Chakra Ne Demektir?
 
ana, nedir, ve, çakra, çakralar

Çakra Nedir ve Ana Çakralar

Çakra Ne Demektir?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aurada 7 tane enerji merkezi bulunur bu enerji merkezlerine Çakra denir. Günümüzde Kirlian Tekniği ile insan aurası fotoğraflanmıştır. Çakra Sanskritçe de tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Çakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Çakralar yerlerinin endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur. Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları M.Ö ki yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz.

Çakralar ile ilgili ilk bilgiler çok eski yazıtlara dayanmaktadır. Doğu uygarlıkları çakraları M.Ö 5000 yıllarına varan bir süre önce keşfetmişler ve çakraların özelliklerini inceleyerek bir çok bilim geliştirmişlerdir. Yoga, reiki, meditasyon gibi bir çok doğu bilimi çakraların enerji dengesinin sağlanması ve bu şekilde daha sağlıklı yaşama düşüncesi üzerine kurulmuştur. Gerçektende doğu dünyasında insanın hayal sınırlarını zorlayacak kadar uzun süre sağlıklı olarak yaşayan insanların olduğu bilgisi günümüzde dünyaya yayılmıştır. Çakralar konusunda anlatılacak çok şey vardır çünkü bu enerji merkezleri bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde önemli etkiler yaparlar ve ruhsal gelişimi belirlerler. Kendimizle ve evrenle olan uyumumuz çakraların çalışmasıyla direk ilgilidir. Alternatif tıbbın bir çok alanında yapılan çalışmalar temel olarak çakraların daha düzenli çalışmasına ve enerjilerinin dengelenmesine yöneliktir. Bir chakrada sorun oluşunca bu öncelikle Çakra ile bağlantılı organları sonra tüm vücudu olumsuz olarak etkilemektedir. Hastalıkların nedeni de çakradaki bloke olmuş, aşırı artmış ya da dengesini kaybetmiş olan enerji alışverişidir. Biyoenerji, reiki, aromaterapi, doğal taşlarla tedavi gibi bir çok doğal tedavi yöntemi çakraların daha sağlıklı olmasını sağlamak üzerine kurulmuştur.çakraların sağlıklı bir şekilde çalışması bedensel, ruhsal ve zihinsel sağlığı sağlayacaktır.

ANA ÇAKRALAR ve ÖZELLİKLERİ

kök çakra

1. Kök Çakra

Bu şakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır. Kök şakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı simgeler. Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi çalışan bir kök şakra ile mümkün olabilir. Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürme açısından bu şakra çok önemlidir. Sağlam bir kökü olmayan bir ağaç nasıl ilk fırtınada devrilirse kök çakrası iyi çalışmayan bir insanda zorluklarla mücadele edemez. Kök şakra bedende bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Kök şakra kırmızı renk yayar. Kök çakranın elementi topraktır.

Kök çakranın fiziksel olarak kendini güvende hissetme duygusuyla direk ilgisi vardır. Ayrıca seçilen mesleği ve bu meslekteki başarı seviyesini de etkiler. Sağlıksız çalışan bir kök şakra bağırsak, bacak, omurga ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yol açar. Aynı zamanda kişinin zorluklarla mücadele edememesini, kendini güvende hissetmemesini ve dünyayla arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol açacaktır. Bu bölgede yaşamsal Kundalini enerjisi bulunur ve bu enerjinin uyandırılmasıyla insan bilincinin hayal edemeyeceği olaylar yaşanır. İlk şakra diğer çakraların sağlıklı çalışması için çok önemli bir fonksiyona sahiptir.

şakral çakra

2. Sakral Şakra

Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur. Cinsel enerjiyi ve zihinsel üretkenliği simgeler. Heyecan duyma, isteme, imajinasyon yeteneği, aile kurma ve maddiyat bu şakra ile bağlantılıdır. Sakral çakranın elementi su rengi ise turuncudur. Bedende böbrekler, idrar torbası, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, üreme organları, anne sütü 2.çakranın etkisi altındadır. Kan hastalıklarına düzgün çalışmayan sakral Çakra yol açar. Cinsel sorunların çoğunun nedeni de 2.çakradaki enerji dengesizlikleridir. Bu şakra yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder. Elementinin su olması da bunun bir simgesidir. Yaşamın doğal akışında ilerlemesi düzgün çalışan bir 2.şakra ile mümkün olabilecektir. 2.çakranın düzgün çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral şakra ile söz konusu olabilecektir. Bu chakrada enerji blokajları ya da dengesizlikleri olduğunda zihinsel üretkenlik kısırlaşacaktır.

pleksus çakra

3. Solar Pleksus Şakra

Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Adına güneş sinir ağı çakrası da denir. 3.şakra diğer insanlarla ilişkilerimizi, beğenilerimizi, toplumsal kimliğimizi, irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3.çakrayla ilgilidir. Bedende ise karaciğeri, sindirim sistemini, pankreası, onikiparmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu çakranın etkisindedir. 3.çakranın rengi sarı ve elementi ateştir. Tibet'te sadece bu bölgeyle ilgili imajinasyonlar yapıp ateş solunumu adı verilen özel bir solunum yöntemini kullanan lamaların -40 derecede çıplak durabildikleri ya da buz dağlarını sadece dayanarak eritebildiklerini biliyoruz. 3.çakranın düzemli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan bir 3.şakra sadece karaciğer, mide, bağırsak sorunlarına yol açmakla kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller çıkartır. Yetersiz çalışan şakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek, sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir. Düzgün çalışan 3.şakra ise uyumluluk, hedefleri iyi belirleme ve bunları takip etme, davranışları kontrol altında tutma, bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

kalp çakrası

4. Kalp çakrası

Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu şakra direk duygularla ilgilidir. Timüs bezi bu çakranın etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs, uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır. Timüs bezi büyümeyi düzenler, bağışıklı sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu çakranın etkisindedir. Eğer vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa 4.çakranızda bir enerji blokesi, düzensizliği ya da bu çakranın aşırı çalışması söz konusudur. 4.çakranın rengi yeşil ve pembe elementi ise havadır. Ayrıca dokunma duyumuzda bu çakranın etkisindedir. Bir çok kültürde dokunmanın sevgi ifadesi olarak yer alması bu duyunun kalp çakrası tarafından etkilenmesindendir. İnsanlar ellerinde olmadan sevdikleri insana dokunmak isterler. Kalp çakrası tüm çakraların merkezinde yer almaktadır ve diğer çakraları da önemli ölçüde etkilemektedir. Düzensiz çalışan 4.şakra duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi ya da sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır. Bir çok hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgi ile bitmektedir. Sevgi görmeden büyüyen çocuklar iler ki yaşlarda alkol, uyuşturucu bağımlılığından, şiddet eğilimine kadar bir çok negatif durum yaşamaktadırlar. Aslında tüm bağımlılıklarda kaybedilen ya da asla bulunmayan katıksız sevgi arayışı vardır. Kişi sigarayı, alkolü ya da uyuşturucuyu aradığı, eksikliğini duyduğu sevginin yerine koymuştur daha doğrusu içindeki boşluğu böyle dolduruyordur. Bağımlılıkları olan insanların kalp çakralarında sorunlar bulunmaktadır.

boğaz çakrası

5. Boğaz çakrası

Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu şakra simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu çakranın etkisindedir. Tiroit bezi de bu şakra ile ilgilidir. Tiroit bezinin vücudun gelişiminde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa 5. Chakrada ki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde ya da konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. çakranızda bir enerji blokajı, dengesizliği ya da aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir. Beşinci çakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme duyusu da bu şakra ile ilgilidir. Duygularımız, düşüncelerimizi, isteklerimizi kısacası kendimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade etmemiz düzgün çalışan bir 5. şakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5. chakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir, kekeleme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı gelişebilir, konuşma esnasında ses zorlukla çıkabilir ya da utangaçlık gelişebilir.

alın çakrası

6. Alın çakrası

Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır. Bu şakraya üçüncü göz çakrası da denir. Sezgi gücü, altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu çakradır. Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır. Bu çakranın kontrol ettiği içsalgı bezi hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir. Yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. chakrada oluşmuş enerji düzensizliklerinden kaynaklanır. Bu çakranın enerjisinin bloke olması, düzensiz çalışması ya da aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir. Sezgiler ve iç görüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner, ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli bir konuya ya da düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar. Düzenli çalışan 6. şakra sezgi gücünü arttırır, içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. 6. çakranın rengi çivit mavisidir.

tepe çakrası

7. Tepe çakrası

Tepe çakrasına taç Çakra da denir. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Tepe çakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer taç çakradır ve bu şakra tamamen açıldığında diğer çakradaki tüm tıkanıklılar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve Yaradan'a teslimiyet bu şakra ile ilgilidir. Tepe şakra vücutta epifiz bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim insanlarınca kesin olarak açıklanamamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir. Düzgün çalışmayan 7. şakra korkular, kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe karasıyla ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe çakrası ise evrenle olan uyum sağlanır, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe çakrasının rengi mordur.

Eğer herhangi bir çakranızda blokaj, travma ya da tıkanıklılıklar varsa bunların mutlaka temizlenmesi gerekir. Aksi halde ilgili çakranın etkilediği alanlarda fiziksel, duygusal, zihinsel ya da ruhsal sorunlar yaşarsınız. Reiki eğitimi alarak kendini kendinize çakralarda blokajları kaldırmayı öğrenebilir ve yaşamınız boyunca çakralarınızı dengeli tutabilirsiniz. Reiki eğitimi almak için info@reikiturk.com mail adresinden mail atabilirsiniz.

Hangi çakranızda en fazla sorun olduğunu anlamak için Sorunlu Çakranızı Bulun-Testini çözebilirsiniz:

Sorunlu Çakranızı Bulun

ÇAKRALARINIZDAKİ SORUNLARI TESPİT EDİN

Aşağıdaki testi yanıtlarken size en fazla uyan şıkka evet deyin Aynı anda iki tane şık uyabilir ama en fazla sorunu olan çakrayı test ettiğimiz için en fazla uyan şıkkı seçmelisiniz Yanıtlarınızı not edin Daha sonra aşağıda testin sonucunu okuyabilirsiniz.

1.)

Geleceğinle ilgili düşünceler beni endişelendiriyor ve önümü göremiyorum.
Yaşantımda kısıtlılık var, sürekli aynı sorunlara takılıyorum.
Yaşamda hedeflerime ulaşmakta her zaman zorlandım.
Duygusal hayatımda hep sorunlar vardır.
Düşüncelerime ifade etmekte zorlanırım.
Gözümün gördüğünden başkasına inanmam.
Kendimi her şeyden kopuk hissediyorum.

2.)

Kemik, diş, bağırsak, bacak sorunları ile ilgili hastalıklarım oldu.
Üreme organları, böbrekler, lenfler ile ilgili sorunlarım oldu.
Mide, karaciğer, dalak sorunlarım oldu ya da şeker hastasıyım.
Kalp, kan sorunlarım oldu.
Boğaz, tiroit, nodül gibi sorunlarım oldu.
Psikolojik sorunlarım oldu.
Migren, baş ağrısı, beyin hastalıkları gibi sorunlarım oldu.

3.) Beni en çok......

Kızgınlık duygularım,eleştiriciliğim ve güvensizlik duygularım rahatsız ediyor.
Suçluluk duygularım,takıntılarım,alınganlığım ve eylem geçmekteki zorluğum rahatsız ediyor.
Korkularım, bağımlılıklarım, duygusal yapımdaki dengesizlikler ve affedemediğim olaylar rahatsız ediyor.
İletişimlerdeki sorunlarım,konsantrasyon sorunum, isteklerimi anlatamamam ve hayır demeyi bilmemem rahatsız ediyor.
Zihinsel karmaşalarım,bunalımlarım,mutlu olmayı başaramamam ve esnek olmayı bilmemem rahatsız ediyor.
Huzursuzluğum,umutsuzluğum,kendimi değerli bulmamam ve yaşamımdaki dengesizlikler rahatsız ediyor.

Diğer

4.) Yaşamımda zorluklar olduğu zaman......

Öz güvenim azalır ve enerjimin tükendiğini hissederim.
Kendimi suçlarım ve duygularım çok olumsuz etkilenir.
Hırslanırım ve bu zorlukları oluşturanlara öfke duyarım.
Korku duyarım ve çevreme karşı uyumsuz olurum.
Sorun yokmuş gibi davranırım ve sorunu görmezden gelmeye çalışırım.
Zihnim karışır ve bol bol uyumak isterim.
Acı çekerim ve kendimi yalnız hissederim.

5.)

Kırmızı rengi fazla sevmem.
Turuncu rengi fazla sevmem.
Sarı rengi fazla sevmem.
Yeşil rengi fazla sevmem.
Mavi rengi fazla sevmem.
Lacivert fazla sevmem.
Mor rengi fazla sevmem.

6.)

Kendime ve yaşama daha çok güvenmek isterdim.
Daha ön yargısız bir insan olmak isterdim.
Daha cesur olmak isterdim.
Beni üzen insanları ve olayları daha kolay unutmak isterdim.
İçimden geçenleri ve hislerimi daha kolay ifade etmek isterdim.
Sezgilerimin daha güçlü olmasını isterdim.
Gerçek potansiyelimi kullanmak ve daha pozitif bir insan olmak isterdim.

7.) Beni en çok rahatlatan şey......

Doğada yürüyüş yapmaktır.
Banyo yapmak,denize ya da havuza girmektir.
Kitap okumaktır.
Sevdiğim insanlarla bir arada olmaktır.
Müzik dinlemektir.
Uyumaktır.
Meditasyon yapmaktır.

8)

Koku alma duyum çok gelişmemiştir.
Tat duyum çok gelişmemiştir.
Görme duyum çok gelişmemiştir.
Dokunma duyum çok gelişmemiştir.
işitme duyum çok gelişmemiştir.
Sezgilerim çok gelişmemiştir.
Bütünü algılayabilme yeteneğim çok gelişmemiştir. Genelde detaylara takılırım.

9.) Biri beni hak etmediğim şekilde üzerse......

Sert davranmaktan kaçınmam.
O insanı suçlarım ve gerekirse uçlarda davranırım.
Hırslanırım ve bunu kontrol etmekte zorlanırım.
O insanı sevmekten kolaylıkla vazgeçebilirim.
Çok sert konuşurum.
Kafam karışır ve kafamı toplamak için kendime zaman tanırım.
Acı duyarım ve sıkıntı duygusu içinde yalnız kalmayı seçerim.

10.)

Yaşamımdaki gerçeklikleri kabullenmeyi en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Üretken olmayı en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Kararlı olmayı en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Hoşgörülü olmayı en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Kendimi en iyi şekilde ifade etmeyi en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Sezgilerimi kullanmayı en kısa zamanda öğrenmem lazım.
Gerçek potansiyelimi kullanmayı en kısa zamanda öğrenmem lazım.

11.) İnsanların......

Hareketlerini anlamakta zorlanıyorum.
Duygularını anlamakta zorlanıyorum.
Düşüncelerini anlamakta zorlanıyorum.
Egolarını anlamakta zorlanıyorum.
İnkar etme huylarını anlamakta zorlanıyorum.
6 duyu dedikleri şeyi anlamakta zorlanıyorum.
Dinsel inançlarını anlamakta zorlanıyorum.

12.) Çok......

Et tüketirim.
Su tüketirim.
Karbonhidrat tüketirim.
Sebze tüketirim.
Meyve tüketirim.
Yemek ayırt etmem; ama sürekli temiz havaya ihtiyaç duyarım.
Yemek ayırt etmem. Hepsinden dengeli tüketirim.

13.) Çok......

Sabırsız bir insanım.
Sakin bir insanım.
Eleştirici bir insanım.
Kıskanç bir insanım.
Telaşlı bir insanım.
Endişeli bir insanım.
Stresli bir insanım.

14.) Yaşamımdaki en büyük eksiklik......

Hala kendimi güvenceye alacak yatırımları yapamamış olmamdır.
Hep aynı sorunları yaşayıp durmam ve hala bunları çözememiş olmamdır.
Başladığım işleri bitirmekteki başarısızlığımdır.
Ailevi sorunlarımı aşamamış olmamdır.
Yaşantımın farklı alanları arasında dengeyi kuramamış olmamdır.
Psikolojik problemlerimi aşamamış olmamdır.
Hala ne istediğimi bilmememdir.

15.) Burcum......

Oğlak ya da boğa.
Yengeç yada akrep.
Koç ya da aslan.
Terazi ya da kova.
İkizler ya da başak.
Yay.
Balık.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: derya , 28.11.2010, 17:02 (UTC):
testinizi yaptım ve gercektende troit te problemler var ve sonuc da dogru secenek cıktıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56450003 ziyaretçi (143846977 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)