Cenaze Namazi ve Kilinisi
 
cenaze namazı

Cenaze Namazı ve Kılınışı

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Ölü için duadır. Din kardeşinin günah ve kusurlarının bağışlanmasını dilemek ve ona son vazifeyi yapmaktır.

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınır?

Bir ölünün cenaze namazının kılınması için 6 şartın bulunması gerekir. Bu şartlar, şunlardır:

  1. Ölünün Müslüman olması.
  2. Temiz olması (Yani yıkanıp temiz bir kefene sarılması)
  3. Cemaat önünde olması.
  4. Ölünün tamamı ya da bedeninin yarıdan fazlası, ya da başı ile beraber yarısının bulunması.
  5. Cenaze namazını kılacak kişinin (özürlü değilse) ayakta kılması.
  6. Cenazenin yerde olması, omuzda ya da hayvan üzerinde bulunmaması.

Cenaze namazı, farz-ı kifâye olduğundan bazı Müslümanlar, bu namazı kılarlarsa başkalarının kılmasına gerek kalmaz. Cenaze namazında cemaat şart değildir. Yalnız bir erkek ya da kadın, cenaze namazını kılarsa; farz, yerine gelmiş olur. Diğer namazı bozan şeyler, cenaze namazını da bozar. Namaz kılınması mekruh olan üç vaktin dışında her zaman cenaze namazı kılınabilir.

Cenaze namazının rükünleri, dört tekbir ile kıyamdır. Selam vermek, vaciptir. Cenaze namazında rüku ve secde yoktur.

Cenaze Namazının Sünnetleri

  1. Namazı kıldıracak imamın ölünün göğsü hizasında durması.
  2. Birinci tekbirden sonra Sübhâneke okumak.
  3. İkinci tekbirden sonra Allahümme Salli ve Allahümme Barik okumak.
  4. 3. tekbirden sonra dua okumak.

Cenaze Namazının Kılınışı

Cenaze yıkanmış ve kefene sarılmış olarak namazın kılınacağı yerde "Musallâ"ya konulur. Cenaze, cemaatin önünde bulunur. Namazı kıldıracak imam, ölünün göğsü hizasında durur. Cemaat, ayakta ve kıbleye karşı imamın arkasında saf bağlar. Cemaatin üç saf halinde olması, müstehaptır.

Niyet ederken ölünün erkek ya da kadın, erkek çocuğu ya da kız çocuğu olduğu belirtilir. Namazı kıldıran imam, "Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya";... Ölü, erkek ise; "Şu kadın için duâya"... Ölü, kadın ise; "Şu kadın için duâya"... Ölü, erkek çocuğu ise; "Şu erkek çocuğu için duâya"... Ölü, kız çocuğu ise "Şu kız çocuğu için duâya" diye niyet eder.

İmamın arkasındaki cemaat, "Niyet ettim Allah rızası için hazır olan olan cenaze namazını kılmaya"; Cenaze, erkek ise "Şu erkek için duaya, uydum imama"... Cenaze, kadın ise; "Şu kadın için duaya, uydum imama."... Cenaze, erkek çocuğu ise; "Şu erkek çocuğu için duaya, uydum imama."... Cenaze, kız çocuğu ise; "Şu kuz çocuğu için duaya, uydum imama." d (iye niyet ed)er.

Cemaatten biri, ölünün erkek mi ya da kadın mı olduğunu bilmezse, şöyle niyet eder: "Niyet ettim Allah rızası için imamın namazını kılacağı şu cenaze namazını kılmaya, ölü için duaya, uydum imama" der.

Niyet ettikten sonra imam, yüksek sesle; cemaat ise içlerinden "Allâh-u Ekber" diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.

İmam ve cemaat, içlerinden Sübhaneke'yi okurlar. Sübhaneke'de diğer namazlarda okunmayan Ve celle senâük cümlesi de okunur.

Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam, açıktan; cemaat de içlerinden Allâh-u Ekber diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam hem de cemaat, içlerinden Allahümme Salli ve Allahümme Barik'i okurlar.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine Allâh-u Ekber denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası (aşağıdaki metin) okunur. Cenaze duası bilmeyen, onun yerine Kunut dualarını okur. Kunut dualarını da bilmeyen, "Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr" âyetini okur.

Bundan sonra eller kaldırılmadan tekrar Allâh-u Ekber denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın baş, önce sağ tarafa çevrilerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh" denilir. Sonra baş, sol tarafa çevirilerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh" denilir ve böylece cenaze namazı, bitirilmiş olur.

Cenaze Namazı Duası (3. Tekbirden Sonra Okunacak Dua)

اَللَّهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا. اَللَّهمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى اْلاِسْلاَمِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفْهُ عَلَى اْلاِيمَانِ.

Okunuşu: Allâhümmağfir lihayyinē ve meyyitinē ve şēhidinē ve ğâibinē ve zekerinē ve ünsēne ve sağîrinē ve kebîrinē. Alllâhümme men ehyaytehû minnē feehyihî alel İslēmi ve men teveffeytehû minnē feteveffehû alēl îmēn.

Anlamı: Yâ Râb! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı, bulunmayanlarımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla. Yâ Râb! Bizden meydana gelecek yeni nesilleri İslam dini üzere yarat! Bizden eceli gelip öldüreceklerini de iman üzere öldür.

Bu duadan sonra aşağıdaki dualardan biri daha okunur. Şöyle ki.

A. Cenaze Erkek İse.

وَ خُصَّ هَذََا الْمَيّتَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ اَللَّهمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوََزْ عَنْهُ وَ لَقّهِ اْلاَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَ الزّ ُلْفَى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Okunuşu: Ve [k]hussa hēzel meyyite birravhi verrahâti vel mağfirati verridvēn. Allâhümme in kēne muhsinen fezid fî ihsēnihî ve in kēne musîen fetecēvez anhü veleggihil emne vel büşrâ vel kerâmete vezzülfē birahmetike yâ erhamer râhimîn.

Anlamı: Rabbim! Bu ölüye temiz bir hava içinde ebedî rahat, sonsuz rahmet, günahlarından mağfiret, cennet içinde bir hayat ver. Allah'ım. Bu ölü, iyilik yapmış bir kimse ise; Sen de ona mükâfâtını fazlasıyla ver Eğer bu ölü, kötülük işlemişse, cezalandırmaktan vazgeç! Günahlarını affeyle. Bu ölüyü korktuğundan emin kıl. Lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.

B. Cenaze Kadın İse.

وَ خُصَّ هَذِهِ الْمَيّتَتَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ اَللَّهمَّ اِنْ كَانَتْ مُحْسِنةًً فَزِدْ فِى اِحْسَانِهَا وَاِنْ كَانَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاَوَزْ عَنْهَا وَ لَقّهَا اْلاَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَ الزّ ُلْفَى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Okunuşu: Ve [k]hussa hēzihil meyyitete birravhi verrahâti vel mağfirati verridvēn. Allâhümme in kēnet muhsineten fezid fî ihsēnihē ve in kēnet musîeten fetecēvez anhē veleggihel emne vel büşrâ vel kerâmete vezzülfē birahmetike yâ erhamer râhimîn.

Anlamı: Rabbim! Bu ölüye temiz bir hava içinde ebedî rahat, sonsuz rahmet, günahlarından mağfiret, cennet içinde bir hayat ver. Allah'ım. Bu ölü, iyilik yapmış bir kimse ise; Sen de ona mükâfâtını fazlasıyla ver Eğer bu ölü, kötülük işlemişse, cezalandırmaktan vazgeç! Günahlarını affeyle. Bu ölüyü korktuğundan emin kıl. Lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.

C. Cenaze Erkek Çocuğu ise.

اَللَّهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرَنْ وَذُخْراً وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَ مُشَفَّعاً

Okunuşu: Allâhümmec'alhü lenē feretan vec'alhü lenē ecran ve zü[k]hran vec'alhü lenē şēfian ve müşeffean.

Anlamı: Allah'ım. Bu çocuğu Cennet'te bize karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl. Allah'ım! Bu çocuğu bizim için şefaatçı kıl ve şefaatini makbûl et.

D. Cenaze Kız Çocuğu ise.

اَللَّهمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطاً وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرَنْ وَذُخْراً وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً

Okunuşu: Allâhümmec'alhē lenē feretan vec'alhē lenē ecran ve zü[k]hran vec'alhē lenē şēfiaten ve müşeffeaten.

Anlamı: Allah'ım. Bu çocuğu Cennet'te bize karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl. Allah'ım! Bu çocuğu bizim için şefaatçı kıl ve şefaatini makbûl et.

Cenaze Duası Bilmeyenler, Şu Ayeti Dua Niyetine Okurlar

رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدّ ُنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَار

Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azâbennârē

Anlamı: Ey Rabbimiz. Bize dünyada iyilik vegüzellik, Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.[1]

[1] Seyfettin Yazıcı (Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi), "Temel Dini Bilgiler (İtikad, İbadet, Ahlak, Siyer)", Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 144-149.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52760805 ziyaretçi (134100298 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler