Cifir Hesabi
 

Cifir Hesabı

M. Sait Şimşek

Harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe ya da mazideki olaylara tarih düşürmek ya da isme dair işaretler çıkarmak ilmi. Ebced hesabına yakın bir ilmin adıdır. Kelime olarak; sütten kesilmiş oğlak ya da kuzu derisi anlamında olan "çefr'den gelmektedir.

Şiîler arasında çıkmış, daha sonra bu kültürün etkisiyle tasavvufa yakın ya da mutasavvıf bazı Sünnî âlimlerin de itibar ettiği bir hesap olmuştur. Şiîler, Kuran'ın batınına dair Hz. Ali' nin bir tefsirinin bulunduğunu, bu tefsirin gizli ilimler ihtiva ettiğini ve içinde Ehl-i Beyt'ten olanlar için, kıyamete kadar gelecekte vukû bulacak dinî ve siyasî bütün olayların yazılı olduğuna inanırlar. Bazıları ise; Hz. Ali'nin değil de, Ca'fer es-Sadık'ın böyle bir kitabının bulunduğunu söylerler. Kitap, sütten kesilmiş oğlak ya da kuzu derisine yazılı olduğu için ona "cefr" denilmiştir. İbn Haldun, bu kitapla ilgili rivayetlerin asılsız olduğunu söyler.[1] Gerçekten, bu ilmin İslâm'da aslı yoktur. İmâmiyye, Ehl-i Beyt'in kazanılmış ilimler yanında Hz. Peygamber'den intikal eden Allah vergisi ilimlere de vakıf olduğuna "Peygamber (sav)'ın bu ilmi Ali'ye verdiğine; Ali'den de Hz. Hüseyin'e, ondan, oğlu Ali Zeynelâbidîn'e ondan Muhammed Bâkır'a, ondan da Ca'fer-i Sadık'a geçtiğine inanır. Bu ilme cifr ilmi diyorlar. Ca'fer-i Sadık'ın, cifri; "o, deriden bir kaptır; onda peygamberlerin ve İsrâiloğulları bilginlerinin bilgisi vardır" şeklinde tarif ettiği söylenir." [2]

Zamanla bu kitapta ayrı ayrı harfler rumuz gibi kullanılarak, bunlardan ahkâm çıkarma itikadı doğdu ve bu sûretle "İlmu'l-cefr" tabiri, "İlmu'l-Hurûf" manasına kullanılır oldu. Dolayısıyla cifr, sadece istikbale ait bir keşif iken, sonraları harflerin rumuz ve sayılarına dayanarak geleceğe dair hüküm çıkarmak demek olan. Hurufiliğe dönüşmüştür. Bu da harflere sayısal değerler atfetmek suretiyle istikbalden haber vermek usûlüdür. Ebced hesabı diye isimlendirilen bu ilme göre "ebced, hevvez, huttî, kelemen." kelimelerinde ilk harfin değeri bir, ikinci harfin değeri iki. şeklinde onuncuya kadar harflerin değeri birer birer artırılır. Onuncu harften itibaren sırasıyla harfler onar onar arttırılır. Yüz değerini taşıyan harften itibaren de her harfin değeri yüzer yüzer artırılır. Böylece son harf bin değerindedir. Cifre ve gaybı bilmeye dair sahih bir dayanak yoktur.

Eğer buna dair ilmî bir dayanak olsaydı elbette gelişir ve herkes bunu öğrenirdi. Allah hiç kimseye gaybdan haber verme konusunda bir ilim ve yetenek vermemiştir. Yalnız, bazı peygamberlere ahiret, melekler ve cinlerle ilgili bilgiler bahşetmiştir ki bunlar vahiy ile sabittir, inanmak gerekir.

Araştırmacı ve titiz âlimler "Cümmel esâbı" diye de isimlendirilen cifr hesabına şiddetle karşı çıkmışlardır. İbn Hacer el-Askalânî, buna güvenmenin caiz olmadığını söyler. İbn Abbâs'ın da, bu hesabı sihir cümlesinden saydığı nakledilmektedir.[3][4]

Kaynaklar

[1] İbn Hâldun, "Mukaddime", Beyrut (t.y) 334
[2] Süleyman Ateş, "İşarî Tefsir Okulu", Ankara 1974, 47
[3] Subhi es-Salih, "Kurân İlimleri", Çev. M. Sait Şimşek, Konya (t.y.) s. 188-189
[4] Şamil İslam Ansiklopedisi, "Cifir İlmi" maddesi, www.sevde.de/islam_Ans/C/cifr_hesabi.htm

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: azekioğlu, 08.12.2018, 07:58 (UTC):
bu ilme sahip olanlar tahva sahibi değilse şeytanların maskarası olur. şarlatan medyumlar gibi. üç beç şarlatan medyum tutuyor kafir cini. gelenin adını anasının adını söylemeden biliyor. Ama kafir cinler ona kuran-ı kerimi tuvalete asmasını yada taharet yapmasını istiyor. uzak durmak lazım. selam ve dua ile

Yorumu gönderen: Fidan Dogan , 02.02.2018, 20:29 (UTC):
Sonucu nedir açıklamasının

Yorumu gönderen: cihan , 25.08.2017, 21:53 (UTC):
ismim bu nasıl öğrenebiliriz

Yorumu gönderen: koyulhisarlımurat, 10.04.2017, 00:12 (UTC):
Ebced: Elif : 1, Ba : 2, Cim:3, Dal:4 Hevvez: He : 5, Vav : 6, Ze : 7 Hutti: Ha : 8, Tı : 9, Ya : 10 Kelemen: Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50 Se'fes: Sin : 60, Âyn : 70, Fe : 80, Sad : 90 Karaset: Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 300 Te : 400 Sehaz: Se 500, Hı: 600, Zel : 700, Dazığ: Dad : 800, Zı : 900, Ğaym 1000Ebced hesabının menşei hakkında farklı rivâyetler vardır. İslâm öncesinde 22 harften meydana gelen ve "Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Se'fas, Kareşet" kelimelerinin sayısı olan altı rakamı gözönünde bulundurularak, Medyen hükümdarlarından altı kişinin adı, İlâhî isimlerin altı anahtarı, hafta günlerinin adı v.s. gibi kesin bilgiyi ifade etmeyen değişik rivayetler sözkonusu edilmiştir.

Yorumu gönderen: Özlem , 02.02.2017, 22:16 (UTC):
Öğrenmek istiyorum ! Yardımcı olabilecek varmı ?

Yorumu gönderen: Arzu, 11.10.2016, 15:43 (UTC):
Ben kendiminkini hesapladığim zaman 5,916666667 cıkıyor neden bukadar küsurat cıkıyor

Yorumu gönderen: Utku , 15.07.2016, 03:22 (UTC):
Utku ismini ekleyebilir misiniz?

Yorumu gönderen: mahmut ozdemir, 27.01.2016, 13:30 (UTC):
Cifir hesabı niye tehlikeli gayet iyi ve anlamlı bi hesap olmalı ki tehlikeli deniliyor

Yorumu gönderen: Antispiritualist, 15.12.2015, 16:33 (UTC):
Arkadaşlar işiniz olmasın bunlarla, cin işi bunlar. Bir şey hakkında yardım istiyorsanız onu Allah'tan isteyin, başka şeylerden medet ummak şirktir.

Yorumu gönderen: Ertuğrul , 25.11.2015, 20:58 (UTC):
Ertuğrul??değeri??

Yorumu gönderen: MUSTAFA SALİH GEÇGİL, 21.11.2015, 10:55 (UTC):
İSMİMİN ANLAMINI BİLMEK İSTERİM

Yorumu gönderen: temel , 07.10.2015, 19:26 (UTC):
ismimin karşılığını öğrenmek istıyorum

Yorumu gönderen: Abdullah, 05.10.2015, 21:15 (UTC):
Bu ilimlerin zirvesi ilmi ledun ve hak aşıklarında bulunur...vesselâm

Yorumu gönderen: MURAT, 01.07.2015, 16:02 (UTC):
Berkcan denemelisiniz yazmısında neyi nası deniyecez açıklarmısın

Yorumu gönderen: Keçi çobanı, 29.04.2015, 14:13 (UTC):
Ruhaniyet olmadan bu iş olmaz.bknz.Mücadele Sûresi 22.ayet

Yorumu gönderen: süleyman, 27.12.2014, 21:36 (UTC):
ögrenmek istiyorum

Yorumu gönderen: berkcan , 12.08.2014, 10:53 (UTC):
harika bir ilim denemelisiniz

Yorumu gönderen: nejdet, 24.07.2014, 10:15 (UTC):
havas ilimleri sakat işler, sakata gelmeyin

Yorumu gönderen: ismail, 07.12.2010, 18:35 (UTC):
iyi ama tehlikeli

Yorumu gönderen: sevinç, 17.09.2010, 06:52 (UTC):
cifr ilmine göre sayısını öğrenmek istiyorum teşekürler

Yorumu gönderen: şerife, 06.06.2010, 11:06 (UTC):
öğrenmek istiyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56730019 ziyaretçi (144594960 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)