabii cesedin de payı, birgün çürümek ve toprak olmaktır. Ama ruha verilen azap, maneviyâtla hissedilir ve sadece kalp gözü açık olanlarca duyulur ve işitilir. Yani âlem-i ervâh'a bakar. Duyulmayan, sadece hissedilen bir şeyi maddî unsurlarla kaydetmek mümkün müdür, bunun gerçeğini sadece Allah bilir. Yani EVP (Elektronik Ses Fenomeni) gibi tekniklerle ya da Kirlian fotoğrafçılığı ile bu âlem hakkında sadece küçük ipuçları alınabilir; ama gerçekliği ne kadar doğrudur, bunu da bilmemiz mümkün değildir.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Deccal, 24.05.2022, 13:08 (UTC):
Bunlar saçmalık, bu seslerin hepsi "Kola Derin Sondajı'ndan gelmektedir."

Yorumu gönderen: ezazil, 16.11.2018, 14:08 (UTC):
yabancı kaynakları tarayınız.
Bu seslerin ve bu haberlerin profesyonel bir şekilde insan tarafından oluşturulduğunu göreceksiniz.
Türk medyasının ne iğrenç bakış açısına sahip olduğunu görüp, bu konuları ne şekilde gündeme getirdiğini görünce mideniz bulanacak.

Ayrıca Güzel dinimizin ne olduğunu ne dediğini iyi anlamak gerekir. Gayb alemi, gayb alemini bilmeyenler tarafından uydurma hikayeler ile anlatılıyor olabilir.

google a 'kole drill hell' yazıp çıkan sayfaları Türkçe'ye çevirerek okuyunuz lütfen.

Yorumu gönderen: agablend, 11.09.2017, 08:40 (UTC):
İşte size hassaaaas bir zikir ve cevab yâ semiyu yâ basiyr fazla değil 86 gün günde 500 defa yada 40 gün her iki ismin ebced toplamlarını 5 vakit namazdan once veya sonra zikirle meşgul olun iştiklerinizle gõrdüklerinizle yorganı başınıza cekmeyin,kalin sağlicakla selamet olun

Yorumu gönderen: Said, 20.05.2017, 05:04 (UTC):
Seslere ait yorumlar yapılmıştır. Fakat görüntülere ait yorum yok.adamlar kamerayı da deliğe indiriyorlar ve insan siluetine benzer goruntuler kaydediyor.bu görüntülere yorum yapılmamış

Yorumu gönderen: mkd, 27.02.2016, 19:23 (UTC):
Seyhun barış yorumuna cevap onun dediği tamamen yanlıştır

Yorumu gönderen: ARİS CEVAB, 29.12.2015, 22:51 (UTC):
Sayın Aris isimli kullanıcı..Kabirde zaman kavramı farklıdır.Şöyleki dünyada geçirdiğimiz bir 10 dakikalık ağrı bize yarım saat. 2 saat hatta günlerce ağrı çekmiş hissi verir.Kabirde kafir bir insanın azabı yıllar,asırlar hükmünde geçirilirken ,mümminin ise bir andan ibaret olacaktır.Bu hadislerden anladığımız bir olaydır.Zaman ahiret icin sabit bir kanun değildir.Biz şunu anlıyoruz.Kabir azabının uzunluğu kişinin ameline göre değisir...

Yorumu gönderen: aris, 13.02.2015, 01:34 (UTC):
çok soru var ama sorulara cevap ne yazıkki yok. Çok sorgulayınca da karşı taraf cevap veremediğinde ya kafir ilan ediliyorsun yada dinden çıkarsın sorma deniliyor. Ya arkadaş ben anlamıyorum Kıyamet gününde hesap verilecek. Ama Milattan Önce yaşamış biri ile şuanda 2015 yılında ölmüş bir adamın ahir zamanı aynı mı oluyor? bence nesilden nesile insanlar sorguya çekilip kıyamet o insanlar için kopuyor ve cennet cehenneme yerleşiyor kademe kademe insanlar yerleşiyor. Başka türlü kafam almıyor. Bu tezimi doğrulayacak kaynak da yok, cevap da yok.

Yorumu gönderen: hak din islam doğru ve dürüst insan, 16.12.2014, 12:22 (UTC):
Arkadaşlar inançlı olalım kuranı kerim kitabımızda gecen her şey doğru onun için kuranı öğrenmeliyiz bilmiyoruz ise biliyor isek öğretmeliyiz.Hak yol İslam hepimiz öleceğiz hakkın huzuruna çıkacağız,kaçış yok.

Yorumu gönderen: seyhun barış, 14.12.2014, 10:50 (UTC):
İnsanlar,hakkın yüce varlığına,Hazreti Kurana,hazreti Peygamber aleyisselama yemin ederim bu sesler doğrudur ve bizzat şahit oldum..bu dünyanın altı geçici olarak cehennemdir..büyük kıyametten sonra asli cehenneme götürüleceğiz.milyar kilometre ötedeki marstan,500 milyon kilometre ötedeki kuyruklu yıldızdan gönderilen ses ve görüntü sinyallerine inanıyorlarda bizzat yer altından dinlenen seslere kılıf bulmaya çalışıyorlar..bunlar cin sesi değil insan sesi..ben orayı gördüm..ister inanın isterseniz inanmayın..Cenabı Allah düşürmesin ben gördüm.selamlar.seyhun

Yorumu gönderen: sercan, 14.12.2014, 09:36 (UTC):
Allahın herseye gücü yeter bizim bu aklımıza almaz o yüzden bu ya bir kavmin helak sesi yada cehennemdeki insanların çığlıkları bide dikkatinizi verelim Zebani sesleri de cikiyor

Yorumu gönderen: Fatma, 28.11.2014, 06:04 (UTC):
Allah'ın her şeye gücü yeter aklımızın almadığı ve olabilecek her şeyi henüz bilim bile çözememiş ve biz daha hiç bir şeyi görmedik. Tabi eğer inanıyorsak , ölen insanlar berzah aleminde kıyamet gününü bekliyorlar. Kuranı Kerim'i iyi yorumlayanlar bile açık kapı bırakıyorlar. Kabir azabının da olduğu söyleniyor. Bence daha ölmeden burayı cehenneme çevirmeyelim. İyi insan olursak bize ayet olunan namaz ve oruç görevlerimizi yerine getirirsek ve aynı zaman da iyi kullar olursak, kimsenin hakkını yemezsek , dünya malına bağlanıp hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamazsak bunun da mükafatının cennet olduğunu biliyoruz. O zaman korkacak bir şey yok. Gerisi safsata olur yoksa . Bırakalım bunu bilim çözsün ve tartışsın. Henüz vakit varken tövbe edip günahlarımızdan kurtulabiliriz. Sınavımızı bu dünya da verdikten sonra korkacak bir şey yok. Dünyayı cehenneme çevirenler korksun. Önce aile, ana baba , kardeşler ve çevren de yaşayan insanlarla sevgimizi, malımızı, paramızı paylaşmayı öğrenmeliyiz. Dünya hırslarımızı bir kenara bırakıp, herkese canı gönülden sarılmalıyız ki azabımız da az olsun. Yoksa bu dünyada günahsız kul yoktur. Bilimin çok şeyi çözeceğine inanlardanım. Allah kimseyi cehennem ateşine koymasın......

Yorumu gönderen: mirac, 09.11.2014, 21:38 (UTC):
Fazla düsünmeyin allaha yakin olun hersey olabilir yada hic bise ne degisecek sonunda ona donucez rabbimize allah cc hamd olsun.

Yorumu gönderen: aslan muta, 01.09.2014, 03:37 (UTC):
yecüc ve mecüc e ait seslerdir hazreti zulkarnen dönemi ile ilgilidir kafkasya dağlari derin yeraltindalar

Yorumu gönderen: arnavut, 20.08.2014, 10:41 (UTC):
bunlar gerçek dalga geçmeyin

Yorumu gönderen: kamile, 05.07.2014, 16:46 (UTC):
la gardaş ben gititm geldim cok manyak bi ortam :)

Yorumu gönderen: pembegul, 29.05.2014, 22:22 (UTC):
Allahim bu dunya ne kadar zor... imtihanlarini basaramiyacagim diye cok korkuyorum ...bu dunyanin ve hayatin yukunu tasimak zor...ama sukur ki bizlere dogru yolu gosteriyorsun. olumden sonra bizleri zorluklar bekliyor korkmamak mumkunmu?sen koru ya rab...

Yorumu gönderen: ayşe, 26.04.2014, 21:01 (UTC):
bu sesler kayıttır,yeryüzünde tüm ses kayıtları toprak anada muhafazadır,bunlar mahşerde şahit olarak toprak anadan geri verilecektir...bunun neresi tartışılıyor ki,saçmalalar devam ediyor duruyor sadece...herkes ve her şey birbirinin şahidi olacaktır,imtihan ve hesap verme dünyasıdır bu....konu hakkında face de yazdım zaten...

Yorumu gönderen: mustafa, 07.12.2010, 03:18 (UTC):
7- Enes (r.a.)'dcn rivayet olunduğuna göre;
Nebî aleyhisselam, bir kabirden bir ses işiterek; "Bu ne zaman öldü?" diye sordu. "Cahiliyye devrinde öldü," dediler. Nebî aleyhisselam, böyle olduğuna sevinerek şöyle buyurdu:
"Ölülerinizi gömmeyeceğinizden korkmasaydım kabir azabını size işittirmesini Allah'tan isterdim"
(Hadisi Muslim ve Nesâî rivayet etmiştir.)
kabir yani yerin altındaki azaba inan mayanlar için sahih hadistir
not..
busesler dünya medeyasının gündeminde günlerce konuşuldu ve araştırmalarda bu seslerin montaj olmadıgı tesbit edildi

Yorumu gönderen: yozgatlı --_--deccal, 06.12.2010, 07:18 (UTC):
ben böyle şeylere inanman kuran dışında herşey yalandır yorum bırakmak isteyen fceme göndersin -mclia yusuf-

Yorumu gönderen: RAMÇO, 01.12.2010, 20:02 (UTC):
BİLMİRUM İNANMALIMIYIM YOKSA İNANMAMALIMIYIM,

Yorumu gönderen: Cakota Mamy, 30.11.2010, 23:06 (UTC):
Ben Adminin yorumundan başka mantıklı konuşan kimseyi göremedim malesef. Katılanlar müstesna. Tabiki herşeyin en iyisini Allah bilir. Lakin Allah bazı şeyleride göstermiş, söylemiş. Bu böyledir, şu öyledir diye buyurmuş. iki iki daha dört... Bunu bilmek için illa en iyisini Allah bilir, biz dört derken bile eksik deriz mi diyelim? Allah bilir evet, ama Allah bize bu dört eder demiş. Şüpheye düşmeyin demiş.. Anlatabiliyormuyum?


Konuya dönecek olursak. cennet ve cehennem gaybtır. Henüz kimse gitmemiştir, kıyamet koptuktan sonra herkesin gideceği yerler belirlenir. Kabirde çekilen azabında, fiziksel şartlarda bir sesi çıkaramayacağını kabul edersek... Bunun mantığı bence de doğaya salınan önceki senelerdeki sesler çığlıklar, afetlerdir. Cin değildir bi kere medyum flan sıyırdı mı naptı?

Yorumu gönderen: ugur yerebaqsmaz, 26.11.2010, 14:51 (UTC):
vay halimi,ze ne yaparız alahımsen bizi cehenem aza bından kur tar

Yorumu gönderen: UMUT, 19.11.2010, 12:13 (UTC):
İbrahim arkadasımızın her söyledigine katılıyorum evren kıyamet günü yok olacak cehhennem dünyanın altında deniliyor evren yok olacaksa cehhennemde yok olur
e tabii bu sacma olur hem söyle dogum,dünya hayatı,ölüm
ahiret hesap cennet cehhennem

Yorumu gönderen: ahmet, 17.11.2010, 08:13 (UTC):
bilemem ama bana inandırıcı gelmedi çünkü kıyamet günü olacak birşey bunlar bence tabi

Yorumu gönderen: ela, 30.10.2010, 18:31 (UTC):
nasıl olduğunu ben hala anlamadım böyle bişey dünyanın içinde olamaz ki

Yorumu gönderen: kiram, 26.10.2010, 13:11 (UTC):
ses resmen kapalı bir yerden geliyor mesela bir salon yani yankı yapıyor ayrıca 11 saniyelik ses sürekli tekrarlıyor bana çok mantıklı gelmedi zaten ALLAH ufacık bir şey gösterse gayba dair aklımızı kaçırırız bu yüzden kimsenin nefsine etkide bulunacak bir şeyin bu şekilde ortaya çıkacağını sanmıyorum.

Yorumu gönderen: ece , 24.10.2010, 16:13 (UTC):
aslnda hersey olabilir ama allaha inaniyosak eger korkmamaliyız bnce....

Yorumu gönderen: yecuc, 20.10.2010, 18:20 (UTC):
bence doğru insanlar ALLAH'a iman etsinler. Birbirlerini yemesinler.

Yorumu gönderen: ibrahim, 19.10.2010, 17:06 (UTC):
altıma edecem korkudan

Yorumu gönderen: sina bez, 11.10.2010, 06:14 (UTC):
insan oğlu bbugune kadar gercek olan seyleri sacma bili yor 100 liyılarında her kesin peygam ber yoktor alah yoktur dıye sacmaliyordu am neyin nasılolacağını biz bilemeyiz bel ki alahın cehenemi de magmadır bu gürüş ler kıyamete ses ediyolar kiyamet yaklaşıyor insan oğlu neyapsın söz bulamiyor ama busesler gerçek ve bilim adam larına talebim alahınsırlarını ögrenmek bizim hadimize düşmez en iyisinide en kütüsünüde alah bilir kıyamet günü azab için de güre ceyimiz aateş magmada olacak sacma diyip gecmeyin alahın war olduğu ve muhametin yok oldu 1000li yıların dakıs çoçuklarını ülderen anababalar vardı muhamet selalaho alehiselam yüce alahın bize günderdiyi pey gamber alahın var oıldu gu konusun da mekeyi medineyi güç emiş sizlere tavsiyem heran herşey olabilir iyi günler saygılar

Yorumu gönderen: habis, 09.10.2010, 23:34 (UTC):
resmen hoparlorden erkek seslenıor

Yorumu gönderen: aslan, 08.10.2010, 13:00 (UTC):
yalan dr kardeşi

Yorumu gönderen: ahmet inci, 04.10.2010, 13:05 (UTC):
ibretlik bir paylaşım kardeşim

Yorumu gönderen: aslan muta, 04.10.2010, 00:11 (UTC):
yecüc mecüc doğu dağistan siradağlar yeraltindalar kaf daği iman idenler yecüc mecüc bati sahra çölü tamanrasses yeralti iman etmeyenler cezayir yakini 2008 ve 2010 yilina kadar araştirma yaptim gerçek yerlerir

Yorumu gönderen: demet, 03.10.2010, 11:45 (UTC):
çoğu insanların bu seslere inanmalarına inanamıyorum çok vahim bir duruma doğru gidiyoruz

Yorumu gönderen: ismail tanoğlu, 03.10.2010, 11:29 (UTC):
her şeyin en iyisini rabbim bilir dunya bir imtihandır bu imtihan cok kolaydır rabbim cennetiyle bu imtihanı kazanmayı cümleye nasip etsin helal lokma nasip etsin amin

Yorumu gönderen: pınar, 02.10.2010, 12:58 (UTC):
eğer gercekten bu ses var ise bilim adamının dediği gibi kesin yankı dır en mantıklısı o

Yorumu gönderen: aslan muta, 02.10.2010, 07:36 (UTC):
yecüc mecüc insanlara zulm ediyordu hazreti zulkarnenden yardim istendi ileri teknoloji kullanarak yeraltina demir sed yapildi hapsedildidiler şimdi bunlar akşama kadar yeraltindan kuyu kazarak yeryüzüne ulaşmaya çalişiyorlar ama akşam olduğunda yarina birakiyorlar kuyu kazmayi ve allahtan tünel yeniden üzerlerine kapaniyor bunlar 22 kabiledir kimisi bebek boyunda kimiside ağaç boyunda kimiside 20 arş boyundadir bunlar gözleri ince kulaklari uzun kisa boyludurlar kuranda kaf dağindan bahsediliyor yani kafkasya dağlari ve cehennemin sesi kasetide rusya mozdok yakinlari kafkasya dağlarina yakin bulundu yecüc mecüc insan şeklinde yaratiktir nuh yafes soyundan gelmedir bunlar dünya nufusundan fazladir ne zaman yeryüzüne insanlik ve müslümanlik biter bunlar yeryüzüne çikar ve herkes korkusundan kalelere çekilir ve ogün yeryüzünde canli insan kalmayacak şeklinde yüksek tepe olan dağistan kafkasya dağlarindan saldiriya geçerler rusya bilim adamlari doğru söyler ve diğer 3 medyum kafayi yemiş ne dediğini bilmiyor

Yorumu gönderen: aslan muta, 02.10.2010, 06:56 (UTC):
YECÜC MECÜC KİYAMET ALAMETİ TİKLA

Yorumu gönderen: şule, 01.10.2010, 17:08 (UTC):
yorum yazmaya bile gerek yok ama tamamen saçma gidip video ya çekip gerimi gelmişler nelerle uğraşıyoruz yarabbim sen affet

Yorumu gönderen: aslan muta, 16.09.2010, 17:15 (UTC):
ekrem orhon mah kemal yeri cad cömert market rize aslan muta tarih insandir deccsli buldu

Yorumu gönderen: aslan muta, 16.09.2010, 17:12 (UTC):
rizeli deccal tespiti gogle tikla

Yorumu gönderen: aslan muta, 16.09.2010, 17:00 (UTC):
kiyamet alameti yecüc mecüc tikla oku anlarsiniz internet tr tube izlesene vidivodo youtube aslan muta tikla

Yorumu gönderen: hasan, 15.09.2010, 18:56 (UTC):
bence bunlar bir futbol maçında karmaşık sesi cekmişler insanları korkkutmaya calışıyorla ...

Yorumu gönderen: sedat, 13.09.2010, 10:18 (UTC):
ölümden çok korkuyorum

Yorumu gönderen: beşER, 10.09.2010, 17:05 (UTC):
Buna yalandır ark.
inanmayın...
Hayır Ve ŞErde Allahtandır..

Yorumu gönderen: EMİNE , 09.09.2010, 18:32 (UTC):
BEN TIRSIYORUM

Yorumu gönderen: bora, 09.09.2010, 13:38 (UTC):
bnce bu sesler gercek deil ama zaten gercek cehennemde böle sesler cıkcak onun yüzünden bu seslri grck gbi dinleyip rabbimize ibated edelim

Yorumu gönderen: edo, 09.09.2010, 06:52 (UTC):
böyle savsatalarla uğraşmak yerine alın bi kuran'ı kerimin türkçe mealini okuyun orada herşeyi açık açık bulabilirsiniz.

Yorumu gönderen: bahar, 02.09.2010, 12:01 (UTC):
bilim adamları ne bılebılır ki bunu yuce ALLAH tan baska kimse bilemez insanlarda aptal buna inanıyor bilim adamları ortaya sacmadan secmeler atıyo bizler duşunuyoruz arkadaslar ALLAH evreni yaratandır bizlerıde o ne zaman ne olacagına karar verır nedır bu kıyametten gelen ses ona bakarsanız 2004 we 2010dada kıyamet kopacktı hanı nerdeyse bu yılda bitti sıra 2012 de dıyolar hadi onuda bekleyın ona gore kaderınızi yonetın ne zaman olecegımızı kımse bilmez bı aslında ben suanda cennet ve cehennem yok bilıyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56465165 ziyaretçi (143893609 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)